Dagens bild
Dagens bildDen nya persontågsstationen i Skutskär under byggnad i samband med dubbelspårsbygget mellan Skutskär och Älvkarleö sedd från söder för 15 år sedan idag. Under den här fasen av bygget användes bara spåret längst till höger i bild som genomgående enkelspår, ett plattformsspår som när dubbelspårsbygget fram hit söderifrån stod klart kopplades bort från spårnätet och lades vilande. Först när dubbelspåret vidare mot Furuvik stod klart 2016 kom detta spår åter till användning för godståg till bangården närmare bruket och även för vissa persontåg.
ID-nummer:  15022
Direktlänk: /bild/00015022/
Fotodatum: den 2 april 2005
Publicerad: den 4 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Jvgfoto.se – dokumentära bilder med fokus på järnvägen

Välkommen till Jvgfoto.se, en webb­plats som beskriver järn­­vägen som den ser ut idag och såg ut i nära dåtid, detta med hjälp av såväl kortare ned­slag i järn­vägs­var­dagen som större doku­men­tära bild­­re­por­t­age och repor­tage­serier om banor, sta­tioner, håll­platser och broar, om resor och om större bygg­projekt.

Totalt antal bilder och filmer
 29 231   57
Nya de senaste veckorna
155
Avdelningar
Några av de senaste bilderna
I fokus
Uppdaterade sidor
Mer på webbplatsen
På sociala medier