Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)

Måndag 1 augusti 2016

Den bakre kanten av plattformen har nu byggts på den tidigare förberedda platsen söder om stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23281
Direktlänk: /bild/00023281/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformens former börjar kunna anas.  6 år
ID-nummer:  23286
Direktlänk: /bild/00023286/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut har bygget av plattformskanten fortsatt och kommit en god bit på väg.  6 år
ID-nummer:  23282
Direktlänk: /bild/00023282/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den besvärliga passagen med många korsande kablar strax nordväst om stationshuset har hoppats över och kantbygget fortsätter utanför godsmagasinet. Dessutom har en lång del av den gamla plattformen mellan det rivna spår 2 och spår 3 rivits helt.  6 år
ID-nummer:  23283
Direktlänk: /bild/00023283/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra långa delen av plattformskanten sedd från plattformens nya norra ände.  6 år
ID-nummer:  23284
Direktlänk: /bild/00023284/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbetena börjar nå norra änden av sommarens arbetsområde.  6 år
ID-nummer:  23285
Direktlänk: /bild/00023285/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst längs med det blivande plattformsspåret från övergången till den gamla plattformen.  6 år
ID-nummer:  23287
Direktlänk: /bild/00023287/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plankorsningen i bangårdens norra del har en tillfällig överfart anordnats medan byggen pågår i ordinarie korsning under detta tåglösa dygn på södra Malmbanan.  6 år
ID-nummer:  23288
Direktlänk: /bild/00023288/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 och 3 har varit avgrävda, djupschaktats och har fått en helt ny grundläggning förbi plankorsningen. Spåren håller nu på att återställas genom att nya spårspann läggs in.  6 år
ID-nummer:  23289
Direktlänk: /bild/00023289/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För att placera ut ett helt spårspann används en Desec Tracklayer, den stora maskin som bär spåret under sig och som med radiostyrning tar sig fram på larvfötter och kan lägga spåret på plats med stor precision.  6 år
ID-nummer:  23290
Direktlänk: /bild/00023290/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viss dramatik stod Inlandsbanans ankommande tåg från Östersund för då man hade fått klart att köra ända fram till Gällivare trots att själva bangården var avstängd för trafik med anledning av det planerade banarbetet. Vagnen fick till slut parkeras här vid infarten och passagerarna köras med taxi den sista biten.  6 år
ID-nummer:  23291
Direktlänk: /bild/00023291/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen arbetar i plankorsningen. Övriga två spår kommer att rivas senare i projektet och får därför inte samma omsorg.  6 år
ID-nummer:  23292
Direktlänk: /bild/00023292/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen kapas till exakt rätt längd när spårspannet börjar komma på plats.  6 år
ID-nummer:  23293
Direktlänk: /bild/00023293/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälskapning i den lite mörka och regniga augustikvällen.  6 år
ID-nummer:  23294
Direktlänk: /bild/00023294/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare justeringar av underlaget behövdes, men då är det bara att höja spannet med maskinen utan att den behöver flytta sig åt något håll.  6 år
ID-nummer:  23295
Direktlänk: /bild/00023295/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen i det upphöjda läget sedd från sidan.  6 år
ID-nummer:  23296
Direktlänk: /bild/00023296/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När spannet kommit på plats lossas det från maskinen och återstående befästningar dras fast med handkraft.  6 år
ID-nummer:  23297
Direktlänk: /bild/00023297/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När maskinen körts undan ser vi det nylagda spannet som snart hamnar under den korsande vägen.  6 år
ID-nummer:  23298
Direktlänk: /bild/00023298/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen har nu flyttat sig till nästa spårspann som ska binda ihop spår 2 igen.  6 år
ID-nummer:  23299
Direktlänk: /bild/00023299/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt justeras makadamen på spår 3 i korsningen.  6 år
ID-nummer:  23300
Direktlänk: /bild/00023300/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam tillförs och mätning för att kontrollera spårets läge utförs.  6 år
ID-nummer:  23301
Direktlänk: /bild/00023301/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förberedelserna för att återställa spår 2 på motsvarande sätt pågår.  6 år
ID-nummer:  23302
Direktlänk: /bild/00023302/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underlaget som spårspannet ska placeras på jämnas ut på rätt nivå.  6 år
ID-nummer:  23303
Direktlänk: /bild/00023303/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu dröjer det en stund innan ordinarie plankorsning kan trafikeras.  6 år
ID-nummer:  23304
Direktlänk: /bild/00023304/
Fotodatum: den 1 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 2 augusti 2016

Växel 470, en av de som ska läggas i plattformsspåret alldeles utanför stationshuset, har leverererats och ligger och väntar vid södra bangårdsänden.  6 år
ID-nummer:  23305
Direktlänk: /bild/00023305/
Fotodatum: den 2 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbete vid den överhoppade delen i bygget av plattformskanten mellan stationshuset och godsmagasinet.  6 år
ID-nummer:  23306
Direktlänk: /bild/00023306/
Fotodatum: den 2 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätutrustning placeras ut för att kunna fortsätta bygget.  6 år
ID-nummer:  23307
Direktlänk: /bild/00023307/
Fotodatum: den 2 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskanten sedd från nordväst från den gamla plattformen vid spår 3.  6 år
ID-nummer:  23308
Direktlänk: /bild/00023308/
Fotodatum: den 2 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna som påverkar bygget av plattformskanten grävs ned för att arbetet ska kunna fortsätta.  6 år
ID-nummer:  23309
Direktlänk: /bild/00023309/
Fotodatum: den 2 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbetet för plattformsspåret och plattformen går vidare allt längre norrut.  6 år
ID-nummer:  23310
Direktlänk: /bild/00023310/
Fotodatum: den 2 augusti 2016
Publicerad: den 1 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60