Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 201–250

Torsdag 18 augusti 2016

En lastmaskin kör fram nya sliprar all eftersom de läggs ut. 1 år
ID-nummer:  23773
Direktlänk: /bild/00023773/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med den bakre plattformskanten i den lite trånga passagen framför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  23774
Direktlänk: /bild/00023774/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett L-stöd i raden placeras ut. 1 år
ID-nummer:  23775
Direktlänk: /bild/00023775/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett element kopplas in för att lyftas på plats. 1 år
ID-nummer:  23776
Direktlänk: /bild/00023776/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I växel 473 pågår montage av växelvärme, ett värmeelement syns ligga hitom den närmaste rälen. 1 år
ID-nummer:  23777
Direktlänk: /bild/00023777/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Element och kablar för växelvärme. 1 år
ID-nummer:  23778
Direktlänk: /bild/00023778/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelvärme på väg att monteras i växel 473. 1 år
ID-nummer:  23779
Direktlänk: /bild/00023779/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens sydvästra sida söder om stationshuset grävs nya kabelbrunnar ner. 1 år
ID-nummer:  23780
Direktlänk: /bild/00023780/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den blivande plattformen strax söder om stationshuset ska kabelkanaliseringen läggas på sandbädden till vänster innan plattformen fylls med grövre material. 1 år
ID-nummer:  23781
Direktlänk: /bild/00023781/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bakre kanten närmar sig stationshusets mitt. 1 år
ID-nummer:  23782
Direktlänk: /bild/00023782/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 473 och det allt mer färdiga spåret söderut längs plattformen. Ännu får dock inte det ankommande tåget rulla in här. 1 år
ID-nummer:  23783
Direktlänk: /bild/00023783/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu har nämligen inte alla befästningar knäppts fast och spåret har inte makadamiserats, stoppats och riktats. 1 år
ID-nummer:  23784
Direktlänk: /bild/00023784/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Befästningarna som färster rälen i sliprarna knäpps på med denna maskin. 1 år
ID-nummer:  23785
Direktlänk: /bild/00023785/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vipparmen trycker befästningarna in mot rälen och slipern lyfts upp en aning när den pressas mot rälen. 1 år
ID-nummer:  23786
Direktlänk: /bild/00023786/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har armen pressat befästningen så långt det går. 1 år
ID-nummer:  23787
Direktlänk: /bild/00023787/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Processen upprepas på varje sliper och på varje räl. 1 år
ID-nummer:  23788
Direktlänk: /bild/00023788/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en sliper har fästs i denna räl. 1 år
ID-nummer:  23789
Direktlänk: /bild/00023789/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanalisering på väg att läggas i plattformen söder om stationshuset. 1 år
ID-nummer:  23790
Direktlänk: /bild/00023790/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bakre plattformskanten alldeles utanför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  23791
Direktlänk: /bild/00023791/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett från godsmagasinet söderut. 1 år
ID-nummer:  23792
Direktlänk: /bild/00023792/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats, här körs också sliprar till plattformsspåret fram. 1 år
ID-nummer:  23793
Direktlänk: /bild/00023793/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordväst om godsmagasinet planeras ytan intill den nya plattformen. 1 år
ID-nummer:  23794
Direktlänk: /bild/00023794/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällsvy från den tillfälliga plattformsövergången nära stationshuset. 1 år
ID-nummer:  23795
Direktlänk: /bild/00023795/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst i solnedgången, fyllning av plattformen har påbörjats här. 1 år
ID-nummer:  23796
Direktlänk: /bild/00023796/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelkanalerna har också lagts under dagen. 1 år
ID-nummer:  23797
Direktlänk: /bild/00023797/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skymningsljus över bangården. 1 år
ID-nummer:  23798
Direktlänk: /bild/00023798/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 19 augusti 2016

Plattformsarbetena går framåt när finare material lagts överst och vibrerats till en slät yta. 1 år
ID-nummer:  23799
Direktlänk: /bild/00023799/
Fotodatum: den 19 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blöt kväll på den tillfälliga plattformen. 1 år
ID-nummer:  23800
Direktlänk: /bild/00023800/
Fotodatum: den 19 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 20 augusti 2016

Regnig kväll i Gällivare, plattformsbygget fortskrider framför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24406
Direktlänk: /bild/00024406/
Fotodatum: den 20 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen har fyllts upp allt mer även framför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24407
Direktlänk: /bild/00024407/
Fotodatum: den 20 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllningen är vibrerad fram till där den bakre kanten tar slut framför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24408
Direktlänk: /bild/00024408/
Fotodatum: den 20 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett från stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24409
Direktlänk: /bild/00024409/
Fotodatum: den 20 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskin på den blivande plattformen framför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24410
Direktlänk: /bild/00024410/
Fotodatum: den 20 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 21 augusti 2016

Ännu en arbetsdag har gått och plattformen framför stationshuset har växt fram ytterligare lite. 1 år
ID-nummer:  24411
Direktlänk: /bild/00024411/
Fotodatum: den 21 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen framför stationshuset sedd från söder. 1 år
ID-nummer:  24412
Direktlänk: /bild/00024412/
Fotodatum: den 21 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd österut från den tillfälliga övergången. 1 år
ID-nummer:  24413
Direktlänk: /bild/00024413/
Fotodatum: den 21 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset ska plattformen ansluta till den gamla hårdgjorda ytan. 1 år
ID-nummer:  24414
Direktlänk: /bild/00024414/
Fotodatum: den 21 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggläget utanför stationshuset denna kväll. 1 år
ID-nummer:  24415
Direktlänk: /bild/00024415/
Fotodatum: den 21 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den inre kanten fortsätter norrut efter ett kort uppehåll framför stationshuset, här vy söderut. 1 år
ID-nummer:  24416
Direktlänk: /bild/00024416/
Fotodatum: den 21 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den inre kanten sedd västerut, här fylls dock massor på båda sidor av kanten. 1 år
ID-nummer:  24417
Direktlänk: /bild/00024417/
Fotodatum: den 21 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen norrut sedd från den tillfälliga övergången. 1 år
ID-nummer:  24418
Direktlänk: /bild/00024418/
Fotodatum: den 21 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 22 augusti 2016

Kanten söder om den tillfälliga övergången förbereds för läggning av kantelement. 1 år
ID-nummer:  24419
Direktlänk: /bild/00024419/
Fotodatum: den 22 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om övergången fortsätter arbetet med fyllning av plattformen. 1 år
ID-nummer:  24420
Direktlänk: /bild/00024420/
Fotodatum: den 22 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens södra sida närmast älven pågår grävning för nya kabelbrunnar. 1 år
ID-nummer:  24421
Direktlänk: /bild/00024421/
Fotodatum: den 22 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen utanför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24422
Direktlänk: /bild/00024422/
Fotodatum: den 22 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under gångbron fortsätter arbetet med den bakre plattformskanten. 1 år
ID-nummer:  24423
Direktlänk: /bild/00024423/
Fotodatum: den 22 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut byggs det nya plattformsspåret upp. 1 år
ID-nummer:  24424
Direktlänk: /bild/00024424/
Fotodatum: den 22 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena vid stationshuset sedda från väster. 1 år
ID-nummer:  24425
Direktlänk: /bild/00024425/
Fotodatum: den 22 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett L-stöd till kanten lyfts. 1 år
ID-nummer:  24426
Direktlänk: /bild/00024426/
Fotodatum: den 22 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stödet placeras på rätt plats under bron. 1 år
ID-nummer:  24427
Direktlänk: /bild/00024427/
Fotodatum: den 22 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 301–350