Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 551–600

Måndag 29 augusti 2016

Den tillfälliga skarven i väntan på svetsning. 1 år
ID-nummer:  24701
Direktlänk: /bild/00024701/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det övre spårspannet fortsätter med maskinen norrut. 1 år
ID-nummer:  24700
Direktlänk: /bild/00024700/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret är snart framme på sin plats. 1 år
ID-nummer:  24702
Direktlänk: /bild/00024702/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det sänks ned och passas in mot den tidigare lagda delen. 1 år
ID-nummer:  24703
Direktlänk: /bild/00024703/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt lyfts plankorsningens träinlägg upp i båda spåren. 1 år
ID-nummer:  24704
Direktlänk: /bild/00024704/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälligt stängda plankorsningen sedd från den provisoriska i söder. 1 år
ID-nummer:  24705
Direktlänk: /bild/00024705/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En makadamsug rensar spåret i plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  24706
Direktlänk: /bild/00024706/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När sugen är full töms innehållet ut vid sidan av spåret. 1 år
ID-nummer:  24707
Direktlänk: /bild/00024707/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren genom plankorsningen ska snart stoppas och riktas. 1 år
ID-nummer:  24708
Direktlänk: /bild/00024708/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först kör makadamvagnarna förbi och lossar sin last. 1 år
ID-nummer:  24709
Direktlänk: /bild/00024709/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Full spårtrafik i plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  24710
Direktlänk: /bild/00024710/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen rensas fortsatt med sugapparaten. 1 år
ID-nummer:  24711
Direktlänk: /bild/00024711/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen söder om stationshuset läggs nu fint material intill de stora betongelementen. 1 år
ID-nummer:  24712
Direktlänk: /bild/00024712/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I väntan på det permanenta ytskiktet på resterande del av plattformen läggs detta material på för att få bort det stora steget upp på kanten. 1 år
ID-nummer:  24713
Direktlänk: /bild/00024713/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen börjar bli allt mer, om än tillfälligt, anpassad för passagerare. 1 år
ID-nummer:  24714
Direktlänk: /bild/00024714/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen var det åter igen dags att göra upp lägerelden norr om plankorsningen i norr, eller kanske var det ännu en termitsvetsning. 1 år
ID-nummer:  24715
Direktlänk: /bild/00024715/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktare och liftmotorvagnar parkerade söder om plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  24716
Direktlänk: /bild/00024716/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen ligger spåren nu betydligt rakare än tidigare. 1 år
ID-nummer:  24717
Direktlänk: /bild/00024717/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även vid plattformarna läggs ännu lite makadam. 1 år
ID-nummer:  24718
Direktlänk: /bild/00024718/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla plattformen vid spår 3 har nu gjort sitt. 1 år
ID-nummer:  24719
Direktlänk: /bild/00024719/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsplan i väntan på morgondagens plattformspremiär, snart är det verkligen dags att se upp för tåg här. 1 år
ID-nummer:  24720
Direktlänk: /bild/00024720/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 30 augusti 2016

Tidig morgon i Gällivare, om en knapp timme är det dags för första tåget att rulla in på det nya plattformsspåret. 1 år
ID-nummer:  24723
Direktlänk: /bild/00024723/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut på plattformen som i sig inte ä färdigbyggd ännu. 1 år
ID-nummer:  24724
Direktlänk: /bild/00024724/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna framför stationshuset leder ännu ingenstans i kurvläge. 1 år
ID-nummer:  24725
Direktlänk: /bild/00024725/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya hästen intill brygga 4 får stå utan den kommande huvuddvärgsignalen ännu en tid. 1 år
ID-nummer:  24726
Direktlänk: /bild/00024726/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd norrut från den södra delen, här pågår fortfarande kabelarbeten i den bakre delen. 1 år
ID-nummer:  24727
Direktlänk: /bild/00024727/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny uppehållstavla med siffror har satts upp i södra delen av plattformen. 1 år
ID-nummer:  24728
Direktlänk: /bild/00024728/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla bryggorna får också vara kvar över den nya plattformen ännu en tid. 1 år
ID-nummer:  24729
Direktlänk: /bild/00024729/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra änden av plattformen har försetts med en U-tavla. 1 år
ID-nummer:  24730
Direktlänk: /bild/00024730/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya delen av plattformsspåret sträcker sig ända fram till växeln i bangårdens södra ände. 1 år
ID-nummer:  24731
Direktlänk: /bild/00024731/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformens södra ände. 1 år
ID-nummer:  24732
Direktlänk: /bild/00024732/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några lastpallar fick markera slutet på plattformen. 1 år
ID-nummer:  24733
Direktlänk: /bild/00024733/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det som återstår av de gamla plattformarna ligger nu öde och onåbara för vanliga resenärer. 1 år
ID-nummer:  24734
Direktlänk: /bild/00024734/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tågbefälhavarskåp har satts upp tillfälligt med hjälp av en kabeltrumma. 1 år
ID-nummer:  24735
Direktlänk: /bild/00024735/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
TBFH-skåp, oklart om det är inkopplat ännu. 1 år
ID-nummer:  24736
Direktlänk: /bild/00024736/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station i väntan på det första tåget förbi den nya plattformen. 1 år
ID-nummer:  24737
Direktlänk: /bild/00024737/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har avspärrningar gjorts runt diverse hinder för resenärerna. 1 år
ID-nummer:  24738
Direktlänk: /bild/00024738/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln utanför stationshuset leder ännu rakt in i den gamla plattformen. 1 år
ID-nummer:  24739
Direktlänk: /bild/00024739/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från gångbron och norrut saknar plattformen ännu sina kantelement och är därför avspärrad. Det markeras med en tillfällig U-tavla på den gamla plattformen. 1 år
ID-nummer:  24740
Direktlänk: /bild/00024740/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det börjar bli dags för tåget mot Luleå att rulla in norrifrån och resenärerna strömmar till, mer eller mindre medvetna om den premiär som snart ska äga rum. 1 år
ID-nummer:  24741
Direktlänk: /bild/00024741/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är inte bara resenärer som strömmar till, även en hel del folk från byggprojektet samlas för att se om det nya spåret fungerar. 1 år
ID-nummer:  24742
Direktlänk: /bild/00024742/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så begås själva plattformspremiären när tåg 17151 rullar in. 1 år
ID-nummer:  24743
Direktlänk: /bild/00024743/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resandeutbytet flöt utan problem och tåget kunde snart åter lämna plattformen. 1 år
ID-nummer:  24744
Direktlänk: /bild/00024744/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter sattes hindertavlan upp då ett A-skydd anordnades för att skydda arbetena på plattformen. 1 år
ID-nummer:  24745
Direktlänk: /bild/00024745/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De kvarvarande gamla skyltarna blev nu lite vilseledande då skylten om spår 1 såg ut att avse det nya plattformsspåret som ännu heter spår 2. 1 år
ID-nummer:  24746
Direktlänk: /bild/00024746/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsplanen sedd från gångbron. 1 år
ID-nummer:  24747
Direktlänk: /bild/00024747/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra delen av plattformen från gångbron. 1 år
ID-nummer:  24748
Direktlänk: /bild/00024748/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny dvärgsignal har satts upp i södergående riktning vid norra delen av plattformen motstående den befintliga huvudsignalen. I bakgrunden har också den gamla växelförbindelsen mellan spår 4 och 5 för vidare färd mot lokstallet rivits under helgens trafikstopp. 1 år
ID-nummer:  24749
Direktlänk: /bild/00024749/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena intensifieras nu på motsatt sida av bangården. 1 år
ID-nummer:  24750
Direktlänk: /bild/00024750/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt fortsätter också plattformsbygget intill godsmagasinet. 1 år
ID-nummer:  24751
Direktlänk: /bild/00024751/
Fotodatum: den 30 augusti 2016
Publicerad: den 31 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 651–689