Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)

Fredag 2 juni 2017

På morgonen dagen före totalavstängningen har de stora arbetena börjat med rivning av all kontaktledning utom över det nya plattformsspåret 2.  4 år
ID-nummer:  27207
Direktlänk: /bild/00027207/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen rivs här på spår 4.  4 år
ID-nummer:  27208
Direktlänk: /bild/00027208/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggare tas bort.  4 år
ID-nummer:  27209
Direktlänk: /bild/00027209/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av brygga 3 har befriats från sina kontaktledningar.  4 år
ID-nummer:  27210
Direktlänk: /bild/00027210/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detsamma gäller för brygga 2.  4 år
ID-nummer:  27211
Direktlänk: /bild/00027211/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla södra bangårdsänden är snart ett minne blott.  4 år
ID-nummer:  27212
Direktlänk: /bild/00027212/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen har börjat skäras upp mellan växlarna som nu ska rivas bort.  4 år
ID-nummer:  27213
Direktlänk: /bild/00027213/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen samlas in.  4 år
ID-nummer:  27214
Direktlänk: /bild/00027214/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningen hänger ännu kvar över spår 2 och spår 3.  4 år
ID-nummer:  27215
Direktlänk: /bild/00027215/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Alla spår förutom plattformsspåret 2 har stängts av inför arbetena.  4 år
ID-nummer:  27216
Direktlänk: /bild/00027216/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av liftmotorvagnarna på spår 6.  4 år
ID-nummer:  27217
Direktlänk: /bild/00027217/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra vagnen arbetar på spår 4 framför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  27218
Direktlänk: /bild/00027218/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden har några viktavspänningar för kontaktledningen tagits bort och en ny stolpe väntar på montering senare.  4 år
ID-nummer:  27219
Direktlänk: /bild/00027219/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla södra bangårdsänden sedd från sydost.  4 år
ID-nummer:  27220
Direktlänk: /bild/00027220/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsänden sedd från söder med det nya skyddsspåret till vänster.  4 år
ID-nummer:  27221
Direktlänk: /bild/00027221/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsspåret begränsar det nya spårområdet söderut.  4 år
ID-nummer:  27222
Direktlänk: /bild/00027222/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal stolpe är på väg att rivas samtidigt som växeln mellan spår 3 och spår 4 har lyfts upp och lagts på trallor.  4 år
ID-nummer:  27223
Direktlänk: /bild/00027223/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Desec-spårläggaren används nu för motsatt process, att ta bort de gamla växlarna.  4 år
ID-nummer:  27224
Direktlänk: /bild/00027224/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen har krokat i ena änden av växeln mellan spår 4 och spår 5 och lyfter upp den.  4 år
ID-nummer:  27225
Direktlänk: /bild/00027225/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen 10a har krokats fast och sågas nu av nedtill.  4 år
ID-nummer:  27226
Direktlänk: /bild/00027226/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter många års tjänst får stolpen nu lämna på bangården.  4 år
ID-nummer:  27227
Direktlänk: /bild/00027227/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vinkelslipen gnager sig igenom det sista materialet innan stolpen kan lösgöras.  4 år
ID-nummer:  27228
Direktlänk: /bild/00027228/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan slutligen stolpen lyftas undan.  4 år
ID-nummer:  27229
Direktlänk: /bild/00027229/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Allt mer av växeln mellan spår 4 och spår 5 lyfts nu upp.  4 år
ID-nummer:  27230
Direktlänk: /bild/00027230/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även den norra änden av växeln krokas fast.  4 år
ID-nummer:  27231
Direktlänk: /bild/00027231/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Befästningar slås loss på spåren intill växlarna.  4 år
ID-nummer:  27232
Direktlänk: /bild/00027232/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln har nu lyfts i sin helhet upp från marken.  4 år
ID-nummer:  27233
Direktlänk: /bild/00027233/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags att kapa även stolpe 12.  4 år
ID-nummer:  27234
Direktlänk: /bild/00027234/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls dras undan med hjälp av den spårgående traktorn.  4 år
ID-nummer:  27235
Direktlänk: /bild/00027235/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden under inledningen av förvandlingen.  4 år
ID-nummer:  27236
Direktlänk: /bild/00027236/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60