Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 601–650

Tisdag 30 augusti 2016

Plattformen fylls upp mellan betongkanterna. 1 år
ID-nummer:  24752
Direktlänk: /bild/00024752/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bakre kanten når nu upp till norra änden av godsmagasinet. 1 år
ID-nummer:  24753
Direktlänk: /bild/00024753/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdigfyllda delen av plattformen längre söderut. 1 år
ID-nummer:  24754
Direktlänk: /bild/00024754/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset har den bakre kanten nu gjutits på där L-stöden hamnat för lågt. 1 år
ID-nummer:  24755
Direktlänk: /bild/00024755/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna utanför stationshuset är klovade i rakläge då de andra spåren inte har byggts ännu. 1 år
ID-nummer:  24756
Direktlänk: /bild/00024756/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det andra tåget att anlända var Norrtågs tåg mot Kiruna som här kommer farande i ett rökmoln från det nylagda spåret. 1 år
ID-nummer:  24757
Direktlänk: /bild/00024757/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett resandeutbyte vid den nya plattformen. 1 år
ID-nummer:  24758
Direktlänk: /bild/00024758/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen börjar rulla vidare efter att ha stannat fint vid änden av plattformskanten. 1 år
ID-nummer:  24759
Direktlänk: /bild/00024759/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer material för plattformen levereras. 1 år
ID-nummer:  24760
Direktlänk: /bild/00024760/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten på spår 4 där växeln tagits bort, till vänster syns också den nya dvärgsignalen. 1 år
ID-nummer:  24761
Direktlänk: /bild/00024761/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med kantplattor på plattformen fortsätter, det kan tyckas aldrig ta slut när plattformen är 578 meter lång. 1 år
ID-nummer:  24762
Direktlänk: /bild/00024762/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framåt halv tolvtiden rullar nattåget från Stockholm in med god fart. 1 år
ID-nummer:  24763
Direktlänk: /bild/00024763/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här uppmärksammades inte riktigt U-tavlan, varför resenärerna i de främre vagnarna nu steg rakt ut i arbetsområdet norr om gångbron. 1 år
ID-nummer:  24764
Direktlänk: /bild/00024764/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut gick det däremot bättre att använda plattformen. Notera att den gamla spårnummerskylten nu täckts över. 1 år
ID-nummer:  24765
Direktlänk: /bild/00024765/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rökpaus på den nya men ännu inte färdiga plattformen. 1 år
ID-nummer:  24766
Direktlänk: /bild/00024766/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattåget under uppehållet i Gällivare sett från plattformens södra del. 1 år
ID-nummer:  24767
Direktlänk: /bild/00024767/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 95 mot Luleå rullar in norrifrån. 1 år
ID-nummer:  24769
Direktlänk: /bild/00024769/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här flöt resandeutbytet på fint trots att många fick se sig om en extra gång. 1 år
ID-nummer:  24770
Direktlänk: /bild/00024770/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under eftermiddagen har det åter grävts i plattformen norr om stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24768
Direktlänk: /bild/00024768/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler kablar och stolpfundament behövde grävas ner längs bakkanten på plattformen. 1 år
ID-nummer:  24771
Direktlänk: /bild/00024771/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 5 och 6 längst ut på sydvästra sidan av bangården har nu stängts av och rivning av spår 6 har påbörjats. 1 år
ID-nummer:  24772
Direktlänk: /bild/00024772/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen lossas från sliprarna med hjälp av en lastmaskin. 1 år
ID-nummer:  24773
Direktlänk: /bild/00024773/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genom att lyfta rälsen med detta verktyg lossnar spikbefästningen. 1 år
ID-nummer:  24774
Direktlänk: /bild/00024774/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av spår 6 ligger ännu kvar. 1 år
ID-nummer:  24775
Direktlänk: /bild/00024775/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit lossas rälen. 1 år
ID-nummer:  24776
Direktlänk: /bild/00024776/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin med gripklo ska också ta sig an rälsen på spår 6. 1 år
ID-nummer:  24777
Direktlänk: /bild/00024777/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av spår 6 har en del redan rivits. Till höger syns också resterna av den borttagna växelförbindelsen mellan spår 4 och spår 5. 1 år
ID-nummer:  24778
Direktlänk: /bild/00024778/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälslossningen på spår 6 söder om gångbron. 1 år
ID-nummer:  24779
Direktlänk: /bild/00024779/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid skarvarna fastnar rälsen lätt i verktyget och viss hand- eller fotpåläggning krävs. 1 år
ID-nummer:  24780
Direktlänk: /bild/00024780/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst bort syns grävmaskinen lyfta bort en räl från spår 6. 1 år
ID-nummer:  24781
Direktlänk: /bild/00024781/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen lossas på spår 6. 1 år
ID-nummer:  24782
Direktlänk: /bild/00024782/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrtågs eftermiddagståg mot Kiruna rullar in söderifrån något försenat, fortsatt i ett dammoln. 1 år
ID-nummer:  24783
Direktlänk: /bild/00024783/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rivningen på spår 6 fortsätter med sliprar. 1 år
ID-nummer:  24784
Direktlänk: /bild/00024784/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax efter Norrtåg kommer också ett försenat tåg 96 in söderifrån. 1 år
ID-nummer:  24785
Direktlänk: /bild/00024785/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget stannade med precision intill avspärrningen på plattformen. 1 år
ID-nummer:  24786
Direktlänk: /bild/00024786/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kvällssolen syns rälsen från spår 6 nu vara bortriven medan de flesta sliprar ligger kvar. 1 år
ID-nummer:  24787
Direktlänk: /bild/00024787/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från gångbron, även här är den största delen av rälsen från spår 6 lossad från sliprarna. 1 år
ID-nummer:  24788
Direktlänk: /bild/00024788/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sträcka ligger kvar medan även sliprarna tagits upp längre bort. 1 år
ID-nummer:  24789
Direktlänk: /bild/00024789/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen en bild från den nylagda sträckan norrut från plankorsningen i bangårdens norra del. 1 år
ID-nummer:  24790
Direktlänk: /bild/00024790/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!