Pingsthelgen 2017

Under pingsthelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets kanske enskilt största arbete när hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena.

Under avstängningen genomfördes dessutom ett ställverksbyte samt ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, mellan de gamla växlarna norr om mötesspåren och plankorsningen norr om lokstallet. Här djupschaktades det för två spår parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Ställverksbytet för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95 var antagligen utåt den minst synliga åtgärden under avstängningen, men fick en stor konsekvens: Alla spårnummer ändrades nu till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Bilder och filmer (102)

Fredag 2 juni 2017

Schaktningen i södra bangårdsänden fortsätter här efter klockan elva på kvällen. 2 mån
ID-nummer:  27307
Direktlänk: /bild/00027307/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal isolering kommer i dagen när skopan sätt i marken. 2 mån
ID-nummer:  27308
Direktlänk: /bild/00027308/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!