Jvgfoto.se på Facebook

Jvgfoto.se på Twitter

Välkommen till Jvgfoto.se, en webbplats som beskriver järn­vägen som den ser ut idag med hjälp av doku­mentära bild­re­port­age. Här finns de­talj­erade ban­doku­ment­ationer av delar av järn­väg­snätet, ett stort for­dons­bild­arkiv inn­ehåll­ande bilder på många av de for­dons­typer som traf­ik­erar järnvägen, reportage från speciella järn­vägs­hän­del­ser och resor samt ett bild­galleri för lite mer konst­när­liga bilder.

Dagens bild den 29 maj 2016

Att Svenska Järnvägsklubben brukar vara ute på resa någon gång under maj månad kan inte ha undgått någon som följt de dagliga bilderna den senaste tiden. Vi avslutar det temat med denna bild tagen för fem år sedan idag när resan låg relativt sent i månaden och gick dels på den nya Botniabanan och dels på Forsmo-Hotingbanan och Inlandsbanan. Här syns ett av den helgens olika tågsätt på bron över Röån något söder om Tågsjöberg mellan Forsmo och Hoting.

Att Svenska Järnvägsklubben brukar vara ute på resa någon gång under maj månad kan inte ha undgått någon som följt de dagliga bilderna den senaste tiden. Vi avslutar det temat med denna bild tagen för fem år sedan idag när resan låg relativt sent i månaden och gick dels på den nya Botniabanan och dels på Forsmo-Hotingbanan och Inlandsbanan. Här syns ett av den helgens olika tågsätt på bron över Röån något söder om Tågsjöberg mellan Forsmo och Hoting.

Forsmo–Hotingbanan | 29 maj 2011 | Fotokörning vid den höga bron över Röån.

Jvgfoto.se just nu i siffror

Bilder 19 354  Videoklipp 42