Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 181–210

Lördag 3 juni 2017

Den ena halvan av brygga 2 står på tur att lyftas bort.  4 år
ID-nummer:  27578
Direktlänk: /bild/00027578/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av vinkelslip har delar av bryggans infästning i stolpen avlägsnats.  4 år
ID-nummer:  27579
Direktlänk: /bild/00027579/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Parallellt med kontaktledningsarbetena arbetar man också med dränering nere i schaktgropen.  4 år
ID-nummer:  27580
Direktlänk: /bild/00027580/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningen över spår 3 hänger kvar och behöver lossas innan bryggan kan tas ner, här gäller det att utnyttja hela det kvarvarande spåret.  4 år
ID-nummer:  27581
Direktlänk: /bild/00027581/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan är kopplad till kranen och ska nu bara lossas från stolpen till höger.  4 år
ID-nummer:  27582
Direktlänk: /bild/00027582/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med vinkelslipen kapas bryggbalken intill stolpen.  4 år
ID-nummer:  27583
Direktlänk: /bild/00027583/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lossad och klar för lyft, här kunde bryggan lyftas bort utan att först behöva kapa kontaktledningens bärlina.  4 år
ID-nummer:  27584
Direktlänk: /bild/00027584/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena delen av brygga 2 på väg bort.  4 år
ID-nummer:  27585
Direktlänk: /bild/00027585/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit försvinner nu den gamla bangårdens miljöer, även de gröna bryggorna ovanför spåren.  7 år
ID-nummer:  21996
Direktlänk: /bild/00021996/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av bandet i ena änden kan bryggan styras ut ur kontaktledningen till höger.  4 år
ID-nummer:  27586
Direktlänk: /bild/00027586/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista luftfärd för den gamla bryggan.  4 år
ID-nummer:  27587
Direktlänk: /bild/00027587/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Miljön förändras ganska snabbt över den nya plattformen när de gamla bryggorna över den försvinner.  4 år
ID-nummer:  27588
Direktlänk: /bild/00027588/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lyft avklarat, många återstår.  4 år
ID-nummer:  27589
Direktlänk: /bild/00027589/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan tar mark vid sidan av bangården.  4 år
ID-nummer:  27590
Direktlänk: /bild/00027590/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I gropen intill tippas nytt fyllnadsmaterial över den nylagda dräneringen.  4 år
ID-nummer:  27591
Direktlänk: /bild/00027591/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpe 9 står kvar utan utliggare, men ska snart ersättas av en ny stolpe.  4 år
ID-nummer:  27592
Direktlänk: /bild/00027592/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 har nu rivits söder om plattformen där spåret ju redan är ombyggt.  4 år
ID-nummer:  27593
Direktlänk: /bild/00027593/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast älven schaktas det ända fram till de delar av spår 6 och 7 som byggdes om hösten 2016.  4 år
ID-nummer:  27594
Direktlänk: /bild/00027594/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Både dränering och kablar måste beaktas under schaktarbetena.  4 år
ID-nummer:  27595
Direktlänk: /bild/00027595/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plattformen ska schaktarbetena nu fortsätta där spår 2 tidigare låg.  4 år
ID-nummer:  27596
Direktlänk: /bild/00027596/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nyss nedtagna bryggan kapas upp vid sidan av bangården.  4 år
ID-nummer:  27597
Direktlänk: /bild/00027597/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För schaktarbetet som nu påbörjas i ny tappning i södra bangårdsänden skall denna stora grävmaskin göra en hel del jobb.  4 år
ID-nummer:  27598
Direktlänk: /bild/00027598/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första uppgiften blev dock att riva ner den stolpe som brygga 1 satt monterad i.  4 år
ID-nummer:  27599
Direktlänk: /bild/00027599/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen var en enkel match för grävmaskinen.  4 år
ID-nummer:  27600
Direktlänk: /bild/00027600/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävaren på väg ut på bangården för att påbörja arbetet.  4 år
ID-nummer:  27601
Direktlänk: /bild/00027601/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården har schaktningen under spår 2 och spår 3 i höjd med lokstallet kommit igång ordentligt med tre grävmaskiner.  4 år
ID-nummer:  27602
Direktlänk: /bild/00027602/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är alltså halva bredden på bangården som schaktas här, spåren närmast byggdes om hösten 2016.  4 år
ID-nummer:  27603
Direktlänk: /bild/00027603/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannen från de tillfälligt rivna spåren 2 och 3 har lagts upp på det nybyggda blivande stickspåret medan Inlandsbanans tidigare utfart nu är permanent riven.  4 år
ID-nummer:  27604
Direktlänk: /bild/00027604/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den största av grävarna vid schaktgropen i norr.  4 år
ID-nummer:  27605
Direktlänk: /bild/00027605/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården kör denna stora lastmaskin undan massorna som grävs upp.  4 år
ID-nummer:  27606
Direktlänk: /bild/00027606/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 12 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 241–270