Bangårdsombyggnad

Under två sommarhalvår, från våren 2016 till hösten 2017 byggdes bangården i Gällivare om för att klara möten mellan 750 meter långa malmtåg. Gamla spår 1 närmast stationshuset revs och gav plats för en lång sidoplattform vid gamla spår 2. Det tillsammans med gamla spår 3 och 4 byggdes om till långa mötesspår och omnumrerades till spår 1–3. Dessutom byggdes ytterligare tre spår på bangården varav ett nytt spår 6 sydväst om gamla spår 6 ytterst på den gamla bangården. Vid plankorsningen i bangårdens nordvästra del reducerades antalet spår från fem till två. Hela kontaktledningsanläggningen och signalsystemet har bytts ut.

Bilderna publiceras i albumen här nedan sorterade efter när de togs. Vissa bilder publicerades under projektets gång, men många bilder finns ännu på lager och bildmaterialet kompletteras nu successivt. För närvarande är alla bilder fram till och med juli 2017 publicerade.

Tillhörande sidor (18)