Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart plattformskanten i form av L-stöd var klar byggdes det nya plattformsspåret upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats i det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.

Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill. I plattformen läggs kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylls så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret läggs prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar.

Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara vid trafikstoppets slut. Den mest klara delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)

Tisdag 23 augusti 2016

Grunden för skyddsväxel och skyddsspår tar form. 10 mån
ID-nummer:  24479
Direktlänk: /bild/00024479/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från södra änden. 10 mån
ID-nummer:  24480
Direktlänk: /bild/00024480/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen har den tillfälliga övergången till nuvarande plattform flyttats något söderut upp på de nylagda kantelementen. 10 mån
ID-nummer:  24481
Direktlänk: /bild/00024481/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Färgrik kvällshimmel över plattformsbygget i Gällivare. 10 mån
ID-nummer:  24482
Direktlänk: /bild/00024482/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget norr om gångbron. 10 mån
ID-nummer:  24483
Direktlänk: /bild/00024483/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 24 augusti 2016

Den nya plattformens södra del, här byggs ingen bakre kant utan en enklare grussluttning. 10 mån
ID-nummer:  24484
Direktlänk: /bild/00024484/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liftmotorvagn har kört in på det nya plattformsspåret och hängt tillbaka kontaktledningen där, dessutom har en ny stolpe satts upp till höger. 10 mån
ID-nummer:  24485
Direktlänk: /bild/00024485/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen och den nya stolpen sedda från norr. 10 mån
ID-nummer:  24486
Direktlänk: /bild/00024486/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårarbeten pågår alltjämt intill den nya plattformen. 10 mån
ID-nummer:  24487
Direktlänk: /bild/00024487/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppe på plattformen förbereds ännu en del för läggning av kantelement. 10 mån
ID-nummer:  24488
Direktlänk: /bild/00024488/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I växlarna framför stationshuset färdigställs för färd i rakspår i detta skede. 10 mån
ID-nummer:  24489
Direktlänk: /bild/00024489/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget avancerar norrut, här sett från gångbron. 10 mån
ID-nummer:  24490
Direktlänk: /bild/00024490/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron intill stationshuset. 10 mån
ID-nummer:  24491
Direktlänk: /bild/00024491/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid lokstallet har nu kontaktledningen fram till vändskivan monterats ned. 10 mån
ID-nummer:  24492
Direktlänk: /bild/00024492/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallsspåret är avelektrifierat. 10 mån
ID-nummer:  24493
Direktlänk: /bild/00024493/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen i norra delen av bangården. Här syns den tidigare utgrävda delen vid plankorsningen, men snart kommer området norr om den att stå i centrum för bygget. 10 mån
ID-nummer:  24494
Direktlänk: /bild/00024494/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen med den tillfälliga överfarten som användes under ombyggnaden mitt i bild. I övrigt har inte så mycket förändrats här ännu. 10 mån
ID-nummer:  24495
Direktlänk: /bild/00024495/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En traktor flyttar räls från ena sidan av spår 2 till den andra. 10 mån
ID-nummer:  24496
Direktlänk: /bild/00024496/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut på spår 2 håller den nybyggda delen på att kopplas samman med det gamla spåret under brygga 14. 10 mån
ID-nummer:  24497
Direktlänk: /bild/00024497/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sammankopplingen av mytt och gammalt spår 2 i norr. 10 mån
ID-nummer:  24498
Direktlänk: /bild/00024498/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygge intill godsmagasinet. 10 mån
ID-nummer:  24499
Direktlänk: /bild/00024499/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från godsmagasinet, här är bara plattformskanten mot spåret klar. 10 mån
ID-nummer:  24500
Direktlänk: /bild/00024500/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpfundament och kabelbrunnar på den andra sidan av bangården vittnar om den utvidgning av bangården med ett spår i den riktningen som kommer att göras. 10 mån
ID-nummer:  24501
Direktlänk: /bild/00024501/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelbrunnar på väg ner i jorden. 10 mån
ID-nummer:  24502
Direktlänk: /bild/00024502/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare en ny stolpe har monterats, den här strax norr om gångbron. 10 mån
ID-nummer:  24503
Direktlänk: /bild/00024503/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen som ska bära en signal fästs i sitt fundament. 10 mån
ID-nummer:  24504
Direktlänk: /bild/00024504/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset fortsätter arbetet med plattformens kantelement. 10 mån
ID-nummer:  24505
Direktlänk: /bild/00024505/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut har en ny väntkur levererats. 10 mån
ID-nummer:  24506
Direktlänk: /bild/00024506/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den nya stolpen söder om stationshuset har också en brygga monterats, hela anordningen brukar benämnas "häst". 10 mån
ID-nummer:  24507
Direktlänk: /bild/00024507/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande stolpe norr om stationshuset sedd under gångbron. 10 mån
ID-nummer:  24508
Direktlänk: /bild/00024508/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen har redan fått signalkablar framdragna. 10 mån
ID-nummer:  24509
Direktlänk: /bild/00024509/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen under gångbron med stationshuset i bakgrunden. 10 mån
ID-nummer:  24510
Direktlänk: /bild/00024510/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd mot sydost från övergången till plattformen. 10 mån
ID-nummer:  24511
Direktlänk: /bild/00024511/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen med stationshuset i bakgrunden. 10 mån
ID-nummer:  24512
Direktlänk: /bild/00024512/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset har en form byggts för pågjutning av den bakre plattformskanten där elementen hamnat för djupt på en kortare sträcka. 10 mån
ID-nummer:  24513
Direktlänk: /bild/00024513/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kväll på arbetsplatsen, vy mot nordväst. 10 mån
ID-nummer:  24514
Direktlänk: /bild/00024514/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen står på den norra delen av spår 2 där kontaktledningen nu också har kommit på plats. 10 mån
ID-nummer:  24515
Direktlänk: /bild/00024515/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen intill den ännu inte färdigställda plattformen med godsmagasinet i bakgrunden. 10 mån
ID-nummer:  24516
Direktlänk: /bild/00024516/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen fylls allt eftersom kabelkanaler och andra rör lagts på plats. 10 mån
ID-nummer:  24517
Direktlänk: /bild/00024517/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen utanför godsmagasinet. 10 mån
ID-nummer:  24518
Direktlänk: /bild/00024518/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av plattformen i kvällsljus. 10 mån
ID-nummer:  24519
Direktlänk: /bild/00024519/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla plattformsövergången till plattformen vid spår 4 har tagits bort under dagen. 10 mån
ID-nummer:  24520
Direktlänk: /bild/00024520/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 25 augusti 2016

Plattformsarbetena fortsätter denna regniga morgon, nu med lite större maskiner uppe på själva plattformen. 10 mån
ID-nummer:  24521
Direktlänk: /bild/00024521/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns som synes lite olika storlek på maskiner när något behöver packas. 10 mån
ID-nummer:  24522
Direktlänk: /bild/00024522/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignalen som legat vid den plats där den tidigare satt vid spår 2 före plattformsövergången har nu monterats bort från sin stolpe och tagits omhand på annat håll. 10 mån
ID-nummer:  24523
Direktlänk: /bild/00024523/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av plattformen grävs det åter i plattformen för fler kabelrör. 10 mån
ID-nummer:  24524
Direktlänk: /bild/00024524/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen börjar ändå närma sig sitt färdigställande i södra delen, med några dagar kvar till trafikstart på nya plattformsspåret. 10 mån
ID-nummer:  24525
Direktlänk: /bild/00024525/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anledningen till den bortmonterade huvuddvärgsignalen visade sig vara att den hängts upp i den nyligen uppsatta häststolpen norr om gångbron. 10 mån
ID-nummer:  24526
Direktlänk: /bild/00024526/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rejäl stolpe för en dvärgsignal, men det är ju viktigt att den syns bra. 10 mån
ID-nummer:  24527
Direktlänk: /bild/00024527/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med kabelrör i plattformen fortsätter. 10 mån
ID-nummer:  24528
Direktlänk: /bild/00024528/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!