Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart plattformskanten i form av L-stöd var klar byggdes det nya plattformsspåret upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats i det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.

Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill. I plattformen läggs kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylls så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret läggs prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar.

Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara vid trafikstoppets slut. Den mest klara delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)

Måndag 29 augusti 2016

Den tillfälliga skarven i väntan på svetsning. 10 mån
ID-nummer:  24701
Direktlänk: /bild/00024701/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det övre spårspannet fortsätter med maskinen norrut. 10 mån
ID-nummer:  24700
Direktlänk: /bild/00024700/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret är snart framme på sin plats. 10 mån
ID-nummer:  24702
Direktlänk: /bild/00024702/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det sänks ned och passas in mot den tidigare lagda delen. 10 mån
ID-nummer:  24703
Direktlänk: /bild/00024703/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt lyfts plankorsningens träinlägg upp i båda spåren. 10 mån
ID-nummer:  24704
Direktlänk: /bild/00024704/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälligt stängda plankorsningen sedd från den provisoriska i söder. 10 mån
ID-nummer:  24705
Direktlänk: /bild/00024705/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En makadamsug rensar spåret i plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  24706
Direktlänk: /bild/00024706/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När sugen är full töms innehållet ut vid sidan av spåret. 10 mån
ID-nummer:  24707
Direktlänk: /bild/00024707/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren genom plankorsningen ska snart stoppas och riktas. 10 mån
ID-nummer:  24708
Direktlänk: /bild/00024708/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först kör makadamvagnarna förbi och lossar sin last. 10 mån
ID-nummer:  24709
Direktlänk: /bild/00024709/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Full spårtrafik i plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  24710
Direktlänk: /bild/00024710/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen rensas fortsatt med sugapparaten. 10 mån
ID-nummer:  24711
Direktlänk: /bild/00024711/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen söder om stationshuset läggs nu fint material intill de stora betongelementen. 10 mån
ID-nummer:  24712
Direktlänk: /bild/00024712/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I väntan på det permanenta ytskiktet på resterande del av plattformen läggs detta material på för att få bort det stora steget upp på kanten. 10 mån
ID-nummer:  24713
Direktlänk: /bild/00024713/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen börjar bli allt mer, om än tillfälligt, anpassad för passagerare. 10 mån
ID-nummer:  24714
Direktlänk: /bild/00024714/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen var det åter igen dags att göra upp lägerelden norr om plankorsningen i norr, eller kanske var det ännu en termitsvetsning. 10 mån
ID-nummer:  24715
Direktlänk: /bild/00024715/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktare och liftmotorvagnar parkerade söder om plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  24716
Direktlänk: /bild/00024716/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen ligger spåren nu betydligt rakare än tidigare. 10 mån
ID-nummer:  24717
Direktlänk: /bild/00024717/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även vid plattformarna läggs ännu lite makadam. 10 mån
ID-nummer:  24718
Direktlänk: /bild/00024718/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla plattformen vid spår 3 har nu gjort sitt. 10 mån
ID-nummer:  24719
Direktlänk: /bild/00024719/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsplan i väntan på morgondagens plattformspremiär, snart är det verkligen dags att se upp för tåg här. 10 mån
ID-nummer:  24720
Direktlänk: /bild/00024720/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 30 augusti 2016

Tidig morgon i Gällivare, om en knapp timme är det dags för första tåget att rulla in på det nya plattformsspåret. 10 mån
ID-nummer:  24723
Direktlänk: /bild/00024723/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut på plattformen som i sig inte ä färdigbyggd ännu. 10 mån
ID-nummer:  24724
Direktlänk: /bild/00024724/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna framför stationshuset leder ännu ingenstans i kurvläge. 10 mån
ID-nummer:  24725
Direktlänk: /bild/00024725/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya hästen intill brygga 4 får stå utan den kommande huvuddvärgsignalen ännu en tid. 10 mån
ID-nummer:  24726
Direktlänk: /bild/00024726/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd norrut från den södra delen, här pågår fortfarande kabelarbeten i den bakre delen. 10 mån
ID-nummer:  24727
Direktlänk: /bild/00024727/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny uppehållstavla med siffror har satts upp i södra delen av plattformen. 10 mån
ID-nummer:  24728
Direktlänk: /bild/00024728/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla bryggorna får också vara kvar över den nya plattformen ännu en tid. 10 mån
ID-nummer:  24729
Direktlänk: /bild/00024729/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra änden av plattformen har försetts med en U-tavla. 10 mån
ID-nummer:  24730
Direktlänk: /bild/00024730/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya delen av plattformsspåret sträcker sig ända fram till växeln i bangårdens södra ände. 10 mån
ID-nummer:  24731
Direktlänk: /bild/00024731/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformens södra ände. 10 mån
ID-nummer:  24732
Direktlänk: /bild/00024732/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några lastpallar fick markera slutet på plattformen. 10 mån
ID-nummer:  24733
Direktlänk: /bild/00024733/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det som återstår av de gamla plattformarna ligger nu öde och onåbara för vanliga resenärer. 10 mån
ID-nummer:  24734
Direktlänk: /bild/00024734/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tågbefälhavarskåp har satts upp tillfälligt med hjälp av en kabeltrumma. 10 mån
ID-nummer:  24735
Direktlänk: /bild/00024735/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
TBFH-skåp, oklart om det är inkopplat ännu. 10 mån
ID-nummer:  24736
Direktlänk: /bild/00024736/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station i väntan på det första tåget förbi den nya plattformen. 10 mån
ID-nummer:  24737
Direktlänk: /bild/00024737/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har avspärrningar gjorts runt diverse hinder för resenärerna. 10 mån
ID-nummer:  24738
Direktlänk: /bild/00024738/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln utanför stationshuset leder ännu rakt in i den gamla plattformen. 10 mån
ID-nummer:  24739
Direktlänk: /bild/00024739/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från gångbron och norrut saknar plattformen ännu sina kantelement och är därför avspärrad. Det markeras med en tillfällig U-tavla på den gamla plattformen. 10 mån
ID-nummer:  24740
Direktlänk: /bild/00024740/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det börjar bli dags för tåget mot Luleå att rulla in norrifrån och resenärerna strömmar till, mer eller mindre medvetna om den premiär som snart ska äga rum. 10 mån
ID-nummer:  24741
Direktlänk: /bild/00024741/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är inte bara resenärer som strömmar till, även en hel del folk från byggprojektet samlas för att se om det nya spåret fungerar. 10 mån
ID-nummer:  24742
Direktlänk: /bild/00024742/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så begås själva plattformspremiären när tåg 17151 rullar in. 10 mån
ID-nummer:  24743
Direktlänk: /bild/00024743/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resandeutbytet flöt utan problem och tåget kunde snart åter lämna plattformen. 10 mån
ID-nummer:  24744
Direktlänk: /bild/00024744/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter sattes hindertavlan upp då ett A-skydd anordnades för att skydda arbetena på plattformen. 10 mån
ID-nummer:  24745
Direktlänk: /bild/00024745/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De kvarvarande gamla skyltarna blev nu lite vilseledande då skylten om spår 1 såg ut att avse det nya plattformsspåret som ännu heter spår 2. 10 mån
ID-nummer:  24746
Direktlänk: /bild/00024746/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsplanen sedd från gångbron. 10 mån
ID-nummer:  24747
Direktlänk: /bild/00024747/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra delen av plattformen från gångbron. 10 mån
ID-nummer:  24748
Direktlänk: /bild/00024748/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny dvärgsignal har satts upp i södergående riktning vid norra delen av plattformen motstående den befintliga huvudsignalen. I bakgrunden har också den gamla växelförbindelsen mellan spår 4 och 5 för vidare färd mot lokstallet rivits under helgens trafikstopp. 10 mån
ID-nummer:  24749
Direktlänk: /bild/00024749/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena intensifieras nu på motsatt sida av bangården. 10 mån
ID-nummer:  24750
Direktlänk: /bild/00024750/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt fortsätter också plattformsbygget intill godsmagasinet. 10 mån
ID-nummer:  24751
Direktlänk: /bild/00024751/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!