Juni 2017

Efter avstängningen för ombyggnad av södra bangårdsänden under pingsthelgen låg fokus under resterande del av månaden på området mellan plattformsspåret 1 och de sedan tidigare ombyggda spåren 5 och 6, detta på hela sträckan mellan de nya växlarna i södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norra delen av bangården som byttes ut först vid slutinkopplingen i slutet av augusti. Efter ett mindre arbete med sammanfogning av tidigare lagda dräneringsrör började de stora arbetena från söder med djupschakt för nya spår 2 och 3 och schakt för spår 4. När man schaktat till tillräckligt djup placerades kabelbrunnar ut och dräneringsrör lades innan gropen åter kunde fyllas med nytt material som ska utgöra underbyggnad för de nya spåren. Schaktarbetena nådde fram till norra änden av området i slutet av månaden, men eftersom inte hela bredden schaktades norr om stationshuset återstod en hel del arbeten med detta vid månadsskiftet.

Förutom arbetena dagtid pågick framför allt mot slutet av månaden med början i midsommarveckan en hel del arbeten nattetid med kontaktledningsanläggningen. Flera nätter i veckan, men inte alla, var det knappt fem timmars trafikuppehåll genom Gällivare under natten, och alla arbeten med att byta ut de gamla kontaktledningsbryggorna mot nya behövde man utföra under dessa tider. Att med hjälp av mobilkran lyfta bort de gamla bryggorna är ett tidsödande arbete, speciellt när anläggningen måste vara klar att spänningssättas för morgonens trafik bara någon timme senare. Rivningen av bryggor pågick under månadens sista två veckor och montering av nya bryggor under en natt strax före midsommar.

Efter midsommar var underbyggnaden för spår 2 klar från söder och upp till södra änden av godsmagasinet. Här kunde nu de två växlar som binder samman spår 1 och spår 2 både norr och söder om stationshuset läggas och spåret från söder upp till den norra av de två växlarna byggas. Efter några veckor som mest präglats av djupa gropar och rivning av den gamla bangården kunde således en viss vändning skönjas mot slutet av månaden när den nya bangårdens spårlayout allt mer började framträda.

Bilder och filmer (797)

Fredag 9 juni 2017

Spårområdet framför stationshuset är under förändring, här har nu rälsen på det gamla plattformsspåret 3 tagits bort.  4 år
ID-nummer:  27962
Direktlänk: /bild/00027962/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Både gamla spår 3 och gamla spår 4 rivs nu, vy västerut vid gångbron.  4 år
ID-nummer:  27963
Direktlänk: /bild/00027963/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna är det enda som syns av det ena av de gamla spåren, medan spårläggningsmaskinen har parkerats på sin transportvagn som står på det enda kvarvarande gamla spåret.  4 år
ID-nummer:  27964
Direktlänk: /bild/00027964/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bredspårigt värre i norra delen av gamla spår 3 som ligger där nya spår 2 ska byggas.  4 år
ID-nummer:  27965
Direktlänk: /bild/00027965/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra delen av den nya plattformen.  4 år
ID-nummer:  27966
Direktlänk: /bild/00027966/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar plockas upp med hjälp av lastmaskinen.  4 år
ID-nummer:  27967
Direktlänk: /bild/00027967/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lass sliprar kommer upp ur marken i ett dammoln.  4 år
ID-nummer:  27968
Direktlänk: /bild/00027968/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls lossas även från gamla spår 5.  4 år
ID-nummer:  27969
Direktlänk: /bild/00027969/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalerna i södra änden av spår 5 har fått märktavlor och håller på att kopplas in.  4 år
ID-nummer:  27970
Direktlänk: /bild/00027970/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läget i södra bangårdsänden efter de stora arbetena tidigare i veckan, spåren ska nu makadamiseras och riktas.  4 år
ID-nummer:  27971
Direktlänk: /bild/00027971/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsspåret är det enda som är i drift medan arbetena kan fortsätta ostört vid sidan av detta.  4 år
ID-nummer:  27972
Direktlänk: /bild/00027972/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam läggs ut med hjälp av traktorgrävaren.  4 år
ID-nummer:  27973
Direktlänk: /bild/00027973/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen kör fram mer makadam inom räckhåll för den spårgående maskinen.  4 år
ID-nummer:  27974
Direktlänk: /bild/00027974/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra utfarten från bangården sedd söderut, den södra ändpunkten för spårombyggnaderna.  4 år
ID-nummer:  27975
Direktlänk: /bild/00027975/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena i södra bangårdsänden sedda från sydost.  4 år
ID-nummer:  27976
Direktlänk: /bild/00027976/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen portioneras ut mellan spåren.  4 år
ID-nummer:  27977
Direktlänk: /bild/00027977/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen har en spårriktare börjat arbeta med de nya spåren.  4 år
ID-nummer:  27978
Direktlänk: /bild/00027978/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 5 ligger nu riktat förbi den nya signalen.  4 år
ID-nummer:  27979
Direktlänk: /bild/00027979/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren arbetar i växlarna intill skyddsspåret.  4 år
ID-nummer:  27980
Direktlänk: /bild/00027980/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med visst dammande gör denna maskin rakt och farbart.  4 år
ID-nummer:  27981
Direktlänk: /bild/00027981/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från berg- och dalbana till slät räls.  4 år
ID-nummer:  27982
Direktlänk: /bild/00027982/
Fotodatum: den 9 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 10 juni 2017

Arbeten i södra bangårdsänden denna lördagseftermiddag.  4 år
ID-nummer:  27983
Direktlänk: /bild/00027983/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam har körts ut via det nyligen riktade spår 5.  4 år
ID-nummer:  27984
Direktlänk: /bild/00027984/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen används i växeln mellan spår 2 och spår 3.  4 år
ID-nummer:  27985
Direktlänk: /bild/00027985/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren på väg fram mot de sydligaste växlarna för att komma in på ett annat spår.  4 år
ID-nummer:  27986
Direktlänk: /bild/00027986/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Innan fordonet kan använda växeln för att byta spår behöver man se till att skarvarna håller ihop.  4 år
ID-nummer:  27987
Direktlänk: /bild/00027987/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren växlar genom växel 482 för att byta spår.  4 år
ID-nummer:  27988
Direktlänk: /bild/00027988/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler tillfälliga förband mellan rälerna behövs när maskinen ska fortsätta.  4 år
ID-nummer:  27989
Direktlänk: /bild/00027989/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren har nått fram till växel 484 mellan spåren 2 och 3.  4 år
ID-nummer:  27990
Direktlänk: /bild/00027990/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Att rikta växlar är mer komplicerat än andra spår eftersom det inte bara finns två räler utan flera att ta hänsyn till.  4 år
ID-nummer:  27991
Direktlänk: /bild/00027991/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De vibrerande armarna sticks ner mellan sliprarna samtidigt som rälerna höjs till rätt höjd.  4 år
ID-nummer:  27992
Direktlänk: /bild/00027992/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skillnaden mellan rälsen framför och rälsen bakom maskinen är ganska tydlig.  4 år
ID-nummer:  27993
Direktlänk: /bild/00027993/
Fotodatum: den 10 juni 2017
Publicerad: den 26 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 11 juni 2017

Bangården under gamla brygga 3 under förändring.  4 år
ID-nummer:  28003
Direktlänk: /bild/00028003/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla plattformarna i söder finns ännu delvis kvar.  4 år
ID-nummer:  28004
Direktlänk: /bild/00028004/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut under gångbron vid stationshuset.  4 år
ID-nummer:  28005
Direktlänk: /bild/00028005/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar tas upp från gamla spår 4.  4 år
ID-nummer:  28006
Direktlänk: /bild/00028006/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av gripklon kan grävmaskinen ta upp sliprarna ur marken.  4 år
ID-nummer:  28007
Direktlänk: /bild/00028007/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna läggs i en stor skopa och körs bort för att lagras vid sidan av bangården.  4 år
ID-nummer:  28008
Direktlänk: /bild/00028008/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från söder. Spåren är nu inkopplade i slutgiltigt läge här, så också skyddsspåret. Häststolpen till höger gör att kontaktledning kommer att kunna sättas upp över växeln 482 som i avvikande läge leder in mot spåren 4–6.  4 år
ID-nummer:  28009
Direktlänk: /bild/00028009/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spåren med skyddsspåret i förgrunden.  4 år
ID-nummer:  28010
Direktlänk: /bild/00028010/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre mötesspåren 1–3 byggs för 80 km/h, här syns det tydligt att spår 2 förskjuts något närmare plattformsspåret än gamla spår 3.  4 år
ID-nummer:  28011
Direktlänk: /bild/00028011/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln till höger ska leda till nya spår 4 som byggs något lägre bort från stationshuset än gamla spår 5 i bakgrunden. Samma förskjutning syns i norra änden av spåret där spårläggningsmaskinen står där spåret byggdes om hösten 2016.  4 år
ID-nummer:  28012
Direktlänk: /bild/00028012/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 5 och 6 längst ut på bangården som byggdes om respektive nybyggdes 2016 är nu sammankopplade till sammanhängande spår även i södra änden.  4 år
ID-nummer:  28013
Direktlänk: /bild/00028013/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset är nu det gamla plattformsspåret 3 helt utraderat.  4 år
ID-nummer:  28014
Direktlänk: /bild/00028014/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar har lagts upp vid sidan av bangården i väntan på eventuell återanvändning.  4 år
ID-nummer:  28015
Direktlänk: /bild/00028015/
Fotodatum: den 11 juni 2017
Publicerad: den 29 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 12 juni 2017

En tillfällig övergång för maskiner läggs i södra delen av spår 5 för att kunna komma in till områdes som ska schaktas.  4 år
ID-nummer:  28022
Direktlänk: /bild/00028022/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankor läggs på plats för den tillfälliga övergången.  4 år
ID-nummer:  28023
Direktlänk: /bild/00028023/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam fylls på på spårets sidor.  4 år
ID-nummer:  28024
Direktlänk: /bild/00028024/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med den tillfälliga övergången över spår 5 på morgonen.  4 år
ID-nummer:  28025
Direktlänk: /bild/00028025/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den smala plattformen mellan spår 3 och spår 4 har börjat rivas.  4 år
ID-nummer:  28026
Direktlänk: /bild/00028026/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100