Norrmjöle (Noe)

Norrmjöle driftplats är belägen i skogen några kilometer nordväst om den ort den fått namn av och några kilometer nordost om Sörmjöle. Driftplatsen ligger i sydväst-nordostlig riktning och har ett avvikande huvudspår på sydöstra sidan där man också finner teknikhuset mitt på bangården. Mötesspåret har skyddsväxlar i båda ändar för möjlighet till samtidig infart, och i norra änden är skyddspåret förlängt och utgör stickspår för uppställning av fordon. En stor del av driftplatsen ligger i skärning med höga stensluttningar på bangårdens båda sidor söm följd.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (14)

Lördag 9 juni 2012

Infarten till Norrmjöle driftplats söderifrån sker i en djup skärning som avslutas vid södra växeln.  5 år
ID-nummer:  22821
Direktlänk: /bild/00022821/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärningen vid södra utfarten sedd intill södra växeln mot sydväst.  5 år
ID-nummer:  22822
Direktlänk: /bild/00022822/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost med södra växeln till vänster.  5 år
ID-nummer:  22823
Direktlänk: /bild/00022823/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalkur intill mellantavlan Noe 33 på det avvikande huvudspåret före skyddsväxeln, vy mot sydväst.  5 år
ID-nummer:  22824
Direktlänk: /bild/00022824/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter växlarna hamnar bangården åter i skärning från kilometer 99 och norrut.  5 år
ID-nummer:  22825
Direktlänk: /bild/00022825/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset följer på sydöstra sidan av bangården något längre norrut.  5 år
ID-nummer:  22826
Direktlänk: /bild/00022826/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst nära teknikhuset.  5 år
ID-nummer:  22827
Direktlänk: /bild/00022827/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om teknikhuset är skärningen åter rejält djup och stenslänterna reser sig höga på bangårdens båda sidor.  5 år
ID-nummer:  22828
Direktlänk: /bild/00022828/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellantavlan Noe 32 på normalhuvudspåret några hundra meter före norra växeln ger möjlighet till samtidig infart på driftplatsen.  5 år
ID-nummer:  22829
Direktlänk: /bild/00022829/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan, här syns den djupaste delen av skärningen.  5 år
ID-nummer:  22830
Direktlänk: /bild/00022830/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellantavlan Noe 82 vid normalhuvudspåret föregår den norra växeln, här syns också stickspåret som också agerar skyddsspår.  5 år
ID-nummer:  22831
Direktlänk: /bild/00022831/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret vid kilometer 100 i nordligaste delen av driftplatsen.  5 år
ID-nummer:  22832
Direktlänk: /bild/00022832/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats.  5 år
ID-nummer:  22833
Direktlänk: /bild/00022833/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartstavlan finns vid stickspårets stoppbock tillsammans med en AT-transformator, i bakgrunden till höger syns bron över Norrmjöleån.  5 år
ID-nummer:  22834
Direktlänk: /bild/00022834/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!