Norrmjöle–Stöcke

Linjen Norrmjöle–Stöcke är 7,9 kilometer lång och indelad i två blocksträckor som från söder är 4,2 respektive 3,7 kilometer långa. Linjen går till största delen genom skogsmark, men närmast Stöcke korsar den jordbrukslandskapet i Stöckedalen, bland annat på en knappt 400 meter lång landbro.

Cirka 500 meter norr om driftplatsgränsen i Norrmjöle korsar banan Norrmjöleån på en cirka 30 meter lång bro. Banan vrider här mot nordost i en svag kurva och mitt på den följande raklinjen finns såväl en detektoranläggning för varmgång, tjuvbroms och hjulskada som en vägbro över banan för de skogs- och parallellvägar som finns i området. Banan fortsätter därefter att vrida till rakt ostlig riktning i en två kilometer lång kurva fram mot linjetavlan som följer efter att landsvägen mellan Stöcksjö och Norrmjöle korsat järnvägen på bro.

På den norra blocksträckan inleds genast backen ner mot Stöcke och efter två kilometer ändrar landskapet karaktär. När en bro över järnvägen passerats finns nu bullerskärmar längs spåret och snart nås den långa landbron där såväl åkermark som landsväg korsas. Banan landar mitt i den spridda bebyggelsen på ett par små kullar varefter den fortsätter över en bäck och under en bro fram mot driftplatsgränsen i Stöcke, varvid landskapet runt banan åter består av lite mer skog i blandning med öppen mark.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (36)

Lördag 9 juni 2012

Vy söderut vid Norrmjöleån mot Norrmjöle driftplats vars driftplatsgräns ligger knappt 500 meter söder om bron. 9 mån
ID-nummer:  22789
Direktlänk: /bild/00022789/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Norrmjöleån sedd från söder. 9 mån
ID-nummer:  22754
Direktlänk: /bild/00022754/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma bro sedd från öster. 9 mån
ID-nummer:  22755
Direktlänk: /bild/00022755/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av det norra landfästet. 9 mån
ID-nummer:  22758
Direktlänk: /bild/00022758/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ån och den resterande delen av bron. 9 mån
ID-nummer:  22757
Direktlänk: /bild/00022757/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om järnvägsbron finns en enkel träbro över ån som här har dragits om något vid järnvägsbygget. 9 mån
ID-nummer:  22756
Direktlänk: /bild/00022756/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broplatsen sedd från nordost. 9 mån
ID-nummer:  22759
Direktlänk: /bild/00022759/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från en plats längre upp i backen mot nordost ser vi bron mitt i den svaga kurvan vid Norrmjöleån. 9 mån
ID-nummer:  22760
Direktlänk: /bild/00022760/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppe på höjden tar kurvan slut och på den följande raklinjen en dryg kilometer nordost om Norrmjöleån finns en vägbro över järnvägen för de skogsbilvägar som finns i området. Vy mot nordost. 9 mån
ID-nummer:  22761
Direktlänk: /bild/00022761/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om vägbron finns också en detektoranläggning som här ses från bron. 9 mån
ID-nummer:  22762
Direktlänk: /bild/00022762/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd i riktning mot Stöcke från vägbron. 9 mån
ID-nummer:  22763
Direktlänk: /bild/00022763/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botniabanan vid kilometer 102 sedd från andra sidan bron. Ur den höjd som banan passerar här verkar man under bygget ha fraktat bort en del massor. 9 mån
ID-nummer:  22764
Direktlänk: /bild/00022764/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från bron med detektoranläggningen väl synlig. 9 mån
ID-nummer:  22765
Direktlänk: /bild/00022765/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om vägbron finns först parallella vägar på båda sidor av banan. Här blickar vi mot sydväst från den östra sidan med bron längre bort till vänster. 9 mån
ID-nummer:  22766
Direktlänk: /bild/00022766/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från samma höjd ser vi här banan fortsätta norrut på en mindre bank, nu åter i svag och knappt synlig kurva. 9 mån
ID-nummer:  22767
Direktlänk: /bild/00022767/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen på bank och den parallella vägen i det småkuperade landskapet, vy i riktning mot Stöcke. 9 mån
ID-nummer:  22768
Direktlänk: /bild/00022768/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kilometer 103 går banan genom ännu en höjd i en mindre skärning, vy i riktning mot Norrmjöle. 9 mån
ID-nummer:  22769
Direktlänk: /bild/00022769/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Stöcke från samma höjd. 9 mån
ID-nummer:  22770
Direktlänk: /bild/00022770/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I nordligaste delen av den långa svaga kurvan följer en bro över järnvägen för landsvägen mellan Stöcksjö och Norrmjöle. 9 mån
ID-nummer:  22771
Direktlänk: /bild/00022771/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd söderut vid landsvägsbron, här syns också kilometertavla 104. 9 mån
ID-nummer:  22772
Direktlänk: /bild/00022772/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Stöcke från landsvägen. här syns också linjetavlan mellan linjens båda blocksträckor. 9 mån
ID-nummer:  22773
Direktlänk: /bild/00022773/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I början av den norra blocksträckan passerar banan över en myr utan parallella vägar och en tre kilometer lång utförslöpa ner mot Stöcke påbörjas. Här syns banan i riktning mot Norrmjöle på myrens nordöstra sida. 9 mån
ID-nummer:  22774
Direktlänk: /bild/00022774/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Stöcke från samma plats, här finns nu åter en parallellväg på banans norra sida. 9 mån
ID-nummer:  22775
Direktlänk: /bild/00022775/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare en knapp kilometer närmare Stöcke finns en bro över banan för en skogsbilväg. 9 mån
ID-nummer:  22776
Direktlänk: /bild/00022776/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd i riktning mot Norrmjöle från bron. 9 mån
ID-nummer:  22777
Direktlänk: /bild/00022777/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I riktning mot Stöcke öppnar sig nu landskapet när banan når den bördiga Stöckedalen. 9 mån
ID-nummer:  22778
Direktlänk: /bild/00022778/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I teleperspektiv syns här den nästan 400 meter långa landbron över jordbruksmarken, på övriga delar har järnvägen här försetts med röda bullerskydd. 9 mån
ID-nummer:  22779
Direktlänk: /bild/00022779/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan och bullerskyddet sedda västerut nära landbrons västra fäste, till höger skymtar bron för skogsbilvägen. 9 mån
ID-nummer:  22780
Direktlänk: /bild/00022780/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landbron sedd från väster, närmast passerar också landsvägen mellan Stöcke och Strömbäck under järnvägen. 9 mån
ID-nummer:  22781
Direktlänk: /bild/00022781/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landbron sedd från söder från landsvägen. 9 mån
ID-nummer:  22782
Direktlänk: /bild/00022782/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en landbro får man inte den barriäreffekt i landskapsbilden som en bank skulle ge, istället kan man fortsatt se landskapet bortom järnvägen under bron. 9 mån
ID-nummer:  22783
Direktlänk: /bild/00022783/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Stöckedalen sedd från söder. 9 mån
ID-nummer:  22784
Direktlänk: /bild/00022784/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen tar åter mark på en liten kulle mellan fälten och bullerskärmen blir åter röd. 9 mån
ID-nummer:  22785
Direktlänk: /bild/00022785/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vägport för en av byns mindre vägar finns där banan når en annan naturlig höjd i landskapet. 9 mån
ID-nummer:  22786
Direktlänk: /bild/00022786/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En halv kilometer närmare Stöcke driftplats passerar banan över en mindre å varefter en vägbro över banan följer. Från den har man denna utsikt mot sydväst där banan korsar jordbrukslandskapet och den tre kilometer långa stigningen påbörjas i riktning mot Norrmjöle. 9 mån
ID-nummer:  22787
Direktlänk: /bild/00022787/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I andra riktningen lämnar nu järnvägen den mest öppna delen av jordbrukslandskapet och når infarten till Stöcke driftplats vars infartstavla skymtar före nästa bro över spåret. 9 mån
ID-nummer:  22788
Direktlänk: /bild/00022788/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!