Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 301–330

Söndag 4 juni 2017

Den sydligaste av grävmaskinerna nere i gropen.  4 år
ID-nummer:  27694
Direktlänk: /bild/00027694/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Singel läggs för att placera dräneringsrör på.  4 år
ID-nummer:  27695
Direktlänk: /bild/00027695/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder denna pingstdagsmorgon.  4 år
ID-nummer:  27696
Direktlänk: /bild/00027696/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart ska det redan förra året byggda skyddsspåret kopplas ihop mer övriga nya spår.  4 år
ID-nummer:  27697
Direktlänk: /bild/00027697/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från plankorsningen i söder på morgonen, ännu dröjer det innan trafiken kan och ska komma igång här.  5 år
ID-nummer:  23420
Direktlänk: /bild/00023420/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 4 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena i södra bangårdsänden sedda från plattformsänden vid ettiden på dagen.  4 år
ID-nummer:  27698
Direktlänk: /bild/00027698/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllning pågår från söder samtidigt som isolering läggs allt längre norrut.  4 år
ID-nummer:  27699
Direktlänk: /bild/00027699/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av gropen jämnas schaktbotten till.  4 år
ID-nummer:  27700
Direktlänk: /bild/00027700/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dumpertrafiken fortsätter upp från och ner i gropen.  4 år
ID-nummer:  27701
Direktlänk: /bild/00027701/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Långsliprar har nu lagts in vid växeln i plattformsspåret norr om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27702
Direktlänk: /bild/00027702/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ena halvan av brygga 6 omedelbart norr om gångbron har nu också rivits.  4 år
ID-nummer:  27703
Direktlänk: /bild/00027703/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även en del av brygga 8 har rivits och även på brygga 9 pågår rivningsarbeten.  4 år
ID-nummer:  27704
Direktlänk: /bild/00027704/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kortade bryggan med nummer 6 närmast gångbron.  4 år
ID-nummer:  27705
Direktlänk: /bild/00027705/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid halv fem-tiden på eftermiddagen, här syns de nya sliprar som lagts in i plattformsspåret vid växeln söder om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27706
Direktlänk: /bild/00027706/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut lastas nu de massor som lagrats vid sidan av bangården några månader på dumprar och körs mot gropen i södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  27707
Direktlänk: /bild/00027707/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen i söder sedd från plattformen.  4 år
ID-nummer:  27708
Direktlänk: /bild/00027708/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med isolering har gått framåt.  4 år
ID-nummer:  27709
Direktlänk: /bild/00027709/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktbotten jämnas ut innan isoleringen ska läggas ut.  4 år
ID-nummer:  27710
Direktlänk: /bild/00027710/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer fyllnadsmassor lastas.  4 år
ID-nummer:  27711
Direktlänk: /bild/00027711/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordligaste delen av gropen sedd från plattformen.  4 år
ID-nummer:  27712
Direktlänk: /bild/00027712/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangårdsänden fortsätter återfyllnadsarbetet, dessutom sätts nya stolpfundament.  4 år
ID-nummer:  27713
Direktlänk: /bild/00027713/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet kring schaktgropen i höjd med lokstallet.  4 år
ID-nummer:  27714
Direktlänk: /bild/00027714/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena halvan av brygga 17 vid lokstallet ska nu också den lyftas ner.  4 år
ID-nummer:  27715
Direktlänk: /bild/00027715/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningarna är borttagna, men en del av hjälpkraftanläggningen måste demonteras innan bryggan kan tas bort.  4 år
ID-nummer:  27716
Direktlänk: /bild/00027716/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När ledningen har jordats kapas anslutningen på ena sidan av stolpen.  4 år
ID-nummer:  27717
Direktlänk: /bild/00027717/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningen med hållare för högspänningssäkringar demonteras.  4 år
ID-nummer:  27718
Direktlänk: /bild/00027718/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggdemontage utanför lokstallet.  4 år
ID-nummer:  27719
Direktlänk: /bild/00027719/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena kabeln har tagits bort och bryggan kan lösgöras.  4 år
ID-nummer:  27720
Direktlänk: /bild/00027720/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan har kapats och hänger nu fritt i kranens krok.  4 år
ID-nummer:  27721
Direktlänk: /bild/00027721/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utan att riva ner hjälpkraftledningen ledsagas nu bryggan ner mot marken.  4 år
ID-nummer:  27722
Direktlänk: /bild/00027722/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 361–390