Nordmaling (Nog)

Nordmalings driftplats har två huvudspår med normalhuvudspåret i väster och en lång mellanplattform mellan dessa. I norra änden av mellanplattformen finns rulltrappa och hiss upp till huvudbyggnaden vid Nordmalings resecentrum som innehåller vänthall för både tåg- och bussresenärer.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (39)

Tisdag 29 januari 2013

Nattåg 92 gör uppehåll i Nordmaling på morgonen.  10 år
ID-nummer:  14835
Direktlänk: /bild/00014835/
Fotodatum: den 29 januari 2013
Publicerad: den 7 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 26 januari 2013

Nattåg 91 gör uppehåll i Nordmaling på kvällen.  10 år
ID-nummer:  16053
Direktlänk: /bild/00016053/
Fotodatum: den 26 januari 2013
Publicerad: den 7 augusti 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 9 juni 2012

Entrén till Nordmalings resecentrum vetter mot sydost mot Kungsvägen och samhället söder om järnvägen.  3 år
ID-nummer:  32723
Direktlänk: /bild/00032723/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resecentrumet sett från söder, bussar angör terminaler på baksidan av byggnaden till vänster.  3 år
ID-nummer:  32724
Direktlänk: /bild/00032724/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plattformen från Kungsvägen strax norr om järnvägen.  3 år
ID-nummer:  32725
Direktlänk: /bild/00032725/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphuset ligger i plattformens norra ände och leder resenärer över det avvikande huvudspåret.  3 år
ID-nummer:  32726
Direktlänk: /bild/00032726/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen är lång och bred med ett kort plattformstak i allra nordligaste delen.  3 år
ID-nummer:  32727
Direktlänk: /bild/00032727/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om Kungsvägens bro över järnvägen går de båda spåren samman, i bakgrunden syns E4:an vars tidigare läge järnvägen nu tagit över.  3 år
ID-nummer:  32728
Direktlänk: /bild/00032728/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgången till plattformen vid rulltrappornas fot i trapphuset.  3 år
ID-nummer:  32729
Direktlänk: /bild/00032729/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalhuvudspåret sett norrut vid entrén till plattformen.  3 år
ID-nummer:  32730
Direktlänk: /bild/00032730/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalhuvudspåret 2 sett söderut från samma plats. 1  3 år
ID-nummer:  32731
Direktlänk: /bild/00032731/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
#1 LUGER H., 28 oktober 2022, 14:38
Vid Nordmaings hållplats (Nog) finns en trevlig Järnvägs och busstation.med Reastaurang / cafe,där man kan stanna för en smakbit, innan färden fortsätter mot Umeå och senare även med Norrbotniabanan mot Skellefteå och Luleå
Vy söderut längs det avvikande huvudspåret 1.  3 år
ID-nummer:  32732
Direktlänk: /bild/00032732/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut där det avvikande huvudspåret passerar under passagen mellan trapphuset och resten av resecentrumsbyggnaden.  3 år
ID-nummer:  32733
Direktlänk: /bild/00032733/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén till resecentrum från plattformen sedd från söder.  3 år
ID-nummer:  32734
Direktlänk: /bild/00032734/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd söderut vid spår 2 i höjd med plattformstakets södra ände.  3 år
ID-nummer:  32735
Direktlänk: /bild/00032735/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalings resecentrum sett från plattformen.  3 år
ID-nummer:  32736
Direktlänk: /bild/00032736/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordmalings resecentrum sett från väster från plattformen, huvudbyggnaden med busstationen ligger högt över järnvägen i nivå med Kungsvägen.  3 år
ID-nummer:  32738
Direktlänk: /bild/00032738/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd österut vid vagnläge D längre bort från resecentrumsbyggnaden.  3 år
ID-nummer:  32739
Direktlänk: /bild/00032739/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Informationsskyltar och klockor hänger i en balk med samma utformning som de som bär upp plattformstaket.  3 år
ID-nummer:  32740
Direktlänk: /bild/00032740/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut längs spår 1 vid de yttersta informationstavlorna.  3 år
ID-nummer:  32741
Direktlänk: /bild/00032741/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Europavägen som tidigare låg i järnvägens sträckning ligger nu något längre norrut.  3 år
ID-nummer:  32742
Direktlänk: /bild/00032742/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västligaste delen av plattformen, här finns ingen ytterligare utgång för allmänheten.  3 år
ID-nummer:  32743
Direktlänk: /bild/00032743/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd österut från västligaste delen.  3 år
ID-nummer:  32744
Direktlänk: /bild/00032744/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill det avvikande huvudspåret finns teknikhus i höjd med plattformsänden.  3 år
ID-nummer:  32745
Direktlänk: /bild/00032745/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Örnsköldsvik vid västra plattformsänden.  3 år
ID-nummer:  32746
Direktlänk: /bild/00032746/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd österut från västra änden  3 år
ID-nummer:  32747
Direktlänk: /bild/00032747/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa plattformen kan förutom regionaltåg även ta emot långa nattåg.  3 år
ID-nummer:  32748
Direktlänk: /bild/00032748/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det avvikande huvudspåret och teknikhuset intill det vid västra plattformsänden.  3 år
ID-nummer:  32749
Direktlänk: /bild/00032749/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln som binder samman de båda spåren ligger omkring 250 meter västar om plattformsänden. I förgrunden syns en serviceväg till plattformen.  3 år
ID-nummer:  32750
Direktlänk: /bild/00032750/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 3 november 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 8 januari 2011

Huvudentrén till Nordmalings resecentrum.  12 år
ID-nummer:  10381
Direktlänk: /bild/00010381/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformen mellanplattformen vid normalhuvudspåret 2.  12 år
ID-nummer:  10382
Direktlänk: /bild/00010382/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut intill spår 2 i Nordmaling.  12 år
ID-nummer:  10390
Direktlänk: /bild/00010390/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 på andra sidan mellanplattformen låg översnöat liksom plattformshalvan närmast detta. Vy norrut med resecentrums huvudbyggnad i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  10383
Direktlänk: /bild/00010383/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrédörrenm till resecentrum vid mellanplattformens norra ände.  12 år
ID-nummer:  10384
Direktlänk: /bild/00010384/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rulltrapporna mellan plattformen och resecentrum, hiss finns också till vänster.  12 år
ID-nummer:  10385
Direktlänk: /bild/00010385/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy ner mot plattformen halvvägs upp i rulltrappan.  12 år
ID-nummer:  10386
Direktlänk: /bild/00010386/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I övre änden av rulltrappan finns hissen alldeles intill.  12 år
ID-nummer:  10387
Direktlänk: /bild/00010387/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gången över spår 1 sett in mot huvudbyggnaden.  12 år
ID-nummer:  10388
Direktlänk: /bild/00010388/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudbyggnaden i Nordmalings resecentrum inrymmer en vänthall som här ses från uppgången från plattformen, huvudentrén syns till vänster.  12 år
ID-nummer:  10389
Direktlänk: /bild/00010389/
Fotodatum: den 8 januari 2011
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)