Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 251–300

Måndag 22 augusti 2016

Spårbygge vid norra delen av den nya plattformen. 1 år
ID-nummer:  24428
Direktlänk: /bild/00024428/
Fotodatum: den 22 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar läggs på plats mellan de sedan tidigare utlagda rälerna. 1 år
ID-nummer:  24429
Direktlänk: /bild/00024429/
Fotodatum: den 22 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadambädden vibreras innan sliprar läggs ut. 1 år
ID-nummer:  24430
Direktlänk: /bild/00024430/
Fotodatum: den 22 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 23 augusti 2016

Plattformens översta lager innanför kantelementen justeras med hjälp av en liten traktor. 1 år
ID-nummer:  24431
Direktlänk: /bild/00024431/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler kantelement körs fram på en traktorgrävare. 1 år
ID-nummer:  24432
Direktlänk: /bild/00024432/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongelementen har körts fram och de ska nu lyftas på plats ett efter ett. 1 år
ID-nummer:  24433
Direktlänk: /bild/00024433/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underlaget har justerats i detalj med sand för att kantelementet ska ligga stadigt. 1 år
ID-nummer:  24434
Direktlänk: /bild/00024434/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Traktorgrävarens arm sträcker fram elementet mot kanten. 1 år
ID-nummer:  24435
Direktlänk: /bild/00024435/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementet vrids till rätt läge medan det hänger. 1 år
ID-nummer:  24436
Direktlänk: /bild/00024436/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gäller sedan att passa in elementet rätt åt alla håll. 1 år
ID-nummer:  24437
Direktlänk: /bild/00024437/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elementet måste hamna rätt i alla riktningar. 1 år
ID-nummer:  24438
Direktlänk: /bild/00024438/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Långsamt sänks elementet på plats. 1 år
ID-nummer:  24439
Direktlänk: /bild/00024439/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När elementet kommit på plats lossas hållarna så att nästa element kan hämtas. 1 år
ID-nummer:  24441
Direktlänk: /bild/00024441/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen växer fram framför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24440
Direktlänk: /bild/00024440/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En mindre grävmaskin på den nya plattformen framför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24442
Direktlänk: /bild/00024442/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllningen av plattformen fortsätter norrut. 1 år
ID-nummer:  24443
Direktlänk: /bild/00024443/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen med stationshuset i bakgrunden sedd från väster. 1 år
ID-nummer:  24444
Direktlänk: /bild/00024444/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från den gamla plattformens ände efter avkortningen. 1 år
ID-nummer:  24445
Direktlänk: /bild/00024445/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya plattformsspåret tar form. 1 år
ID-nummer:  24446
Direktlänk: /bild/00024446/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret ska svetsas samman, först kapas rälen så att ett mellanrum bildas för svetsen. 1 år
ID-nummer:  24447
Direktlänk: /bild/00024447/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälskapen fästs i rälen så att snittet blir rakt. 1 år
ID-nummer:  24448
Direktlänk: /bild/00024448/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med kapen fäst kan rälsfoten kapas från båda sidor. 1 år
ID-nummer:  24449
Direktlänk: /bild/00024449/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två rälerna som ska svetsas samman passas nu in mot varandra. 1 år
ID-nummer:  24450
Direktlänk: /bild/00024450/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med kilar och andra verktyg tillses att ändarna ligger rakt. 1 år
ID-nummer:  24451
Direktlänk: /bild/00024451/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter byggs formen över skarven. 1 år
ID-nummer:  24452
Direktlänk: /bild/00024452/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formen tätas med sand. 1 år
ID-nummer:  24453
Direktlänk: /bild/00024453/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga formen inför svetsning. 1 år
ID-nummer:  24454
Direktlänk: /bild/00024454/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först värms skarven i några minuter. 1 år
ID-nummer:  24455
Direktlänk: /bild/00024455/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Värmning av skarven inför svetsning. 1 år
ID-nummer:  24456
Direktlänk: /bild/00024456/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kärlet med termitblandningen ställs ovanpå formen. 1 år
ID-nummer:  24457
Direktlänk: /bild/00024457/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När luntan har tänts börjar termitreaktionen. 1 år
ID-nummer:  24458
Direktlänk: /bild/00024458/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en stund avtar lågorna i toppen av kärlet. 1 år
ID-nummer:  24459
Direktlänk: /bild/00024459/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter rinner smältan ner i formen och överflödet rinner ut i uppsamlingskärlen med ett skarpt ljussken. 1 år
ID-nummer:  24460
Direktlänk: /bild/00024460/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formen efter svetsning med den mycket heta och starkt lysande smältan. 1 år
ID-nummer:  24461
Direktlänk: /bild/00024461/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formen lossas från sina fästen. 1 år
ID-nummer:  24462
Direktlänk: /bild/00024462/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Metallhållaren som håller den keramiska formen lossas. 1 år
ID-nummer:  24463
Direktlänk: /bild/00024463/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formen skjuvas bort från rälen med hydraulik. 1 år
ID-nummer:  24464
Direktlänk: /bild/00024464/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Verktyg och den övre delen av formen kan sedan lyftas bort. 1 år
ID-nummer:  24465
Direktlänk: /bild/00024465/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den råa svetsen ska nu slipas med en Robel-slip. 1 år
ID-nummer:  24466
Direktlänk: /bild/00024466/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slipen rullas fram och tillbaka över svetsen samtidigt som slipens höjd ställs in med en skruv. 1 år
ID-nummer:  24467
Direktlänk: /bild/00024467/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slipen vrids också så att kanten på rälen kan slipas. 1 år
ID-nummer:  24468
Direktlänk: /bild/00024468/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även den inre kanten slipas. 1 år
ID-nummer:  24469
Direktlänk: /bild/00024469/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut fortsätter läggningen av kantelement på plattformen. 1 år
ID-nummer:  24470
Direktlänk: /bild/00024470/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen sedd söderut från gångbron. 1 år
ID-nummer:  24474
Direktlänk: /bild/00024474/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya platsen framför stationshuset växer fram. 1 år
ID-nummer:  24472
Direktlänk: /bild/00024472/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett västerut från gångbron. 1 år
ID-nummer:  24473
Direktlänk: /bild/00024473/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu återstår fyllning av den norra halvan av plattformen. 1 år
ID-nummer:  24475
Direktlänk: /bild/00024475/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från sydvästra änden av gångbron. 1 år
ID-nummer:  24476
Direktlänk: /bild/00024476/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från sydvästra änden av gångbron. 1 år
ID-nummer:  24477
Direktlänk: /bild/00024477/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder justeras grundläggningen vid den utvidgade delen av bangården. 1 år
ID-nummer:  24478
Direktlänk: /bild/00024478/
Fotodatum: den 23 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 351–400