Hörnefors (Höf)

När Botniabanan byggdes genom Hörnefors fick orten ett nytt resecentrum med en järnvägsstation som skapade nya snabba förbindelser med Umeå närmast norrut och de andra orterna söderut längs kusten. Järnvägen lades på en cirka 330 meter lång bro över Hörnån i norra delen av samhället, en bro som även passerar över Bruksgatan i väster och Sundelinsgatan i öster. Uppe på bron finns en 175 meter lång plattform som hänger i konsoler på brons norra sida.

Plattformen nås från två byggnader som sträcker sig från marknivån upp till järnvägens nivå, en större resecentrumsbyggnad på västra sidan av Hörnån och ett mindre trapphus på den östra sidan, båda placerade på brons norra sida. I den större byggnaden finns rulltrappor, hiss och vanliga trappor tillsammans med väntutrymmen på både markplan och övre plan, medan den mindre byggnaden alltså endast innehåller en trappa. Bussar kan angöra den västra entrén där det också finns en större bilparkering och cykelparkering. Även på östra sidan av ån finns en mindre bilparkering och cykelparkering i anslutning till Sundelinsvägen.

Järnvägstekniskt är Hörnefors en hållplats på linjen mellan Ängersjö och Hössjön och eventuella tågmöten får förläggas till någon av dessa driftplatser. Hållplatsen ligger på den norra av linjens två blocksträckor drygt en kilometer norr om linjetavlorna som skiljer blocksträckorna.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (35)

Lördag 9 juni 2012

Hörnefors resecentrum sett från Bruksgatan i nordväst.  3 år
ID-nummer:  32687
Direktlänk: /bild/00032687/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa järnvägsbron som stationen ligger på sträcker sig längst i väster även över Bruksgatan.  3 år
ID-nummer:  32688
Direktlänk: /bild/00032688/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om resecentrumets huvudbyggnad passerar järnvägen över Hörnån.  3 år
ID-nummer:  32689
Direktlänk: /bild/00032689/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagen över Hörnån sedd från norr.  3 år
ID-nummer:  32690
Direktlänk: /bild/00032690/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hörnefors resecentrums huvudbyggnad väster om Hörnån, vid den norra entrén finns en busshållplats.  3 år
ID-nummer:  32691
Direktlänk: /bild/00032691/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resecentrumsbyggnaden sedd från väster.  3 år
ID-nummer:  32692
Direktlänk: /bild/00032692/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron sedd från infarten från Bruksgatan, huvudbyggnaden skymtar bakom bron och parkeringsplatser för personbilar finns till höger.  3 år
ID-nummer:  32693
Direktlänk: /bild/00032693/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron sedd österut från södra entrén till Hörnefors resecentrum.  3 år
ID-nummer:  32694
Direktlänk: /bild/00032694/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén till byggnaden från söder.  3 år
ID-nummer:  32695
Direktlänk: /bild/00032695/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i byggnaden, här blickar vi västerut från entréerna mot rulltrappan som leder upp mot plattformen.  3 år
ID-nummer:  32696
Direktlänk: /bild/00032696/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rulltrappan upp mot plattformen som börjar i västra delen av byggnaden.  3 år
ID-nummer:  32697
Direktlänk: /bild/00032697/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Konst på väggen vid rulltrappans fot.  3 år
ID-nummer:  32698
Direktlänk: /bild/00032698/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntsalen sedd från östra änden av byggnaden med rulltrappan ner från plattformen till höger.  3 år
ID-nummer:  32699
Direktlänk: /bild/00032699/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot entréerna från byggnadens östra sida med rulltrappan ner från plattformen till höger, vanliga trappor och hiss finns till vänster.  3 år
ID-nummer:  32700
Direktlänk: /bild/00032700/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut på övre plan vid de båda rulltrappornas övre ände.  3 år
ID-nummer:  32701
Direktlänk: /bild/00032701/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgången till plattformen i mitten, trappa till vänster och hiss till höger.  3 år
ID-nummer:  32702
Direktlänk: /bild/00032702/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övre plan sett mot nordost.  3 år
ID-nummer:  32703
Direktlänk: /bild/00032703/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén från plattformen till väntsalens övre plan.  3 år
ID-nummer:  32704
Direktlänk: /bild/00032704/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resecentrumsbyggnaden sedd från plattformen.  3 år
ID-nummer:  32705
Direktlänk: /bild/00032705/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut med järnvägen i riktning mot Örnsköldsvik från plattformsänden vid entrén till väntsalen, en serviceväg för snöröjningsfordon löper längs spåret till brofästet.  3 år
ID-nummer:  32706
Direktlänk: /bild/00032706/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut längs plattformen vid resecentrumsbyggnaden.  3 år
ID-nummer:  32707
Direktlänk: /bild/00032707/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I västra delen av plattformen finns två väderskydd, här det närmast entrén till väntsalen.  3 år
ID-nummer:  32708
Direktlänk: /bild/00032708/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen i Hörnefors uppe på bron över Hörnån, här sedd västerut.  3 år
ID-nummer:  32709
Direktlänk: /bild/00032709/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen uppe på bron sedd österut med det andra väderskyddet till vänster.  3 år
ID-nummer:  32710
Direktlänk: /bild/00032710/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre österut finns inga väderskydd på plattformen fram mot trapphuset vid östra plattformsänden.  3 år
ID-nummer:  32711
Direktlänk: /bild/00032711/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid östra plattformsänden finns en mindre byggnad med en trappa ner till markplanet öster om Hörnån.  3 år
ID-nummer:  32712
Direktlänk: /bild/00032712/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron fortsätter ytterligare en bit öster om plattformen där den även passerar Sundelinsvägen innan den tar mark.  3 år
ID-nummer:  32713
Direktlänk: /bild/00032713/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i trapphusets övre del, genom fönstret syns järnvägsbron över Hörnån och den större resecentrumsbyggnaden på andra sidan om denna.  3 år
ID-nummer:  32714
Direktlänk: /bild/00032714/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här på östra sidan finns endast en trappa att tillgå för att ta sig ner till markplanet.  3 år
ID-nummer:  32715
Direktlänk: /bild/00032715/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphuset vid östra plattformsänden sedd från den mindre parkering som finns här öster om ån.  3 år
ID-nummer:  32716
Direktlänk: /bild/00032716/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphuset intill den östra delen av den långa järnvägsbron genom samhället.  3 år
ID-nummer:  32717
Direktlänk: /bild/00032717/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons undersida sedd från trapphuset västerut mot den större resecentrumsbyggnaden.  3 år
ID-nummer:  32718
Direktlänk: /bild/00032718/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra delen av bron som passerar över Sundelinsvägen, här finns också en cykelparkering.  3 år
ID-nummer:  32719
Direktlänk: /bild/00032719/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons östra del sedd från Sundelinsvägen söder om bron.  3 år
ID-nummer:  32720
Direktlänk: /bild/00032720/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen avgränsar villabebyggelsen i norr på östra sidan av Hörnån.  3 år
ID-nummer:  32721
Direktlänk: /bild/00032721/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 1 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!