Juni 2017

I början på juni 2017 påbörjas den andra sommarens stora schaktarbeten på bangården i Gällivare. Det hela rivstartar med en stor trafikavstängning den 3–6 juni då hela södra bangårdsänden byggs om och ett större schaktjobb görs även i norra delen av bangården. Samtidigt byts också signalställverket ut och spårnumreringen ändras.

Efter avstängningen fortsätter arbetet med djupschakt för nya spår 2 och 3 och schakt för spår 4. De nya spåren grundläggs med dränering och isolering innan schaktgroparna fylls upp med nytt material så att de nya spåren och växlarna kan byggas.

Bilder och filmer (101)

Lördag 3 juni 2017

Arbeten i södra bangårdsänden. Samtliga växlar är borttagna och därmed finns inget genomgående spår. Växlarna och det blivande skyddspåret närmast lades in förra året utanför den gamla bangården utan att anslutas till befintliga spår. Nu byggs resten av södra bangårdsänden om. 2 år
ID-nummer:  21994
Direktlänk: /bild/00021994/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården med infarten från Koskullskulle till vänster och Kiruna mitt i bild. Inlandsbanans infart ansluter till Kirunaspåret strax bakom ryggen på fotografen och den gamla infarten är nu riven för att kunna lägga in en växel ut mot höger här närmast i bild. Längst till höger syns omformarspåret som senare blir ett kortare stickspår då omformarspåret ansluts till Inlandsbanan på andra sidan plankorsningen. 2 år
ID-nummer:  21995
Direktlänk: /bild/00021995/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit försvinner nu den gamla bangårdens miljöer, inte bara spåren och plattformarna utan också den gamla kontaktledningsanläggningen med gröna bryggor och nitade stolpar. 2 år
ID-nummer:  21996
Direktlänk: /bild/00021996/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 4 juni 2017

Arbeten vid södra utfarten sedda från södra plattformsänden. 2 år
ID-nummer:  21997
Direktlänk: /bild/00021997/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från plankorsningen i söder på morgonen. 1 år
ID-nummer:  23420
Direktlänk: /bild/00023420/
Fotodatum: den 4 juni 2017
Publicerad: den 4 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 7 juni 2017

Vy söderut från gångbron över bangården mot den nyombyggda södra bangårdsänden. 2 år
ID-nummer:  22002
Direktlänk: /bild/00022002/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 och 3 står på tur att rivas för ombyggnad till mötesspår för långa malmtåg och de sista resterna av de gamla plattformarna lär försvinna snart. 2 år
ID-nummer:  22003
Direktlänk: /bild/00022003/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4 kommer att flyttas kommer att flyttas en aning i sidled och anslutas till växeln som anas mitt i bild, spår 5 och 6 byggdes om 2016 men växeln mellan dem lades in under dagen och förbinds nu med växlarna i söder för att skapa mötesmöjlighet. 2 år
ID-nummer:  22004
Direktlänk: /bild/00022004/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De redan färdigbyggda spår 5 och uppställningsspåret 6 med den snart färdigbyggda förbindelsen söderut i bakgrunden. 2 år
ID-nummer:  22005
Direktlänk: /bild/00022005/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från gångbrons sydvästra del. 2 år
ID-nummer:  22006
Direktlänk: /bild/00022006/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från gångbron. Här kan lapptäcket av ombyggda och icke ombyggda delar av bangården anas, mycket arbete återstår på de mellersta spåren och kring växeltransversalen i norr som ska slopas. 2 år
ID-nummer:  22007
Direktlänk: /bild/00022007/
Fotodatum: den 7 juni 2017
Publicerad: den 7 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 13 juni 2017

Schaktningsarbeten i södra delen av bangården på morgonen. 2 år
ID-nummer:  22011
Direktlänk: /bild/00022011/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill de nylagda spåren närmast södra bangårdsänden påbörjas schaktningen vidare norrut. 2 år
ID-nummer:  22012
Direktlänk: /bild/00022012/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringen under nya spår 1 måste förbindas med de dräneringsrör som lagts under spår 5 och spår 6 förra året, det kan göras nu när spåren där emellan är rivna. 2 år
ID-nummer:  22013
Direktlänk: /bild/00022013/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det djupa diket för anslutningen av dräneringsrören ut mot älven. 2 år
ID-nummer:  22014
Direktlänk: /bild/00022014/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortschaktade massor transporteras iväg på dumper. 2 år
ID-nummer:  22015
Direktlänk: /bild/00022015/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resterna av plattformen mellan spår 2 och 3 får ge plats för den nya växelförbindelsen mellan spår 1 och spår 2. 2 år
ID-nummer:  22016
Direktlänk: /bild/00022016/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att södra halvan av Inlandsbanans plattform rivits är det här dags för plattformskanten mot gamla spår 3 att försvinna. 2 år
ID-nummer:  22017
Direktlänk: /bild/00022017/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbetena längst i söder börjar komma igång allt mer. 2 år
ID-nummer:  22018
Direktlänk: /bild/00022018/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen hade schaktgropen längst i söder växt betydligt. 2 år
ID-nummer:  22019
Direktlänk: /bild/00022019/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre norrut har en stor grop grävts kring platsen där dräneringsröret lades ned på morgonen. 2 år
ID-nummer:  22020
Direktlänk: /bild/00022020/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna grävs upp och körs bort från gropen efter hand. 2 år
ID-nummer:  22021
Direktlänk: /bild/00022021/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta grävaren av tre som var i arbete här inväntar en ankommande dumper. 2 år
ID-nummer:  22022
Direktlänk: /bild/00022022/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en skopa med gammalt material ur banvallen lastas för att föras bort. 2 år
ID-nummer:  22023
Direktlänk: /bild/00022023/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även en lastmaskin hjälpte till med att lasta massor. 2 år
ID-nummer:  22024
Direktlänk: /bild/00022024/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder görs gropens botten helt plan. 2 år
ID-nummer:  22025
Direktlänk: /bild/00022025/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare tre spår ska in mellan de nu färdigställda på vardera sidan av bangården. 2 år
ID-nummer:  22026
Direktlänk: /bild/00022026/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under jorden döljer sig en del överraskningar i form av olika slags gamla betongfundament. 2 år
ID-nummer:  22027
Direktlänk: /bild/00022027/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En större betongkonstruktion avtäcks. 2 år
ID-nummer:  22028
Direktlänk: /bild/00022028/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa delar gick att gräva bort medan andra behöver bilas bort. 2 år
ID-nummer:  22029
Direktlänk: /bild/00022029/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetet fortsätter sent på eftermiddagen och gropen har redan blivit stor. 2 år
ID-nummer:  22030
Direktlänk: /bild/00022030/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När schaktbotten är klar påbörjas mätning och markering var det nya spåret ska byggas. 2 år
ID-nummer:  22031
Direktlänk: /bild/00022031/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är mer än betongfundament som dyker upp, här en grundläggning med timmerstockar. 2 år
ID-nummer:  22032
Direktlänk: /bild/00022032/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågen ska gå trots arbetena. 2 år
ID-nummer:  22033
Direktlänk: /bild/00022033/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resultatet av första dagens djupschakt. 2 år
ID-nummer:  22034
Direktlänk: /bild/00022034/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen sedd från norr. 2 år
ID-nummer:  22035
Direktlänk: /bild/00022035/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen som ersatt spår 2 och den södra delen av Inlandsbanans gamla plattform. 2 år
ID-nummer:  22036
Direktlänk: /bild/00022036/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen är snart framme vid växelförbindelsen från spår 1 som ska skapa mötesmöjlighet för persontåg som ska stanna vid plattformen. 2 år
ID-nummer:  22037
Direktlänk: /bild/00022037/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 21 juni 2017

Efter de senaste dagarnas rivning av gamla stolpar och bryggor i södra delen av bangården syns numera endast nya stolpar här. Nu är det dags att montera fler kontaktledningsbryggor här. 2 år
ID-nummer:  22043
Direktlänk: /bild/00022043/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av nattens aktörer, mobilkran och liftmotorvagn. 2 år
ID-nummer:  22044
Direktlänk: /bild/00022044/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fem bryggor från strax söder om vindskyddet vid spår 1a upp till och förbi gångbron ska monteras. 2 år
ID-nummer:  22045
Direktlänk: /bild/00022045/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mobilkranen förbereds för nattens lyft. 2 år
ID-nummer:  22046
Direktlänk: /bild/00022046/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under tiden pågår montering av belysning på de redan sedan tidigare uppsatta bryggorna i söder. 2 år
ID-nummer:  22047
Direktlänk: /bild/00022047/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första av bryggorna sätts upp mellan stolparna 1312-20 och 1312-20a närmast i bild. 2 år
ID-nummer:  22048
Direktlänk: /bild/00022048/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan ligger ännu på marken medan kranen justeras för att utföra lyftet. 2 år
ID-nummer:  22049
Direktlänk: /bild/00022049/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen lyfter bryggan från backen och svävar iväg mot sin nya plats. 2 år
ID-nummer:  22050
Direktlänk: /bild/00022050/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppe i luften hänger bryggan över Dundrets lätt vitpudrade toppar denna kyliga juninatt. 2 år
ID-nummer:  22051
Direktlänk: /bild/00022051/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan svängs in över bangården och kan kontrolleras från backen också med det i ena änden fastsatta bandet till höger. 2 år
ID-nummer:  22052
Direktlänk: /bild/00022052/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den slutliga positionen närmar sig och de båda liftmotorvagnarnas personal är redo för att sätta fast bryggan på avsedd plats. 2 år
ID-nummer:  22053
Direktlänk: /bild/00022053/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan guidas in mot de redan monterade stöden på stolparna. 2 år
ID-nummer:  22054
Direktlänk: /bild/00022054/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!