Gimonäs (Gim)

På Umeälvens strand från Ålidbacken vid nuvarande sjukhuset och söderut anlades med början på sent 1800-tal ett flertal industrier. Det rörde sig om ett tegelbruk, en terpentin- och tjärfabrik, gjuterier och ett par ångsågar. Lite längre söderut anlades 1917 ett sågverk med kolugnar ägt av Gimo kol i Uppland. Området kring denna såg och dess arbetarbostäder fick därför namnet Gimonäs. Idag är Gimonäs dels ett villaområde på östra sidan Blå vägen och dels ett industriområde på vägens och järnvägens västra sida.

I samband med byggandet av Botniabanan byggs nu en bangård med tre spår inom den nya driftplatsen Gimonäs. På den gamla linjen Umeå - Holmsund fanns tidigare två linjeplatser, Gimonäs och Gimonäs timmer. Linjeplatsen Gimonäs var belägen i det som idag är norra änden av den nya bangården. Linjeplatsen Gimonäs timmer är timmerterminalen mellan den gamla linjen och den nya bangården. Den gamla linjen slopas söder om timmerterminalen men spåret till terminalen från Umeåhållet kommer att ligga kvar och ansluta till den nya bangården.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (67)

Onsdag 14 juli 2010

Gimonäs bangård sedd norrut från bron över spåren vid timmerterminalen. 9 år
ID-nummer:  08049
Direktlänk: /bild/00008049/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gimonäs bangård sedd söderut från samma bro, spåret till timmerterminalen (f.ö. också delvis gamla banan mot Holmsund) till höger. 9 år
ID-nummer:  08050
Direktlänk: /bild/00008050/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Gimonäs sedd norrut med bron ovan längre bort. 9 år
ID-nummer:  08051
Direktlänk: /bild/00008051/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Gimonäs sedd söderut från mellersta delen. 9 år
ID-nummer:  08052
Direktlänk: /bild/00008052/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i Gimonäs sedd norrut. 9 år
ID-nummer:  08053
Direktlänk: /bild/00008053/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, här finns ännu en växelförbindelse mellan de båda utfartsspåren. 9 år
ID-nummer:  08054
Direktlänk: /bild/00008054/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gimonäs bangård sedd från Blå vägen från Holmsundshållet. 9 år
ID-nummer:  08055
Direktlänk: /bild/00008055/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från spårens västra sida vid driftplatsgränsen i söder. 9 år
ID-nummer:  08056
Direktlänk: /bild/00008056/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan mot skärningen i Bergsboda. 9 år
ID-nummer:  08057
Direktlänk: /bild/00008057/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 augusti 2009

Bangårdens norra ände sedd från banken väster om den nya viadukten över bangården. 11 år
ID-nummer:  06142
Direktlänk: /bild/00006142/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om viadukten anlsuter spåret från timmerterminalen, den gamla banan från Holmsund, till det västligaste spåret på bangåden. 11 år
ID-nummer:  06143
Direktlänk: /bild/00006143/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd mot nordväst från viadukten. 11 år
ID-nummer:  06144
Direktlänk: /bild/00006144/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden och utfartenb mot Umeå östra. 11 år
ID-nummer:  06145
Direktlänk: /bild/00006145/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut med spåret till timmerterminalen till höger. 11 år
ID-nummer:  06147
Direktlänk: /bild/00006147/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut. 11 år
ID-nummer:  06146
Direktlänk: /bild/00006146/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret till timmerterminalen har nu försetts med skyddsväxel. 11 år
ID-nummer:  06148
Direktlänk: /bild/00006148/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya viadukten över bangården och Blå vägen sedd från sydväst. 11 år
ID-nummer:  06149
Direktlänk: /bild/00006149/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot timmerterminalen från norr. Plankorsningen har nu förlorat sina bommar då trafiken till och från Holmsund inte längre passerar här. 11 år
ID-nummer:  06150
Direktlänk: /bild/00006150/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banarbetsfordon på den nya bangården, vy mot mordväst. 11 år
ID-nummer:  06151
Direktlänk: /bild/00006151/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut, vägen mot Holmsund till vänster. 11 år
ID-nummer:  06152
Direktlänk: /bild/00006152/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot södra utfarten. Till höger skymtar det västra spårets växel till normalhuvudspåret i mitten. Bortom mellansignalen mitt i bild ligger växlar för att kryssa mellan spåren som sedan blir utfart mot Holmsund respektive Örnsköldsvik. 11 år
ID-nummer:  06153
Direktlänk: /bild/00006153/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från södra delen. 11 år
ID-nummer:  06154
Direktlänk: /bild/00006154/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder. 11 år
ID-nummer:  06155
Direktlänk: /bild/00006155/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 juli 2009

Norra infarten till Gimonäs sedd från träbron strax norr om denna. 11 år
ID-nummer:  06124
Direktlänk: /bild/00006124/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordligaste delen av bangården sedd från Tegelbruksvägens nya viadukt över bangården och Blå vägen. 11 år
ID-nummer:  06125
Direktlänk: /bild/00006125/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den västra sidan av bron. Spåret från Holmsund längst till vänster ligger ännu kvar som det gjort under byggtiden och den gamla plankorsningen med Tegelbruksvägen syns närmast i bild. 11 år
ID-nummer:  06126
Direktlänk: /bild/00006126/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut över bangården från den nya bron. 11 år
ID-nummer:  06127
Direktlänk: /bild/00006127/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med timmerterminalen i bakgrunden. 11 år
ID-nummer:  06128
Direktlänk: /bild/00006128/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från västra sidan av bron, Blå vägen till vänster och gamla spåret mot Holmsund till höger. 11 år
ID-nummer:  06129
Direktlänk: /bild/00006129/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Holmsundsbanans spår som lades om något här inför bygget av viadukten från vilken bilden är tagen. Spåret var här tillfälligt avelektrifierat under kontaktledningsarbetet på den nya bangården varför det var dieseldrift till Holmsund en tid. 11 år
ID-nummer:  06130
Direktlänk: /bild/00006130/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut med den nya viadukten i bakgrunden. 11 år
ID-nummer:  06134
Direktlänk: /bild/00006134/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banarbetsfordon uppställda på den nya bangården. 11 år
ID-nummer:  06133
Direktlänk: /bild/00006133/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut. 11 år
ID-nummer:  06135
Direktlänk: /bild/00006135/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid kilometer 894. 11 år
ID-nummer:  06136
Direktlänk: /bild/00006136/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut i höjd med de södra växlarna. 11 år
ID-nummer:  06137
Direktlänk: /bild/00006137/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid södra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  06132
Direktlänk: /bild/00006132/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En tillfällig lastkaj har anlagts vid vid Botniabanans spår i södra delen av driftplatsen. 11 år
ID-nummer:  06138
Direktlänk: /bild/00006138/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid södra driftplatsgränsen. 11 år
ID-nummer:  06141
Direktlänk: /bild/00006141/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den djupa bergskärningen sedd söderut strax söder om södra diftplatsgränsen. 11 år
ID-nummer:  06140
Direktlänk: /bild/00006140/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 4 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 juni 2008

Vy norrut vid den blivande bangårdens norra ände. 11 år
ID-nummer:  06094
Direktlänk: /bild/00006094/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 3 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya planket längs järnvägen håller på att målas. 11 år
ID-nummer:  06095
Direktlänk: /bild/00006095/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 3 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den blivande bangårdens norra ände. 11 år
ID-nummer:  06096
Direktlänk: /bild/00006096/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 3 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tegelbruksvägen passerar över järnvägen och den blivande bangården, vy österut. Järnvägen har här flyttats något österut innan bron till höger började byggas, bron ska sedan ersätta plankorsningen. 11 år
ID-nummer:  06097
Direktlänk: /bild/00006097/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 3 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron över den nya bangården och Blå vägen för trafik till Strömpilsplatsen och timmerterminalen vid Gimonäs. 11 år
ID-nummer:  06098
Direktlänk: /bild/00006098/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 3 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsbygget sett norrut från Tegelbruksvägen. 11 år
ID-nummer:  06100
Direktlänk: /bild/00006100/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 3 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banan följer inte den nya banans höjdläge, vilket resulterar i lutningar och grunt placerade stolpfundament. 11 år
ID-nummer:  06101
Direktlänk: /bild/00006101/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 3 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från östra sidan av plankorsningen. 11 år
ID-nummer:  06103
Direktlänk: /bild/00006103/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 3 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från öster. 11 år
ID-nummer:  06104
Direktlänk: /bild/00006104/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 3 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bron under byggnad. Trafiken på Blå vägen leds här under bron, vilket även blir den slutliga lösningen. 11 år
ID-nummer:  06105
Direktlänk: /bild/00006105/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 3 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot Holmsund går något omlagd i en tvär kurva runt västra brofästet. 11 år
ID-nummer:  06106
Direktlänk: /bild/00006106/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 3 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–67