Umeå Ö (Uåö)

Den nya stationen Umeå östra uppförs i omedelbar anslutning till Norrlands universitetssjukhus. Bangården med två spår ligger parallellt med Blå vägen mellan sjukhusområdet och stadsdelen Öst på stan. Över bangården finns två broar, dels en bro för gatan Sjukhusbacken som förbinder Storgatan med Blå vägen, dels gång- och cykelbron Svingen byggd 1999. En ny stationsbyggnad uppförs över järnvägen vid huvudinfarten till sjukhuset från Blå vägen. Från stationshuset byggs också en gångtunnel under nyss nämnda gata.

Geografisk översikt