Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 201–250

Lördag 3 juni 2017

Bryggan görs fast i kranens luftöglor. 8 mån
ID-nummer:  27616
Direktlänk: /bild/00027616/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett lyft på gång. 8 mån
ID-nummer:  27617
Direktlänk: /bild/00027617/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista delen av brygga 2 på väg bort. 8 mån
ID-nummer:  27618
Direktlänk: /bild/00027618/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan lyfts bort mot bortre sidan av bangården. 8 mån
ID-nummer:  27619
Direktlänk: /bild/00027619/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en brygga på väg mot marken. 8 mån
ID-nummer:  27620
Direktlänk: /bild/00027620/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora grävaren har påbörjat schaktarbetet söder om plattformen. 8 mån
ID-nummer:  27621
Direktlänk: /bild/00027621/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning och kontaktledningsrivning i kvällssolen. 8 mån
ID-nummer:  27622
Direktlänk: /bild/00027622/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora lastmaskinen i söder kör undan uppgrävda massor. 8 mån
ID-nummer:  27623
Direktlänk: /bild/00027623/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om gångbron vid stationshuset har gropen intill växeln färdigställts och väntar på återfyllning. 8 mån
ID-nummer:  27624
Direktlänk: /bild/00027624/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder har djupschakten av infarten påbörjats söderifrån. 8 mån
ID-nummer:  27625
Direktlänk: /bild/00027625/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet närmar sig det gamla läget för bangårdens sydligaste växel. 8 mån
ID-nummer:  27626
Direktlänk: /bild/00027626/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna tippas vid sidan av gropen och körs undan med hjälp av en lastmaskin. 8 mån
ID-nummer:  27627
Direktlänk: /bild/00027627/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanterna schaktas till rätt lutningsvinkel. 8 mån
ID-nummer:  27628
Direktlänk: /bild/00027628/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning av södra infarten, i bakgrunden syns upplag av schaktmassor på den intilliggande gatan. 8 mån
ID-nummer:  27629
Direktlänk: /bild/00027629/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den avstängda gatan används som mellanlagring av massor i väntan på bortforsling med lastbil. 8 mån
ID-nummer:  27630
Direktlänk: /bild/00027630/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stort dike brukar man inte mötas av här. 8 mån
ID-nummer:  27631
Direktlänk: /bild/00027631/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastbilar backar fram på gatan och lastmaskinen står beredd med ett lass i skopan. 8 mån
ID-nummer:  27632
Direktlänk: /bild/00027632/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en grävmaskin hjälper nu till nere i gropen. 8 mån
ID-nummer:  27633
Direktlänk: /bild/00027633/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsändensedd från söder där samtliga växlar är borttagna och därmed finns inget genomgående spår. Växlarna och det blivande skyddspåret syns närmast till vänster, de lades in 2016 utanför den gamla bangården utan att anslutas till befintliga spår. 3 år
ID-nummer:  21994
Direktlänk: /bild/00021994/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot gropen längre norrut i vilken nu även stolpe 9 välts ner. 8 mån
ID-nummer:  27634
Direktlänk: /bild/00027634/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten sedd från plankorsningen i söder, vissa trafikhinder råder. 8 mån
ID-nummer:  27635
Direktlänk: /bild/00027635/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr fortskrider schaktningsarbetena senare på kvällen. 8 mån
ID-nummer:  27636
Direktlänk: /bild/00027636/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskiner i samarbete vid schaktgropen i norr. 8 mån
ID-nummer:  27637
Direktlänk: /bild/00027637/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massor lastas på dumprar för bortforsling. 8 mån
ID-nummer:  27638
Direktlänk: /bild/00027638/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen sedd från norr. 8 mån
ID-nummer:  27639
Direktlänk: /bild/00027639/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder har arbetet med att lägga isolering påbörjats. 8 mån
ID-nummer:  27640
Direktlänk: /bild/00027640/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här pågår också läggning av dräneringsrör. 8 mån
ID-nummer:  27641
Direktlänk: /bild/00027641/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Singel för dräneringen lastas i grävskopan från sidan. 8 mån
ID-nummer:  27642
Direktlänk: /bild/00027642/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering i botten av schaktgropen i söder. 8 mån
ID-nummer:  27643
Direktlänk: /bild/00027643/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringen läggs längs med ena sidan av gropen. 8 mån
ID-nummer:  27644
Direktlänk: /bild/00027644/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare stationshuset ska en grop motsvarande den strax norr om gångbron schaktas för att lägga in långsliprar vid växeln i plattformsspåret. 8 mån
ID-nummer:  27645
Direktlänk: /bild/00027645/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen i söder sedd från södra delen av plattformen. 8 mån
ID-nummer:  27646
Direktlänk: /bild/00027646/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många maskiner i arbete i kvällssolen. 8 mån
ID-nummer:  27647
Direktlänk: /bild/00027647/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dumprarna kör åter ner i gropen och lastar schaktmassor från området närmast plattformsspåret. 8 mån
ID-nummer:  27648
Direktlänk: /bild/00027648/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den runda gamla grunden är ännu synlig. 8 mån
ID-nummer:  27649
Direktlänk: /bild/00027649/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetet har gått framåt söder om plattformen. 8 mån
ID-nummer:  27650
Direktlänk: /bild/00027650/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dumpern backar upp ur gropen på den väg som anlagts över den nylagda dräneringen. 8 mån
ID-nummer:  27651
Direktlänk: /bild/00027651/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dumpern har kommit upp och kan snart köra framåt igen. 8 mån
ID-nummer:  27652
Direktlänk: /bild/00027652/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Djupschakten fortskrider vidare norrut upp mot redan ombyggda spår 6 och 7. 8 mån
ID-nummer:  27653
Direktlänk: /bild/00027653/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordligaste delen av schaktningen vid södra bangårdsänden den här helgen. 8 mån
ID-nummer:  27654
Direktlänk: /bild/00027654/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällssol över en bangård i förvandling. 8 mån
ID-nummer:  27655
Direktlänk: /bild/00027655/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 4 juni 2017

Arbetena fortsätter i den ljusa sommarnatten, här södra bangårdsänden vid 00.40-tiden. 7 mån
ID-nummer:  27656
Direktlänk: /bild/00027656/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dumprar kör i skytteltrafik mellan gropen i söder och upplaget mitt på bangården. 7 mån
ID-nummer:  27657
Direktlänk: /bild/00027657/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinerna i söder hjälps åt att forsla bort massorna. 7 mån
ID-nummer:  27658
Direktlänk: /bild/00027658/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen växer norrut in under en av de nya bryggorna. 7 mån
ID-nummer:  27659
Direktlänk: /bild/00027659/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa dumper väntar på lastning längre bort i gropen. 7 mån
ID-nummer:  27660
Direktlänk: /bild/00027660/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från södra bangårdsänden. 7 mån
ID-nummer:  27661
Direktlänk: /bild/00027661/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det mesta är nu urschaktat söder om det sedan tidigare byggda plattformsspåret. 7 mån
ID-nummer:  27662
Direktlänk: /bild/00027662/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite mer återstår att schakta i norra delen av gropen. 7 mån
ID-nummer:  27663
Direktlänk: /bild/00027663/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra infarten är ett djupt dike, men längst i söder har man nu börjat lägga isolering. 7 mån
ID-nummer:  27664
Direktlänk: /bild/00027664/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 301–350