Pingsthelgen 2017

Under pingsthelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets kanske enskilt största arbete när hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena.

Under avstängningen genomfördes dessutom ett ställverksbyte samt ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, mellan de gamla växlarna norr om mötesspåren och plankorsningen norr om lokstallet. Här djupschaktades det för två spår parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Ställverksbytet för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95 var antagligen utåt den minst synliga åtgärden under avstängningen, men fick en stor konsekvens: Alla spårnummer ändrades nu till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Bilder och filmer (299)

Fredag 2 juni 2017

På morgonen dagen före totalavstängningen har de stora arbetena börjat med rivning av all kontaktledning utom över det nya plattformsspåret 2. 3 mån
ID-nummer:  27207
Direktlänk: /bild/00027207/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen rivs här på spår 4. 3 mån
ID-nummer:  27208
Direktlänk: /bild/00027208/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggare tas bort. 3 mån
ID-nummer:  27209
Direktlänk: /bild/00027209/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av brygga 3 har befriats från sina kontaktledningar. 3 mån
ID-nummer:  27210
Direktlänk: /bild/00027210/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detsamma gäller för brygga 2. 3 mån
ID-nummer:  27211
Direktlänk: /bild/00027211/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla södra bangårdsänden är snart ett minne blott. 3 mån
ID-nummer:  27212
Direktlänk: /bild/00027212/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen har börjat skäras upp mellan växlarna som nu ska rivas bort. 3 mån
ID-nummer:  27213
Direktlänk: /bild/00027213/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen samlas in. 3 mån
ID-nummer:  27214
Direktlänk: /bild/00027214/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningen hänger ännu kvar över spår 2 och spår 3. 3 mån
ID-nummer:  27215
Direktlänk: /bild/00027215/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Alla spår förutom plattformsspåret 2 har stängts av inför arbetena. 3 mån
ID-nummer:  27216
Direktlänk: /bild/00027216/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av liftmotorvagnarna på spår 6. 3 mån
ID-nummer:  27217
Direktlänk: /bild/00027217/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra vagnen arbetar på spår 4 framför stationshuset. 3 mån
ID-nummer:  27218
Direktlänk: /bild/00027218/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden har några viktinspänningar för kontaktledningen tagist bort och en ny stolpe väntar på montering senare. 3 mån
ID-nummer:  27219
Direktlänk: /bild/00027219/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla södra bangårdsänden sedd från sydost. 3 mån
ID-nummer:  27220
Direktlänk: /bild/00027220/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsänden sedd från söder med det nya skyddsspåret till vänster. 3 mån
ID-nummer:  27221
Direktlänk: /bild/00027221/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsspåret begränsar det nya spårområdet söderut. 3 mån
ID-nummer:  27222
Direktlänk: /bild/00027222/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal stolpe är på väg att rivas samtidigt som växeln mellan spår 3 och spår 4 har lyfts upp och lagts på trallor. 3 mån
ID-nummer:  27223
Direktlänk: /bild/00027223/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Desec-spårläggaren används nu för motsatt process, att ta bort de gamla växlarna. 3 mån
ID-nummer:  27224
Direktlänk: /bild/00027224/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen har krokat i ena änden av växeln mellan spår 4 och spår 5 och lyfter upp den. 3 mån
ID-nummer:  27225
Direktlänk: /bild/00027225/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen 10a har krokats fast och sågas nu av nedtill. 3 mån
ID-nummer:  27226
Direktlänk: /bild/00027226/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter många års tjänst får stolpen nu lämna på bangården. 3 mån
ID-nummer:  27227
Direktlänk: /bild/00027227/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vinkelslipen gnager sig igenom det sista materialet innan stolpen kan lösgöras. 3 mån
ID-nummer:  27228
Direktlänk: /bild/00027228/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan slutligen stolpen lyftas undan. 3 mån
ID-nummer:  27229
Direktlänk: /bild/00027229/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Allt mer av växeln mellan spår 4 och spår 5 lyfts nu upp. 3 mån
ID-nummer:  27230
Direktlänk: /bild/00027230/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även den norra änden av växeln krokas fast. 3 mån
ID-nummer:  27231
Direktlänk: /bild/00027231/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Befästningar slås loss på spåren intill växlarna. 3 mån
ID-nummer:  27232
Direktlänk: /bild/00027232/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln har nu lyfts i sin helhet upp från marken. 3 mån
ID-nummer:  27233
Direktlänk: /bild/00027233/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags att kapa även stolpe 12. 3 mån
ID-nummer:  27234
Direktlänk: /bild/00027234/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls dras undan med hjälp av den spårgående traktorn. 3 mån
ID-nummer:  27235
Direktlänk: /bild/00027235/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden under inledningen av förvandlingen. 3 mån
ID-nummer:  27236
Direktlänk: /bild/00027236/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kapning av stolpe 12 pågår. 3 mån
ID-nummer:  27237
Direktlänk: /bild/00027237/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den redan upptagna växeln på trallor har ställts upp så långt söderut som möjligt. 3 mån
ID-nummer:  27238
Direktlänk: /bild/00027238/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpe 12 har fallit på bangårdens södra sida. 3 mån
ID-nummer:  27239
Direktlänk: /bild/00027239/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra växeln körs norrut fram mot den första på trallor. 3 mån
ID-nummer:  27240
Direktlänk: /bild/00027240/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två växlar har lyfts bort från södra bangårdsänden. 3 mån
ID-nummer:  27241
Direktlänk: /bild/00027241/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rivning av södra bangårdsänden med hål efter två borttagna växlar. 3 mån
ID-nummer:  27242
Direktlänk: /bild/00027242/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När de gamla stolparna nu försvinner blir det lättare att föreställa sig den nya bangården med hjälp av de nya stolparnas placering. 3 mån
ID-nummer:  27243
Direktlänk: /bild/00027243/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan längst i söder står allt mer ensam sedan de gamla stolparna kapats bort. 3 mån
ID-nummer:  27244
Direktlänk: /bild/00027244/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra växeln körs in för att lastas ovanpå den första på trallorna. 3 mån
ID-nummer:  27245
Direktlänk: /bild/00027245/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda växlarna läggs ovanpå varandra. 3 mån
ID-nummer:  27246
Direktlänk: /bild/00027246/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När växeln har krokats loss kan de båda växlarna rullas iväg på det kvarvarande spåret. 3 mån
ID-nummer:  27247
Direktlänk: /bild/00027247/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen står nu klar att lyfta även den tredje växeln. 3 mån
ID-nummer:  27248
Direktlänk: /bild/00027248/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De borttagna växlarna sett från plattformsänden, spår 2 behövs ännu för trafik under detta dygn. 3 mån
ID-nummer:  27249
Direktlänk: /bild/00027249/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls dras iväg norrut för tillfällig uppläggning. 3 mån
ID-nummer:  27250
Direktlänk: /bild/00027250/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje växeln krokas fast. 3 mån
ID-nummer:  27251
Direktlänk: /bild/00027251/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Änden av växeln lyfts. 3 mån
ID-nummer:  27252
Direktlänk: /bild/00027252/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit åker även denna växel upp i luften. 3 mån
ID-nummer:  27253
Direktlänk: /bild/00027253/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ända fram till norra änden. 3 mån
ID-nummer:  27254
Direktlänk: /bild/00027254/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 bryts upp fram till mellansignalen. 3 mån
ID-nummer:  27255
Direktlänk: /bild/00027255/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De redan lossade rälerna tas upp med traktorn. 3 mån
ID-nummer:  27256
Direktlänk: /bild/00027256/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!