Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Bilder och filmer (373)

Onsdag 3 maj 2017

Snö städas bort från en bangård som snart åter ska fyllas med arbetsfordon. 8 mån
ID-nummer:  25744
Direktlänk: /bild/00025744/
Fotodatum: den 3 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu finns snö kvar där schaktning ska inledas om några veckor. 8 mån
ID-nummer:  25745
Direktlänk: /bild/00025745/
Fotodatum: den 3 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 8 maj 2017

Norr om plankorsningen i norra delen av bangården har ett nytt teknikhus kommit på plats. 8 mån
ID-nummer:  25746
Direktlänk: /bild/00025746/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla huset till höger har fått sällskap av ett nytt till vänster. 8 mån
ID-nummer:  25747
Direktlänk: /bild/00025747/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygge pågår på Inlandsbanans spår norr om plankorsningen. 8 mån
ID-nummer:  25748
Direktlänk: /bild/00025748/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Långsliprar för en ny växel i norra bangårdsänden körs fram. 2 år
ID-nummer:  22107
Direktlänk: /bild/00022107/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delar som kompletterar färdigbyggda växeldelar som levereras senare monteras på Inlandsbanans spår norr om plankorsningen. 2 år
ID-nummer:  22108
Direktlänk: /bild/00022108/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En långsliper sticks in under rälsen för att monteras fast. 2 år
ID-nummer:  22109
Direktlänk: /bild/00022109/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stolpfundament som ska grävas ner spärrar Inlandsbanans infart lite längre mot nordväst. 2 år
ID-nummer:  22110
Direktlänk: /bild/00022110/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från plankorsningen. De båda spåren till vänster kommer senare att utgå, endast de två till höger blir kvar. 2 år
ID-nummer:  22111
Direktlänk: /bild/00022111/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbiten tar form uppe på den andra rälsen. 2 år
ID-nummer:  22112
Direktlänk: /bild/00022112/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sommarsens byggsäsong startar så smått, men ännu finns mycket snö kvar och snöbyar drar tidvis in. 2 år
ID-nummer:  22113
Direktlänk: /bild/00022113/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre mot sydost har man börjat lagra stora stenmassor inför sommarens schaktning och fyllning. 2 år
ID-nummer:  22114
Direktlänk: /bild/00022114/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bangård som tinar fram sedd från norra plattformsänden. 8 mån
ID-nummer:  22115
Direktlänk: /bild/00022115/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sydvästra sidan av bangården ligger många nya kontaktledningsbryggor som ska sättas upp senare. 2 år
ID-nummer:  22116
Direktlänk: /bild/00022116/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu börjar också maskiner anlända till bangården inför säsongens arbeten. 8 mån
ID-nummer:  25749
Direktlänk: /bild/00025749/
Fotodatum: den 8 maj 2017
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 9 maj 2017

Södra bangårdsänden sedd från änden av den nya plattformen. 2 år
ID-nummer:  22117
Direktlänk: /bild/00022117/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa förberedelser har skett här redan, men den stora förändringen här sker i början av juni. 2 år
ID-nummer:  22118
Direktlänk: /bild/00022118/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nytt och gammalt sida vid sida. 2 år
ID-nummer:  22119
Direktlänk: /bild/00022119/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsänden kommer att flytta söderut och spåren bli rakare vid infarten. 2 år
ID-nummer:  22120
Direktlänk: /bild/00022120/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Staketet längs spåret söder om växlarna monteras ner inför de kommande stora arbetena här. 2 år
ID-nummer:  22121
Direktlänk: /bild/00022121/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten från söder, en vy som förändras. 2 år
ID-nummer:  22122
Direktlänk: /bild/00022122/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler förberedelser inför de kommande arbetena syns i form av dessa upplag. 2 år
ID-nummer:  22123
Direktlänk: /bild/00022123/
Fotodatum: den 9 maj 2017
Publicerad: den 25 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 15 maj 2017

Säsongens arbeten börjar nu komma igång även framför stationshuset, här byggs en tillfällig övergång fram till den gamla plattformen som ska rivas. 6 mån
ID-nummer:  25750
Direktlänk: /bild/00025750/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Årets första växeltransport har också kommit och växling pågår. 6 mån
ID-nummer:  25752
Direktlänk: /bild/00025752/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transportens personalvagn med tågvärmevagn har ställts upp på spår 4. 6 mån
ID-nummer:  25751
Direktlänk: /bild/00025751/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En Desec spårläggningsmaskin växlas in till stoppbocken på det nybyggda spår 7. 6 mån
ID-nummer:  25753
Direktlänk: /bild/00025753/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre växlar finns med i transporten, här syns korsningspartiet till växel 452 som ska ansluta Inlandsbanan till spår 3. 6 mån
ID-nummer:  25754
Direktlänk: /bild/00025754/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Främst i tåget finns också den Kirow-kran som ska användas för att lägga växlarna på plats. 6 mån
ID-nummer:  25755
Direktlänk: /bild/00025755/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningsdelen till växel 453 som placeras i spår 2 längst i norr vid infarten från Koskullskulle. 6 mån
ID-nummer:  25978
Direktlänk: /bild/00025978/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen på spår 7 under växlingen. 6 mån
ID-nummer:  25979
Direktlänk: /bild/00025979/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen med Dundret i bakgrunden, ännu är den fastspänd och säkrad för transport. 6 mån
ID-nummer:  25980
Direktlänk: /bild/00025980/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen till växel 454 som läggs in i spår 3 som en del av förbindelsen från spår 2. 6 mån
ID-nummer:  25981
Direktlänk: /bild/00025981/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lagret av makadam intill lokstallet växer. 6 mån
ID-nummer:  25982
Direktlänk: /bild/00025982/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transporten växlas tillbaka in på spår 4. 6 mån
ID-nummer:  25983
Direktlänk: /bild/00025983/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två delar som förutom korsningen ska bilda växel 454 ligger lastade på en vanlig godsvagn. 6 mån
ID-nummer:  25984
Direktlänk: /bild/00025984/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter följer de speciella växeltransportvagnarna. 6 mån
ID-nummer:  25985
Direktlänk: /bild/00025985/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen till växel 454 och Kirow-kranen främst. 6 mån
ID-nummer:  25986
Direktlänk: /bild/00025986/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen med sina tillhörande specialvagnar. 6 mån
ID-nummer:  25987
Direktlänk: /bild/00025987/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlingen sker med T43 232. 6 mån
ID-nummer:  25988
Direktlänk: /bild/00025988/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen till växel 454. 6 mån
ID-nummer:  25990
Direktlänk: /bild/00025990/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Specialmaskin på besök i Gällivare. 6 mån
ID-nummer:  25991
Direktlänk: /bild/00025991/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelar till växel 454 intill den gamla plattformen. 6 mån
ID-nummer:  25992
Direktlänk: /bild/00025992/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tungpartiet till växel 452, den växeln är en kortare 40-växel och levereras därför i bara två delar. 6 mån
ID-nummer:  25993
Direktlänk: /bild/00025993/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 453 är däremot en 80-växel och har två delar utöver korsningsdelen. 6 mån
ID-nummer:  25994
Direktlänk: /bild/00025994/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga övergången fram mot plattformen tar form. 6 mån
ID-nummer:  25995
Direktlänk: /bild/00025995/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen i väntan på arbete. 6 mån
ID-nummer:  25996
Direktlänk: /bild/00025996/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transporten på spår 3 sedd från plankorsningen i norr, till höger syns Ma 963 som också har använts i transporten. 6 mån
ID-nummer:  25997
Direktlänk: /bild/00025997/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen ligger de platsbyggda delarna till växelförbindelserna och väntar. 6 mån
ID-nummer:  25998
Direktlänk: /bild/00025998/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är området omedelbart norr om plankorsningen som nu ska förses med växlar. Djupschaktningen skedde i augusti 2016 men växelläggningen fick vänta. 6 mån
ID-nummer:  25999
Direktlänk: /bild/00025999/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!