Jvgfoto.se på Facebook

Jvgfoto.se på Twitter

Välkommen till Jvgfoto.se, en webbplats som beskriver järn­vägen som den ser ut idag med hjälp av doku­mentära bild­re­port­age. Här finns de­talj­erade ban­doku­ment­ationer av delar av järn­väg­snätet, ett stort for­dons­bild­arkiv inn­ehåll­ande bilder på många av de for­dons­typer som traf­ik­erar järnvägen, reportage från speciella järn­vägs­hän­del­ser och resor samt ett bild­galleri för lite mer konst­när­liga bilder.

Dagens bild den 25 september 2016

På morgonen för sex år sedan idag låg dimmorna täta över sydsvenska höglandet. Krösatågen rullade naturligtvis ändå denna lördagsmorgon, här står Y31 1427 vid plattform i Vetlanda i väntan på avgångstid tillbaka mot Nässjö där den nyss kommit ifrån. I bakgrunden syns det nya stationshus som då höll på att växa fram.

På morgonen för sex år sedan idag låg dimmorna täta över sydsvenska höglandet. Krösatågen rullade naturligtvis ändå denna lördagsmorgon, här står Y31 1427 vid plattform i Vetlanda i väntan på avgångstid tillbaka mot Nässjö där den nyss kommit ifrån. I bakgrunden syns det nya stationshus som då höll på att växa fram.

25 september 2010 | Y31 1427 vid plattform i Vetlanda på förmiddagen.

Jvgfoto.se just nu i siffror

Bilder 19 819  Videoklipp 44