Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 251–300

Söndag 4 juni 2017

Här pågår också arbeten med att lägga dränering längs gropens vänstra kant.  4 år
ID-nummer:  27665
Direktlänk: /bild/00027665/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskiner vid arbetet i norra delen av bangården vid halv sju-tiden på morgonen.  4 år
ID-nummer:  27666
Direktlänk: /bild/00027666/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I en del av gropen i norr pågår återfyllning och packning av det nya materialet.  4 år
ID-nummer:  27667
Direktlänk: /bild/00027667/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen fördelar nytt fyllnadsmaterial så att en jämn yta på rätt nivå bildas.  4 år
ID-nummer:  27668
Direktlänk: /bild/00027668/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stabil grund för att bygga spår på byggs.  4 år
ID-nummer:  27669
Direktlänk: /bild/00027669/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllning i norra delen av bangården i höjd med lokstallet.  4 år
ID-nummer:  27670
Direktlänk: /bild/00027670/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr återstår förutom återfyllning även isolering.  4 år
ID-nummer:  27671
Direktlänk: /bild/00027671/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen i norra delen av bangården sedd från norr.  4 år
ID-nummer:  27672
Direktlänk: /bild/00027672/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen läggs allt längre norrut.  4 år
ID-nummer:  27673
Direktlänk: /bild/00027673/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Cellplastskivorna placeras omlott i dubbla lager på gropens botten.  4 år
ID-nummer:  27674
Direktlänk: /bild/00027674/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två av de blivande mötesspåren ska ligga mitt i gropen, det tredje syns sluta till höger där det sedan ska ansluta till övriga i nya växlar längre norrut.  4 år
ID-nummer:  27675
Direktlänk: /bild/00027675/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Groparna vid växlarna i plattformsspåret har också återfyllts, här den södra. Ännu återstår det dock att lägga in de saknade långsliprarna.  4 år
ID-nummer:  27676
Direktlänk: /bild/00027676/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra bangårdsänden är schaktarbetena i princip färdigställda och arbeten med återfyllning är på väg att börja.  4 år
ID-nummer:  27677
Direktlänk: /bild/00027677/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dränering, isolering och kabelbrunnar ska komma på plats innan återfyllning kan ske.  6 år
ID-nummer:  21997
Direktlänk: /bild/00021997/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsrör läggs längs gropens ena sida.  4 år
ID-nummer:  27678
Direktlänk: /bild/00027678/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Översikt från plattformsänden över södra bangårdsänden där de nya växlarna ska placeras.  4 år
ID-nummer:  27679
Direktlänk: /bild/00027679/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast älven avancerar schaktningen norrut mot de sedan tidigare nybyggda spåren.  4 år
ID-nummer:  27680
Direktlänk: /bild/00027680/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen i väntan på återfyllnad och spårbygge, vy söderut.  4 år
ID-nummer:  27681
Direktlänk: /bild/00027681/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen sedd västerut från samma plats på plattformen. Djupschakt under de spår som ligger kvar sker senare under sommaren.  4 år
ID-nummer:  27682
Direktlänk: /bild/00027682/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att groparna intill plattformsspåret fyllt igen har ytan mätts och markeringarna som gjorts visar hur mycket nivån ska förändras för att hamna rätt.  4 år
ID-nummer:  27683
Direktlänk: /bild/00027683/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växeln i plattformsspåret nordväst om stationshuset har arbetet kommit lika långt, viss justering av det bärande lagret ska göras innan makadam och de nya sliprarna kan läggas.  4 år
ID-nummer:  27684
Direktlänk: /bild/00027684/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringsarbetet i södra infarten har avancerat något norrut, men dräneringsarbetena längre norrut hindrar framfarten.  4 år
ID-nummer:  27685
Direktlänk: /bild/00027685/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktbotten är inte ännu färdig för isolering längre norrut.  4 år
ID-nummer:  27686
Direktlänk: /bild/00027686/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder är man dock redo för återfyllning.  4 år
ID-nummer:  27687
Direktlänk: /bild/00027687/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det ser stökigt ut, men det ska nog snart bli ordning även på detta.  4 år
ID-nummer:  27688
Direktlänk: /bild/00027688/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre grävmaskiner i arbete med de sista arbetena längst ner i gropen.  4 år
ID-nummer:  27689
Direktlänk: /bild/00027689/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av spåret står spårläggningsmaskinen redo att lägga den nya växeln på plats så snart underbyggnaden är klar.  4 år
ID-nummer:  27690
Direktlänk: /bild/00027690/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Enstaka grävskopor töms i lastmaskinens skopa.  4 år
ID-nummer:  27691
Direktlänk: /bild/00027691/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rörläggning och finjustering vid södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  27692
Direktlänk: /bild/00027692/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen sedd från söder mot plattformen.  4 år
ID-nummer:  27693
Direktlänk: /bild/00027693/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydligaste av grävmaskinerna nere i gropen.  4 år
ID-nummer:  27694
Direktlänk: /bild/00027694/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Singel läggs för att placera dräneringsrör på.  4 år
ID-nummer:  27695
Direktlänk: /bild/00027695/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder denna pingstdagsmorgon.  4 år
ID-nummer:  27696
Direktlänk: /bild/00027696/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart ska det redan förra året byggda skyddsspåret kopplas ihop mer övriga nya spår.  4 år
ID-nummer:  27697
Direktlänk: /bild/00027697/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från plankorsningen i söder på morgonen, ännu dröjer det innan trafiken kan och ska komma igång här.  5 år
ID-nummer:  23420
Direktlänk: /bild/00023420/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 4 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena i södra bangårdsänden sedda från plattformsänden vid ettiden på dagen.  4 år
ID-nummer:  27698
Direktlänk: /bild/00027698/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllning pågår från söder samtidigt som isolering läggs allt längre norrut.  4 år
ID-nummer:  27699
Direktlänk: /bild/00027699/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av gropen jämnas schaktbotten till.  4 år
ID-nummer:  27700
Direktlänk: /bild/00027700/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dumpertrafiken fortsätter upp från och ner i gropen.  4 år
ID-nummer:  27701
Direktlänk: /bild/00027701/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Långsliprar har nu lagts in vid växeln i plattformsspåret norr om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27702
Direktlänk: /bild/00027702/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ena halvan av brygga 6 omedelbart norr om gångbron har nu också rivits.  4 år
ID-nummer:  27703
Direktlänk: /bild/00027703/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även en del av brygga 8 har rivits och även på brygga 9 pågår rivningsarbeten.  4 år
ID-nummer:  27704
Direktlänk: /bild/00027704/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kortade bryggan med nummer 6 närmast gångbron.  4 år
ID-nummer:  27705
Direktlänk: /bild/00027705/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid halv fem-tiden på eftermiddagen, här syns de nya sliprar som lagts in i plattformsspåret vid växeln söder om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27706
Direktlänk: /bild/00027706/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut lastas nu de massor som lagrats vid sidan av bangården några månader på dumprar och körs mot gropen i södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  27707
Direktlänk: /bild/00027707/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen i söder sedd från plattformen.  4 år
ID-nummer:  27708
Direktlänk: /bild/00027708/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med isolering har gått framåt.  4 år
ID-nummer:  27709
Direktlänk: /bild/00027709/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktbotten jämnas ut innan isoleringen ska läggas ut.  4 år
ID-nummer:  27710
Direktlänk: /bild/00027710/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer fyllnadsmassor lastas.  4 år
ID-nummer:  27711
Direktlänk: /bild/00027711/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordligaste delen av gropen sedd från plattformen.  4 år
ID-nummer:  27712
Direktlänk: /bild/00027712/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 351–400