Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Under resten av månaden pågick vissa förberedande arbeten med varierande intensitet, först inför växelinläggningen mitt i månaden men framför allt under senare delen av månaden inför pingsthelgens stora arbeten. Innan grävskoporna kunde sättas i marken i södra bangårdsänden krävdes det att alla kablar i området måste lokaliseras, märkas och skyddas för att inte skadas under de omfattande schaktarbetena.

Bilder och filmer (373)

Onsdag 3 maj 2017

Snö städas bort från en bangård som snart åter ska fyllas med arbetsfordon.  5 år
ID-nummer:  25744
Direktlänk: /bild/00025744/
Fotodatum: den 3 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu finns snö kvar där schaktning ska inledas om några veckor.  5 år
ID-nummer:  25745
Direktlänk: /bild/00025745/
Fotodatum: den 3 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 8 maj 2017

Norr om plankorsningen i norra delen av bangården har ett nytt teknikhus kommit på plats.  5 år
ID-nummer:  25746
Direktlänk: /bild/00025746/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla huset till höger har fått sällskap av ett nytt till vänster.  5 år
ID-nummer:  25747
Direktlänk: /bild/00025747/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygge pågår på Inlandsbanans spår norr om plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  25748
Direktlänk: /bild/00025748/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Långsliprar för en ny växel i norra bangårdsänden körs fram.  7 år
ID-nummer:  22107
Direktlänk: /bild/00022107/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delar som kompletterar färdigbyggda växeldelar som levereras senare monteras på Inlandsbanans spår norr om plankorsningen.  7 år
ID-nummer:  22108
Direktlänk: /bild/00022108/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En långsliper sticks in under rälsen för att monteras fast.  7 år
ID-nummer:  22109
Direktlänk: /bild/00022109/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stolpfundament som ska grävas ner spärrar Inlandsbanans infart lite längre mot nordväst.  7 år
ID-nummer:  22110
Direktlänk: /bild/00022110/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från plankorsningen. De båda spåren till vänster kommer senare att utgå, endast de två till höger blir kvar.  7 år
ID-nummer:  22111
Direktlänk: /bild/00022111/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbiten tar form uppe på den andra rälsen.  7 år
ID-nummer:  22112
Direktlänk: /bild/00022112/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sommarsens byggsäsong startar så smått, men ännu finns mycket snö kvar och snöbyar drar tidvis in.  7 år
ID-nummer:  22113
Direktlänk: /bild/00022113/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre mot sydost har man börjat lagra stora stenmassor inför sommarens schaktning och fyllning.  7 år
ID-nummer:  22114
Direktlänk: /bild/00022114/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bangård som tinar fram sedd från norra plattformsänden.  5 år
ID-nummer:  22115
Direktlänk: /bild/00022115/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sydvästra sidan av bangården ligger många nya kontaktledningsbryggor som ska sättas upp senare.  7 år
ID-nummer:  22116
Direktlänk: /bild/00022116/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu börjar också maskiner anlända till bangården inför säsongens arbeten.  5 år
ID-nummer:  25749
Direktlänk: /bild/00025749/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 9 maj 2017

Södra bangårdsänden sedd från änden av den nya plattformen.  7 år
ID-nummer:  22117
Direktlänk: /bild/00022117/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa förberedelser har skett här redan, men den stora förändringen här sker i början av juni.  7 år
ID-nummer:  22118
Direktlänk: /bild/00022118/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nytt och gammalt sida vid sida.  7 år
ID-nummer:  22119
Direktlänk: /bild/00022119/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsänden kommer att flytta söderut och spåren bli rakare vid infarten.  7 år
ID-nummer:  22120
Direktlänk: /bild/00022120/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Staketet längs spåret söder om växlarna monteras ner inför de kommande stora arbetena här.  7 år
ID-nummer:  22121
Direktlänk: /bild/00022121/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten från söder, en vy som förändras.  7 år
ID-nummer:  22122
Direktlänk: /bild/00022122/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler förberedelser inför de kommande arbetena syns i form av dessa upplag.  7 år
ID-nummer:  22123
Direktlänk: /bild/00022123/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 15 maj 2017

Säsongens arbeten börjar nu komma igång även framför stationshuset, här byggs en tillfällig övergång fram till den gamla plattformen som ska rivas.  5 år
ID-nummer:  25750
Direktlänk: /bild/00025750/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Årets första växeltransport har också kommit och växling pågår.  5 år
ID-nummer:  25752
Direktlänk: /bild/00025752/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transportens personalvagn med tågvärmevagn har ställts upp på spår 4.  5 år
ID-nummer:  25751
Direktlänk: /bild/00025751/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En Desec spårläggningsmaskin växlas in till stoppbocken på det nybyggda spår 7.  5 år
ID-nummer:  25753
Direktlänk: /bild/00025753/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre växlar finns med i transporten, här syns korsningspartiet till växel 452 som ska ansluta Inlandsbanan till spår 3.  5 år
ID-nummer:  25754
Direktlänk: /bild/00025754/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Främst i tåget finns också den Kirow-kran som ska användas för att lägga växlarna på plats.  5 år
ID-nummer:  25755
Direktlänk: /bild/00025755/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningsdelen till växel 453 som placeras i spår 2 längst i norr vid infarten från Koskullskulle.  5 år
ID-nummer:  25978
Direktlänk: /bild/00025978/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60