Jvgfoto.se på Facebook

Jvgfoto.se på Twitter

Välkommen till Jvgfoto.se, en webbplats som beskriver järn­vägen som den ser ut idag med hjälp av doku­mentära bild­re­port­age. Här finns de­talj­erade ban­doku­ment­ationer av delar av järn­väg­snätet, ett stort for­dons­bild­arkiv inn­ehåll­ande bilder på många av de for­dons­typer som traf­ik­erar järnvägen, reportage från speciella järn­vägs­hän­del­ser och resor samt ett bild­galleri för lite mer konst­när­liga bilder.

Dagens bild den 26 augusti 2016

För två år sedan idag göts den första delen av bottenplattan på den nya tunneln för Ostkustbanans dubbelspår genom Gamla Uppsala. Nu är tunneln klar och spårarbeten pågår för att kunna öppna det nya spåret för trafik under nästa år.

För två år sedan idag göts den första delen av bottenplattan på den nya tunneln för Ostkustbanans dubbelspår genom Gamla Uppsala. Nu är tunneln klar och spårarbeten pågår för att kunna öppna det nya spåret för trafik under nästa år.

Hösten 2014 (Dubbelspårsbygge vid Gamla Uppsala) | 26 augusti 2014 | Ytterligare finjusteringar av ytan sker med olika handverktyg.

Jvgfoto.se just nu i siffror

Bilder 19 699  Videoklipp 44