Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart plattformskanten i form av L-stöd var klar byggdes det nya plattformsspåret upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats i det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.

Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill. I plattformen läggs kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylls så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret läggs prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar.

Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara vid trafikstoppets slut. Den mest klara delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 501–550

Måndag 29 augusti 2016

Framför stationshuset fortsätter arbetet med plattformen, det är nu bara ett dygn kvar tills det första tåget ska stanna här. 1 år
ID-nummer:  24650
Direktlänk: /bild/00024650/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytor planas ut och punkter mäts upp framför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24651
Direktlänk: /bild/00024651/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norrut ligger det nya plattformsspåret spikrakt och på plattformen gjuts mellanrummen mellan betongblocken i den bakre kanten igen. 1 år
ID-nummer:  24652
Direktlänk: /bild/00024652/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liftmotorvagn kommer på besök för att koppla in en anslutning till kontaktledningen från en frånskiljare. 1 år
ID-nummer:  24653
Direktlänk: /bild/00024653/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen framför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24654
Direktlänk: /bild/00024654/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningens läge kontrolleras. 1 år
ID-nummer:  24655
Direktlänk: /bild/00024655/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan bangården lyfts några kabelrännor. 1 år
ID-nummer:  24656
Direktlänk: /bild/00024656/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontrollen av kontaktledningen fortsätter norrut. 1 år
ID-nummer:  24657
Direktlänk: /bild/00024657/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den nya bryggan saknas ännu utliggare för ledningen över spår 2. 1 år
ID-nummer:  24658
Direktlänk: /bild/00024658/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här sitter också isolatorerna kvar som har skiljt strömförande kontaktledning från den strömlösa och jordade ledningen över byggarbetsplatsen. De måste nu tas bort. 1 år
ID-nummer:  24659
Direktlänk: /bild/00024659/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av en vinsch avlastas en isolator för att kunna ta bort den. 1 år
ID-nummer:  24660
Direktlänk: /bild/00024660/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontakttråden sågas av på vardera sidan om isolatorn. 1 år
ID-nummer:  24661
Direktlänk: /bild/00024661/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En skarvbit av kontakttråd skarvas ihop med den ena änden. 1 år
ID-nummer:  24662
Direktlänk: /bild/00024662/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En skarvklämma skruvas på så att trådarna sitter ihop. 1 år
ID-nummer:  24663
Direktlänk: /bild/00024663/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena änden av skarvbiten är fäst i tråden, nu återstår motsvarande jobb i den andra änden. 1 år
ID-nummer:  24664
Direktlänk: /bild/00024664/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Änden av tråden filas till för att skarven ska bli bra. 1 år
ID-nummer:  24665
Direktlänk: /bild/00024665/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skarvat och klart på den första kontakttråden och avlastningen tas bort. Nu upprepas processen på den andra tråden intill. 1 år
ID-nummer:  24666
Direktlänk: /bild/00024666/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kilen slås på den andra kontakttråden för att påbörja avspänning av den isolatorn. 1 år
ID-nummer:  24667
Direktlänk: /bild/00024667/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under tiden har nu det första spårspannet lagts tillbaka på spår 3 norr om plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  24668
Direktlänk: /bild/00024668/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen förflyttas sakta tillbaka mot de andra spårspannen. 1 år
ID-nummer:  24669
Direktlänk: /bild/00024669/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förflyttning i sidled sker genom att maskinen omväxlande ställs på larvfötter respektive stödben och att maskinen däremellan förskjuts i förhållande till dessa. 1 år
ID-nummer:  24670
Direktlänk: /bild/00024670/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen står snart rakt över spåret den ska hämta härnäst. 1 år
ID-nummer:  24671
Direktlänk: /bild/00024671/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med viss precision manövreras maskinen fram över spåret. 1 år
ID-nummer:  24672
Direktlänk: /bild/00024672/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen sänks sedan ner och hakarna skjuts in så att de greppar tag om rälerna. 1 år
ID-nummer:  24673
Direktlänk: /bild/00024673/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt görs små justeringar av bädden för det intilliggande spåret. 1 år
ID-nummer:  24674
Direktlänk: /bild/00024674/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det andra spårspannet rör sig tillbaka mot spår 3. 1 år
ID-nummer:  24675
Direktlänk: /bild/00024675/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Processen med sidoförflyttning återupprepas, här läggs skyddsplattor ut när den ska stå på stödbenen. 1 år
ID-nummer:  24676
Direktlänk: /bild/00024676/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en stund närmar sig maskinen spårspannets rätta placering. 1 år
ID-nummer:  24677
Direktlänk: /bild/00024677/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här blir det åter precisionskörning för att lägga spåret rätt. 1 år
ID-nummer:  24678
Direktlänk: /bild/00024678/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena änden ligger korrekt mot det tidigarelagda spåret, nu justeras den andra änden in. 1 år
ID-nummer:  24679
Direktlänk: /bild/00024679/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När spåret ligger rätt ska det skarvas tillfälligt med skarvjärn. 1 år
ID-nummer:  24680
Direktlänk: /bild/00024680/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården pågår samtidigt arbetet med att återställa hjälpkraftledningen. 1 år
ID-nummer:  24681
Direktlänk: /bild/00024681/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det kärvade lite att skarva ihop rälerna så en traktor kommer till undsättning. 1 år
ID-nummer:  24682
Direktlänk: /bild/00024682/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med traktorskopa och hammarslag passas rälerna in mot varandra. 1 år
ID-nummer:  24683
Direktlänk: /bild/00024683/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt fortsätter förberedelserna för spårläggning av spår 2 intill. 1 år
ID-nummer:  24684
Direktlänk: /bild/00024684/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framåt lunchtid är det första spåret återställt och kan börja makadamiseras. 1 år
ID-nummer:  24685
Direktlänk: /bild/00024685/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När spåret ännu bara ligger ovanpå bädden är det inte redo för några högre hastigheter. 1 år
ID-nummer:  24686
Direktlänk: /bild/00024686/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De sista justeringarna görs i norra delen av spår 2. 1 år
ID-nummer:  24687
Direktlänk: /bild/00024687/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen söder om stationshuset vid lunchtid, ännu återstår en del arbeten innan det är lämpligt med av och påstigning här. 1 år
ID-nummer:  24689
Direktlänk: /bild/00024689/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del av den tillfälliga plattformen har nu monterats ned och blottat resterna av den gamla plattformen under. 1 år
ID-nummer:  24688
Direktlänk: /bild/00024688/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet fortsätter för att få en tillräckligt lång kant klar på plattformen innan trafikstarten. 1 år
ID-nummer:  24690
Direktlänk: /bild/00024690/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamisering pågår på spår 3 norr om plankorsningen i norr. 1 år
ID-nummer:  24691
Direktlänk: /bild/00024691/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen har nu hämtat de två spårspannen för spår 2 som legat söder om plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  24692
Direktlänk: /bild/00024692/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det undre spannet har hängts i det övre som maskinen håller på vanligt sätt. 1 år
ID-nummer:  24693
Direktlänk: /bild/00024693/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta men säkert rullar maskinen framåt. 1 år
ID-nummer:  24694
Direktlänk: /bild/00024694/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen har nu också spärrats för biltrafik som i stället hänvisas till den tillfälliga överfarten strax söder om korsningen. 1 år
ID-nummer:  24695
Direktlänk: /bild/00024695/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen passerar plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  24696
Direktlänk: /bild/00024696/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stunds uppehåll på plankorsningen gör inget då den just nu är stängd. 1 år
ID-nummer:  24697
Direktlänk: /bild/00024697/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det första spårspannet har kommit på plats och ska nu skruvas ihop med det andra spåret tillfälligt. 1 år
ID-nummer:  24698
Direktlänk: /bild/00024698/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skarvjärn sätts på plats och tillfälliga klämmor skruvas på plats. 1 år
ID-nummer:  24699
Direktlänk: /bild/00024699/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 601–650