Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 451–500

Måndag 5 juni 2017

En huvuddvärgsignal vrids åt sidan för att komma förbi den med växeln.  4 år
ID-nummer:  27864
Direktlänk: /bild/00027864/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Terrängen är lite knölig i skiftet mellan den gamla bangården och den nybyggda delen, men maskinens larvfötter klarar det mesta.  4 år
ID-nummer:  27865
Direktlänk: /bild/00027865/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framme på plan mark i södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  27866
Direktlänk: /bild/00027866/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En parallellförflyttning till behövs för att komma på rätt spår.  4 år
ID-nummer:  27867
Direktlänk: /bild/00027867/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart framme på plats intill övriga två delar av växeln.  4 år
ID-nummer:  27868
Direktlänk: /bild/00027868/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen blir växel 484 komplett.  4 år
ID-nummer:  27869
Direktlänk: /bild/00027869/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över plattformen skyltar tavlorna nu med det nya spårnumret 1a och morgonens tåg mot Luleå, snart ska tågen rulla igen.  4 år
ID-nummer:  27870
Direktlänk: /bild/00027870/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg från spår 1a, det är inte bara spårarbeten som skett under helgen utan även ställverksbyte med omnumrering av spåren.  4 år
ID-nummer:  27871
Direktlänk: /bild/00027871/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svetsningsarbeten i växel 480 längst i söder på kvällen inför trafikstarten morgonen efter.  4 år
ID-nummer:  27872
Direktlänk: /bild/00027872/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En nysvetsad skar slipas.  4 år
ID-nummer:  27873
Direktlänk: /bild/00027873/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 6 juni 2017

Arbeten i natten vid den blivande växeln mellan spår 5 och 6.  4 år
ID-nummer:  27875
Direktlänk: /bild/00027875/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen fortsätter där ett större rör för dräneringens utlopp läggs.  4 år
ID-nummer:  27876
Direktlänk: /bild/00027876/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rör läggs i gropen innan spåret byggs för att inte behöva riva upp det senare.  4 år
ID-nummer:  27877
Direktlänk: /bild/00027877/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På morgonen har listan med tåg fyllts på inför den återupptagna trafiken på plattfomsspåret med det nya numret 1. Det är bara nattåget som felaktigt fått spår 2b.  4 år
ID-nummer:  27878
Direktlänk: /bild/00027878/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden klar för trafik på ett spår, arbetena med övriga växlar som inte är så tidskritiska har inte pågått under natten.  4 år
ID-nummer:  27879
Direktlänk: /bild/00027879/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nybyggda delen av bangården sträcker sig strax förbi södra plattformsänden, sedan ligger de gamla spåren ännu kvar.  4 år
ID-nummer:  27880
Direktlänk: /bild/00027880/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrtågs morgontåg mot Luleå blev första persontåget in på plattformsspåret efter avstängningen och spårnummerbytet.  4 år
ID-nummer:  27881
Direktlänk: /bild/00027881/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya huvudsignalen Gv 161 ger körbesked.  4 år
ID-nummer:  27882
Direktlänk: /bild/00027882/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget på väg ut förbi den nya signalen Gv 161 och ut på det nylagda spåret i den helt ombyggda södra bangårdsänden.  6 år
ID-nummer:  22000
Direktlänk: /bild/00022000/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 6 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
makadamen norr om växlarna jämnas ut för de spår som ska byggas här.  4 år
ID-nummer:  27883
Direktlänk: /bild/00027883/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa tåg förbi på spår 1 blev detta norska ekipage.  4 år
ID-nummer:  27884
Direktlänk: /bild/00027884/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs med plattformsspåret 1b.  4 år
ID-nummer:  27885
Direktlänk: /bild/00027885/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För resenärerna är skillnaden inte så stor, tågen kommer till och går från samma spår som tidigare. Här ankommer nattåget 94.  4 år
ID-nummer:  27886
Direktlänk: /bild/00027886/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs plattformen, till vänster syns huvudsignalen Gv 122 som flyttats ned från bryggan intill.  4 år
ID-nummer:  27887
Direktlänk: /bild/00027887/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När nattåget skulle avgå gick alla signaler utom Gv 122 om till kör, samtidigt som dvärsignalen dock visade rörelse tillåten.  4 år
ID-nummer:  27888
Direktlänk: /bild/00027888/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter lite blankettskrivande fick nattåget passera den trilskande signalen i stopp.  4 år
ID-nummer:  27889
Direktlänk: /bild/00027889/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggaren flyttas norrut in på den gamla delen av bangården för att hämta ännu en växel.  4 år
ID-nummer:  27890
Direktlänk: /bild/00027890/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena vid den blivande växeln mellan spår 5 och 6 är ännu inte klara.  4 år
ID-nummer:  27891
Direktlänk: /bild/00027891/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett tåg på ingång, denna gång gods mot Norge.  4 år
ID-nummer:  27893
Direktlänk: /bild/00027893/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även denna gång blev det stopp vid Gv 122 som fortfarande inte lyckades visa körbesked.  4 år
ID-nummer:  27894
Direktlänk: /bild/00027894/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den trilskande signalen, till synes något tillfälligt inkopplad.  4 år
ID-nummer:  27895
Direktlänk: /bild/00027895/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmtrafiken kom också igång på förmiddagen efter det långa uppehållet.  4 år
ID-nummer:  27896
Direktlänk: /bild/00027896/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen hade spårbygget norr om de nya växlarna kommit igång.  4 år
ID-nummer:  27897
Direktlänk: /bild/00027897/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam fylls också på vid den ännu inte lagda växeln mellan spår 5 och spår 6.  4 år
ID-nummer:  27898
Direktlänk: /bild/00027898/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan sliprarna lagts ut läggs rälsen ovanpå dem och dras fast med befästningarna, här justeras de långa sliprarnas placering närmast växeln mellan spår 2 och spår 3.  4 år
ID-nummer:  27899
Direktlänk: /bild/00027899/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett norrgående tåg på ingång framåt halv fyra-tiden.  4 år
ID-nummer:  27901
Direktlänk: /bild/00027901/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spänningen stiger, ska Gv 122 lyckas visa körbesked den här gången?  4 år
ID-nummer:  27902
Direktlänk: /bild/00027902/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jodå, nu blev det kör 40, två gröna även här.  4 år
ID-nummer:  27903
Direktlänk: /bild/00027903/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny räl dras fram för att läggas på plats.  4 år
ID-nummer:  27904
Direktlänk: /bild/00027904/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälen dras ut på det ombyggda området.  4 år
ID-nummer:  27905
Direktlänk: /bild/00027905/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 norr om växeln är så pass klart att det kan användas som tillfällig sittplats för arbetare.  4 år
ID-nummer:  27906
Direktlänk: /bild/00027906/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en räl dras fram.  4 år
ID-nummer:  27907
Direktlänk: /bild/00027907/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill flyttas gamla kablar åter för att inte vara i vägen för de fortsatta arbetena.  4 år
ID-nummer:  27908
Direktlänk: /bild/00027908/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra traktorgrävaren hjälper också till med de kablar som lagts på de två växlar som lades in förra sommaren.  4 år
ID-nummer:  27909
Direktlänk: /bild/00027909/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Placeringen av det nya spåret mäts in och markeras.  4 år
ID-nummer:  27910
Direktlänk: /bild/00027910/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam på ingång.  4 år
ID-nummer:  27912
Direktlänk: /bild/00027912/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen tippas på platsen där spår och en växel ska läggas.  4 år
ID-nummer:  27914
Direktlänk: /bild/00027914/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intercitytåget 95 går numera från spår 1a.  4 år
ID-nummer:  27913
Direktlänk: /bild/00027913/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 sedda söderut nära södra plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  27915
Direktlänk: /bild/00027915/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar för spår 3 läggs intill växeln som skiljer det från spår 2.  4 år
ID-nummer:  27916
Direktlänk: /bild/00027916/
Fotodatum: den 6 juni 2017
Publicerad: den 25 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 551–600