Umeå Ö–Gimonäs

Linjen Umeå Ö–Gimonäs är cirka två kilometer lång. Södra utfarten från Umeå östra är belägen nära, och med fin utsikt över Umeälven. Järnvägen går här nära Blå vägen och vid kilometer 891 finns en gång- och cykelport under både järnvägen och vägen. Vägen och järnvägen fortsätter sedan sida vid sida på älvens östra strand.

Det stora landmärket på sträckan är Kolbäcksbron, invigd 2001. Den består egentligen av två broar över älvens båda grenar på Öns södra spets. Brodelen som passerar över Blå vägen, järnvägen och östra älvfåran, Storån, är 530 meter lång och innehåller det snedkabelspann som gör bron till ett landmärke. En ny ringled har länge diskuterats, men när Kolbäcksbron byggdes skulle den enligt planerna inte bli en del av en sådan led. Detta ställningstagande har sedan ändrats och bron kommer om några år ingå i E4:ans förbifart runt staden.

Söder om Kolbäcksbron fortsätter järnvägen och Blå vägen parallellt söderut mellan Strömpilsplatsens handelsområde och villaområdet Gimonäs. Här byggdes 2006 Sveriges längsta träbro, en bro över järnvägen och Blå vägen för en gång- och cykelbana mellan Strömpilsplatsen och Gimonäs. Strax söder om bron finns norra infarten till Gimonäs.

Bilder och filmer (33)

Onsdag 14 juli 2010

Vy norrut längs linjen Umeå Östra – Gimonäs vid mellanblocksignalen strax norr om Kolbäcksbron. Bullerskydd har monterats upp genom stora delar av staden.  10 år
ID-nummer:  08045
Direktlänk: /bild/00008045/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan de motriktade mellanblocksignalerna mitt på linjen finns orienteringstavlor om infartssignal till Umeå respektive Gimonäs driftplats.  6 år
ID-nummer:  19173
Direktlänk: /bild/00019173/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 28 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av bullerskyddet som satts upp längs spåret.  6 år
ID-nummer:  19174
Direktlänk: /bild/00019174/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 28 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats, här syns mellanblocksignalen till vänster och Kolbäcksbron i fonden.  6 år
ID-nummer:  19175
Direktlänk: /bild/00019175/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 28 mars 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid Kolbäcksbron, ibland finns bullerskydden endast på ena sidan.  10 år
ID-nummer:  08046
Direktlänk: /bild/00008046/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från bron för norra infarten till Strömpilsplatsen, i bild syns också en del av Kolbäcksbron.  10 år
ID-nummer:  08047
Direktlänk: /bild/00008047/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma bro mot infarten till Gimonäs driftplats.  10 år
ID-nummer:  08048
Direktlänk: /bild/00008048/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 juli 2009

Vy söderut vid södra utfarten från Umeå östra.  12 år
ID-nummer:  06092
Direktlänk: /bild/00006092/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelport under järnvägen och Blå vägen strax söder om driftplatsgränsen.  12 år
ID-nummer:  06093
Direktlänk: /bild/00006093/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra infarten till Umeå östra sedd norrut.  12 år
ID-nummer:  06082
Direktlänk: /bild/00006082/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot stadens centrum strax söder om infarten till Umeå östra med gång- och cykelporten i förgrunden.  12 år
ID-nummer:  06083
Direktlänk: /bild/00006083/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen söderut mot Gimonäs med Kolbäcksbron i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  06086
Direktlänk: /bild/00006086/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut vid älven söder om Umeå östra.  12 år
ID-nummer:  06084
Direktlänk: /bild/00006084/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen går på den smala remsan mellan Umeälven och Blå vägen.  12 år
ID-nummer:  06085
Direktlänk: /bild/00006085/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid Kolbäcksbron. Här har försignalen till Umeå driftsplats söderifrån stått, men har nu ersatts av ett par mellanblocksignaler.  12 år
ID-nummer:  06087
Direktlänk: /bild/00006087/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kolbäcksbron med sitt snedkabelspann över Storån, den breda östra grenen av Umeälven.  12 år
ID-nummer:  06088
Direktlänk: /bild/00006088/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut från den långa träbron mellan Strömpilens handelsområde och Gimonäs.  12 år
ID-nummer:  06089
Direktlänk: /bild/00006089/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot vägporten för norra infarten till Strömpilsplatsen från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  06090
Direktlänk: /bild/00006090/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gång- och cykelbron. Här finner vi norra infarten till Gimonäs driftplats.  12 år
ID-nummer:  06091
Direktlänk: /bild/00006091/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 juni 2008

Byggarbeten vid älven och Blå vägen söder om Umeå östra, vy norrut.  12 år
ID-nummer:  06066
Direktlänk: /bild/00006066/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan med Kolbäcksbron i bakgrunden. De båda obevakade plankorsningarna på platsen har nu stängts.  12 år
ID-nummer:  06068
Direktlänk: /bild/00006068/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen vid älven.  12 år
ID-nummer:  06069
Direktlänk: /bild/00006069/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi backar ytterligare lite längre söderut, fortfarande med blicken norrut.  12 år
ID-nummer:  06070
Direktlänk: /bild/00006070/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan mitt på linjen, vy söderut.  12 år
ID-nummer:  06071
Direktlänk: /bild/00006071/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut strax norr om Kolbäcksbron.  12 år
ID-nummer:  06073
Direktlänk: /bild/00006073/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut passerar under Kolbäcksbron.  12 år
ID-nummer:  06072
Direktlänk: /bild/00006072/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart söder om Kolbäcksbron passerar banan i en port under norra infarten till Strömpilsplatsens handelsområde.  12 år
ID-nummer:  06075
Direktlänk: /bild/00006075/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från infarten till Strömpilsplatsen.  12 år
ID-nummer:  06076
Direktlänk: /bild/00006076/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma bro som ovan.  12 år
ID-nummer:  06077
Direktlänk: /bild/00006077/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från träbron mellan Gimonäs och Strömpilsplatsen, till höger skymtar villaområdet Gimonäs.  12 år
ID-nummer:  06078
Direktlänk: /bild/00006078/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från träbron, till vänster skymtar delar av Strömpilsplatsens handelsområde.  12 år
ID-nummer:  06079
Direktlänk: /bild/00006079/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från träbron.  12 år
ID-nummer:  06080
Direktlänk: /bild/00006080/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bullerskyddsplank har monterats på östra sidan av järnvägen.  12 år
ID-nummer:  06081
Direktlänk: /bild/00006081/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 2 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!