Banor

Det svenska järnvägsnätet består idag av nära 12000 kilometer trafikerat spår. På dessa spår samsas godstrafik till och från landets industrier och persontrafik som gör att människor kan resa från en plats till en annan. Banan är trots detta mer än sin trafik, trots att den är nödvändig för järnvägens överlevnad. Banan bär på en historia och längs den finns spår och glimtar från en svunnen tid då alla små stationer var bemannade och då banvakter bodde med jämna mellanrum längs spåret.

Här under rubriken Banor finns bildreportage från stationer, hållplatser, banvaktstugor, broar, tunnlar och annat sevärt kring banan, ibland enstaka objekt och ibland mer sammanhängande banbeskrivningar. Banorna finns listade i bokstavsordning här nedan, under respektive bana sorteras bildreportagen efter geografiskt läge. Långa banor delas normalt i delsträckor och där ägarförhållanden eller bannamn har ändrats genom tiden kan samma bandel hittas i flera olika banor eller bankategorier.

Tillhörande sidor (59)