Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 51–100

Fredag 2 juni 2017

Schaktningen i södra bangårdsänden fortsätter här efter klockan elva på kvällen. 1 år
ID-nummer:  27307
Direktlänk: /bild/00027307/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal isolering kommer i dagen när skopan sätt i marken. 1 år
ID-nummer:  27308
Direktlänk: /bild/00027308/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 3 juni 2017

Arbeten i den ljusa natten strax före klockan halv två. 1 år
ID-nummer:  27465
Direktlänk: /bild/00027465/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massor lastas på dumprar medan midnattssolen skiner på Dundret i bakgrunden. 1 år
ID-nummer:  27466
Direktlänk: /bild/00027466/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen i södra bangårdsänden fortsrkider. 1 år
ID-nummer:  27467
Direktlänk: /bild/00027467/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även med hjälp av lastmaskin tippas massor på dumprarna. 1 år
ID-nummer:  27468
Direktlänk: /bild/00027468/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammal isolering under spåren följer också med upp för att kunna ersättas av ny. 1 år
ID-nummer:  27469
Direktlänk: /bild/00027469/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett från plattformen. 1 år
ID-nummer:  27470
Direktlänk: /bild/00027470/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen arbetar i gropens norra del närmast de kvarvarande spåren. 1 år
ID-nummer:  27471
Direktlänk: /bild/00027471/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla massorna under spåren körs undan. 1 år
ID-nummer:  27472
Direktlänk: /bild/00027472/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 hålls ännu intakt för att kunna köra förbi ytterligare några tåg kommande förmiddag. 1 år
ID-nummer:  27473
Direktlänk: /bild/00027473/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av spår 2 har dock mycket redan schaktats bort. 1 år
ID-nummer:  27474
Direktlänk: /bild/00027474/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårgående traktor flyttar den nya räls som levererats medan solljuset över Dundret blir allt starkare. 1 år
ID-nummer:  27475
Direktlänk: /bild/00027475/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Morgonsol över södra bangårdsänden där brygga 1 ännu spänner över den allt mer uppgrävda bangården. 1 år
ID-nummer:  27481
Direktlänk: /bild/00027481/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin arbetar i gropen som bildats under natten. 1 år
ID-nummer:  27482
Direktlänk: /bild/00027482/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En större grävmaskin arbetar också längre norrut. 1 år
ID-nummer:  27483
Direktlänk: /bild/00027483/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godståget från Kiruna mot Luleå har kommit in på det enda spår genom stationen som ännu är öppet. 1 år
ID-nummer:  27484
Direktlänk: /bild/00027484/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning i norra änden av gropen. 1 år
ID-nummer:  27485
Direktlänk: /bild/00027485/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen sedd från norr från plattformen. 1 år
ID-nummer:  27486
Direktlänk: /bild/00027486/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skopa för skopa försvinner schaktmassorna från gropen till ett upplag vid sidan av bangården. 1 år
ID-nummer:  27487
Direktlänk: /bild/00027487/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning i morgonsolen. 1 år
ID-nummer:  27488
Direktlänk: /bild/00027488/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från gångbron vid stationshuset, räls och växlar har lagts upp intill de avstängda spåren. 1 år
ID-nummer:  27489
Direktlänk: /bild/00027489/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut, vagnarna som syns här ska snart växlas in i godståget som ankommit norrifrån. 1 år
ID-nummer:  27490
Direktlänk: /bild/00027490/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården läggs schaktmassor upp på hög intill stora högar med nytt fyllnadsmaterial. 1 år
ID-nummer:  27491
Direktlänk: /bild/00027491/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot arbetena i södra bangårdsänden från gångbron. 1 år
ID-nummer:  27492
Direktlänk: /bild/00027492/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna växlas in i änden av godståget så att bangården töms inför avstängningen. 1 år
ID-nummer:  27493
Direktlänk: /bild/00027493/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet fortskrider i södra bangårdsänden och dumprarna kör nu material i båda riktningarna. 1 år
ID-nummer:  27494
Direktlänk: /bild/00027494/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I gropen har en gammal gjuten grund kommit upp i dagen. 1 år
ID-nummer:  27495
Direktlänk: /bild/00027495/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grunden blir kvar under den nya bangården och den dränering som ska läggas får anpassas efter den. 1 år
ID-nummer:  27496
Direktlänk: /bild/00027496/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropens botten jämnas ut allt eftersom massorna fraktas bort. 1 år
ID-nummer:  27497
Direktlänk: /bild/00027497/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu kan huvudsignalen Gv 163 visa körbesked söderut. 1 år
ID-nummer:  27498
Direktlänk: /bild/00027498/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetena pågår ännu bara vid sidan av spår 2 som är öppet för trafik. 1 år
ID-nummer:  27499
Direktlänk: /bild/00027499/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsrör läggs längs schaktgropens bortre sida. 1 år
ID-nummer:  27500
Direktlänk: /bild/00027500/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Singel levereras med lastmaskin till grävskopan nere i gropen. 1 år
ID-nummer:  27501
Direktlänk: /bild/00027501/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen fortsätter in under gamla brygga 2. 1 år
ID-nummer:  27502
Direktlänk: /bild/00027502/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här måste grävmaskinisten också ta hänsyn till den gamla bryggan när maskinen svänger runt. 1 år
ID-nummer:  27503
Direktlänk: /bild/00027503/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmtåget 9955 blev näst sista tåg igenom bangården innan avstängningen. 1 år
ID-nummer:  27504
Direktlänk: /bild/00027504/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter tändes den gröna lampan i Gv 163 för sista gången. 1 år
ID-nummer:  27505
Direktlänk: /bild/00027505/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Av den gamla södra bangårdsänden återstår endast den sydligaste växeln, och snart inte heller den. 1 år
ID-nummer:  27506
Direktlänk: /bild/00027506/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmtåget 9957 rullar som sista tåg genom den gamla södra bangårdsänden. 1 år
ID-nummer:  27507
Direktlänk: /bild/00027507/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När sista tåget passerat rullade en liftmotorvagn fram på spår 2. 1 år
ID-nummer:  27508
Direktlänk: /bild/00027508/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första arbetet blev att demontera dvärgsignalen vid infarten söderifrån till bangården. 1 år
ID-nummer:  27509
Direktlänk: /bild/00027509/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalen har tagits bort och ännu en gammal stolpe har gjort sitt. 1 år
ID-nummer:  27510
Direktlänk: /bild/00027510/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen Gv 163 har också gett sitt sista signalbesked i denna skepnad. 1 år
ID-nummer:  27511
Direktlänk: /bild/00027511/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med demontering av ledningar från de gamla stolparna fortsätter, här sett från plattformen. 1 år
ID-nummer:  27512
Direktlänk: /bild/00027512/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten vid södra infarten sedda på avstånd från norr. 1 år
ID-nummer:  27513
Direktlänk: /bild/00027513/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen har lossats från en stolpe och bundits upp, utliggaren har sedan plockats bort. 1 år
ID-nummer:  27514
Direktlänk: /bild/00027514/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en stålvajer behöver flyttas innan stolpen kan avlägsnas. 1 år
ID-nummer:  27515
Direktlänk: /bild/00027515/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena på bangården sedda från sydost, en mobilkran har kommit på plats för att bistå med större lyft. 1 år
ID-nummer:  27516
Direktlänk: /bild/00027516/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen skärs upp intill den kvarvarande växeln. 1 år
ID-nummer:  27517
Direktlänk: /bild/00027517/
Fotodatum: den 3 juni 2017
Publicerad: den 11 november 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200