Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 361–390

Onsdag 24 augusti 2016

Den södra delen av plattformen i kvällsljus.  5 år
ID-nummer:  24519
Direktlänk: /bild/00024519/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla plattformsövergången till plattformen vid spår 4 har tagits bort under dagen.  5 år
ID-nummer:  24520
Direktlänk: /bild/00024520/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 25 augusti 2016

Plattformsarbetena fortsätter denna regniga morgon, nu med lite större maskiner uppe på själva plattformen.  5 år
ID-nummer:  24521
Direktlänk: /bild/00024521/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns som synes lite olika storlek på maskiner när något behöver packas.  5 år
ID-nummer:  24522
Direktlänk: /bild/00024522/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignalen som legat vid den plats där den tidigare satt vid spår 2 före plattformsövergången har nu monterats bort från sin stolpe och tagits omhand på annat håll.  5 år
ID-nummer:  24523
Direktlänk: /bild/00024523/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av plattformen grävs det åter i plattformen för fler kabelrör.  5 år
ID-nummer:  24524
Direktlänk: /bild/00024524/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen börjar ändå närma sig sitt färdigställande i södra delen, med några dagar kvar till trafikstart på nya plattformsspåret.  5 år
ID-nummer:  24525
Direktlänk: /bild/00024525/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anledningen till den bortmonterade huvuddvärgsignalen visade sig vara att den hängts upp i den nyligen uppsatta häststolpen norr om gångbron.  5 år
ID-nummer:  24526
Direktlänk: /bild/00024526/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rejäl stolpe för en dvärgsignal, men det är ju viktigt att den syns bra.  5 år
ID-nummer:  24527
Direktlänk: /bild/00024527/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med kabelrör i plattformen fortsätter.  5 år
ID-nummer:  24528
Direktlänk: /bild/00024528/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med teleteknikhuset bakom grävmaskinen blir det två kabelbrunnar i plattformen.  5 år
ID-nummer:  24529
Direktlänk: /bild/00024529/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Status för plattformsbygget sett mot norr under gångbron.  5 år
ID-nummer:  24531
Direktlänk: /bild/00024531/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här händer det grejer. Ett nytt signalskåp är på väg att monteras på stolpen för huvuddvärgsignalen.  5 år
ID-nummer:  24530
Direktlänk: /bild/00024530/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens lyft, det såg ganska tungt ut även för två man.  5 år
ID-nummer:  24532
Direktlänk: /bild/00024532/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett söderut vid stationshuset.  5 år
ID-nummer:  24533
Direktlänk: /bild/00024533/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd västerut framför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  24534
Direktlänk: /bild/00024534/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stolpen med huvudsignalen, skåpet verkar komma på plats som det ska.  5 år
ID-nummer:  24535
Direktlänk: /bild/00024535/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare någon bult behövs innan det sitter säkert.  5 år
ID-nummer:  24536
Direktlänk: /bild/00024536/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill godsmagasinet fortsätter bygget av den bakre plattformskanten.  5 år
ID-nummer:  24538
Direktlänk: /bild/00024538/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av plattformen är arbetena koncentrerade till spårsidan av plattformskanten.  5 år
ID-nummer:  24537
Direktlänk: /bild/00024537/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya plattformsspåret sett norrut från norra änden av den gamla plattformen vid spår 3 på kvällen.  5 år
ID-nummer:  24539
Direktlänk: /bild/00024539/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot stationshuset från samma plats, notera att huvuddvärgsignalen hu har tänts.  5 år
ID-nummer:  24540
Direktlänk: /bild/00024540/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården har denna kran av modell Desec Tracklayer ställts upp inför kommande arbeten.  5 år
ID-nummer:  24541
Direktlänk: /bild/00024541/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 26 augusti 2016

Södra delen av det nya plattformsspåret är sammankopplat med resten av spåren och efter stoppning och riktning redo för trafik.  5 år
ID-nummer:  24543
Direktlänk: /bild/00024543/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens södra ände har justerats till sin blivande form.  5 år
ID-nummer:  24544
Direktlänk: /bild/00024544/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens sluttning bort från spåren har också planerats.  5 år
ID-nummer:  24545
Direktlänk: /bild/00024545/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par växlar ligger och väntar på att placeras ut.  5 år
ID-nummer:  24546
Direktlänk: /bild/00024546/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu sjunger den tillfälliga plattformen på sista versen när det nya plattformsspåret ska tas i drift och den tillfälliga övergången inte kan vara kvar.  5 år
ID-nummer:  24547
Direktlänk: /bild/00024547/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare var så en växel på väg mot sin nya position i södra delen av bangården med hjälp av spårläggningskranen.  5 år
ID-nummer:  24548
Direktlänk: /bild/00024548/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från den tillfälliga övergången till plattformen vid spår 3. Nedtill syns korsningen till en av de två nya växlar som lagts in i det nya plattformsspåret.  7 år
ID-nummer:  21106
Direktlänk: /bild/00021106/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 421–450