Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 1–50

Torsdag 4 augusti 2016

Vy norrut från plattformens norra ände.  5 år
ID-nummer:  23333
Direktlänk: /bild/00023333/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från plattformsänden.  5 år
ID-nummer:  23334
Direktlänk: /bild/00023334/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med lastmaskin och grävmaskin norr om stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23335
Direktlänk: /bild/00023335/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Material placeras ut på isoleringen intill en av de gamla kontaktledningsstolpar som måste stå kvar ännu en tid.  5 år
ID-nummer:  23336
Direktlänk: /bild/00023336/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens yttre del med spår 3–6 påverkas inte av ombyggnaden just nu, vy söderut.  5 år
ID-nummer:  23337
Direktlänk: /bild/00023337/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst där spåren ännu inte påverkas. Däremot har stolpfundament satts bortom spåren och massor och sliprar lagras på de stora öppna ytorna längre bort.  5 år
ID-nummer:  23338
Direktlänk: /bild/00023338/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen växer fram söder om stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23339
Direktlänk: /bild/00023339/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget i olika stadier, från läggning av kanalisering till fyllning och vibrering.  5 år
ID-nummer:  23340
Direktlänk: /bild/00023340/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder tar plattformen form allt mer.  5 år
ID-nummer:  23341
Direktlänk: /bild/00023341/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer material körs fram med lastbil.  5 år
ID-nummer:  23342
Direktlänk: /bild/00023342/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När betongelementen i plattformskanten kommit på plats fylls fogen mellan dem med betong.  5 år
ID-nummer:  23343
Direktlänk: /bild/00023343/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gäller att få ner betongen i det lilla hål som uppstått mellan elementen.  5 år
ID-nummer:  23344
Direktlänk: /bild/00023344/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett från övergången vid stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23345
Direktlänk: /bild/00023345/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från övergången med byggläget framför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23346
Direktlänk: /bild/00023346/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformskanten utanför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  23347
Direktlänk: /bild/00023347/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats med den tillfälliga övergången i bildens vänstra del.  5 år
ID-nummer:  23348
Direktlänk: /bild/00023348/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen nordväst om stationshuset gör här tillfällig paus i arbetet.  5 år
ID-nummer:  23349
Direktlänk: /bild/00023349/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av plattformskanten fortsätter utanför godsmagasinet.  5 år
ID-nummer:  23350
Direktlänk: /bild/00023350/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen och grundläggningen för plattformsspåret och plattformen är nu klar.  5 år
ID-nummer:  23351
Direktlänk: /bild/00023351/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förändringarnas tid. En lastkaj som förlorat sitt kajspår och en ny plattform som i stället byggs utanför kajen.  5 år
ID-nummer:  23352
Direktlänk: /bild/00023352/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformskantens norra ände denna dag vid godsmagasinets norra del.  5 år
ID-nummer:  23353
Direktlänk: /bild/00023353/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet sett söderut från lastkajen norr om godsmagasinet, här ligger också en ny dvärgsignal som ska sättas upp.  5 år
ID-nummer:  23354
Direktlänk: /bild/00023354/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I nordligaste delen av schaktområdet har ett nytt stolpfundament satts upp.  5 år
ID-nummer:  23355
Direktlänk: /bild/00023355/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av schaktningen för plattformsspår och plattform.  5 år
ID-nummer:  23356
Direktlänk: /bild/00023356/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av rören för dräneringen har kapats till rätt längd och försetts med lock.  5 år
ID-nummer:  23357
Direktlänk: /bild/00023357/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I gruset utanför plattformskanten vid stationshuset kan man ana att en ny växel är på väg att placeras ut.  5 år
ID-nummer:  23358
Direktlänk: /bild/00023358/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station i kvällsljus.  5 år
ID-nummer:  23359
Direktlänk: /bild/00023359/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut i kvällssolen.  5 år
ID-nummer:  23360
Direktlänk: /bild/00023360/
Fotodatum: den 4 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 5 augusti 2016

Stationshuset och den tillfälliga plattformsövergången i morgonljus.  5 år
ID-nummer:  23361
Direktlänk: /bild/00023361/
Fotodatum: den 5 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med att göra den tillfälliga plattformens bredare del lika smal som den smalare påbörjas på morgonen, utrymmet behövs för att kunna lägga det nya plattformsspåret. Här blev det nu dock drygt en veckas uppehåll i denna dokumentation för en resa med bland annat det fordon som bilden är tagen ifrån.  5 år
ID-nummer:  23362
Direktlänk: /bild/00023362/
Fotodatum: den 5 augusti 2016
Publicerad: den 5 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 14 augusti 2016

Augustikväll i bangårdsombyggnadens Gällivare, där en del har hänt under den vecka som nu gått.  6 år
ID-nummer:  21092
Direktlänk: /bild/00021092/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två nya växlar har placerats utanför stationshuset, men de på grund av platsbrist platsbyggda korsningsdelarna är inte klara ännu.  6 år
ID-nummer:  21093
Direktlänk: /bild/00021093/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna som ska ge det enda nya plattformsspåret två delar och därmed mötesmöjlighet för resandetåg, vy från nordväst.  6 år
ID-nummer:  21094
Direktlänk: /bild/00021094/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna sedda från den gamla plattformen.  6 år
ID-nummer:  21095
Direktlänk: /bild/00021095/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder har den översta och yttersta delen av den nya plattformen börjat komma på plats.  6 år
ID-nummer:  21096
Direktlänk: /bild/00021096/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 återuppbyggs nu i den gamla sträckningen intill den nya plattformskanten.  6 år
ID-nummer:  21097
Direktlänk: /bild/00021097/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna vid stationshuset sedda från sydost, inte heller här har korsningsdelen byggts klart.  6 år
ID-nummer:  21098
Direktlänk: /bild/00021098/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna i det nya plattformsspåret ligger ungefär där plattformsövergången tidigare låg.  6 år
ID-nummer:  21099
Direktlänk: /bild/00021099/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mot nordväst är kantelementen till plattformen snart utplacerade.  6 år
ID-nummer:  21100
Direktlänk: /bild/00021100/
Fotodatum: den 14 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 15 augusti 2016

Plattformsbygget söder om stationshuset går vidare.  4 år
ID-nummer:  23586
Direktlänk: /bild/00023586/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset är plattformskanten mot spåren klar medan grundläggning för en bakre kant pågår.  4 år
ID-nummer:  23587
Direktlänk: /bild/00023587/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda söderut från den tillfälliga övergången till plattformen norr om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  23588
Direktlänk: /bild/00023588/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från övergången.  4 år
ID-nummer:  23589
Direktlänk: /bild/00023589/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna framför stationshuset är endast delvis byggda ännu.  4 år
ID-nummer:  23590
Direktlänk: /bild/00023590/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset pågår arbeten med såväl spår som plattform.  4 år
ID-nummer:  23591
Direktlänk: /bild/00023591/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelbygget framför stationshuset varifrån man nu lägger slipers söderut för det nya plattformsspåret.  4 år
ID-nummer:  23592
Direktlänk: /bild/00023592/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De betongelement som bildar plattformens yttersta kant placeras ut från söder.  4 år
ID-nummer:  23593
Direktlänk: /bild/00023593/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt plattformsspår och en ny plattform växer fram.  4 år
ID-nummer:  23594
Direktlänk: /bild/00023594/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut pågår utläggning av sliprar.  4 år
ID-nummer:  23595
Direktlänk: /bild/00023595/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen griper tag om sliprarna som körs fram med lastmaskin.  4 år
ID-nummer:  23596
Direktlänk: /bild/00023596/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150