Örnsköldsvik–Umeå

Den norra omkring 12 mil långa delsträckan Örnsköldsvik–Umeå av Botniabanan sträcker sig genom kustlandet i norra Ångermanland och södra Västerbotten. Det mer kuperade Höga kusten-landskapet som fortfarande har inflytande i Örnsköldsvik klingar av allt mer och övergår till ett flackt landskap närmare Umeå. Den långa bron över Umeälven vid infarten till Umeå utgör en fin avslutning på bandelen i norr. Persontrafiken på sträckan startade med premiärturer söndagen den 29 augusti 2010 och har sedan (inte utan problem) utgjorts av fem regionaltågspar per dag måndag–fredag. Tågen stannar vid Örnsköldsvik C, Örnsköldsvik N, Husum, Nordmaling, Hörnefors och Umeå Ö. Ett nattågspar, från december två par, ska trafikera bandelen men omleds oftare via stambanan. Nattågen gör bara uppehåll vid Örnsköldsvik C och Umeå Ö.

Geografisk översikt