Leduån

På linjen mellan Rundvik och Nordmaling korsar Botniabanan två större vattendrag med endast en kilometers mellanrum, från söder först Lögdeälven och därefter den något mindre Leduån. Den senare korsas trots sin relativt ringa storlek på en längre tvåspannsbro som ligger omedelbart öster om E4:ans äldre bro över ån. Öster om järnvägsbron finns en mindre bro för en mindre enskild väg och omedelbart öster om denna mynnar Leduån i Nordmalingsfjärden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (3)

Lördag 28 augusti 2010

Botniabanans bro över Leduån sedd från öster.  11 år
ID-nummer:  10393
Direktlänk: /bild/00010393/
Fotodatum: den 28 augusti 2010
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Botniabanans bro är relativt lång och byggd i två spann i motsats till E4:ans kortare enspannsbro i bakgrunden.  11 år
ID-nummer:  10392
Direktlänk: /bild/00010392/
Fotodatum: den 28 augusti 2010
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från åns norra strand med linjen mot Rundvik och vidare mot Örnsköldsvik i bakgrunden  11 år
ID-nummer:  10391
Direktlänk: /bild/00010391/
Fotodatum: den 28 augusti 2010
Publicerad: den 30 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)