Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 121–150

Lördag 3 juni 2017

Alla linor har avlägsnats från stolpen.  4 år
ID-nummer:  27518
Direktlänk: /bild/00027518/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vinkelslipen tas fram och kapning av stolpen påbörjas.  4 år
ID-nummer:  27519
Direktlänk: /bild/00027519/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stödsträvan har kapats och en stor del av stolpens huvuddel likaså.  4 år
ID-nummer:  27520
Direktlänk: /bild/00027520/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När det mesta kapats välts stolpen med hjälp av liftmotorvagnen.  4 år
ID-nummer:  27521
Direktlänk: /bild/00027521/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen faller efter lång och trogen tjänst på bangården.  4 år
ID-nummer:  27522
Direktlänk: /bild/00027522/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Allteftersom de gamla stolparna försvinner framträder den nya bangårdens former allt mer.  4 år
ID-nummer:  27523
Direktlänk: /bild/00027523/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet fortsätter på nästa stolpe norrut.  4 år
ID-nummer:  27524
Direktlänk: /bild/00027524/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare kan även denna stolpe tas bort.  4 år
ID-nummer:  27525
Direktlänk: /bild/00027525/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen lossas från utliggaren på nästa stolpe.  4 år
ID-nummer:  27526
Direktlänk: /bild/00027526/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en liftmotorvagn ansluter till arbetsplatsen i södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  27527
Direktlänk: /bild/00027527/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kapningen av räls fortsätter intill växeln.  4 år
ID-nummer:  27528
Direktlänk: /bild/00027528/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid brygga 1 påbörjas arbetet med att lossa kontaktledningen och bärlinan som går på varsin sida om själva bryggan.  4 år
ID-nummer:  27529
Direktlänk: /bild/00027529/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan har lyfts ned från utliggaren och den förstärkning som sitter på bärlinan vid bryggan avlägsnas.  4 år
ID-nummer:  27530
Direktlänk: /bild/00027530/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett spännband med vinsch placeras under bryggan och fästs i bärlinan på vardera sidan av denna.  4 år
ID-nummer:  27531
Direktlänk: /bild/00027531/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bandet spänns så att bärlinan sänks.  4 år
ID-nummer:  27532
Direktlänk: /bild/00027532/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan kapas sedan vid bryggan.  4 år
ID-nummer:  27533
Direktlänk: /bild/00027533/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De kapade ändarna flyger iväg, men bärlinan hålls ihop av spännbandet och befinner sig nu under bryggan precis som kontakttråden.  4 år
ID-nummer:  27534
Direktlänk: /bild/00027534/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan ska nu skarvas ihop under bryggan.  4 år
ID-nummer:  27535
Direktlänk: /bild/00027535/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linan vinschas ihop så att skarvningen kan utföras.  4 år
ID-nummer:  27536
Direktlänk: /bild/00027536/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skarvning av bärlinan under brygga 1.  4 år
ID-nummer:  27538
Direktlänk: /bild/00027538/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När skarven är klar kan spännbandet slackas och tas bort.  4 år
ID-nummer:  27539
Direktlänk: /bild/00027539/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt har ännu en stolpe avlägsnats från bangården.  4 år
ID-nummer:  27537
Direktlänk: /bild/00027537/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stolpfundament sätt i schaktgropen i höjd med den nya huvudsignalen söder om plattformen.  4 år
ID-nummer:  27540
Direktlänk: /bild/00027540/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid brygga 1 återupprepas proceduren på samma sätt som tidigare med den andra kvarvarande kontaktledningen.  4 år
ID-nummer:  27541
Direktlänk: /bild/00027541/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I väntan på rivning av brygga 1.  4 år
ID-nummer:  27542
Direktlänk: /bild/00027542/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen över spår 2 har nu placerats under bryggan, detsamma gäller snart ledningen över det rivna spår 3.  4 år
ID-nummer:  27543
Direktlänk: /bild/00027543/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1 sjunger på sista versen när mobilkranens lyftband börjar fästas i den.  4 år
ID-nummer:  27544
Direktlänk: /bild/00027544/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart klart för lyft av brygga 1, den måste dock lossas från sina stolpar först.  4 år
ID-nummer:  27545
Direktlänk: /bild/00027545/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten pågår på vardera sidan för att lossa bryggan med hjälp av vinkelslipar.  4 år
ID-nummer:  27546
Direktlänk: /bild/00027546/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1 strax före den lyftes ner.  4 år
ID-nummer:  27547
Direktlänk: /bild/00027547/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 181–210