Bangårdsombyggnad

Under två sommarhalvår, från våren 2016 till hösten 2017 byggdes bangården i Gällivare om för att klara möten mellan 750 meter långa malmtåg. Gamla spår 1 närmast stationshuset revs och gav plats för en lång sidoplattform vid gamla spår 2. Det tillsammans med gamla spår 3 och 4 byggdes om till långa mötesspår och omnumrerades till spår 1–3. Dessutom byggdes ytterligare tre spår på bangården varav ett nytt spår 6 sydväst om gamla spår 6 ytterst på den gamla bangården. Vid plankorsningen i bangårdens nordvästra del reducerades antalet spår från fem till två. Hela kontaktledningsanläggningen och signalsystemet har bytts ut.

Bilderna publiceras i albumen här nedan sorterade efter när de togs. Uppdatering och utökning av bildmaterialet sker inte nödvändigtvis i samma ordning som bilderna är tagna utan det kompletteras allt eftersom. Många fler bilder står i kö för publicering och uppdatering pågår även nu efter projektets slutförande. För närvarande är alla bilder fram till och med september 2016 publicerade.

Se också projektets webbplats.

Tillhörande sidor (14)