Hössjön (Hös)

Driftplatsen Hössjön ligger intill den lilla sjön med samma namn i skogen mellan Hörnefors och Sörmjöle endast omkring en kilometer från havsstranden vid Mjölefjärden. Här finns förutom normalhuvudspåret två avvikande huvudspår, de ligger på västra sidan där man också finner teknikhus mitt på bangården och en parallellgående serviceväg.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (15)

Lördag 9 juni 2012

Infarten till Hössjön söderifrån sedd från den intilliggande vägen.  5 år
ID-nummer:  22835
Direktlänk: /bild/00022835/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid södra bangårdsänden, banan går här alldeles intill en vindkraftspark.  5 år
ID-nummer:  22836
Direktlänk: /bild/00022836/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsväxeln för de båda avvikande huvudspåren sedd från sydväst.  5 år
ID-nummer:  22837
Direktlänk: /bild/00022837/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden med mellantavlorna, vy från norr.  5 år
ID-nummer:  22838
Direktlänk: /bild/00022838/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordost från samma plats.  5 år
ID-nummer:  22839
Direktlänk: /bild/00022839/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset mitt på bangårdens nordvästra sida.  5 år
ID-nummer:  22840
Direktlänk: /bild/00022840/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från vägen intill teknikhuset.  5 år
ID-nummer:  22841
Direktlänk: /bild/00022841/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut med teknikhuset till höger.  5 år
ID-nummer:  22842
Direktlänk: /bild/00022842/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats.  5 år
ID-nummer:  22843
Direktlänk: /bild/00022843/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av bangården med mellantavlor för de tre spåren, normalhuvudspåret har två tavlor för samtidig infart i stället för de avvikande huvudspårens skyddsväxel.  5 år
ID-nummer:  22844
Direktlänk: /bild/00022844/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norr vid norra änden.  5 år
ID-nummer:  22845
Direktlänk: /bild/00022845/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De avvikande huvudspårens skyddsväxel och mellantavlan Hös 82 på normalhuvudspåret före norra växeln.  5 år
ID-nummer:  22846
Direktlänk: /bild/00022846/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från den norra växeln i normalhuvudspåret.  5 år
ID-nummer:  22847
Direktlänk: /bild/00022847/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot utfarten norrut från samma plats intill växeln.  5 år
ID-nummer:  22848
Direktlänk: /bild/00022848/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten norrifrån vid kilometer 92 med bangården i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  22849
Direktlänk: /bild/00022849/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 11 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!