Hörnefors (Höf)

När Botniabanan byggdes genom Hörnefors fick orten ett nytt resecentrum med en järnvägsstation som skapade nya snabba förbindelser med Umeå närmast norrut och de andra orterna söderut längs kusten. Järnvägen lades på en cirka 330 meter lång bro över Hörnån i norra delen av samhället, en bro som även passerar över Bruksgatan i väster och Sundelinsgatan i öster. Uppe på bron finns en 175 meter lång plattform som hänger i konsoler på brons norra sida.

Plattformen nås från två byggnader som sträcker sig från marknivån upp till järnvägens nivå, en större resecentrumsbyggnad på västra sidan av Hörnån och ett mindre trapphus på den östra sidan, båda placerade på brons norra sida. I den större byggnaden finns rulltrappor, hiss och vanliga trappor tillsammans med väntutrymmen på både markplan och övre plan, medan den mindre byggnaden alltså endast innehåller en trappa. Bussar kan angöra den västra entrén där det också finns en större bilparkering och cykelparkering. Även på östra sidan av ån finns en mindre bilparkering och cykelparkering i anslutning till Sundelinsvägen.

Järnvägstekniskt är Hörnefors en hållplats på linjen mellan Ängersjö och Hössjön och eventuella tågmöten får förläggas till någon av dessa driftplatser. Hållplatsen ligger på den norra av linjens två blocksträckor drygt en kilometer norr om linjetavlorna som skiljer blocksträckorna.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (35)

Lördag 9 juni 2012

Hörnefors resecentrum sett från Bruksgatan i nordväst. 7 mån
ID-nummer:  32687
Direktlänk: /bild/00032687/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa järnvägsbron som stationen ligger på sträcker sig längst i väster även över Bruksgatan. 7 mån
ID-nummer:  32688
Direktlänk: /bild/00032688/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om resecentrumets huvudbyggnad passerar järnvägen över Hörnån. 7 mån
ID-nummer:  32689
Direktlänk: /bild/00032689/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över Hörnån sedd från norr. 7 mån
ID-nummer:  32690
Direktlänk: /bild/00032690/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hörnefors resecentrums huvudbyggnad väster om Hörnån, vid den norra entrén finns en busshållplats. 7 mån
ID-nummer:  32691
Direktlänk: /bild/00032691/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resecentrumsbyggnaden sedd från väster. 7 mån
ID-nummer:  32692
Direktlänk: /bild/00032692/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron sedd från infarten från Bruksgatan, huvudbyggnaden skymtar bakom bron och parkeringsplatser för personbilar finns till höger. 7 mån
ID-nummer:  32693
Direktlänk: /bild/00032693/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron sedd österut från södra entrén till Hörnefors resecentrum. 7 mån
ID-nummer:  32694
Direktlänk: /bild/00032694/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén till byggnaden från söder. 7 mån
ID-nummer:  32695
Direktlänk: /bild/00032695/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i byggnaden, här blickar vi västerut från entréerna mot rulltrappan som leder upp mot plattformen. 7 mån
ID-nummer:  32696
Direktlänk: /bild/00032696/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rulltrappan upp mot plattformen som börjar i västra delen av byggnaden. 7 mån
ID-nummer:  32697
Direktlänk: /bild/00032697/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Konst på väggen vid rulltrappans fot. 7 mån
ID-nummer:  32698
Direktlänk: /bild/00032698/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntsalen sedd från östra änden av byggnaden med rulltrappan ner från plattformen till höger. 7 mån
ID-nummer:  32699
Direktlänk: /bild/00032699/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot entréerna från byggnadens östra sida med rulltrappan ner från plattformen till höger, vanliga trappor och hiss finns till vänster. 7 mån
ID-nummer:  32700
Direktlänk: /bild/00032700/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut på övre plan vid de båda rulltrappornas övre ände. 7 mån
ID-nummer:  32701
Direktlänk: /bild/00032701/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgången till plattformen i mitten, trappa till vänster och hiss till höger. 7 mån
ID-nummer:  32702
Direktlänk: /bild/00032702/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övre plan sett mot nordost. 7 mån
ID-nummer:  32703
Direktlänk: /bild/00032703/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén från plattformen till väntsalens övre plan. 7 mån
ID-nummer:  32704
Direktlänk: /bild/00032704/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resecentrumsbyggnaden sedd från plattformen. 7 mån
ID-nummer:  32705
Direktlänk: /bild/00032705/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut med järnvägen i riktning mot Örnsköldsvik från plattformsänden vid entrén till väntsalen, en serviceväg för snöröjningsfordon löper längs spåret till brofästet. 7 mån
ID-nummer:  32706
Direktlänk: /bild/00032706/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut längs plattformen vid resecentrumsbyggnaden. 7 mån
ID-nummer:  32707
Direktlänk: /bild/00032707/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I västra delen av plattformen finns två väderskydd, här det närmast entrén till väntsalen. 7 mån
ID-nummer:  32708
Direktlänk: /bild/00032708/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen i Hörnefors uppe på bron över Hörnån, här sedd västerut. 7 mån
ID-nummer:  32709
Direktlänk: /bild/00032709/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen uppe på bron sedd österut med det andra väderskyddet till vänster. 7 mån
ID-nummer:  32710
Direktlänk: /bild/00032710/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre österut finns inga väderskydd på plattformen fram mot trapphuset vid östra plattformsänden. 7 mån
ID-nummer:  32711
Direktlänk: /bild/00032711/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid östra plattformsänden finns en mindre byggnad med en trappa ner till markplanet öster om Hörnån. 7 mån
ID-nummer:  32712
Direktlänk: /bild/00032712/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron fortsätter ytterligare en bit öster om plattformen där den även passerar Sundelinsvägen innan den tar mark. 7 mån
ID-nummer:  32713
Direktlänk: /bild/00032713/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i trapphusets övre del, genom fönstret syns järnvägsbron över Hörnån och den större resecentrumsbyggnaden på andra sidan om denna. 7 mån
ID-nummer:  32714
Direktlänk: /bild/00032714/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här på östra sidan finns endast en trappa att tillgå för att ta sig ner till markplanet. 7 mån
ID-nummer:  32715
Direktlänk: /bild/00032715/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphuset vid östra plattformsänden sedd från den mindre parkering som finns här öster om ån. 7 mån
ID-nummer:  32716
Direktlänk: /bild/00032716/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphuset intill den östra delen av den långa järnvägsbron genom samhället. 7 mån
ID-nummer:  32717
Direktlänk: /bild/00032717/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons undersida sedd från trapphuset västerut mot den större resecentrumsbyggnaden. 7 mån
ID-nummer:  32718
Direktlänk: /bild/00032718/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra delen av bron som passerar över Sundelinsvägen, här finns också en cykelparkering. 7 mån
ID-nummer:  32719
Direktlänk: /bild/00032719/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons östra del sedd från Sundelinsvägen söder om bron. 7 mån
ID-nummer:  32720
Direktlänk: /bild/00032720/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen avgränsar villabebyggelsen i norr på östra sidan av Hörnån. 7 mån
ID-nummer:  32721
Direktlänk: /bild/00032721/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!