Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)

Måndag 5 juni 2017

En utliggare ska monteras på en av de nya kontaktledningsstolparna, först monteras de nedre fästet, en så kallad konsol. 18 dgr
ID-nummer:  27814
Direktlänk: /bild/00027814/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en tumstock tas placeringen för det övre fästet ut. 18 dgr
ID-nummer:  27815
Direktlänk: /bild/00027815/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggarens övre konsol har kommit på plats. 18 dgr
ID-nummer:  27816
Direktlänk: /bild/00027816/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggaren levereras i en färdig sats som kan monteras när fästena kommit på plats. 18 dgr
ID-nummer:  27817
Direktlänk: /bild/00027817/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggaren fästs först nedtill. 18 dgr
ID-nummer:  27818
Direktlänk: /bild/00027818/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedan lyfts den och når den övre konsolen. 18 dgr
ID-nummer:  27819
Direktlänk: /bild/00027819/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dragröret och diagonalröret har kommit på plats, nu återstår underröret med tillsatsrör som tillfälligt monterats bort. 18 dgr
ID-nummer:  27820
Direktlänk: /bild/00027820/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rörhållaren och rörlänken i vilken underröret ska fästas monteras på diagonalröret. 18 dgr
ID-nummer:  27821
Direktlänk: /bild/00027821/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underröret lyfts på plats. 18 dgr
ID-nummer:  27822
Direktlänk: /bild/00027822/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärtråden som underröret ska hänga i fästs i detsamma. 18 dgr
ID-nummer:  27823
Direktlänk: /bild/00027823/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När den nya utliggaren nu hänger fritt lyfts den gamla kontaktledningen fram till den för att monteras. 18 dgr
ID-nummer:  27824
Direktlänk: /bild/00027824/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först kommer bärlinan på plats och därefter kontakttråden. 18 dgr
ID-nummer:  27825
Direktlänk: /bild/00027825/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillsatsrörets upphängning i underröret placering justeras. 18 dgr
ID-nummer:  27826
Direktlänk: /bild/00027826/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även de gamla bärtrådarna behöver justeras, hela ledningen ska dock bytas ut mot ny senare under sommaren. 18 dgr
ID-nummer:  27827
Direktlänk: /bild/00027827/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya utliggaren efter att alla justeringar är klara. 18 dgr
ID-nummer:  27828
Direktlänk: /bild/00027828/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en ny stolpe reses i söder. 18 dgr
ID-nummer:  27829
Direktlänk: /bild/00027829/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den sydligaste nya bryggan monteras en utliggare för plattformsspårets kontaktledning. 18 dgr
ID-nummer:  27830
Direktlänk: /bild/00027830/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 482 har kommit på plats vid sidan av liftmotorvagnen under den tidiga eftermiddagen. 18 dgr
ID-nummer:  27831
Direktlänk: /bild/00027831/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår- och kontaktledningarbeten i södra bangårdsänden. 18 dgr
ID-nummer:  27832
Direktlänk: /bild/00027832/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första delen av tre av växel 484 är på väg fram mot sin plats. 18 dgr
ID-nummer:  27833
Direktlänk: /bild/00027833/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 482 på rätt plats men utan anslutande spår, dock framträder nu den nya förbindelsen fram till skyddsväxeln till vänster. Notera att kontaktledningen som satt över gamla spår 3 och som suttit uppbunden tillsammans med ledningen över plattformsspåret nu har rivits ner. Den ursprungliga planen var att öppna även gamla spår 3 efter avstängningen, men i stället hålls bara plattformsspåret öppet under den följande tiden. 18 dgr
ID-nummer:  27834
Direktlänk: /bild/00027834/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta rullar växeln fram, notera den nedtagna kontaktledningen som ligger till höger. 18 dgr
ID-nummer:  27835
Direktlänk: /bild/00027835/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tungpartiet av växel 484 når sin blivande plats omedelbart norr om växel 482. 18 dgr
ID-nummer:  27836
Direktlänk: /bild/00027836/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 484 ska binda samma de nya mötesspår som ska byggas i ungefär samma sträckning som de två gamla spåren närmast plattformsspåret i bakgrunden. Resterande spår nås via växeln 482 och skyddsväxeln i förgrunden. 18 dgr
ID-nummer:  27837
Direktlänk: /bild/00027837/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar läggs in mellan växel 482 och växel 480 längst i söder. 18 dgr
ID-nummer:  27838
Direktlänk: /bild/00027838/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förbindelsen mellan de båda växlarna ska nu byggas. 18 dgr
ID-nummer:  27839
Direktlänk: /bild/00027839/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första delen av växel 484 finjusteras till rätt position. 18 dgr
ID-nummer:  27840
Direktlänk: /bild/00027840/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätning sker i båda ändar av växeln innan den lossas från maskinen. 18 dgr
ID-nummer:  27841
Direktlänk: /bild/00027841/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen kan röra sig åt alla håll och läget kan därmed justeras i detalj. 18 dgr
ID-nummer:  27842
Direktlänk: /bild/00027842/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare har även den mellersta delen av växel 484 kommit på plats. 18 dgr
ID-nummer:  27843
Direktlänk: /bild/00027843/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårbygget mellan växlarna och justering av makadam fortsätter också. 18 dgr
ID-nummer:  27844
Direktlänk: /bild/00027844/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förbindelsen mellan växlarna 480 och 482 tar form. 18 dgr
ID-nummer:  27845
Direktlänk: /bild/00027845/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlar på väg att bli en del av den nya bangård som växer fram. 18 dgr
ID-nummer:  27846
Direktlänk: /bild/00027846/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsarbeten i norr på kvällen. Den tidigare tillfälligt demonterade kontaktledningen vid arbetsplatsen i norr måste komma på plats inför morgondagens trafik. 18 dgr
ID-nummer:  27847
Direktlänk: /bild/00027847/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla infartssignalen från Inlandsbanan har gjort sitt då även spåret är upprivet där den satt, den nya anslutningen syns längre bort till höger. 18 dgr
ID-nummer:  27848
Direktlänk: /bild/00027848/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnarna sida vid sida under arbetet med kontaktledningsjustering, de gamla bryggorna har små marginaler mellan spänningsförande och icke spänningsförande delar. 18 dgr
ID-nummer:  27849
Direktlänk: /bild/00027849/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu är det åter fyra spår i bredd vid lokstallet, närmast de två som byggdes hösten 2016 och längre bort de nu nybyggda. Det bortre är dock ännu gammalt spår på träsliprar. 18 dgr
ID-nummer:  27850
Direktlänk: /bild/00027850/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut syns schaktmassor på hög bortom de spår som ska byggas om i ett senare skede. 18 dgr
ID-nummer:  27851
Direktlänk: /bild/00027851/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även en relativt liten yta med djupschakt ger stora högar med bortschaktade massor. 18 dgr
ID-nummer:  27852
Direktlänk: /bild/00027852/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam till spåren i norra delen av bangården. 18 dgr
ID-nummer:  27853
Direktlänk: /bild/00027853/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med spår och kontaktledning pågår sida vid sida. 18 dgr
ID-nummer:  27854
Direktlänk: /bild/00027854/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder lyfts den sista biten av växel 484 för att förflyttas till sitt slutliga läge. 18 dgr
ID-nummer:  27855
Direktlänk: /bild/00027855/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron vid stationshuset korsar en allt mer öde bangård sedan tre spår tagits ur drift i helgen och kontaktledning och bryggor rivits, vy mot nordväst. 18 dgr
ID-nummer:  27856
Direktlänk: /bild/00027856/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nytt och gammalt norr om gångbron, nere i bild syns de nyinlagda långsliprarna i plattformsspåret. 18 dgr
ID-nummer:  27857
Direktlänk: /bild/00027857/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen Gv 122 kopplas in i ny skepnad sedan den fått flytta ner från brygga 9 vid norra änden av godsmagasinet inför kommande rivning av bryggan. 18 dgr
ID-nummer:  27858
Direktlänk: /bild/00027858/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta men säkert närmar sig korsningsdelen av växel 484 sin slutliga position. 18 dgr
ID-nummer:  27859
Direktlänk: /bild/00027859/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen måste dock ibland parallellförflyttas med hjälp av stödbenen för att hamna rätt bland spår och signaler. 18 dgr
ID-nummer:  27860
Direktlänk: /bild/00027860/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla spåren 4 och 5 korsas. 18 dgr
ID-nummer:  27861
Direktlänk: /bild/00027861/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från plattformsänden på kvällen, notera att signalen nu börjat lysa. 18 dgr
ID-nummer:  27862
Direktlänk: /bild/00027862/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten pågår fortfarande i schaktgropens nordligaste ände. 18 dgr
ID-nummer:  27863
Direktlänk: /bild/00027863/
Fotodatum: den 5 juni 2017
Publicerad: den 20 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!