Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 151–180

Lördag 3 juni 2017

En ny brygga finns sedan tidigare strax söder om den gamla och i denna har kontaktledningarna tillfälligt fästs upp.  4 år
ID-nummer:  27548
Direktlänk: /bild/00027548/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infästningen i stolpen på sydvästra sidan av bangården krävde en hel del arbete och lyftet drog ut på tiden.  4 år
ID-nummer:  27549
Direktlänk: /bild/00027549/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot övriga delar av bangården från söder.  4 år
ID-nummer:  27550
Direktlänk: /bild/00027550/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till slut kom brygga 1 ned och så här såg resultatet ut: två tomma stolpar.  4 år
ID-nummer:  27551
Direktlänk: /bild/00027551/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnarna fortsätter norrut för att riva mer av den gamla anläggningen.  4 år
ID-nummer:  27552
Direktlänk: /bild/00027552/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så fort liftmotorvagnarna lämnat spåret rivs det upp och lastas på trallor.  4 år
ID-nummer:  27553
Direktlänk: /bild/00027553/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nu spårlösa utfarten söderut från bangården.  4 år
ID-nummer:  27554
Direktlänk: /bild/00027554/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten mot bangården som nu saknar spår.  4 år
ID-nummer:  27555
Direktlänk: /bild/00027555/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal makadam körs undan med lastmaskin.  4 år
ID-nummer:  27556
Direktlänk: /bild/00027556/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla försvinner skopa för skopa.  4 år
ID-nummer:  27557
Direktlänk: /bild/00027557/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalen 108 som satt före bangårdens sydligaste växel har monterats ned.  4 år
ID-nummer:  27558
Direktlänk: /bild/00027558/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens sydligaste växel har avlägsnats och lämnat stora ytor tomma som nu ska schaktas för de nya växlarna.  4 år
ID-nummer:  27559
Direktlänk: /bild/00027559/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Desec-spårläggaren används för att lyfta växeldelarna.  4 år
ID-nummer:  27560
Direktlänk: /bild/00027560/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannen läggs upp på trallor för att kunna rullas bort från platsen.  4 år
ID-nummer:  27561
Direktlänk: /bild/00027561/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre lager spår på egna hjul.  4 år
ID-nummer:  27562
Direktlänk: /bild/00027562/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1 har skurits ned och lastats på lastbil för bortforsling.  4 år
ID-nummer:  27563
Direktlänk: /bild/00027563/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en bit av bryggan ska lastas på.  4 år
ID-nummer:  27564
Direktlänk: /bild/00027564/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora maskiner står beredda för den kommande schaktningen när totalstoppet för trafik nu inletts.  4 år
ID-nummer:  27565
Direktlänk: /bild/00027565/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1 lämnar Gällivare bangård.  4 år
ID-nummer:  27566
Direktlänk: /bild/00027566/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset pågår ett mindre schaktarbete för att kunna lägga in ytterligare långsliprar vid växlarna i plattformsspåret, dessa kunde inte läggas i året innan då den gamla plattformen var i vägen.  4 år
ID-nummer:  27567
Direktlänk: /bild/00027567/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det lilla området närmast växeln djupschaktas och isoleras.  4 år
ID-nummer:  27568
Direktlänk: /bild/00027568/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen sedd från norr.  4 år
ID-nummer:  27569
Direktlänk: /bild/00027569/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering läggs i botten innan hålet kan återfyllas och sliprarna läggas in.  4 år
ID-nummer:  27570
Direktlänk: /bild/00027570/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla växlarna har dragits in och ställts upp på de nybyggda spåren 6 och 7.  4 år
ID-nummer:  27571
Direktlänk: /bild/00027571/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny makadam lastat på vagnar vid lokstallet.  4 år
ID-nummer:  27572
Direktlänk: /bild/00027572/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårriktare växlar genom de kvarvarande växlarna i norr, norr om dessa pågår ytterligare ett schaktarbete.  4 år
ID-nummer:  27573
Direktlänk: /bild/00027573/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren växlar in på spår 2.  4 år
ID-nummer:  27574
Direktlänk: /bild/00027574/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal makadam från arbetena i norra delen av bangården läggs upp vid sidan av spåren.  4 år
ID-nummer:  27575
Direktlänk: /bild/00027575/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa lyft närmar sig denna lördagseftermiddag.  4 år
ID-nummer:  27576
Direktlänk: /bild/00027576/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda liftmotorvagnarna, mobilkranen och flera andra fordon är på plats för att riva bryggor.  4 år
ID-nummer:  27577
Direktlänk: /bild/00027577/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 211–240