Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 501–550

Tisdag 6 juni 2017

Avståndet mellan sliprarna kontrolleras och justeras. 8 mån
ID-nummer:  27917
Direktlänk: /bild/00027917/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler sliprar hämtas från den trave som ställts intill. 8 mån
ID-nummer:  27918
Direktlänk: /bild/00027918/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen placerar sliprarna med rätt inbördes avstånd. 8 mån
ID-nummer:  27919
Direktlänk: /bild/00027919/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan växlarna 482 till vänster och 484 till höger saknas det ännu spår. 8 mån
ID-nummer:  27920
Direktlänk: /bild/00027920/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från sydost. 8 mån
ID-nummer:  27921
Direktlänk: /bild/00027921/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer och mer framträder den nya spårlayouten här med mötesspåren till höger och infarten till spåren för växling och uppställning till vänster. 8 mån
ID-nummer:  27922
Direktlänk: /bild/00027922/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på kvällen har även den södra delen av spår 3 byggts. 8 mån
ID-nummer:  27923
Direktlänk: /bild/00027923/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya signaler vid södra änden av spår 5 har kommit upp, men spåret är ännu inte byggt. 8 mån
ID-nummer:  27924
Direktlänk: /bild/00027924/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare ett tunt lager makadam strös på. 8 mån
ID-nummer:  27925
Direktlänk: /bild/00027925/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytan där växeln ska ligga börjar bli klar. 8 mån
ID-nummer:  27926
Direktlänk: /bild/00027926/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 7 juni 2017

Södra bangårdsänden den första vardagsmorgonen efter helgens arbeten. Ännu återstår några spår att bygga här. 8 mån
ID-nummer:  27928
Direktlänk: /bild/00027928/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst, närmast syns de två nya mötesspåren som ännu slutar i tomma intet, bortom dessa syns den makadambädd där resterande spår nu ska byggas. 8 mån
ID-nummer:  27929
Direktlänk: /bild/00027929/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Allt är redo för att bygga samman även spår 5 och 6 med södra bangårdsänden, allt medan de tre gamla spåren i förgrunden väntar på rivning. 8 mån
ID-nummer:  27930
Direktlänk: /bild/00027930/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där växeln mellan spår 5 och spår 6 ska ligga är redo. 8 mån
ID-nummer:  27931
Direktlänk: /bild/00027931/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några timmar senare är växeln på väg att läggas på plats. 8 mån
ID-nummer:  27932
Direktlänk: /bild/00027932/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelläggningen sedd från stationshuset. 8 mån
ID-nummer:  27934
Direktlänk: /bild/00027934/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården pågår en renovering av fasaden på teleteknikhuset strax norr om stationshuset. 8 mån
ID-nummer:  27933
Direktlänk: /bild/00027933/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med växeln mellan spår 5 och spår 6 sedda från gångbron. 8 mån
ID-nummer:  27935
Direktlänk: /bild/00027935/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela området för de stora arbetena under helgen kan ses härifrån, från växeln som läggs till höger bort mot plattformsspåret till vänster. 8 mån
ID-nummer:  27936
Direktlänk: /bild/00027936/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Begagnade träsliprar från spår som rivits på bangården tidigare läggs ut för att bygga spår 5 söderut från växeln mellan spår 5 och spår 6. 8 mån
ID-nummer:  27937
Direktlänk: /bild/00027937/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut lyfts växeldriv på plats i de nya växlarna. 8 mån
ID-nummer:  27938
Direktlänk: /bild/00027938/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygget går förbi den huvudsignal som redan satts upp. 8 mån
ID-nummer:  27939
Direktlänk: /bild/00027939/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan spår 5 och spår 6 har kommit på plats. 8 mån
ID-nummer:  27940
Direktlänk: /bild/00027940/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt påbörjas rivning av gamla spår 4 när befästningarna lossas. 8 mån
ID-nummer:  27941
Direktlänk: /bild/00027941/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av denna lilla maskin slås befästningarna bort längs spåret. 8 mån
ID-nummer:  27942
Direktlänk: /bild/00027942/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortsatt slipersläggning i södra bangårdsänden. 8 mån
ID-nummer:  27943
Direktlänk: /bild/00027943/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här läggs sliprarna en och en och avståndet mellan dem mäts manuellt. 8 mån
ID-nummer:  27944
Direktlänk: /bild/00027944/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler växeldriv lyfts in till de allt mer färdiga växlarna i söder. 8 mån
ID-nummer:  27945
Direktlänk: /bild/00027945/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nytt spår på gång, sedan återstår ännu ett spår, spår 4, i mellanrummet mellan de färdiga närmast och det som byggs längst bort. 8 mån
ID-nummer:  27946
Direktlänk: /bild/00027946/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar väljs noga och de som har skavanker eller gamla kablar på sig väljs bort. 8 mån
ID-nummer:  27947
Direktlänk: /bild/00027947/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från sydost på eftermiddagen. 8 mån
ID-nummer:  27948
Direktlänk: /bild/00027948/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret in mot spår 4, 5 och 6 byggs ihop allt mer. 8 mån
ID-nummer:  27949
Direktlänk: /bild/00027949/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlar och spår som ska riktas och svetsas samman. 8 mån
ID-nummer:  27950
Direktlänk: /bild/00027950/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läget vid södra bangårdsänden på kvällen med ett snart färdigt spår 5 längst bort. Ursprungligen fanns en plan att tillfälligt bygga samman spår 2 närmast för att skapa mötesmöjlighet men eftersom spåren förskjuts något blev det mer besvär än nytta med den lösningen. 8 mån
ID-nummer:  27951
Direktlänk: /bild/00027951/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläget i södra delen av bangården på kvällen. 8 mån
ID-nummer:  27952
Direktlänk: /bild/00027952/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från växeln mellan spår 5 och spår 4 ska också spår 4 byggas. 8 mån
ID-nummer:  27953
Direktlänk: /bild/00027953/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron över bangården mot den nyombyggda södra bangårdsänden. 3 år
ID-nummer:  22002
Direktlänk: /bild/00022002/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 och 3 står på tur att rivas för ombyggnad till mötesspår för långa malmtåg och de sista resterna av de gamla plattformarna lär försvinna snart. 3 år
ID-nummer:  22003
Direktlänk: /bild/00022003/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4 kommer att flyttas kommer att flyttas en aning i sidled och anslutas till växeln som anas mitt i bild, spår 5 och 6 byggdes om 2016 men växeln mellan dem lades in under dagen och förbinds nu med växlarna i söder för att skapa mötesmöjlighet. 3 år
ID-nummer:  22004
Direktlänk: /bild/00022004/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De redan färdigbyggda spår 5 och uppställningsspåret 6 med den snart färdigbyggda förbindelsen söderut i bakgrunden. 3 år
ID-nummer:  22005
Direktlänk: /bild/00022005/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från gångbrons sydvästra del. 3 år
ID-nummer:  22006
Direktlänk: /bild/00022006/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från gångbron. Här kan lapptäcket av ombyggda och icke ombyggda delar av bangården anas, mycket arbete återstår på de mellersta spåren och kring växelförbindelsen tvärs över bangården i norr som ska slopas. 3 år
ID-nummer:  22007
Direktlänk: /bild/00022007/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 8 juni 2017

Växeln mellan spår 5 och spår 6 ligger på plats. 8 mån
ID-nummer:  27954
Direktlänk: /bild/00027954/
Fotodatum: den 8 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 5 söder om nämnda växel byggs färdigt när även den andra rälen kommer på plats. 8 mån
ID-nummer:  27955
Direktlänk: /bild/00027955/
Fotodatum: den 8 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla spåren har nu börjat rivas upp för att hämta fler sliprar att bygga nya spår med. 8 mån
ID-nummer:  27956
Direktlänk: /bild/00027956/
Fotodatum: den 8 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av pallgaffeln på traktorgrävaren kan många sliprar tas upp samtidigt. 8 mån
ID-nummer:  27957
Direktlänk: /bild/00027957/
Fotodatum: den 8 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar körs fram till området där sydligaste delen av spår 4 ska byggas. 8 mån
ID-nummer:  27958
Direktlänk: /bild/00027958/
Fotodatum: den 8 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar läggs från växeln där spåret går ihop med spår 5. 8 mån
ID-nummer:  27959
Direktlänk: /bild/00027959/
Fotodatum: den 8 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler sliprar körs fram med lastmaskin. 8 mån
ID-nummer:  27960
Direktlänk: /bild/00027960/
Fotodatum: den 8 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på dagen har även spår 4 tagit form och det finns åter fem spår i bredd i höjd med södra plattformsänden. 8 mån
ID-nummer:  27961
Direktlänk: /bild/00027961/
Fotodatum: den 8 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!