Maj 2017

Under maj månad återupptas bangårdsombyggnaden med bland annat växelinläggning och fortsatt sättning av stolpfundament. Det första stora delprojektet för året blev inläggningen av tre växlar med hjälp av Kirow-kran i norra delen av bangården nordväst om plankorsningen norr om lokstallet, och under det dryga dygns total trafikavstängning som det krävde utfördes även flera andra åtgärder på bangården.

Bilder och filmer (24)

Måndag 8 maj 2017

Långsliprar för en ny växel i norra bangårdsänden körs fram. 1 år
ID-nummer:  22107
Direktlänk: /bild/00022107/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delar som kompletterar färdigbyggda växeldelar som levereras senare monteras på Inlandsbanans spår norr om plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  22108
Direktlänk: /bild/00022108/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En långsliper sticks in under rälsen för att monteras fast. 1 år
ID-nummer:  22109
Direktlänk: /bild/00022109/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stolpfundament som ska grävas ner spärrar Inlandsbanans infart lite längre mot nordväst. 1 år
ID-nummer:  22110
Direktlänk: /bild/00022110/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från plankorsningen. De båda spåren till vänster kommer senare att utgå, endast de två till höger blir kvar. 1 år
ID-nummer:  22111
Direktlänk: /bild/00022111/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbiten tar form uppe på den andra rälsen. 1 år
ID-nummer:  22112
Direktlänk: /bild/00022112/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sommarsens byggsäsong startar så smått, men ännu finns mycket snö kvar och snöbyar drar tidvis in. 1 år
ID-nummer:  22113
Direktlänk: /bild/00022113/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre mot sydost har man börjat lagra stora stenmassor inför sommarens schaktning och fyllning. 1 år
ID-nummer:  22114
Direktlänk: /bild/00022114/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sydvästra sidan av bangården ligger många nya kontaktledningsbryggor som ska sättas upp senare. 1 år
ID-nummer:  22116
Direktlänk: /bild/00022116/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 9 maj 2017

Södra bangårdsänden sedd från änden av den nya plattformen. 1 år
ID-nummer:  22117
Direktlänk: /bild/00022117/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa förberedelser har skett här redan, men den stora förändringen här sker i början av juni. 1 år
ID-nummer:  22118
Direktlänk: /bild/00022118/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nytt och gammalt sida vid sida. 1 år
ID-nummer:  22119
Direktlänk: /bild/00022119/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsänden kommer att flytta söderut och spåren bli rakare vid infarten. 1 år
ID-nummer:  22120
Direktlänk: /bild/00022120/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Staketet längs spåret söder om växlarna monteras ner inför de kommande stora arbetena här. 1 år
ID-nummer:  22121
Direktlänk: /bild/00022121/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten från söder, en vy som förändras. 1 år
ID-nummer:  22122
Direktlänk: /bild/00022122/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler förberedelser inför de kommande arbetena syns i form av dessa upplag. 1 år
ID-nummer:  22123
Direktlänk: /bild/00022123/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 16 maj 2017

Kirow-kranen på väg mot dagens arbete efter att ha blivit utväxlad ur sitt transporttåg. 1 år
ID-nummer:  21965
Direktlänk: /bild/00021965/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av många hämtningar av växeldelar från transportvagnarna som stod uppställda på spår 2. 1 år
ID-nummer:  21966
Direktlänk: /bild/00021966/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sammanlagt åtta större färdigbyggda växeldelar levererades med tåget och ytterligare några spårspann hade byggts på plats i förväg. 1 år
ID-nummer:  21967
Direktlänk: /bild/00021967/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen är på väg ut på spår som lagts ut tidigare under dagen för att lägga även denna del på plats. 1 år
ID-nummer:  21968
Direktlänk: /bild/00021968/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delen passas in efter tidigare inlagda delen och mäts noggrant in för att hamna rätt innan man åter lossar den från kranen. 1 år
ID-nummer:  21969
Direktlänk: /bild/00021969/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med denna växelinläggning får Inlandsbanan en ny infart på bangården, den lämnar den tidigare sträckningen omkring 100 meter före den gamla infartssignalen och går samman med spåret från Kiruna. Även omformarspåret närmast till höger i bild ska kopplas samman med Inlandsbanan och Malmbanan med en växel här vid ett senare tillfälle. 1 år
ID-nummer:  21970
Direktlänk: /bild/00021970/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter omkring åtta timmars arbete låg alla växlar på den avsedda platsen, men en hel del arbeten återstår innan trafiken åter kan släppas på här, till exempel svetsning och riktning. 1 år
ID-nummer:  21971
Direktlänk: /bild/00021971/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Systemgränsen vid utfarten mot Porjus kommer inga fler tåg att passera på just den här platsen. Båda spåren till vänster kommer att utgå och tillsammans med det redan rivna spår 1 har alltså de fem spåren i plankorsningen i norra delen av bangården snart reducerats till två. 1 år
ID-nummer:  21972
Direktlänk: /bild/00021972/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!