Husum (Hum)

Botniabanan går genom den nordvästra utkanten av Husums tätort och orten fick med den nya banan också ett resecentrum där regionaltåg och bussar stannar. Husum är tekniskt en hållplats på linjen Gideåbacka–Husums norra med en plattform på den drygt 300 meter långa bro som sträcker sig över bland annat den stora infartsvägen till samhället från europavägen. Intill bron uppfördes också en stationsbyggnad som fungerar som både väntsal och trapphus så att resenärer kan ta sig upp från markplanet till plattformen på bron.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (25)

Lördag 9 juni 2012

Ett regionaltåg mot Umeå gör uppehåll i Husum på eftermiddagen.  5 år
ID-nummer:  22851
Direktlänk: /bild/00022851/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Husums hållplats ligger på en drygt 300 meter lång landbro över dalen nordväst om samhället. Här syns bron från väster.  5 år
ID-nummer:  22852
Direktlänk: /bild/00022852/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågen nås via resecentrumbyggnaden som uppförts intill bron.  5 år
ID-nummer:  22853
Direktlänk: /bild/00022853/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Husums resecentrum sett från söder.  5 år
ID-nummer:  22854
Direktlänk: /bild/00022854/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden i Husum sedd från öster.  5 år
ID-nummer:  22850
Direktlänk: /bild/00022850/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 26 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden sedd från sydväst.  5 år
ID-nummer:  22855
Direktlänk: /bild/00022855/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen ligger nordost om stationsbyggnaden på brons norra del.  5 år
ID-nummer:  22856
Direktlänk: /bild/00022856/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Husums resecentrum, byggnaden sedd från öster.  5 år
ID-nummer:  22857
Direktlänk: /bild/00022857/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inne i byggnaden finns toaletter, hiss och framför allt en lång trappa.  5 år
ID-nummer:  22858
Direktlänk: /bild/00022858/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan från markplanet till plattformen på bron är lång och därför uppdelad i flera delar.  5 år
ID-nummer:  22859
Direktlänk: /bild/00022859/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Takhöjden på nedre plan i byggnaden är mycket stor.  5 år
ID-nummer:  22860
Direktlänk: /bild/00022860/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Övre plan sett söderut vid trappans övre ände.  5 år
ID-nummer:  22861
Direktlänk: /bild/00022861/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Toalett finns i väntsalen på övre plan, bakom den finns också hissen ner till markplanet.  5 år
ID-nummer:  22862
Direktlänk: /bild/00022862/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntsalen på övre plan sett från söder.  5 år
ID-nummer:  22863
Direktlänk: /bild/00022863/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utgången till plattformen finns i byggnadens nordöstra ände vid trappans övre ände.  5 år
ID-nummer:  22864
Direktlänk: /bild/00022864/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén till stationsbyggnaden sedd från plattformen.  5 år
ID-nummer:  22867
Direktlänk: /bild/00022867/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från plattformens södra ände med stationsbyggnaden till vänster, banan förvinner här in i Öbergstunneln.  5 år
ID-nummer:  22865
Direktlänk: /bild/00022865/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot nordost från södra änden vid stationsbyggnaden.  5 år
ID-nummer:  22866
Direktlänk: /bild/00022866/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen finns två enkla väderskydd med tak.  5 år
ID-nummer:  22868
Direktlänk: /bild/00022868/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från södra delen av plattformen.  5 år
ID-nummer:  22869
Direktlänk: /bild/00022869/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens norra del sedd från sydväst.  5 år
ID-nummer:  22870
Direktlänk: /bild/00022870/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi blickar åter mot sydväst ännu längre norrut på plattformen.  5 år
ID-nummer:  22871
Direktlänk: /bild/00022871/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sträcker sig fram till brons norra ände.  5 år
ID-nummer:  22872
Direktlänk: /bild/00022872/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från norra änden.  5 år
ID-nummer:  22873
Direktlänk: /bild/00022873/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra änden finns också en anslutande serviceväg  5 år
ID-nummer:  22874
Direktlänk: /bild/00022874/
Fotodatum: den 9 juni 2012
Publicerad: den 27 mars 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!