Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 451–500

Söndag 28 augusti 2016

Dräneringsarbetena sker framför allt på nordöstra sidan av gropen. 1 år
ID-nummer:  24600
Direktlänk: /bild/00024600/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu återstår en hel del fyllnadsmassor att transportera in innan de båda spåren kan återställas. 1 år
ID-nummer:  24602
Direktlänk: /bild/00024602/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En jämn bädd för dräneringen förbereds längs kanten av gropen. 1 år
ID-nummer:  24601
Direktlänk: /bild/00024601/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett kort samtal alltmedan mer massor fraktas in. 1 år
ID-nummer:  24603
Direktlänk: /bild/00024603/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsmassor lossas från en dumper. 1 år
ID-nummer:  24604
Direktlänk: /bild/00024604/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin jämnar till medan ytterligare en dumper är på väg fram. 1 år
ID-nummer:  24605
Direktlänk: /bild/00024605/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett lass tippas. 1 år
ID-nummer:  24606
Direktlänk: /bild/00024606/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med grävmaskinens hjälp fylls massorna ända fram till den befintliga bankroppen. 1 år
ID-nummer:  24607
Direktlänk: /bild/00024607/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringsarbetena till höger och arbetet med fyllning upp till spårets blivande nivå till vänster pågår parallellt. 1 år
ID-nummer:  24608
Direktlänk: /bild/00024608/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att ett dike grävts skapas en bädd av singel för dräneringsröret. 1 år
ID-nummer:  24609
Direktlänk: /bild/00024609/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera singel hälls ner i diket. 1 år
ID-nummer:  24610
Direktlänk: /bild/00024610/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden jämnas ut med skopan. 1 år
ID-nummer:  24611
Direktlänk: /bild/00024611/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden vibreras och görs plan på rätt höjd. 1 år
ID-nummer:  24612
Direktlänk: /bild/00024612/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan röret slutligen läggas ut. 1 år
ID-nummer:  24613
Direktlänk: /bild/00024613/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare har fler rör kommit på plats. 1 år
ID-nummer:  24614
Direktlänk: /bild/00024614/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Eftermiddagens arbeten i norra delen av bangården. 1 år
ID-nummer:  24615
Direktlänk: /bild/00024615/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i norra delen av gropen pågår arbeten med dränering. 1 år
ID-nummer:  24616
Direktlänk: /bild/00024616/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bädd för dräneringsröret byggs även här. 1 år
ID-nummer:  24617
Direktlänk: /bild/00024617/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I väntan på att bankroppen ska bli klar arbetas det också en del på spåren som senare ska läggas tillbaka. 1 år
ID-nummer:  24618
Direktlänk: /bild/00024618/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detsamma gäller spårspannet för spår 2 längre söderut, notera den nya kontaktledningsbryggan i bakgrunden. 1 år
ID-nummer:  24619
Direktlänk: /bild/00024619/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sommargrön bangård under omdaning. Här syns också den nya bryggan som dock ännu inte fått några utliggare monterade. 1 år
ID-nummer:  24620
Direktlänk: /bild/00024620/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liftmotorvagn på det avelektrifierade spåret vid lokstallet. 1 år
ID-nummer:  24621
Direktlänk: /bild/00024621/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsarbetena fortsätter under eftermiddagen. 1 år
ID-nummer:  24622
Direktlänk: /bild/00024622/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast plankorsningen fylls nu även över dräneringen. 1 år
ID-nummer:  24623
Direktlänk: /bild/00024623/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här gäller det att vara noggrann så att rören inte skadas. 1 år
ID-nummer:  24624
Direktlänk: /bild/00024624/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av gropen går rörläggningen också framåt. 1 år
ID-nummer:  24625
Direktlänk: /bild/00024625/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneingsrör läggs i arbetsområdets nordligaste del. 1 år
ID-nummer:  24626
Direktlänk: /bild/00024626/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsarbetet fortgår. 1 år
ID-nummer:  24627
Direktlänk: /bild/00024627/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill godsmagasinet arbetar man vidare med plattformen. 1 år
ID-nummer:  24628
Direktlänk: /bild/00024628/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter klockan halv åtta på kvällen börjar fyllningsarbetet att nå sitt slut när en stor allt mer plan yta har skapats. 1 år
ID-nummer:  24629
Direktlänk: /bild/00024629/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Visst arbete pågår fortfarande närmast plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  24630
Direktlänk: /bild/00024630/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med stora skopor planeras bädden. 1 år
ID-nummer:  24631
Direktlänk: /bild/00024631/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jämnt ska det tids nog bli. 1 år
ID-nummer:  24632
Direktlänk: /bild/00024632/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några skopor till på rätt plats så blir det fint. 1 år
ID-nummer:  24633
Direktlänk: /bild/00024633/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lång arbetsdag går mot sitt slut, men ännu återstår en hel del arbete innan tågtrafiken kan återupptas. Ytterligare mer än ett dygn finns dock avsatt innan det behöver gå tåg här förbi igen. 1 år
ID-nummer:  24634
Direktlänk: /bild/00024634/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen fortsätter arbetet med att lägga kantelement framför stationshuset i kvällssolen. 1 år
ID-nummer:  24635
Direktlänk: /bild/00024635/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den nya bryggan har man nu börjat montera utliggare i stället för de tillfälliga upphängningar som ledningarna hängt i under dagen. 1 år
ID-nummer:  24636
Direktlänk: /bild/00024636/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan med en del av den gamla brygga 14 i förgrunden. 1 år
ID-nummer:  24637
Direktlänk: /bild/00024637/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två liftmotorvagnar används i arbetet med den nya bryggan även nu. 1 år
ID-nummer:  24638
Direktlänk: /bild/00024638/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Litsar mellan bärlina och kontakttråd klipps och justeras. 1 år
ID-nummer:  24639
Direktlänk: /bild/00024639/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den andra vagnen är det dags att sätta upp ännu en utliggare. 1 år
ID-nummer:  24640
Direktlänk: /bild/00024640/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggaren fästs i det nedre fästet. 1 år
ID-nummer:  24641
Direktlänk: /bild/00024641/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre stängerna vecklas ut för att kunna fästa utliggaren även upptill. 1 år
ID-nummer:  24642
Direktlänk: /bild/00024642/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När det övre fästet kommer på plats börjar det se ut som man är van att se utliggaren. 1 år
ID-nummer:  24643
Direktlänk: /bild/00024643/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Konstruktionen är större än man föreställer sig från marken. 1 år
ID-nummer:  24644
Direktlänk: /bild/00024644/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Monterat och klart, nu återstår att fästa kontaktledningen i utliggaren. 1 år
ID-nummer:  24645
Direktlänk: /bild/00024645/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är en del trassel att fixa vid byte av brygga, speciellt då avståndet mellan bärlina och kontakttråd blir mindre på den nya än på den gamla bryggan. 1 år
ID-nummer:  24646
Direktlänk: /bild/00024646/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu får många av de gamla bryggorna med tillhörande armaturer vara kvar och lysa upp skymningen. 1 år
ID-nummer:  24647
Direktlänk: /bild/00024647/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 29 augusti 2016

Norra bangårdsänden vid sjutiden på morgonen. Ytan har försetts med makadam och är redo för spårläggning. 1 år
ID-nummer:  24648
Direktlänk: /bild/00024648/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Allt har jämnats till och packats efter konstens alla regler. 1 år
ID-nummer:  24649
Direktlänk: /bild/00024649/
Fotodatum: den 29 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 551–600