Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 151–200

Tisdag 16 augusti 2016

Plattormsspåret och växel 473 som ännu saknar spår i korsningsdelen.  4 år
ID-nummer:  23697
Direktlänk: /bild/00023697/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med rör för dränering sedd från älvsidan av bangården.  4 år
ID-nummer:  23698
Direktlänk: /bild/00023698/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya rör läggs parallellt med ett gammalt så att vatten från bangårdens nya dräneringssystem kan rinna ut mot älven.  4 år
ID-nummer:  23699
Direktlänk: /bild/00023699/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut har ett nytt dike grävts från bangårdens utvidgade del ner mot älven, det syns här i förgrunden när vi blickar norrut i riktning mot stationshuset.  4 år
ID-nummer:  23700
Direktlänk: /bild/00023700/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den utvidgade delen av bangården sedd österut från samma plats som ovan. Bortom stolpfundamenten ska nya spår ligga medan en serviceväg placeras hitom desamma.  4 år
ID-nummer:  23701
Direktlänk: /bild/00023701/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Servicevägens vändplan vid södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  23702
Direktlänk: /bild/00023702/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De sista rälerna för att återansluta spår 2 till växeln i södra bangårdsänden läggs in.  4 år
ID-nummer:  23703
Direktlänk: /bild/00023703/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista ny räl körs fram för att färdigställa spåret.  4 år
ID-nummer:  23704
Direktlänk: /bild/00023704/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ännu för långa rälen ska passas in så man ser hur mycket den behöver kapas.  4 år
ID-nummer:  23705
Direktlänk: /bild/00023705/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rälen är nästan på plats kapas den överflödiga biten bort.  4 år
ID-nummer:  23706
Direktlänk: /bild/00023706/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsbiten kan slutligen lyftas in och färdigställa spåret inför svetsning.  4 år
ID-nummer:  23707
Direktlänk: /bild/00023707/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder med ett nu snart återuppbyggt plattformsspår 2, här syns också den nya bangårdens kommande bredare form genom fundamenten till vänster.  4 år
ID-nummer:  23708
Direktlänk: /bild/00023708/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya svetsar i växel 473 utanför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  23709
Direktlänk: /bild/00023709/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det återuppbyggda plattformsspåret sett mot sydost från den tillfälliga plattformen.  4 år
ID-nummer:  23710
Direktlänk: /bild/00023710/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i solnedgången sedd från den tillfälliga plattformen.  4 år
ID-nummer:  23711
Direktlänk: /bild/00023711/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svetsning förbereds i den lite svalare kvällsluften.  4 år
ID-nummer:  23712
Direktlänk: /bild/00023712/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformskanten byggs vidare norrut.  4 år
ID-nummer:  23713
Direktlänk: /bild/00023713/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordningen från stolpfundamentet väntar på det nya spåret intill plattformen.  4 år
ID-nummer:  23714
Direktlänk: /bild/00023714/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare bangård i månsken denna augustikväll.  4 år
ID-nummer:  23715
Direktlänk: /bild/00023715/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 17 augusti 2016

Full fart på arbetet i växlarna framför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  23716
Direktlänk: /bild/00023716/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningspartiet i växel 473 läggs på plats.  4 år
ID-nummer:  23717
Direktlänk: /bild/00023717/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inkoppling av ett av växeldriven i växel 473.  4 år
ID-nummer:  23718
Direktlänk: /bild/00023718/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det krävdes en del lirkande för att få korsningsdelen på plats.  4 år
ID-nummer:  23719
Direktlänk: /bild/00023719/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gällde att den stora och tunga delen passade i hålet mellan redan lagd räls och övriga delar av växeln.  4 år
ID-nummer:  23720
Direktlänk: /bild/00023720/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många av växelns mindre delar hade körts fram på pallar.  4 år
ID-nummer:  23721
Direktlänk: /bild/00023721/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter lite pusslande låg så korsningen på plats.  4 år
ID-nummer:  23722
Direktlänk: /bild/00023722/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillfälliga skarvjärn fästs över skarvarna.  4 år
ID-nummer:  23723
Direktlänk: /bild/00023723/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viss justering av sliprarna krävs för att få befästningarna att passa.  4 år
ID-nummer:  23724
Direktlänk: /bild/00023724/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av växeldriven.  4 år
ID-nummer:  23725
Direktlänk: /bild/00023725/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 473 med korsningen på plats.  4 år
ID-nummer:  23726
Direktlänk: /bild/00023726/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget avancerar vidare, här under brygga 4.  4 år
ID-nummer:  23727
Direktlänk: /bild/00023727/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite närmare stationshuset pågår arbeten med kanaliseringar och fyllning av plattformens inre.  4 år
ID-nummer:  23728
Direktlänk: /bild/00023728/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett lyft av korsningens södra ände krävdes för att få allt på plats.  4 år
ID-nummer:  23729
Direktlänk: /bild/00023729/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 473 blir allt mer färdig. I bakgrunden syns också en tjock plåt som nu körts fram för att bilda en del av nästa tillfälliga övergång till den tillfälliga plattformen.  4 år
ID-nummer:  23730
Direktlänk: /bild/00023730/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banvallen intill plattformen har nu färdigställts för spårbygge så snart den tillfälliga övergången som bilden tagits från flyttas.  4 år
ID-nummer:  23731
Direktlänk: /bild/00023731/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadambädden är klar för det nya plattformsspåret.  4 år
ID-nummer:  23732
Direktlänk: /bild/00023732/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på dagen kom även korsningen i växel 470 på plats.  4 år
ID-nummer:  23733
Direktlänk: /bild/00023733/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nylagda korsningen i växel 470.  4 år
ID-nummer:  23734
Direktlänk: /bild/00023734/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av korsningspartiets norra ände.  4 år
ID-nummer:  23735
Direktlänk: /bild/00023735/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningspartiets mellersta del med den röda rörliga korsningsspetsen.  4 år
ID-nummer:  23736
Direktlänk: /bild/00023736/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningspartiets södra ände.  4 år
ID-nummer:  23737
Direktlänk: /bild/00023737/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Drevet vid tungspetsarna i växel 473.  4 år
ID-nummer:  23738
Direktlänk: /bild/00023738/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det andra drevet i växel 473.  4 år
ID-nummer:  23739
Direktlänk: /bild/00023739/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delarna i växel 473 hålls ännu ihop med tillfälligt monterade skarvjärn.  4 år
ID-nummer:  23740
Direktlänk: /bild/00023740/
Fotodatum: den 17 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 18 augusti 2016

Den tillfälliga övergången till plattformen har åter flyttats till stationshusets södra sida, något längre söderut än förra gången. Här blickar vi mot nordväst längs den blivande plattformen.  4 år
ID-nummer:  23767
Direktlänk: /bild/00023767/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats där den färdiga plattformskanten närmar sig stationshuset allt mer.  4 år
ID-nummer:  23768
Direktlänk: /bild/00023768/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även plattformsspåret byggs vidare, här arbetas det i växel 470 framför stationshuset och sliprar läggs för spåret vidare norrut.  4 år
ID-nummer:  23769
Direktlänk: /bild/00023769/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya plattformsspåret sett från den gamla plattformen.  4 år
ID-nummer:  23770
Direktlänk: /bild/00023770/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läggningen av slipers för det nya plattformsspåret sedd från norra änden av det som återstår av den gamla plattformen.  4 år
ID-nummer:  23771
Direktlänk: /bild/00023771/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen och det nya plattformsspåret med stationshuset i bakgrunden.  4 år
ID-nummer:  23772
Direktlänk: /bild/00023772/
Fotodatum: den 18 augusti 2016
Publicerad: den 28 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 251–300