Pingsthelgen 2017

Under pingsthelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets kanske enskilt största arbete när hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena.

Under avstängningen genomfördes dessutom ett ställverksbyte samt ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, mellan de gamla växlarna norr om mötesspåren och plankorsningen norr om lokstallet. Här djupschaktades det för två spår parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Ställverksbytet för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95 var antagligen utåt den minst synliga åtgärden under avstängningen, men fick en stor konsekvens: Alla spårnummer ändrades nu till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Bilder och filmer (299)

Fredag 2 juni 2017

Spår 3 försvinner bit för bit närmast de rivna växlarna. 3 mån
ID-nummer:  27257
Direktlänk: /bild/00027257/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler befästningar slås undan. 3 mån
ID-nummer:  27258
Direktlänk: /bild/00027258/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Manuellt och maskinellt arbete sida vid sida. 3 mån
ID-nummer:  27259
Direktlänk: /bild/00027259/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med ett griptag dras den lossade rälsen norrut. 3 mån
ID-nummer:  27260
Direktlänk: /bild/00027260/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje växeln körs också norrut in över kvarvarande spår för att även denna lastas ovanpå de tidigare. 3 mån
ID-nummer:  27261
Direktlänk: /bild/00027261/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart återstår inte så mycket av den gamla bangårdsändens spår och växlar. 3 mån
ID-nummer:  27262
Direktlänk: /bild/00027262/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar ligger ännu kvar där spåren nyss har rivits. 3 mån
ID-nummer:  27263
Direktlänk: /bild/00027263/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje växeln har lyfts upp för att de andra två ska kunna rullas in under den. 3 mån
ID-nummer:  27264
Direktlänk: /bild/00027264/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna rullas fram så långt söderut som möjligt. 3 mån
ID-nummer:  27265
Direktlänk: /bild/00027265/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre växlarna har nu lagts på hög och kan enkelt rullas bort norrut. 3 mån
ID-nummer:  27266
Direktlänk: /bild/00027266/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu är spår 2 trafikerat, här passerar ett diesellok som kommit från Aitik. 3 mån
ID-nummer:  27267
Direktlänk: /bild/00027267/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från sydost efter rivningen av växlarna. 3 mån
ID-nummer:  27268
Direktlänk: /bild/00027268/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När spåren har rivits är det dags att ta upp sliprarna. 3 mån
ID-nummer:  27269
Direktlänk: /bild/00027269/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med pallgaffeln främst på traktorn är det enkelt att köra upp sliprarna. 3 mån
ID-nummer:  27270
Direktlänk: /bild/00027270/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lass sliprar lyfts upp ur marken. 3 mån
ID-nummer:  27271
Direktlänk: /bild/00027271/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En traktor fullastad med sliprar. 3 mån
ID-nummer:  27272
Direktlänk: /bild/00027272/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om själva bangården pågår arbeten med en högspänningskabel. 3 mån
ID-nummer:  27273
Direktlänk: /bild/00027273/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya servicevägen som ska löpa längs bangårdens södra sida har grävts av under arbetena. 3 mån
ID-nummer:  27274
Direktlänk: /bild/00027274/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den spårrensade södra bangårdsänden med det ännu inte inkopplade skyddsspåret i förgrunden. 3 mån
ID-nummer:  27275
Direktlänk: /bild/00027275/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena söder om bangården. 3 mån
ID-nummer:  27276
Direktlänk: /bild/00027276/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För att göra kontaktledningen över spår 3 spänningslös trots att ledningen över spår 2 ska vara spänningssatt har isolatorer monterats in nära växeln i söder. 3 mån
ID-nummer:  27277
Direktlänk: /bild/00027277/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården har Inlandsbanans gamla infart nu slutligen rivits så att spåret kan anslutas till växeln som lades in i maj. 3 mån
ID-nummer:  27278
Direktlänk: /bild/00027278/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret ska baxas och anslutas till växeln till höger. 3 mån
ID-nummer:  27279
Direktlänk: /bild/00027279/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plankorsningen kommer spår 4 i stället att anslutas till spåret till vänster som en del av nya spår 3. 3 mån
ID-nummer:  27280
Direktlänk: /bild/00027280/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans gamla utfart, notera den rivna kontaktledningen som ligger i spårområdet. 3 mån
ID-nummer:  27281
Direktlänk: /bild/00027281/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna spåret för Inlandsbanan till vänster och det blivande stickspåret till höger. 3 mån
ID-nummer:  27282
Direktlänk: /bild/00027282/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården finns schaktmaskiner redo för helgens jobb. 3 mån
ID-nummer:  27283
Direktlänk: /bild/00027283/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre grävmaskiner intill den sträcka i höjd med lokstallet där marken under de båda bortre spåren ska schaktas ur. 3 mån
ID-nummer:  27284
Direktlänk: /bild/00027284/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den rejält spårsanerade södra bangårdsänden sedd från plattformen. 3 mån
ID-nummer:  27285
Direktlänk: /bild/00027285/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Gv 163 ger ännu körbesked men sjunger på sista versen. 3 mån
ID-nummer:  27286
Direktlänk: /bild/00027286/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens sista Norrtåg mot Luleå passerar genom det blivande arbetsområdet. 3 mån
ID-nummer:  27287
Direktlänk: /bild/00027287/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningarbetena påbörjas i södra bangårdsänden under den tidiga kvällen. 3 mån
ID-nummer:  27288
Direktlänk: /bild/00027288/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin har börjat arbeta och massorna körs undan på dumper. 3 mån
ID-nummer:  27289
Direktlänk: /bild/00027289/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortfarande pågår trafik på det intilliggande spåret vilket motiverar den uppsatta avspärrningen mot arbetsområdet. 3 mån
ID-nummer:  27290
Direktlänk: /bild/00027290/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flera stolpfundament behöver grävas upp. 3 mån
ID-nummer:  27291
Direktlänk: /bild/00027291/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De stora och otympliga fundamentet lyfts upp med visst besvär. 3 mån
ID-nummer:  27292
Direktlänk: /bild/00027292/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet lastas för borttransport. 3 mån
ID-nummer:  27293
Direktlänk: /bild/00027293/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av dumprarna som arbetar vid södra bangårdsänden. 3 mån
ID-nummer:  27294
Direktlänk: /bild/00027294/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter åtta på kvällen anlände vagnar lastade med räls i ordinarie lokalgodståg. 3 mån
ID-nummer:  27295
Direktlänk: /bild/00027295/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbetena fortgår i kvällssolen vid halv elvatiden. 3 mån
ID-nummer:  27296
Direktlänk: /bild/00027296/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Djupare och djupare ner i marken fortgår arbetena. 3 mån
ID-nummer:  27297
Direktlänk: /bild/00027297/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bländande kvällssol belyser området. 3 mån
ID-nummer:  27298
Direktlänk: /bild/00027298/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även lite längre norrut pågår mindre grävarbeten närmast älven. 3 mån
ID-nummer:  27299
Direktlänk: /bild/00027299/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut på bangården lossas räls från det tidigare ankomna tåget. 3 mån
ID-nummer:  27300
Direktlänk: /bild/00027300/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Änden av en räl krokas fast i traktorgrävaren. 3 mån
ID-nummer:  27301
Direktlänk: /bild/00027301/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälen dras av från vagnarna. 3 mån
ID-nummer:  27302
Direktlänk: /bild/00027302/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rälen dragits ut en bit kommer en lastmaskin till undsättning för att hålla upp rälen närmast vagnen. 3 mån
ID-nummer:  27303
Direktlänk: /bild/00027303/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En hållare med hjul krokas på rälen för att få den att löpa lätt från vagnen. 3 mån
ID-nummer:  27304
Direktlänk: /bild/00027304/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälen dras vidare söderut där den också får löpa över en mindre jordhög. 3 mån
ID-nummer:  27305
Direktlänk: /bild/00027305/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälens ände har lämnat vagnen och ska nu sänkas ner mot marken. 3 mån
ID-nummer:  27306
Direktlänk: /bild/00027306/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!