Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart plattformskanten i form av L-stöd var klar byggdes det nya plattformsspåret upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats i det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.

Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill. I plattformen läggs kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylls så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret läggs prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar.

Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara vid trafikstoppets slut. Den mest klara delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)

Söndag 28 augusti 2016

Dräneringsarbetena sker framför allt på nordöstra sidan av gropen. 10 mån
ID-nummer:  24600
Direktlänk: /bild/00024600/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu återstår en hel del fyllnadsmassor att transportera in innan de båda spåren kan återställas. 10 mån
ID-nummer:  24602
Direktlänk: /bild/00024602/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En jämn bädd för dräneringen förbereds längs kanten av gropen. 10 mån
ID-nummer:  24601
Direktlänk: /bild/00024601/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett kort samtal alltmedan mer massor fraktas in. 10 mån
ID-nummer:  24603
Direktlänk: /bild/00024603/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsmassor lossas från en dumper. 10 mån
ID-nummer:  24604
Direktlänk: /bild/00024604/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin jämnar till medan ytterligare en dumper är på väg fram. 10 mån
ID-nummer:  24605
Direktlänk: /bild/00024605/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett lass tippas. 10 mån
ID-nummer:  24606
Direktlänk: /bild/00024606/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med grävmaskinens hjälp fylls massorna ända fram till den befintliga bankroppen. 10 mån
ID-nummer:  24607
Direktlänk: /bild/00024607/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsarbetena till höger och arbetet med fyllning upp till spårets blivande nivå till vänster pågår parallellt. 10 mån
ID-nummer:  24608
Direktlänk: /bild/00024608/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ett dike grävts skapas en bädd av singel för dräneringsröret. 10 mån
ID-nummer:  24609
Direktlänk: /bild/00024609/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera singel hälls ner i diket. 10 mån
ID-nummer:  24610
Direktlänk: /bild/00024610/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden jämnas ut med skopan. 10 mån
ID-nummer:  24611
Direktlänk: /bild/00024611/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden vibreras och görs plan på rätt höjd. 10 mån
ID-nummer:  24612
Direktlänk: /bild/00024612/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan röret slutligen läggas ut. 10 mån
ID-nummer:  24613
Direktlänk: /bild/00024613/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare har fler rör kommit på plats. 10 mån
ID-nummer:  24614
Direktlänk: /bild/00024614/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Eftermiddagens arbeten i norra delen av bangården. 10 mån
ID-nummer:  24615
Direktlänk: /bild/00024615/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i norra delen av gropen pågår arbeten med dränering. 10 mån
ID-nummer:  24616
Direktlänk: /bild/00024616/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bädd för dräneringsröret byggs även här. 10 mån
ID-nummer:  24617
Direktlänk: /bild/00024617/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I väntan på att bankroppen ska bli klar arbetas det också en del på spåren som senare ska läggas tillbaka. 10 mån
ID-nummer:  24618
Direktlänk: /bild/00024618/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detsamma gäller spårspannet för spår 2 längre söderut, notera den nya kontaktledningsbryggan i bakgrunden. 10 mån
ID-nummer:  24619
Direktlänk: /bild/00024619/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sommargrön bangård under omdaning. Här syns också den nya bryggan som dock ännu inte fått några utliggare monterade. 10 mån
ID-nummer:  24620
Direktlänk: /bild/00024620/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liftmotorvagn på det avelektrifierade spåret vid lokstallet. 10 mån
ID-nummer:  24621
Direktlänk: /bild/00024621/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsarbetena fortsätter under eftermiddagen. 10 mån
ID-nummer:  24622
Direktlänk: /bild/00024622/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast plankorsningen fylls nu även över dräneringen. 10 mån
ID-nummer:  24623
Direktlänk: /bild/00024623/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här gäller det att vara noggrann så att rören inte skadas. 10 mån
ID-nummer:  24624
Direktlänk: /bild/00024624/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av gropen går rörläggningen också framåt. 10 mån
ID-nummer:  24625
Direktlänk: /bild/00024625/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneingsrör läggs i arbetsområdets nordligaste del. 10 mån
ID-nummer:  24626
Direktlänk: /bild/00024626/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsarbetet fortgår. 10 mån
ID-nummer:  24627
Direktlänk: /bild/00024627/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill godsmagasinet arbetar man vidare med plattformen. 10 mån
ID-nummer:  24628
Direktlänk: /bild/00024628/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter klockan halv åtta på kvällen börjar fyllningsarbetet att nå sitt slut när en stor allt mer plan yta har skapats. 10 mån
ID-nummer:  24629
Direktlänk: /bild/00024629/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Visst arbete pågår fortfarande närmast plankorsningen. 10 mån
ID-nummer:  24630
Direktlänk: /bild/00024630/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med stora skopor planeras bädden. 10 mån
ID-nummer:  24631
Direktlänk: /bild/00024631/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jämnt ska det tids nog bli. 10 mån
ID-nummer:  24632
Direktlänk: /bild/00024632/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några skopor till på rätt plats så blir det fint. 10 mån
ID-nummer:  24633
Direktlänk: /bild/00024633/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lång arbetsdag går mot sitt slut, men ännu återstår en hel del arbete innan tågtrafiken kan återupptas. Ytterligare mer än ett dygn finns dock avsatt innan det behöver gå tåg här förbi igen. 10 mån
ID-nummer:  24634
Direktlänk: /bild/00024634/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen fortsätter arbetet med att lägga kantelement framför stationshuset i kvällssolen. 10 mån
ID-nummer:  24635
Direktlänk: /bild/00024635/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den nya bryggan har man nu börjat montera utliggare i stället för de tillfälliga upphängningar som ledningarna hängt i under dagen. 10 mån
ID-nummer:  24636
Direktlänk: /bild/00024636/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan med en del av den gamla brygga 14 i förgrunden. 10 mån
ID-nummer:  24637
Direktlänk: /bild/00024637/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två liftmotorvagnar används i arbetet med den nya bryggan även nu. 10 mån
ID-nummer:  24638
Direktlänk: /bild/00024638/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Litsar mellan bärlina och kontakttråd klipps och justeras. 10 mån
ID-nummer:  24639
Direktlänk: /bild/00024639/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den andra vagnen är det dags att sätta upp ännu en utliggare. 10 mån
ID-nummer:  24640
Direktlänk: /bild/00024640/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggaren fästs i det nedre fästet. 10 mån
ID-nummer:  24641
Direktlänk: /bild/00024641/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre stängerna vecklas ut för att kunna fästa utliggaren även upptill. 10 mån
ID-nummer:  24642
Direktlänk: /bild/00024642/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När det övre fästet kommer på plats börjar det se ut som man är van att se utliggaren. 10 mån
ID-nummer:  24643
Direktlänk: /bild/00024643/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Konstruktionen är större än man föreställer sig från marken. 10 mån
ID-nummer:  24644
Direktlänk: /bild/00024644/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Monterat och klart, nu återstår att fästa kontaktledningen i utliggaren. 10 mån
ID-nummer:  24645
Direktlänk: /bild/00024645/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är en del trassel att fixa vid byte av brygga, speciellt då avståndet mellan bärlina och kontakttråd blir mindre på den nya än på den gamla bryggan. 10 mån
ID-nummer:  24646
Direktlänk: /bild/00024646/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu får många av de gamla bryggorna med tillhörande armaturer vara kvar och lysa upp skymningen. 10 mån
ID-nummer:  24647
Direktlänk: /bild/00024647/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 29 augusti 2016

Norra bangårdsänden vid sjutiden på morgonen. Ytan har försetts med makadam och är redo för spårläggning. 10 mån
ID-nummer:  24648
Direktlänk: /bild/00024648/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Allt har jämnats till och packats efter konstens alla regler. 10 mån
ID-nummer:  24649
Direktlänk: /bild/00024649/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!