Bergsboda

Vid Bergsboda finns östra landfästet till den långa bron för Botniabanan över Umeälven och Storsandskär. Den gamla linjen följde älven på relativt nära håll och med många hus på nära håll och var bland annat därför inte lämplig att ansluta den nya banan till. Istället byggs Botniabanan genom en djup skärning i ett ostligare läge fram mot den nya bangården i Gimonäs. Banan från Holmsund dras genom samma skärning parallellt med Botniabanan och den gamla sträckningen från bron till timmerterminalen i Gimonäs kommer att slopas.

Bilder och filmer (55)

Onsdag 14 juli 2010

Vy genom skärningen mot Gimonäs från den nya bron för norra infarten till Bergsboda.  10 år
ID-nummer:  08058
Direktlänk: /bild/00008058/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma bro med linjen mot Holmsund till vänster och Botniabanan mot Örnsköldsvik till höger.  10 år
ID-nummer:  08059
Direktlänk: /bild/00008059/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen genom Bergsboda är återställd, vy norrut. Notera dock stoppbocken där timmerterminalens spår slutar.  10 år
ID-nummer:  08060
Direktlänk: /bild/00008060/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den återställda banvallen i Bergsboda, vy söderut.  10 år
ID-nummer:  08061
Direktlänk: /bild/00008061/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botniabanans bro över Umeälven sedd från älvens östra strand.  10 år
ID-nummer:  08062
Direktlänk: /bild/00008062/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Holmsundsbanan till höger möter upp på Botniabanans östra sida när den når land efter älvpassagen, vy norrut.  10 år
ID-nummer:  08063
Direktlänk: /bild/00008063/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botniabanans bro över Umeälven, vy mot sydväst.  10 år
ID-nummer:  08064
Direktlänk: /bild/00008064/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Holmsundsbanan fortsätter söderut på älvens östra sida.  10 år
ID-nummer:  08065
Direktlänk: /bild/00008065/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut går den in parallellt med Botniabanan mot Gimonäs.  10 år
ID-nummer:  08066
Direktlänk: /bild/00008066/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botniabanans bro över Umeälven med Holmsundsbanan i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  08067
Direktlänk: /bild/00008067/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot centrala Umeå från höjden vid banskiljet i Bergsboda, flygplatsen ses till vänster och Kolbäcksbron mitt i bild.  10 år
ID-nummer:  08068
Direktlänk: /bild/00008068/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 18 oktober 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 26 augusti 2009

En stoppbock har placerats ut, dock ej monterats, strax norr om plankorsningen i norra Bergsboda.  12 år
ID-nummer:  06184
Direktlänk: /bild/00006184/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i norra Bergsboda, nu har såväl kontaktledning som skyddsportaler monterats ned.  12 år
ID-nummer:  06185
Direktlänk: /bild/00006185/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla linjen genom Bergsboda ligger öde då tågen har letts in på den nya linjen.  12 år
ID-nummer:  06186
Direktlänk: /bild/00006186/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot plankorsningen i Bergsboda.  12 år
ID-nummer:  06187
Direktlänk: /bild/00006187/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya viadukten över de nya infarterna till Gimonäs söderifrån, vy från väster.  12 år
ID-nummer:  06188
Direktlänk: /bild/00006188/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från viadukten, nu är båda spåren elektrifierade, det vänstra mot Holmsund dessutom trafikerat.  12 år
ID-nummer:  06189
Direktlänk: /bild/00006189/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen vid Umeälvsbrons östra landfäste. Holmsundsbanan har nu lagts om in mot Gimonäs.  12 år
ID-nummer:  06190
Direktlänk: /bild/00006190/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banskillnaden mellan Holmsundsbanan och Botniabanan.  12 år
ID-nummer:  06191
Direktlänk: /bild/00006191/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan vid bergsboda med den nya viadukten i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  06192
Direktlänk: /bild/00006192/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt över byggområdet vid Umeälvsbron, i bakgrunden syns Umeälven, norra delen av Storsandskär samt längre bort Umeå flygplats.  12 år
ID-nummer:  06193
Direktlänk: /bild/00006193/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Holmsundsbanan fortsätter på östra stranden medan Botniabanan viker av västerut.  12 år
ID-nummer:  06194
Direktlänk: /bild/00006194/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla spåret är kapat vid arbetsplatsen, både den gamla och den tillfälliga banvallen förvinner allt eftersom.  12 år
ID-nummer:  06195
Direktlänk: /bild/00006195/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botniabanans bro över Umeälven, samtliga spann är nu färdiggjutna.  12 år
ID-nummer:  06196
Direktlänk: /bild/00006196/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbete pågår ännu med östra landfästet.  12 år
ID-nummer:  06197
Direktlänk: /bild/00006197/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Denna dag pågick arbeten med att riva den tillfälliga arbetsplattformen över älven. De kraftiga stålpelarna höll på att dras upp.  12 år
ID-nummer:  06198
Direktlänk: /bild/00006198/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Holmsundsbanan och Botniabanan går skilda vägar.  12 år
ID-nummer:  06199
Direktlänk: /bild/00006199/
Fotodatum: den 26 augusti 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 14 juli 2009

Vy norrut längs gamla linjen i norra delen av Bergsboda.  12 år
ID-nummer:  06174
Direktlänk: /bild/00006174/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i norra delen av Bergsboda sedd från sydost.  12 år
ID-nummer:  06175
Direktlänk: /bild/00006175/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla linjen mot Holmsund, under sommaren var det dieseldrift på banan p.g.a. kontaktledningsarbeten i Gimonäs och på den nya linjesträckningen.  12 år
ID-nummer:  06176
Direktlänk: /bild/00006176/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy Norrut mot Gimonäs från viadukten över den nya järnvägen vid Bergsboda.  12 år
ID-nummer:  06177
Direktlänk: /bild/00006177/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma viadukt som ovan.  12 år
ID-nummer:  06178
Direktlänk: /bild/00006178/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot Holmsund viker av från Botniabanan i kurvan.  12 år
ID-nummer:  06179
Direktlänk: /bild/00006179/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botniabanans nya bro över Umeälven och Storsandskär, Holmsundsbanan i förgrunden.  12 år
ID-nummer:  06180
Direktlänk: /bild/00006180/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det sista spannet återstår ännu att gjuta.  12 år
ID-nummer:  06181
Direktlänk: /bild/00006181/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Umeälven står snart klar.  12 år
ID-nummer:  06182
Direktlänk: /bild/00006182/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Holmsundsbanans tillfälliga omläggning vid brobygget i väntan på den nya infarten till Gimonäs sedd norrut, den ursprungliga linjen följde skogskanten till vänster i bild. Notera att kontaktledningen nu har monterats i den nya sträckningen mot Gimonäs.  12 år
ID-nummer:  06183
Direktlänk: /bild/00006183/
Fotodatum: den 14 juli 2009
Publicerad: den 6 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 17 juni 2008

Gamla linjen mot Holmsund sedd söderut strax söder om timmerterminalen i Gimonäs.  12 år
ID-nummer:  06156
Direktlänk: /bild/00006156/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i omvänd riktning mot ovan, den gamla linjen norrut mot Umeå med timmerterminalen i bakgrunden.  12 år
ID-nummer:  06157
Direktlänk: /bild/00006157/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre söderut finns denna obevakade plankorsning.  12 år
ID-nummer:  06158
Direktlänk: /bild/00006158/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från västra sidan, älvsidan. Bakom husen skymtar bygget av den nya järnvägssträckningen med bergskärningen vid södra utfarten från Gimonäs.  12 år
ID-nummer:  06159
Direktlänk: /bild/00006159/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd söderut vid plankorsningen.  12 år
ID-nummer:  06160
Direktlänk: /bild/00006160/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen vid bergsboda går i den tidvis branta slänten ned mot älven. Trots att villor och sommarstugor ligger tätt finns också skogsområden.  12 år
ID-nummer:  06161
Direktlänk: /bild/00006161/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botniabanebygget nalkas åter, vy söderut.  12 år
ID-nummer:  06162
Direktlänk: /bild/00006162/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan fortsatte tidigare svagt till höger men har lagts om för att delvis anpassas till den nya sträckningen Gimonäs-Holmsund.  12 år
ID-nummer:  06163
Direktlänk: /bild/00006163/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den gamla banvallen där denna korsar Botniabanans blivande sträckning.  12 år
ID-nummer:  06164
Direktlänk: /bild/00006164/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från den gamla banvallen ut över Umeälven och bygget av den långa järnvägsbron över Storsandskär.  12 år
ID-nummer:  06165
Direktlänk: /bild/00006165/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten vid den nya brons nordöstra landfäste.  12 år
ID-nummer:  06166
Direktlänk: /bild/00006166/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt brostöd under bygge på älvens östra strand.  12 år
ID-nummer:  06167
Direktlänk: /bild/00006167/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med en arbetsbrygga över älven parallell med den nya bron pågår.  12 år
ID-nummer:  06168
Direktlänk: /bild/00006168/
Fotodatum: den 17 juni 2008
Publicerad: den 5 oktober 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–55