Augusti 2016

Bilder och filmer (308)

Torsdag 18 augusti 2016

En lastmaskin kör fram nya sliprar all eftersom de läggs ut. 4 mån
ID-nummer:  23773
Direktlänk: /bild/00023773/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med den bakre plattformskanten i den lite trånga passagen framför stationshuset. 4 mån
ID-nummer:  23774
Direktlänk: /bild/00023774/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett L-stöd i raden placeras ut. 4 mån
ID-nummer:  23775
Direktlänk: /bild/00023775/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett element kopplas in för att lyftas på plats. 4 mån
ID-nummer:  23776
Direktlänk: /bild/00023776/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I växel 473 pågår montage av växelvärme, ett värmeelement syns ligga hitom den närmaste rälen. 4 mån
ID-nummer:  23777
Direktlänk: /bild/00023777/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Element och kablar för växelvärme. 4 mån
ID-nummer:  23778
Direktlänk: /bild/00023778/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelvärme på väg att monteras i växel 473. 4 mån
ID-nummer:  23779
Direktlänk: /bild/00023779/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens sydvästra sida söder om stationshuset grävs nya kabelbrunnar ner. 4 mån
ID-nummer:  23780
Direktlänk: /bild/00023780/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den blivande plattformen strax söder om stationshuset ska kabelkanaliseringen läggas på sandbädden till vänster innan plattformen fylls med grövre material. 4 mån
ID-nummer:  23781
Direktlänk: /bild/00023781/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bakre kanten närmar sig stationshusets mitt. 4 mån
ID-nummer:  23782
Direktlänk: /bild/00023782/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 473 och det allt mer färdiga spåret söderut längs plattformen. Ännu får dock inte det ankommande tåget rulla in här. 4 mån
ID-nummer:  23783
Direktlänk: /bild/00023783/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu har nämligen inte alla befästningar knäppts fast och spåret har inte makadamiserats, stoppats och riktats. 4 mån
ID-nummer:  23784
Direktlänk: /bild/00023784/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Befästningarna som färster rälen i sliprarna knäpps på med denna maskin. 4 mån
ID-nummer:  23785
Direktlänk: /bild/00023785/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vipparmen trycker befästningarna in mot rälen och slipern lyfts upp en aning när den pressas mot rälen. 4 mån
ID-nummer:  23786
Direktlänk: /bild/00023786/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har armen pressat befästningen så långt det går. 4 mån
ID-nummer:  23787
Direktlänk: /bild/00023787/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Processen upprepas på varje sliper och på varje räl. 4 mån
ID-nummer:  23788
Direktlänk: /bild/00023788/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en sliper har fästs i denna räl. 4 mån
ID-nummer:  23789
Direktlänk: /bild/00023789/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanalisering på väg att läggas i plattformen söder om stationshuset. 4 mån
ID-nummer:  23790
Direktlänk: /bild/00023790/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bakre plattformskanten alldeles utanför stationshuset. 4 mån
ID-nummer:  23791
Direktlänk: /bild/00023791/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett från godsmagasinet söderut. 4 mån
ID-nummer:  23792
Direktlänk: /bild/00023792/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats, här körs också sliprar till plattformsspåret fram. 4 mån
ID-nummer:  23793
Direktlänk: /bild/00023793/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordväst om godsmagasinet planeras ytan intill den nya plattformen. 4 mån
ID-nummer:  23794
Direktlänk: /bild/00023794/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällsvy från den tillfälliga plattformsövergången nära stationshuset. 4 mån
ID-nummer:  23795
Direktlänk: /bild/00023795/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst i solnedgången, fyllning av plattformen har påbörjats här. 4 mån
ID-nummer:  23796
Direktlänk: /bild/00023796/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelkanalerna har också lagts under dagen. 4 mån
ID-nummer:  23797
Direktlänk: /bild/00023797/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skymningsljus över bangården. 4 mån
ID-nummer:  23798
Direktlänk: /bild/00023798/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 19 augusti 2016

Plattformsarbetena går framåt när finare material lagts överst och vibrerats till en slät yta. 4 mån
ID-nummer:  23799
Direktlänk: /bild/00023799/
Fotodatum: den 19 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blöt kväll på den tillfälliga plattformen. 4 mån
ID-nummer:  23800
Direktlänk: /bild/00023800/
Fotodatum: den 19 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 26 augusti 2016

Vy mot sydost från den tillfälliga övergången till plattformen vid spår 3. Nedtill syns korsningen till en av de två nya växlar som lagts in i det nya plattformsspåret. 2 år
ID-nummer:  21106
Direktlänk: /bild/00021106/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats, här syns resten av de nya växlarna. 2 år
ID-nummer:  21107
Direktlänk: /bild/00021107/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av den avkortade plattformen vid spår 3, den nya plattformen fortsätter betydligt längre norrut. 2 år
ID-nummer:  21108
Direktlänk: /bild/00021108/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya dvärgsignalen norrifrån före växlarna framför stationshuset visar stoppbesked samtidigt som det nya spåret blir allt mer färdigt. 2 år
ID-nummer:  21109
Direktlänk: /bild/00021109/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norra änden av plattformen, gammalt och nytt. 2 år
ID-nummer:  21110
Direktlänk: /bild/00021110/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från plattformsänden. 2 år
ID-nummer:  21111
Direktlänk: /bild/00021111/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två makadamvagnar bakom InfraNords Kockumstralla. 2 år
ID-nummer:  21112
Direktlänk: /bild/00021112/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plattformsbygget har man bunkrat upp med stenmaterial inför helgens stora arbeten. 2 år
ID-nummer:  21113
Direktlänk: /bild/00021113/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskantens norra ände sedd från den gamla lastkajen. 2 år
ID-nummer:  21114
Direktlänk: /bild/00021114/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats. 2 år
ID-nummer:  21115
Direktlänk: /bild/00021115/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför godsmagasinet sätts den yttre kanten på plattformen upp. 2 år
ID-nummer:  21116
Direktlänk: /bild/00021116/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från godsmagasinets lastkaj. 2 år
ID-nummer:  21117
Direktlänk: /bild/00021117/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka söder om stationshuset och den mer färdigställda plattformen, ytskiktet återstår dock att bygga. 2 år
ID-nummer:  21118
Direktlänk: /bild/00021118/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även de yttersta kantelementen återstår att lägga från stationshuset och norrut. 2 år
ID-nummer:  21119
Direktlänk: /bild/00021119/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station under förändring. 2 år
ID-nummer:  21120
Direktlänk: /bild/00021120/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamvagnarna backas in på det nylagda spåret. 2 år
ID-nummer:  21121
Direktlänk: /bild/00021121/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ekipaget på det nya plattformsspåret. 2 år
ID-nummer:  21122
Direktlänk: /bild/00021122/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna kördes så nära den tillfälliga spången till den gamla plattformen som möjligt. 2 år
ID-nummer:  21123
Direktlänk: /bild/00021123/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna vid den nya plattformen. 2 år
ID-nummer:  21124
Direktlänk: /bild/00021124/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam fylls på kring en av rälerna. 2 år
ID-nummer:  21125
Direktlänk: /bild/00021125/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart går det åter att köra även tyngre tåg på spår 2. 2 år
ID-nummer:  21126
Direktlänk: /bild/00021126/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några turer fram och tillbaka behövdes för att få tillräcklig mängd i spåret. 2 år
ID-nummer:  21127
Direktlänk: /bild/00021127/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!