Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 331–360

Onsdag 24 augusti 2016

I växlarna framför stationshuset färdigställs för färd i rakspår i detta skede.  5 år
ID-nummer:  24489
Direktlänk: /bild/00024489/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget avancerar norrut, här sett från gångbron.  5 år
ID-nummer:  24490
Direktlänk: /bild/00024490/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron intill stationshuset.  5 år
ID-nummer:  24491
Direktlänk: /bild/00024491/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid lokstallet har nu kontaktledningen fram till vändskivan monterats ned.  5 år
ID-nummer:  24492
Direktlänk: /bild/00024492/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallsspåret är avelektrifierat.  5 år
ID-nummer:  24493
Direktlänk: /bild/00024493/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen i norra delen av bangården. Här syns den tidigare utgrävda delen vid plankorsningen, men snart kommer området norr om den att stå i centrum för bygget.  5 år
ID-nummer:  24494
Direktlänk: /bild/00024494/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen med den tillfälliga överfarten som användes under ombyggnaden mitt i bild. I övrigt har inte så mycket förändrats här ännu.  5 år
ID-nummer:  24495
Direktlänk: /bild/00024495/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En traktor flyttar räls från ena sidan av spår 2 till den andra.  5 år
ID-nummer:  24496
Direktlänk: /bild/00024496/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut på spår 2 håller den nybyggda delen på att kopplas samman med det gamla spåret under brygga 14.  5 år
ID-nummer:  24497
Direktlänk: /bild/00024497/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sammankopplingen av mytt och gammalt spår 2 i norr.  5 år
ID-nummer:  24498
Direktlänk: /bild/00024498/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygge intill godsmagasinet.  5 år
ID-nummer:  24499
Direktlänk: /bild/00024499/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från godsmagasinet, här är bara plattformskanten mot spåret klar.  5 år
ID-nummer:  24500
Direktlänk: /bild/00024500/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpfundament och kabelbrunnar på den andra sidan av bangården vittnar om den utvidgning av bangården med ett spår i den riktningen som kommer att göras.  5 år
ID-nummer:  24501
Direktlänk: /bild/00024501/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelbrunnar på väg ner i jorden.  5 år
ID-nummer:  24502
Direktlänk: /bild/00024502/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare en ny stolpe har monterats, den här strax norr om gångbron.  5 år
ID-nummer:  24503
Direktlänk: /bild/00024503/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen som ska bära en signal fästs i sitt fundament.  5 år
ID-nummer:  24504
Direktlänk: /bild/00024504/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset fortsätter arbetet med plattformens kantelement.  5 år
ID-nummer:  24505
Direktlänk: /bild/00024505/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut har en ny väntkur levererats.  5 år
ID-nummer:  24506
Direktlänk: /bild/00024506/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den nya stolpen söder om stationshuset har också en brygga monterats, hela anordningen brukar benämnas "häst".  5 år
ID-nummer:  24507
Direktlänk: /bild/00024507/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande stolpe norr om stationshuset sedd under gångbron.  5 år
ID-nummer:  24508
Direktlänk: /bild/00024508/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen har redan fått signalkablar framdragna.  5 år
ID-nummer:  24509
Direktlänk: /bild/00024509/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen under gångbron med stationshuset i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  24510
Direktlänk: /bild/00024510/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd mot sydost från övergången till plattformen.  5 år
ID-nummer:  24511
Direktlänk: /bild/00024511/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen med stationshuset i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  24512
Direktlänk: /bild/00024512/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset har en form byggts för pågjutning av den bakre plattformskanten där elementen hamnat för djupt på en kortare sträcka.  5 år
ID-nummer:  24513
Direktlänk: /bild/00024513/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kväll på arbetsplatsen, vy mot nordväst.  5 år
ID-nummer:  24514
Direktlänk: /bild/00024514/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen står på den norra delen av spår 2 där kontaktledningen nu också har kommit på plats.  5 år
ID-nummer:  24515
Direktlänk: /bild/00024515/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen intill den ännu inte färdigställda plattformen med godsmagasinet i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  24516
Direktlänk: /bild/00024516/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen fylls allt eftersom kabelkanaler och andra rör lagts på plats.  5 år
ID-nummer:  24517
Direktlänk: /bild/00024517/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen utanför godsmagasinet.  5 år
ID-nummer:  24518
Direktlänk: /bild/00024518/
Fotodatum: den 24 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 391–420