Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 351–400

Söndag 4 juni 2017

Mitt i gropen ska en högspänningskabel skarvas innan återfyllningen kan slutföras.  4 år
ID-nummer:  27763
Direktlänk: /bild/00027763/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tidigare så stora upplaget vid sidan av bangården är nu nästan helt slut.  4 år
ID-nummer:  27764
Direktlänk: /bild/00027764/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder pågår svetsning i skarven mellan den gamla rälsen och det spårspann som lades in närmast den nya växeln.  4 år
ID-nummer:  27765
Direktlänk: /bild/00027765/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
i norra änden av den nya växeln 480 läggs de långsliprar in som inte suttit monterade under växeltransporten.  4 år
ID-nummer:  27766
Direktlänk: /bild/00027766/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder vid halv tio-tiden på kvällen, skillnaden mot utsikten samma morgon är ganska påtaglig.  4 år
ID-nummer:  27767
Direktlänk: /bild/00027767/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya växeln 480 markerar nu den nya bangårdens södra ände.  4 år
ID-nummer:  27768
Direktlänk: /bild/00027768/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelskarvningen fortsätter i gropen senare på kvällen.  4 år
ID-nummer:  27769
Direktlänk: /bild/00027769/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 5 juni 2017

Södra bangårdsänden tidigt på morgonen. Under natten har nya spår 1 byggts ihop från infarten fram till plattformen och makadam läggs nu på med traktorgrävaren.  4 år
ID-nummer:  27772
Direktlänk: /bild/00027772/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen hämtas från upplaget på den nya vändplatsen intill.  4 år
ID-nummer:  27771
Direktlänk: /bild/00027771/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet i söder sett från plattformen.  4 år
ID-nummer:  27773
Direktlänk: /bild/00027773/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bangårdsänden tar form efter de stora schaktarbetena.  4 år
ID-nummer:  27774
Direktlänk: /bild/00027774/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret har byggts på makadambädden men ligger ännu bara ovanpå den.  4 år
ID-nummer:  27775
Direktlänk: /bild/00027775/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora ytor återstår det ännu att lägga makadam på ovanpå den nya grundläggningen.  4 år
ID-nummer:  27776
Direktlänk: /bild/00027776/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den återfyllda schaktgropen sedd mot nordväst från södra plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  27777
Direktlänk: /bild/00027777/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla spåren till höger står på tur att rivas så snart arbetena med bangårdsänden är klara.  4 år
ID-nummer:  27778
Direktlänk: /bild/00027778/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen sträckte sig fram till platsen där en växel ska läggas in mellan nya spår 5 och spår 6. Mellan spåren ligger flera växlar och väntar på att läggas på rätt plats.  4 år
ID-nummer:  27779
Direktlänk: /bild/00027779/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resultatet efter arbetena vid växelförbindelsen strax söder om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27780
Direktlänk: /bild/00027780/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggaren står redo över en av växlarna som snart ska placeras på rätt plats.  4 år
ID-nummer:  27781
Direktlänk: /bild/00027781/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Av det höga berg av fyllnadsmassor som lagts upp intill bangårdens norra del återstår visserligen en del, men ändå bara en bråkdel av den tidigare mängden.  4 år
ID-nummer:  27782
Direktlänk: /bild/00027782/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra plattformsänden. Växlarna närmast ligger kvar till i augusti, men bortom dem syns spår återuppbyggas efter schakten i norr.  4 år
ID-nummer:  27783
Direktlänk: /bild/00027783/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam körs ut på det nylagda spåret i söder senare på morgonen.  4 år
ID-nummer:  27784
Direktlänk: /bild/00027784/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu har också växlarna börjat röra på sig, en del har lagts på trallor och rullas in under den andra delen som hänger under maskinen.  4 år
ID-nummer:  27785
Direktlänk: /bild/00027785/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelarna läggs på varandra för snabbare transport till södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  27786
Direktlänk: /bild/00027786/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret har fått påfyllning av makadam, och mer ska det bli.  4 år
ID-nummer:  27787
Direktlänk: /bild/00027787/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att dra ny kabel är också en arbetsuppgift som behöver utföras.  4 år
ID-nummer:  27788
Direktlänk: /bild/00027788/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett ännu inte riktat och stoppat spår kan man inte köra särskilt fort på, men de två makadamvagnarna bakom trallan klarar det av.  4 år
ID-nummer:  27789
Direktlänk: /bild/00027789/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen lade sig också till rätta ovanpå växeldelarna och hela ekipaget kan rullas söderut på trallorna.  4 år
ID-nummer:  27790
Direktlänk: /bild/00027790/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inneslutna i ett dammoln backas makadamvagnarna norrut.  4 år
ID-nummer:  27791
Direktlänk: /bild/00027791/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårriktare står redo att arbeta vid södra infarten på förmiddagen.  4 år
ID-nummer:  27792
Direktlänk: /bild/00027792/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är dags att bygga resterande växlar vid södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  27793
Direktlänk: /bild/00027793/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först ska dock ytterligare makadam tillföras i den redan lagda växeln så att den kan riktas.  4 år
ID-nummer:  27794
Direktlänk: /bild/00027794/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya södra bangårdsänden sedd från sydost på förmiddagen.  4 år
ID-nummer:  27795
Direktlänk: /bild/00027795/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen har kommit fram till södra bangårdsänden med en växeldel.  4 år
ID-nummer:  27796
Direktlänk: /bild/00027796/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är växel 482 som står på tur.  4 år
ID-nummer:  27797
Direktlänk: /bild/00027797/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya stolpar ska också sättas upp.  4 år
ID-nummer:  27798
Direktlänk: /bild/00027798/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen skruvas fast ordentligt i sitt fundament.  4 år
ID-nummer:  27799
Direktlänk: /bild/00027799/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydligaste växeln sedd från södra sidan.  4 år
ID-nummer:  27800
Direktlänk: /bild/00027800/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya växel 480 sedd från söder, växeln ska förbinda bangårdens övriga spår med plattformsspåret i söder.  4 år
ID-nummer:  27801
Direktlänk: /bild/00027801/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 482 följer efter växel 480, denna växel leder i avvikande läge mot spåren för växling och uppställning och tillåter till skillnad från övriga två som läggs i södra bangårdsänden bara 40 km/h i avvikande läge i stället för 80 km/h.  4 år
ID-nummer:  27802
Direktlänk: /bild/00027802/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viss försiktighet måste iakttas när man kör runt med dessa stora radiostyrda maskiner, men arbetet går ändå snabbt och effektivt.  4 år
ID-nummer:  27803
Direktlänk: /bild/00027803/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden strax före lunch, nu gäller det att fylla de nya så väl grundlagda ytorna.  4 år
ID-nummer:  27804
Direktlänk: /bild/00027804/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stödsträva monteras på den nyss uppsatta stolpen intill bangårdens sydligaste växel.  4 år
ID-nummer:  27805
Direktlänk: /bild/00027805/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen ska tjäna som infästningspunkt för en kontaktledningssektion och behöver därför detta extra stöd.  4 år
ID-nummer:  27806
Direktlänk: /bild/00027806/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningsdelen av växel 482 har hissats upp i luften. Denna tvärare växel levereras i två delar i stället för tre som de längre växlarna.  4 år
ID-nummer:  27807
Direktlänk: /bild/00027807/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden från gångbron närmast älven. Här syns hela det under helgen urgrävda området från södra växeln längst bort till platsen närmast där en växel ska läggas mellan blivande spår 5 och 6.  4 år
ID-nummer:  27808
Direktlänk: /bild/00027808/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från gångbron, växel 484 som ska ligga i södra bangårdsänden mellan de två långa mötesspår som inte har plattform ligger ännu i tre delar intill de gamla spåren.  4 år
ID-nummer:  27809
Direktlänk: /bild/00027809/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När det nylagda spåret har riktats en första gång rullar de båda liftmotorvagnarna ut för att återställa kontaktledningen över spåret.  4 år
ID-nummer:  27810
Direktlänk: /bild/00027810/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av spåret tillförs nu mer makadam på de ytor där spår ännu inte byggts.  4 år
ID-nummer:  27811
Direktlänk: /bild/00027811/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liftmotorvagn rullar ner mot södra bangårdsänden för att börja hänga upp ledningen där.  4 år
ID-nummer:  27812
Direktlänk: /bild/00027812/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra plattformsänden har den nya huvudsignalen Gv 161 med tillhörande växlingsdvärg nu vänts på rätt håll men de ger ännu inte i från sig några ljussken.  4 år
ID-nummer:  27813
Direktlänk: /bild/00027813/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 451–500