Stöcke (Sök)

Stöcke är den nordligaste driftplatsen längs Botniabanan om man bortser från Gimonäs där banan kopplas samman med järnvägen mellan Umeå och Holmsund. Mötesdriftplatsen ligger några kilometer söder om den långa bron över Umeälven och har två spår med det avvikande huvudspåret på västra sidan av normalhuvudspåret. I södra änden av det avvikande huvudspåret finns också ett stickspår för uppställning. En parallell serviceväg finns på spårens västra sida och därtill finns också två vägbroar över spåren inom driftplatsen, dels en större i fyra spann strax norr om södra bangårdsänden och dels en mindre i ett spann strax norr om södra driftplatsgränsen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (20)

Lördag 9 juni 2012

Utfarten söderut från Stöcke sedd från den södra vägbron inom driftplatsen, längre bort syns vägbron som förgår passagen genom jordbrukslandskapet i Stöckedalen.  5 år
ID-nummer:  22802
Direktlänk: /bild/00022802/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma bro mot bangården.  5 år
ID-nummer:  22803
Direktlänk: /bild/00022803/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från andra sidan spåret vid samma bro.  5 år
ID-nummer:  22804
Direktlänk: /bild/00022804/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stöcke bangård sedd från söder med stickspåret närmast.  5 år
ID-nummer:  22805
Direktlänk: /bild/00022805/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över bangården finns ytterligare en vägbro för en mindre grusväg, här sedd från väster.  5 år
ID-nummer:  22806
Direktlänk: /bild/00022806/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från denna norra vägbro av två inom driftplatsen.  5 år
ID-nummer:  22807
Direktlänk: /bild/00022807/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från andra sidan av spåren på samma bro.  5 år
ID-nummer:  22808
Direktlänk: /bild/00022808/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från samma bro.  5 år
ID-nummer:  22809
Direktlänk: /bild/00022809/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En parallellväg finns på bangårdens västra sida, vy norrut.  5 år
ID-nummer:  22810
Direktlänk: /bild/00022810/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut under den norra bron.  5 år
ID-nummer:  22811
Direktlänk: /bild/00022811/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats under bron, här finns kilometer 109.  5 år
ID-nummer:  22812
Direktlänk: /bild/00022812/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra bron i fyra spann sedd från norr.  5 år
ID-nummer:  22813
Direktlänk: /bild/00022813/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens norra del ligger i en mindre skärning.  5 år
ID-nummer:  22814
Direktlänk: /bild/00022814/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid skärningen.  5 år
ID-nummer:  22815
Direktlänk: /bild/00022815/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från skärningen, här finns också teknikhuset.  5 år
ID-nummer:  22816
Direktlänk: /bild/00022816/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd mot nordost med skyddsspåret närmast.  5 år
ID-nummer:  22817
Direktlänk: /bild/00022817/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut vid norra änden, teknikhuset till höger.  5 år
ID-nummer:  22818
Direktlänk: /bild/00022818/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart norr om nordligaste växeln finns också en AT-transformator.  5 år
ID-nummer:  22819
Direktlänk: /bild/00022819/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om bangården öppnar sig de flacka strandängarna i utkanten av Umeälvens delta.  5 år
ID-nummer:  22820
Direktlänk: /bild/00022820/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut från Stöcke.  5 år
ID-nummer:  22752
Direktlänk: /bild/00022752/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!