Pingsthelgen 2017

Under den kombinerade pingst- och nationaldagshelgen i början av juni 2017 genomfördes bangårdsprojektets antagligen enskilt största arbete. Hela södra bangårdsänden byggdes om under ett tre dygn långt trafikstopp med arbeten dygnet runt och därtill både för- och efterarbeten angränsande dygn. De gamla växlarna togs bort och hela området schaktades ur, dränering och isolering lades varefter den nya bankroppen byggdes upp. Ett mycket stort antal maskiner och en stor personalstyrka var involverade i arbetena. I och med ombyggnaden hamnar den sydligaste växeln längre söderut än tidigare eftersom spårlängden behöver bibehållas trots de nya länge växlarna som tillåter större hastigheter. Här kunde nu också de växlar som lades på plats redan sommaren 2016 nu kopplas ihop med resterande spår för att bilda en skyddsväxel från spåren för uppställning och växling mot de tre mötesspåren.

Under avstängningen genomfördes även ännu ett större schaktarbete i norra delen av bangården, i höjd med lokstallet. De gamla växlarna norr om mötesspåren ligger ännu kvar och norr om dessa upp mot plankorsningen i norra bangårdsänden utfördes schaktningen som förberedelse för kommande spår och växlar som läggs senare under sommaren. Djupschakten för dessa två spår utfördes parallellt med de nya spår som byggdes under hösten 2016 i höjd med lokstallet. Några förändringar av spårlayouten skedde inte här, det får vänta till kommande avstängningar.

Under avstängningen genomfördes även ett ställverksbyte för Gällivare driftplats från ställverk 85 till ställverk 95. Detta var antagligen den minst synliga åtgärden utåt under själva avstängningen, men fick en konsekvens för alla eftersom alla spårnummer nu ändrades till de slutgiltiga. Det nya plattformsspåret som byggdes 2016 bytte namn från spår 2 till spår 1 och resterande spår sänktes på motsvarande sätt ett steg ända ut till det under 2016 nybyggda spår 7 som nu fick sin slutliga benämning till spår 6.

Här följer vi arbetena från fredagsmorgonen den 2 juni då de intensiva arbetena startade med rivning av spår och kontaktledning. På lördagsförmiddagen den 3 juni stängdes plattformsspåret av och det totala trafikstoppet inleddes. Arbetena med schaktning, dränering, grundläggning och återuppbyggnad av spår pågick sedan ända fram till nationaldagens morgon på tisdagen den 6 juni då trafiken på plattformsspåret åter släpptes på. Här följer vi sedan också de fortsatta arbetena i södra bangårdsänden under onsdagen och torsdagen den 7 och 8 juni.

Bilder och filmer (600)
Bild 1–50

Fredag 2 juni 2017

Spår 3 försvinner bit för bit närmast de rivna växlarna.  4 år
ID-nummer:  27257
Direktlänk: /bild/00027257/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler befästningar slås undan.  4 år
ID-nummer:  27258
Direktlänk: /bild/00027258/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Manuellt och maskinellt arbete sida vid sida.  4 år
ID-nummer:  27259
Direktlänk: /bild/00027259/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med ett griptag dras den lossade rälsen norrut.  4 år
ID-nummer:  27260
Direktlänk: /bild/00027260/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje växeln körs också norrut in över kvarvarande spår för att även denna lastas ovanpå de tidigare.  4 år
ID-nummer:  27261
Direktlänk: /bild/00027261/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart återstår inte så mycket av den gamla bangårdsändens spår och växlar.  4 år
ID-nummer:  27262
Direktlänk: /bild/00027262/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar ligger ännu kvar där spåren nyss har rivits.  4 år
ID-nummer:  27263
Direktlänk: /bild/00027263/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje växeln har lyfts upp för att de andra två ska kunna rullas in under den.  4 år
ID-nummer:  27264
Direktlänk: /bild/00027264/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna rullas fram så långt söderut som möjligt.  4 år
ID-nummer:  27265
Direktlänk: /bild/00027265/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre växlarna har nu lagts på hög och kan enkelt rullas bort norrut.  4 år
ID-nummer:  27266
Direktlänk: /bild/00027266/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu är spår 2 trafikerat, här passerar ett diesellok som kommit från Aitik.  4 år
ID-nummer:  27267
Direktlänk: /bild/00027267/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från sydost efter rivningen av växlarna.  4 år
ID-nummer:  27268
Direktlänk: /bild/00027268/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När spåren har rivits är det dags att ta upp sliprarna.  4 år
ID-nummer:  27269
Direktlänk: /bild/00027269/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med pallgaffeln främst på traktorn är det enkelt att köra upp sliprarna.  4 år
ID-nummer:  27270
Direktlänk: /bild/00027270/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lass sliprar lyfts upp ur marken.  4 år
ID-nummer:  27271
Direktlänk: /bild/00027271/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En traktor fullastad med sliprar.  4 år
ID-nummer:  27272
Direktlänk: /bild/00027272/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om själva bangården pågår arbeten med en högspänningskabel.  4 år
ID-nummer:  27273
Direktlänk: /bild/00027273/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya servicevägen som ska löpa längs bangårdens södra sida har grävts av under arbetena.  4 år
ID-nummer:  27274
Direktlänk: /bild/00027274/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den spårrensade södra bangårdsänden med det ännu inte inkopplade skyddsspåret i förgrunden.  4 år
ID-nummer:  27275
Direktlänk: /bild/00027275/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena söder om bangården.  4 år
ID-nummer:  27276
Direktlänk: /bild/00027276/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För att göra kontaktledningen över spår 3 spänningslös trots att ledningen över spår 2 ska vara spänningssatt har isolatorer monterats in nära växeln i söder.  4 år
ID-nummer:  27277
Direktlänk: /bild/00027277/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården har Inlandsbanans gamla infart nu slutligen rivits så att spåret kan anslutas till växeln som lades in i maj.  4 år
ID-nummer:  27278
Direktlänk: /bild/00027278/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret ska baxas och anslutas till växeln till höger.  4 år
ID-nummer:  27279
Direktlänk: /bild/00027279/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plankorsningen kommer spår 4 i stället att anslutas till spåret till vänster som en del av nya spår 3.  4 år
ID-nummer:  27280
Direktlänk: /bild/00027280/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans gamla utfart, notera den rivna kontaktledningen som ligger i spårområdet.  4 år
ID-nummer:  27281
Direktlänk: /bild/00027281/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna spåret för Inlandsbanan till vänster och det blivande stickspåret till höger.  4 år
ID-nummer:  27282
Direktlänk: /bild/00027282/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården finns schaktmaskiner redo för helgens jobb.  4 år
ID-nummer:  27283
Direktlänk: /bild/00027283/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre grävmaskiner intill den sträcka i höjd med lokstallet där marken under de båda bortre spåren ska schaktas ur.  4 år
ID-nummer:  27284
Direktlänk: /bild/00027284/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den rejält spårsanerade södra bangårdsänden sedd från plattformen.  4 år
ID-nummer:  27285
Direktlänk: /bild/00027285/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Gv 163 ger ännu körbesked men sjunger på sista versen.  4 år
ID-nummer:  27286
Direktlänk: /bild/00027286/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens sista Norrtåg mot Luleå passerar genom det blivande arbetsområdet.  4 år
ID-nummer:  27287
Direktlänk: /bild/00027287/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningarbetena påbörjas i södra bangårdsänden under den tidiga kvällen.  4 år
ID-nummer:  27288
Direktlänk: /bild/00027288/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin har börjat arbeta och massorna körs undan på dumper.  4 år
ID-nummer:  27289
Direktlänk: /bild/00027289/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortfarande pågår trafik på det intilliggande spåret vilket motiverar den uppsatta avspärrningen mot arbetsområdet.  4 år
ID-nummer:  27290
Direktlänk: /bild/00027290/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flera stolpfundament behöver grävas upp.  4 år
ID-nummer:  27291
Direktlänk: /bild/00027291/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De stora och otympliga fundamentet lyfts upp med visst besvär.  4 år
ID-nummer:  27292
Direktlänk: /bild/00027292/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet lastas för borttransport.  4 år
ID-nummer:  27293
Direktlänk: /bild/00027293/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av dumprarna som arbetar vid södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  27294
Direktlänk: /bild/00027294/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter åtta på kvällen anlände vagnar lastade med räls i ordinarie lokalgodståg.  4 år
ID-nummer:  27295
Direktlänk: /bild/00027295/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbetena fortgår i kvällssolen vid halv elvatiden.  4 år
ID-nummer:  27296
Direktlänk: /bild/00027296/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Djupare och djupare ner i marken fortgår arbetena.  4 år
ID-nummer:  27297
Direktlänk: /bild/00027297/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bländande kvällssol belyser området.  4 år
ID-nummer:  27298
Direktlänk: /bild/00027298/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även lite längre norrut pågår mindre grävarbeten närmast älven.  4 år
ID-nummer:  27299
Direktlänk: /bild/00027299/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut på bangården lossas räls från det tidigare ankomna tåget.  4 år
ID-nummer:  27300
Direktlänk: /bild/00027300/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Änden av en räl krokas fast i traktorgrävaren.  4 år
ID-nummer:  27301
Direktlänk: /bild/00027301/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälen dras av från vagnarna.  4 år
ID-nummer:  27302
Direktlänk: /bild/00027302/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rälen dragits ut en bit kommer en lastmaskin till undsättning för att hålla upp rälen närmast vagnen.  4 år
ID-nummer:  27303
Direktlänk: /bild/00027303/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En hållare med hjul krokas på rälen för att få den att löpa lätt från vagnen.  4 år
ID-nummer:  27304
Direktlänk: /bild/00027304/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälen dras vidare söderut där den också får löpa över en mindre jordhög.  4 år
ID-nummer:  27305
Direktlänk: /bild/00027305/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälens ände har lämnat vagnen och ska nu sänkas ner mot marken.  4 år
ID-nummer:  27306
Direktlänk: /bild/00027306/
Fotodatum: den 2 juni 2017
Publicerad: den 13 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150