Stöcke–Gimonäs

Linjen Stöcke–Gimonäs är 1,9 kilometer lång och har endast en blocksträcka. Enkelspåret mellan bangårdarna i Stöcke och Gimonäs är däremot omkring 5 kilometer, men på grund av systemgränsen mellan system H och system E2 är driftplatsgränsen i Gimonäs utflyttad till sydvästra änden av bron över Umeälven. I praktiken fungerar sträckan därmed som ett enkelspår med två blocksträckor fastän den norra halvan tillhör driftplatsen Gimonäs.

Vid utfarten från Stöcke passerar järnvägen rakt genom Södra Degernässlättens naturrreservat, en del av det fågelrika Umeälvens delta. Sträckningen var kontroversiell innan den byggdes, men med flertalet åtgärder såsom trädplantering längs banan har intrångets följder kunnat minimeras och banan kan nu allt mer smälta in i naturen. På slätten finns en vägport för den körväg som finns där och i östra änden en bro över ett mindre vattendrag. Därefter fortsätter bananan genom ett skogsparti och når snart fram till väg E12 som korsas på en bro i tre spann. Den följs efter endast ett par hundra meter av landfästet på den stora bron över Umeälven. I början av denna finns den optiska infartssignalen till Gimonäs på driftplatsgränsen och systemgränsen till system H.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Lördag 9 juni 2012

Vid utfarten norrut från Stöcke går järnvägen genom Södra Degernässlättens naturrreservat i kanten av Umeälvens delta.  6 år
ID-nummer:  22790
Direktlänk: /bild/00022790/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strandängarna sydost om banan.  6 år
ID-nummer:  22791
Direktlänk: /bild/00022791/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sträckningen över slättlandet sedd från högre terräng i sydväst.  6 år
ID-nummer:  22792
Direktlänk: /bild/00022792/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Drygt en halv kilometer efter att banan lämnat det öppna slättlandskapet korsar den väg E12 på bro, vy från norr.  6 år
ID-nummer:  22793
Direktlänk: /bild/00022793/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över europavägen sedd från söder.  6 år
ID-nummer:  22794
Direktlänk: /bild/00022794/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i riktning mot Stöcke, slättlandskapet följer strax efter att banken från bron tagit slut.  6 år
ID-nummer:  22795
Direktlänk: /bild/00022795/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över europavägen sedd från nordost.  6 år
ID-nummer:  22796
Direktlänk: /bild/00022796/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Endast knappt 200 meter efter den förra bron går järnvägen ut på den betydligt längre bron över Umeälven.  6 år
ID-nummer:  22797
Direktlänk: /bild/00022797/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Gimonäs finns cirka 100 meter ut på bron varvid linjen formellt är slut. Enkelspåret fortsätter dock ytterligare tre kilometer innan det når växlarna i södera änden av Gimonäs bangård.  6 år
ID-nummer:  22798
Direktlänk: /bild/00022798/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från norr syns först en radiouppkopplingstavla och därefter utfartstavlan med tillhörande systemgränstavla en bit före driftplatsgränsen vid den motriktade optiska signalen.  6 år
ID-nummer:  22799
Direktlänk: /bild/00022799/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!