Juni 2017

Efter avstängningen under pingsthelgen fortsätter arbetet med djupschakt för nya spår 2 och 3 och schakt för spår 4. De nya spåren grundläggs med dränering och isolering innan schaktgroparna fylls upp med nytt material så att de nya spåren och växlarna kan byggas.

Bilder och filmer (135)

Fredag 9 juni 2017

Spårområdet framför stationshuset är under förändring, här har nu rälsen på det gamla plattformsspåret 3 tagits bort. 13 dgr
ID-nummer:  27962
Direktlänk: /bild/00027962/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Både gamla spår 3 och gamla spår 4 rivs nu, vy västerut vid gångbron. 13 dgr
ID-nummer:  27963
Direktlänk: /bild/00027963/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna är det enda som syns av det ena av de gamla spåren, medan spårläggningsmaskinen har parkerats på sin transportvagn som står på det enda kvarvarande gamla spåret. 13 dgr
ID-nummer:  27964
Direktlänk: /bild/00027964/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bredspårigt värre i norra delen av gamla spår 3 som ligger där nya spår 2 ska byggas. 13 dgr
ID-nummer:  27965
Direktlänk: /bild/00027965/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra delen av den nya plattformen. 13 dgr
ID-nummer:  27966
Direktlänk: /bild/00027966/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar plockas upp med hjälp av lastmaskinen. 13 dgr
ID-nummer:  27967
Direktlänk: /bild/00027967/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lass sliprar kommer upp ur marken i ett dammoln. 13 dgr
ID-nummer:  27968
Direktlänk: /bild/00027968/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls lossas även från gamla spår 5. 13 dgr
ID-nummer:  27969
Direktlänk: /bild/00027969/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalerna i södra änden av spår 5 har fått märktavlor och håller på att kopplas in. 13 dgr
ID-nummer:  27970
Direktlänk: /bild/00027970/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läget i södra bangårdsänden efter de stora arbetena tidigare i veckan, spåren ska nu makadamiseras och riktas. 13 dgr
ID-nummer:  27971
Direktlänk: /bild/00027971/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsspåret är det enda som är i drift medan arbetena kan fortsätta ostört vid sidan av detta. 13 dgr
ID-nummer:  27972
Direktlänk: /bild/00027972/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam läggs ut med hjälp av traktorgrävaren. 13 dgr
ID-nummer:  27973
Direktlänk: /bild/00027973/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen kör fram mer makadam inom räckhåll för den spårgående maskinen. 13 dgr
ID-nummer:  27974
Direktlänk: /bild/00027974/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utfarten från bangården sedd söderut, den södra ändpunkten för spårombyggnaderna. 13 dgr
ID-nummer:  27975
Direktlänk: /bild/00027975/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena i södra bangårdsänden sedda från sydost. 13 dgr
ID-nummer:  27976
Direktlänk: /bild/00027976/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen portioneras ut mellan spåren. 13 dgr
ID-nummer:  27977
Direktlänk: /bild/00027977/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen har en spårriktare börjat arbeta med de nya spåren. 13 dgr
ID-nummer:  27978
Direktlänk: /bild/00027978/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 5 ligger nu riktat förbi den nya signalen. 13 dgr
ID-nummer:  27979
Direktlänk: /bild/00027979/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren arbetar i växlarna intill skyddsspåret. 13 dgr
ID-nummer:  27980
Direktlänk: /bild/00027980/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med visst dammande gör denna maskin rakt och farbart. 13 dgr
ID-nummer:  27981
Direktlänk: /bild/00027981/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från berg- och dalbana till slät räls. 13 dgr
ID-nummer:  27982
Direktlänk: /bild/00027982/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 10 juni 2017

Arbeten i södra bangårdsänden denna lördagseftermiddag. 13 dgr
ID-nummer:  27983
Direktlänk: /bild/00027983/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam har körts ut via det nyligen riktade spår 5. 13 dgr
ID-nummer:  27984
Direktlänk: /bild/00027984/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen används i växeln mellan spår 2 och spår 3. 13 dgr
ID-nummer:  27985
Direktlänk: /bild/00027985/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren på väg fram mot de sydligaste växlarna för att komma in på ett annat spår. 13 dgr
ID-nummer:  27986
Direktlänk: /bild/00027986/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Innan fordonet kan använda växeln för att byta spår behöver man se till att skarvarna håller ihop. 13 dgr
ID-nummer:  27987
Direktlänk: /bild/00027987/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren växlar genom växel 482 för att byta spår. 13 dgr
ID-nummer:  27988
Direktlänk: /bild/00027988/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler tillfälliga förband mellan rälerna behövs när maskinen ska fortsätta. 13 dgr
ID-nummer:  27989
Direktlänk: /bild/00027989/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren har nått fram till växel 484 mellan spåren 2 och 3. 13 dgr
ID-nummer:  27990
Direktlänk: /bild/00027990/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att rikta växlar är mer komplicerat än andra spår eftersom det inte bara finns två räler utan flera att ta hänsyn till. 13 dgr
ID-nummer:  27991
Direktlänk: /bild/00027991/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De vibrerande armarna sticks ner mellan sliprarna samtidigt som rälerna höjs till rätt höjd. 13 dgr
ID-nummer:  27992
Direktlänk: /bild/00027992/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skillnaden mellan rälsen framför och rälsen bakom maskinen är ganska tydlig. 13 dgr
ID-nummer:  27993
Direktlänk: /bild/00027993/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 11 juni 2017

Bangården under gamla brygga 3 under förändring. 10 dgr
ID-nummer:  28003
Direktlänk: /bild/00028003/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla plattformarna i söder finns ännu delvis kvar. 10 dgr
ID-nummer:  28004
Direktlänk: /bild/00028004/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut under gångbron vid stationshuset. 10 dgr
ID-nummer:  28005
Direktlänk: /bild/00028005/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar tas upp från gamla spår 4. 10 dgr
ID-nummer:  28006
Direktlänk: /bild/00028006/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av gripklon kan grävmaskinen ta upp sliprarna ur marken. 10 dgr
ID-nummer:  28007
Direktlänk: /bild/00028007/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna läggs i en stor skopa och körs bort för att lagras vid sidan av bangården. 10 dgr
ID-nummer:  28008
Direktlänk: /bild/00028008/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från söder. Spåren är nu inkopplade i slutgiltigt läge här, så också skyddsspåret. Häststolpen till höger gör att kontaktledning kommer att kunna sättas upp över växeln 482 som i avvikande läge leder in mot spåren 4–6. 10 dgr
ID-nummer:  28009
Direktlänk: /bild/00028009/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spåren med skyddsspåret i förgrunden. 10 dgr
ID-nummer:  28010
Direktlänk: /bild/00028010/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre mötesspåren 1–3 byggs för 80 km/h, här syns det tydligt att spår 2 förskjuts något närmare plattformsspåret än gamla spår 3. 10 dgr
ID-nummer:  28011
Direktlänk: /bild/00028011/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln till höger ska leda till nya spår 4 som byggs något lägre bort från stationshuset än gamla spår 5 i bakgrunden. Samma förskjutning syns i norra änden av spåret där spårläggningsmaskinen står där spåret byggdes om hösten 2016. 10 dgr
ID-nummer:  28012
Direktlänk: /bild/00028012/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 5 och 6 längst ut på bangården som byggdes om respektive nybyggdes 2016 är nu sammankopplade till sammanhängande spår även i södra änden. 10 dgr
ID-nummer:  28013
Direktlänk: /bild/00028013/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset är nu det gamla plattformsspåret 3 helt utraderat. 10 dgr
ID-nummer:  28014
Direktlänk: /bild/00028014/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar har lagts upp vid sidan av bangården i väntan på eventuell återanvändning. 10 dgr
ID-nummer:  28015
Direktlänk: /bild/00028015/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 13 juni 2017

Schaktningsarbeten i södra delen av bangården på morgonen. 2 år
ID-nummer:  22011
Direktlänk: /bild/00022011/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill de nylagda spåren närmast södra bangårdsänden påbörjas schaktningen vidare norrut. 2 år
ID-nummer:  22012
Direktlänk: /bild/00022012/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringen under nya spår 1 måste förbindas med de dräneringsrör som lagts under spår 5 och spår 6 förra året, det kan göras nu när spåren där emellan är rivna. 2 år
ID-nummer:  22013
Direktlänk: /bild/00022013/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det djupa diket för anslutningen av dräneringsrören ut mot älven. 2 år
ID-nummer:  22014
Direktlänk: /bild/00022014/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortschaktade massor transporteras iväg på dumper. 2 år
ID-nummer:  22015
Direktlänk: /bild/00022015/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!