Umeå C–Umeå Ö

Beskrivning av banan mellan bangårdarna vid Umeå C och Umeå Ö, banavsnittets norra del ingår i driftplatsdelen Umeå C och den södra i driftplatsdelen Umeå Ö, allt ingående i Umeå driftplats.

Bilder och filmer (28)

Onsdag 26 augusti 2009

Ny bro på plats över Östra kyrkogatan. 11 år
ID-nummer:  06015
Direktlänk: /bild/00006015/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron över en helt uppgrävd gata. 11 år
ID-nummer:  06016
Direktlänk: /bild/00006016/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron är av samma modell som den gamla. 11 år
ID-nummer:  06017
Direktlänk: /bild/00006017/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Östra kyrkogatan sedd från norr. 11 år
ID-nummer:  06018
Direktlänk: /bild/00006018/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 juni 2008

Gång- och cykeltunnel intill Östra kyrkogatan omedelbart öster om bangården vid Umeå C, vy från norr. 11 år
ID-nummer:  05989
Direktlänk: /bild/00005989/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Östra kyrkogatan sedd från norr. 11 år
ID-nummer:  05990
Direktlänk: /bild/00005990/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykelporten sedd från söder. 11 år
ID-nummer:  05991
Direktlänk: /bild/00005991/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Östra kyrkogatan sedd från söder. 11 år
ID-nummer:  05992
Direktlänk: /bild/00005992/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd mot nordväst från östra gränsen för driftplatsdelen Umeå C. 11 år
ID-nummer:  05993
Direktlänk: /bild/00005993/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut vid driftplatsdelsgränsen. 11 år
ID-nummer:  05994
Direktlänk: /bild/00005994/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalen Uå 201 har tidigare utgjort utfartsblocksignal på linjen mot Holmsund med linjeplatsfunktion för växlar vid Gimonäs. Nu reglerar den istället infart till driftplatsdelen Umeå östra. 11 år
ID-nummer:  05995
Direktlänk: /bild/00005995/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftplatsdelsgränsen sedd från sydost. 11 år
ID-nummer:  05996
Direktlänk: /bild/00005996/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uå 102 reglerar infart till driftplatsdelen Umeå C från öster. 11 år
ID-nummer:  05997
Direktlänk: /bild/00005997/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax öster om huvudsignalerna ovan finns denna port för en gång- och cykelbana. 11 år
ID-nummer:  05998
Direktlänk: /bild/00005998/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Blå vägen följer strax efter porten ovan. Här ser vi fyrspannsbron från väster. 11 år
ID-nummer:  05999
Direktlänk: /bild/00005999/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Blå vägen sedd från söder. 11 år
ID-nummer:  06000
Direktlänk: /bild/00006000/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av den svagt svängda bron sedd från östra brovästets södra sida. 11 år
ID-nummer:  06001
Direktlänk: /bild/00006001/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Blå vägen sedd från norr. 11 år
ID-nummer:  06002
Direktlänk: /bild/00006002/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från östra brofästets norra sida. 11 år
ID-nummer:  06003
Direktlänk: /bild/00006003/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilometer 889 passeras strax öster om bron över Blå vägen. 11 år
ID-nummer:  06004
Direktlänk: /bild/00006004/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I slutet av kurvan vid kilometer 889 följer nästa mellansignal som föregår bangården vid Umeå östra, här vy västerut. 11 år
ID-nummer:  06005
Direktlänk: /bild/00006005/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägport för gång- och cykelbana strax före mellansignalerna väster om bangården vid Umeå östra, vy mot nordost. 11 år
ID-nummer:  06007
Direktlänk: /bild/00006007/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignal Uå 203 strax före bangården vid Umeå östra. 11 år
ID-nummer:  06008
Direktlänk: /bild/00006008/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst ytterligare ett par hundra meter österut. 11 år
ID-nummer:  06009
Direktlänk: /bild/00006009/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här följer ytterligare en vägport för gång- och cykelväg under både järnvägen och Blå vägen. 11 år
ID-nummer:  06010
Direktlänk: /bild/00006010/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhus vid västra växeln vid Umeå östra. 11 år
ID-nummer:  06011
Direktlänk: /bild/00006011/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden vid Umeå östra. 11 år
ID-nummer:  06012
Direktlänk: /bild/00006012/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid Umeå östra sedd österut från västra änden. 11 år
ID-nummer:  06013
Direktlänk: /bild/00006013/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 23 september 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!