Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 91–120

Måndag 15 augusti 2016

Tumstocken kommer väl till pass.  6 år
ID-nummer:  23617
Direktlänk: /bild/00023617/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med handrörelser dirigeras maskinföraren.  6 år
ID-nummer:  23618
Direktlänk: /bild/00023618/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en omgång sliprar ligger på plats,  6 år
ID-nummer:  23619
Direktlänk: /bild/00023619/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför godsmagasinet fortsätter plattformsbygget, men här har man inte kommit så långt som i söder.  6 år
ID-nummer:  23620
Direktlänk: /bild/00023620/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut med den gamla delvis bortgrävda plattformen i bakgrunden.  6 år
ID-nummer:  23621
Direktlänk: /bild/00023621/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering läggs bitvis även under plattformen.  6 år
ID-nummer:  23622
Direktlänk: /bild/00023622/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot nordväst från godsmagasinets norra del.  6 år
ID-nummer:  23623
Direktlänk: /bild/00023623/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den blivande norra plattformsänden från lastkajen norr om godsmagasinet.  6 år
ID-nummer:  23624
Direktlänk: /bild/00023624/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
L-stöden som blir plattformskant har satts ut ända fram till norra plattformsänden.  6 år
ID-nummer:  23625
Direktlänk: /bild/00023625/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från lastkajen.  6 år
ID-nummer:  23626
Direktlänk: /bild/00023626/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny växlingsdvärgsignal för färd söderut sätts upp vid plattformsspåret norr om den befintliga huvudsignalen och växlingsdvärgen i riktning norrut.  6 år
ID-nummer:  23627
Direktlänk: /bild/00023627/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför plattformsspåret grävs också nya stolpfundament ned, delvis under ett lager av räls.  6 år
ID-nummer:  23628
Direktlänk: /bild/00023628/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passerande malmtåg får ännu använda spår 3 för att passera arbetsplatsen i stället för det avstängda spår 2.  6 år
ID-nummer:  23629
Direktlänk: /bild/00023629/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den norra änden av plattformen saknas ännu de specialelement som ska ge rampen i änden rätt lutning.  6 år
ID-nummer:  23630
Direktlänk: /bild/00023630/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongelementen väntar på att placeras ut här strax nordväst om den gamla lastkajen.  6 år
ID-nummer:  23631
Direktlänk: /bild/00023631/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen för elementen är klar och de kan snart lyftas på plats.  6 år
ID-nummer:  23632
Direktlänk: /bild/00023632/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder har man nått södra plattformsänden i utläggningen av sliprar.  6 år
ID-nummer:  23633
Direktlänk: /bild/00023633/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar som väntar på räls för att bilda plattformsspåret.  6 år
ID-nummer:  23634
Direktlänk: /bild/00023634/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset förbereds spårsvetsning när två rälsändar riktas in mot varandra.  6 år
ID-nummer:  23635
Direktlänk: /bild/00023635/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ändarna måste ligga rakt mot varandra före svetsning vilket kontrolleras med ett järn.  6 år
ID-nummer:  23636
Direktlänk: /bild/00023636/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När riktningen är klar är det dags att bygga gjutformen över skarven.  6 år
ID-nummer:  23637
Direktlänk: /bild/00023637/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formen skruvas fast på rälerna.  6 år
ID-nummer:  23638
Direktlänk: /bild/00023638/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter tätas formen med sand.  6 år
ID-nummer:  23639
Direktlänk: /bild/00023639/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är viktigt att det är tätt så att smältan inte kan rinna iväg.  6 år
ID-nummer:  23640
Direktlänk: /bild/00023640/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När tätningen är klar monteras koppar som ska ta hand om överflödig smälta.  6 år
ID-nummer:  23641
Direktlänk: /bild/00023641/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter kopplas en gasbrännare in för att värma skarven.  6 år
ID-nummer:  23642
Direktlänk: /bild/00023642/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under någon minut hettas rälsen upp i skarven.  6 år
ID-nummer:  23643
Direktlänk: /bild/00023643/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter upphettning är det dags att ta fram byttan med den färdigblandade termiten.  6 år
ID-nummer:  23644
Direktlänk: /bild/00023644/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hinken placeras på formen och luntan tänds.  6 år
ID-nummer:  23645
Direktlänk: /bild/00023645/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den med ett starkt sken brinnande luntan stoppas ner i termiten och svetsprocessen är igång.  6 år
ID-nummer:  23646
Direktlänk: /bild/00023646/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–180