Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 301–350

Söndag 4 juni 2017

I norra delen av bangårdsänden fortsätter återfyllnadsarbetet, dessutom sätts nya stolpfundament.  4 år
ID-nummer:  27713
Direktlänk: /bild/00027713/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet kring schaktgropen i höjd med lokstallet.  4 år
ID-nummer:  27714
Direktlänk: /bild/00027714/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena halvan av brygga 17 vid lokstallet ska nu också den lyftas ner.  4 år
ID-nummer:  27715
Direktlänk: /bild/00027715/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningarna är borttagna, men en del av hjälpkraftanläggningen måste demonteras innan bryggan kan tas bort.  4 år
ID-nummer:  27716
Direktlänk: /bild/00027716/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När ledningen har jordats kapas anslutningen på ena sidan av stolpen.  4 år
ID-nummer:  27717
Direktlänk: /bild/00027717/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningen med hållare för högspänningssäkringar demonteras.  4 år
ID-nummer:  27718
Direktlänk: /bild/00027718/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggdemontage utanför lokstallet.  4 år
ID-nummer:  27719
Direktlänk: /bild/00027719/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena kabeln har tagits bort och bryggan kan lösgöras.  4 år
ID-nummer:  27720
Direktlänk: /bild/00027720/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan har kapats och hänger nu fritt i kranens krok.  4 år
ID-nummer:  27721
Direktlänk: /bild/00027721/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utan att riva ner hjälpkraftledningen ledsagas nu bryggan ner mot marken.  4 år
ID-nummer:  27722
Direktlänk: /bild/00027722/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ena halvan av brygga 17 på väg ner.  4 år
ID-nummer:  27723
Direktlänk: /bild/00027723/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en brygga har nått marken.  4 år
ID-nummer:  27724
Direktlänk: /bild/00027724/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personalen i liftmotorvagnen fortsätter arbeta på nästa brygga.  4 år
ID-nummer:  27725
Direktlänk: /bild/00027725/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler stolpfundament ska grävas ner.  4 år
ID-nummer:  27726
Direktlänk: /bild/00027726/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder har ett nytt spårspann förberetts på rälsen söder om bangården.  4 år
ID-nummer:  27727
Direktlänk: /bild/00027727/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt har makadam lagts ut där den sydligaste växeln ska ligga.  4 år
ID-nummer:  27728
Direktlänk: /bild/00027728/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden jämnas till med hjälp av lastmaskinens skopa.  4 år
ID-nummer:  27729
Direktlänk: /bild/00027729/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Färdig bädd för bangårdens sydligaste växel, den ska i sin helhet ligga söder om den gamla bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  27730
Direktlänk: /bild/00027730/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut syns bädden av fyllnadsmassor som jämnas till och vältas innan spåret ska byggas.  4 år
ID-nummer:  27731
Direktlänk: /bild/00027731/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit växer den nya södra bangårdsänden fram.  4 år
ID-nummer:  27732
Direktlänk: /bild/00027732/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter den sydligaste växeln ska en växel mot spåren för växling och uppställning följa och ansluta till de tidigare byggda spåren under stolparna som ligger till vänster.  4 år
ID-nummer:  27733
Direktlänk: /bild/00027733/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga bädden för växel 480, bangårdens nya sydligaste växel.  4 år
ID-nummer:  27734
Direktlänk: /bild/00027734/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr har rivningsarbetet tagit en paus och en ny bryggdel monteras på en så kallad häst.  4 år
ID-nummer:  27735
Direktlänk: /bild/00027735/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den horisontella delen skruvas fast i stolpen.  4 år
ID-nummer:  27736
Direktlänk: /bild/00027736/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under brygga 19 sätts ett stolpfundament för en stolpe som ska bära bryggans efterträdare.  4 år
ID-nummer:  27737
Direktlänk: /bild/00027737/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron vid stationshuset är nu de flesta bryggorna kortade över de spår som inte längre har kontaktledning, dock inte brygga 7 närmast i bild.  4 år
ID-nummer:  27738
Direktlänk: /bild/00027738/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en del av den nya växelförbindelsen norr om gångbron börjar framträda.  4 år
ID-nummer:  27739
Direktlänk: /bild/00027739/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De långa sliprar som inte kunde läggas in medan den gamla plattformen fanns kvar har nu kommit på plats och trafiken på plattformsspåret behöver därmed inte påverkas under det fortsatta bygget av växelförbindelsen.  4 år
ID-nummer:  27740
Direktlänk: /bild/00027740/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När klockan nu närmar sig sex på kvällen täcks allt mer av schaktgropen i söder av isolering.  4 år
ID-nummer:  27741
Direktlänk: /bild/00027741/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt fylls gropen nu direkt från sidan strax söder om plattformen.  4 år
ID-nummer:  27742
Direktlänk: /bild/00027742/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolerat och snart klart för återfyllning.  4 år
ID-nummer:  27743
Direktlänk: /bild/00027743/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Innan fyllnadsmassorna kommer på plats läggs också kabelkanaler mellan kabelbrunnarna.  4 år
ID-nummer:  27744
Direktlänk: /bild/00027744/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer massor tippas i gropen så att tågen snart kan rulla här igen.  4 år
ID-nummer:  27745
Direktlänk: /bild/00027745/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lagret av fyllnadsmassor minskar snabbt när de stora maskinerna arbetar.  4 år
ID-nummer:  27746
Direktlänk: /bild/00027746/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med lokstallet börjar återfyllningen bli klar.  4 år
ID-nummer:  27747
Direktlänk: /bild/00027747/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortfarande syns dock lastade dumprar rulla.  4 år
ID-nummer:  27748
Direktlänk: /bild/00027748/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler fundament ska grävas ner innan spåren kan byggas upp igen.  4 år
ID-nummer:  27749
Direktlänk: /bild/00027749/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grop grävs, troligen för ett fundament.  4 år
ID-nummer:  27750
Direktlänk: /bild/00027750/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet i norra delen av bangården sett från plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  27751
Direktlänk: /bild/00027751/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen har Inlandsbanans nya anslutning kopplats ihop men den är i behov av spårriktning.  4 år
ID-nummer:  27752
Direktlänk: /bild/00027752/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundament som ska stå intill det nya spår 3 intill de växlar som senare ska placeras här grävs ner.  4 år
ID-nummer:  27753
Direktlänk: /bild/00027753/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill plankorsningen har det dykt upp en ny huvudsignal av tillfällig art som ännu lyser rött bara mot vägtrafiken.  4 år
ID-nummer:  27754
Direktlänk: /bild/00027754/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla häststolpen 47a har gjort sitt när en grävmaskin ger sig på den.  4 år
ID-nummer:  27755
Direktlänk: /bild/00027755/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen gjorde visst motstånd, men kunde inte stå emot en kraftfull grävmaskin.  4 år
ID-nummer:  27756
Direktlänk: /bild/00027756/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan stagen gått av kunde den horisontella delen på stolpen vikas ner och bort från spårområdet.  4 år
ID-nummer:  27757
Direktlänk: /bild/00027757/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När klockan närmar sig nio på kvällen är isoleringsarbetena i söder snart klara och gropen snart återfylld.  4 år
ID-nummer:  27758
Direktlänk: /bild/00027758/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dumper tippar sin last varefter lastmaskinen jämnar ut materialet.  4 år
ID-nummer:  27759
Direktlänk: /bild/00027759/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder syns nu att växel 480 kommit på plats.  4 år
ID-nummer:  27760
Direktlänk: /bild/00027760/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen under det blivande spåret fram mot plattformen är klar och snart redo för makadam och spår.  4 år
ID-nummer:  27761
Direktlänk: /bild/00027761/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen läggs i norra delen av gropen.  4 år
ID-nummer:  27762
Direktlänk: /bild/00027762/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 19 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 401–450