Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 1–30

Tisdag 2 augusti 2016

Stora kabeltrummor lagras intill bangården mittemot lokstallet.  6 år
ID-nummer:  23311
Direktlänk: /bild/00023311/
Fotodatum: den 2 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongkantbalkar som tidigare legat i plankorsningen har lagts vid sidan av vägen i väntan på borttransport.  6 år
ID-nummer:  23312
Direktlänk: /bild/00023312/
Fotodatum: den 2 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen har återställts i ordinarie läge, men vissa justeringar för att biltrafiken ska kunna passera på bästa sätt pågår ännu.  6 år
ID-nummer:  23313
Direktlänk: /bild/00023313/
Fotodatum: den 2 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gränsen mellan nygrävt och det gamla går knappt att se, men genom detta arbete behöver nu inte plankorsningen påverkas vid kommande schaktarbeten intill den.  6 år
ID-nummer:  23314
Direktlänk: /bild/00023314/
Fotodatum: den 2 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen är skillnaden mellan nytt och gammalt inte heller så stor och den tidigare kabelbrunnen har återställts.  6 år
ID-nummer:  23315
Direktlänk: /bild/00023315/
Fotodatum: den 2 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Finjustering av plankorsningen pågår, den har försetts med tillfälliga träinlägg intill spåren eftersom mycket byggtrafik kommer att passera här framöver.  6 år
ID-nummer:  23316
Direktlänk: /bild/00023316/
Fotodatum: den 2 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 3 augusti 2016

Mörka skyar över bangårdsbygget som ändå går framåt.  6 år
ID-nummer:  23317
Direktlänk: /bild/00023317/
Fotodatum: den 3 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens södra ände börjar nu ta form allt mer.  6 år
ID-nummer:  23318
Direktlänk: /bild/00023318/
Fotodatum: den 3 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformens södra del sedd på avstånd från nordöstra sidan.  6 år
ID-nummer:  23319
Direktlänk: /bild/00023319/
Fotodatum: den 3 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett söderut vid stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23320
Direktlänk: /bild/00023320/
Fotodatum: den 3 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset saknas nu bara ett kantelement i det hål i plattformskanten som tidigare gapade stort.  6 år
ID-nummer:  23321
Direktlänk: /bild/00023321/
Fotodatum: den 3 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett väntande kantelement, L-stöd, och den fortsatta nya plattformskanten norrut.  6 år
ID-nummer:  23322
Direktlänk: /bild/00023322/
Fotodatum: den 3 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det mesta är klart för fortsatt plattformsbygge och spårbygge upp till norra änden av den rivna delen av spår 2.  6 år
ID-nummer:  23323
Direktlänk: /bild/00023323/
Fotodatum: den 3 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd söderut från den tillfälliga övergången vid stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23325
Direktlänk: /bild/00023325/
Fotodatum: den 3 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra änden av plattformen sedd på avstånd.  6 år
ID-nummer:  23324
Direktlänk: /bild/00023324/
Fotodatum: den 3 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från övergången längs med det för närvarande rivna spår 2.  6 år
ID-nummer:  23326
Direktlänk: /bild/00023326/
Fotodatum: den 3 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 4 augusti 2016

Den södra änden av den nya plattformen sedd från öster.  6 år
ID-nummer:  23329
Direktlänk: /bild/00023329/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllning kring L-stöden som utgör den bakre plattformskanten söder om stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23330
Direktlänk: /bild/00023330/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformskanten sedd norrut från övergången vid stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23331
Direktlänk: /bild/00023331/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny tillfällig övergång har nu börjat förberedas norr om stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23332
Direktlänk: /bild/00023332/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plattformens norra ände.  6 år
ID-nummer:  23333
Direktlänk: /bild/00023333/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från plattformsänden.  6 år
ID-nummer:  23334
Direktlänk: /bild/00023334/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med lastmaskin och grävmaskin norr om stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23335
Direktlänk: /bild/00023335/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Material placeras ut på isoleringen intill en av de gamla kontaktledningsstolpar som måste stå kvar ännu en tid.  6 år
ID-nummer:  23336
Direktlänk: /bild/00023336/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens yttre del med spår 3–6 påverkas inte av ombyggnaden just nu, vy söderut.  6 år
ID-nummer:  23337
Direktlänk: /bild/00023337/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst där spåren ännu inte påverkas. Däremot har stolpfundament satts bortom spåren och massor och sliprar lagras på de stora öppna ytorna längre bort.  6 år
ID-nummer:  23338
Direktlänk: /bild/00023338/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen växer fram söder om stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23339
Direktlänk: /bild/00023339/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget i olika stadier, från läggning av kanalisering till fyllning och vibrering.  6 år
ID-nummer:  23340
Direktlänk: /bild/00023340/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder tar plattformen form allt mer.  6 år
ID-nummer:  23341
Direktlänk: /bild/00023341/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer material körs fram med lastbil.  6 år
ID-nummer:  23342
Direktlänk: /bild/00023342/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90