Botniabanan

Den 19 mil långa nya kustjärnvägen Botniabanan mellan Västeraspby norr om Kramfors och Umeå invigdes den 28 augusti 2010 efter 11 års byggtid. Den enkelspåriga banan har 250 km/h som största tillåtna hastighet och har maximal lutning på 10 promille vilket har resulterat i långa tunnlar och många broar i det tidvis kraftigt kuperade landskapet. Banan försågs med det nya europeiska signalsystemet ERTMS vilket innebär att den saknar optiska signaler och att körbesked istället sker via radiobesked till tåget.