Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 211–240

Lördag 3 juni 2017

Grävmaskinen har en mäktig räckvidd.  4 år
ID-nummer:  27607
Direktlänk: /bild/00027607/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut håller Inlandsbanans nya anslutning till bangården på att kopplas in.  4 år
ID-nummer:  27608
Direktlänk: /bild/00027608/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förbindelsen läggs in tillfälligt under sommaren, efter trafiksäsongen ska även omformarspåret i bakgrunden kopplas in här med en växel.  4 år
ID-nummer:  27609
Direktlänk: /bild/00027609/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen med infarten från Koskullskulle till vänster och Kiruna mitt i bild.  7 år
ID-nummer:  21995
Direktlänk: /bild/00021995/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans gamla numera rivna spår sett söderut från plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  27610
Direktlänk: /bild/00027610/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förbi den gamla driftplatsgränsen för linjen mot Porjus har det sista tåget gått.  4 år
ID-nummer:  27611
Direktlänk: /bild/00027611/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det renoverade omformarspåret, blivande stickspåret, söder om plankorsningen har tillfälligtvis blivit upplag för spårspann.  4 år
ID-nummer:  27612
Direktlänk: /bild/00027612/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder pågår förberedelser för att lyfta bort den andra halvan av brygga 2.  4 år
ID-nummer:  27613
Direktlänk: /bild/00027613/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här gäller det att utnyttja varje kvarvarande spårmeter intill schaktgropen.  4 år
ID-nummer:  27614
Direktlänk: /bild/00027614/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler bryggdelar lastas på lastbil och körs bort.  4 år
ID-nummer:  27615
Direktlänk: /bild/00027615/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan görs fast i kranens luftöglor.  4 år
ID-nummer:  27616
Direktlänk: /bild/00027616/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett lyft på gång.  4 år
ID-nummer:  27617
Direktlänk: /bild/00027617/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista delen av brygga 2 på väg bort.  4 år
ID-nummer:  27618
Direktlänk: /bild/00027618/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan lyfts bort mot bortre sidan av bangården.  4 år
ID-nummer:  27619
Direktlänk: /bild/00027619/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en brygga på väg mot marken.  4 år
ID-nummer:  27620
Direktlänk: /bild/00027620/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora grävaren har påbörjat schaktarbetet söder om plattformen.  4 år
ID-nummer:  27621
Direktlänk: /bild/00027621/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning och kontaktledningsrivning i kvällssolen.  4 år
ID-nummer:  27622
Direktlänk: /bild/00027622/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora lastmaskinen i söder kör undan uppgrävda massor.  4 år
ID-nummer:  27623
Direktlänk: /bild/00027623/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om gångbron vid stationshuset har gropen intill växeln färdigställts och väntar på återfyllning.  4 år
ID-nummer:  27624
Direktlänk: /bild/00027624/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder har djupschakten av infarten påbörjats söderifrån.  4 år
ID-nummer:  27625
Direktlänk: /bild/00027625/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet närmar sig det gamla läget för bangårdens sydligaste växel.  4 år
ID-nummer:  27626
Direktlänk: /bild/00027626/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna tippas vid sidan av gropen och körs undan med hjälp av en lastmaskin.  4 år
ID-nummer:  27627
Direktlänk: /bild/00027627/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanterna schaktas till rätt lutningsvinkel.  4 år
ID-nummer:  27628
Direktlänk: /bild/00027628/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning av södra infarten, i bakgrunden syns upplag av schaktmassor på den intilliggande gatan.  4 år
ID-nummer:  27629
Direktlänk: /bild/00027629/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den avstängda gatan används som mellanlagring av massor i väntan på bortforsling med lastbil.  4 år
ID-nummer:  27630
Direktlänk: /bild/00027630/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stort dike brukar man inte mötas av här.  4 år
ID-nummer:  27631
Direktlänk: /bild/00027631/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastbilar backar fram på gatan och lastmaskinen står beredd med ett lass i skopan.  4 år
ID-nummer:  27632
Direktlänk: /bild/00027632/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en grävmaskin hjälper nu till nere i gropen.  4 år
ID-nummer:  27633
Direktlänk: /bild/00027633/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsändensedd från söder där samtliga växlar är borttagna och därmed finns inget genomgående spår. Växlarna och det blivande skyddspåret syns närmast till vänster, de lades in 2016 utanför den gamla bangården utan att anslutas till befintliga spår.  7 år
ID-nummer:  21994
Direktlänk: /bild/00021994/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot gropen längre norrut i vilken nu även stolpe 9 välts ner.  4 år
ID-nummer:  27634
Direktlänk: /bild/00027634/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 271–300