Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 401–450

Lördag 27 augusti 2016

Även om plattformen inte är klar blir det snart vaktavlösning mellan tillfällig och ny plattform. 1 år
ID-nummer:  24550
Direktlänk: /bild/00024550/
Fotodatum: den 27 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset är plattformen ännu avspärrad. 1 år
ID-nummer:  24551
Direktlänk: /bild/00024551/
Fotodatum: den 27 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen sedd mot nordväst från gångbron. 1 år
ID-nummer:  24552
Direktlänk: /bild/00024552/
Fotodatum: den 27 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny och tillfällig plattform sedda söderut från gångbron. 1 år
ID-nummer:  24553
Direktlänk: /bild/00024553/
Fotodatum: den 27 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 28 augusti 2016

När söndagsmorgonen grytt har det gått några timmar på 48-timmarsavstängningen av trafiken på Malmbanan och grävmaskiner har redan grävt ett stort hål i bangården norr om plankorsningen i norra änden. 1 år
ID-nummer:  24554
Direktlänk: /bild/00024554/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med flera stora maskiner går arbetet så snabbt som det måste ske för att hinna med schakten enligt plan. 1 år
ID-nummer:  24555
Direktlänk: /bild/00024555/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De uppgrävda massorna tippas av på bangårdens nordöstra sida. 1 år
ID-nummer:  24556
Direktlänk: /bild/00024556/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där ser en lastmaskin till att de kommer undan så att vägen för andra fordon inte spärras. 1 år
ID-nummer:  24557
Direktlänk: /bild/00024557/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med den stora skopan på grävmaskinen går arbetet fort framåt. 1 år
ID-nummer:  24558
Direktlänk: /bild/00024558/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plankorsningen ligger ett av de spårspann som lyfts bort under arbetet. 1 år
ID-nummer:  24559
Direktlänk: /bild/00024559/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen till vänster tippar sina skopor närmare den stora maskinen till höger som lyfter upp massorna ur gropen. 1 år
ID-nummer:  24560
Direktlänk: /bild/00024560/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det krävs viss samordning med så många maskiner som svänger fram och tillbaka samtidigt. 1 år
ID-nummer:  24561
Direktlänk: /bild/00024561/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannet från spår 3 har lagts på Inlandsbanans spår intill. 1 år
ID-nummer:  24562
Direktlänk: /bild/00024562/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De kablar som man stöter på grävs av och dras bort, med hopp om att de inte längre är i drift. Någon tid för noggrann undersökning finns inte. 1 år
ID-nummer:  24563
Direktlänk: /bild/00024563/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen växer allt eftersom och man kan ju lätt undra när det ska gå att köra tåg här igen. 1 år
ID-nummer:  24564
Direktlänk: /bild/00024564/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den mån det finns en dumper till hands tippas massorna direkt på dess flak för bortforsling. 1 år
ID-nummer:  24565
Direktlänk: /bild/00024565/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skopans storlek blir tydlig när den jämförs med dumperflaket. 1 år
ID-nummer:  24566
Direktlänk: /bild/00024566/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dt växande hålet sett från plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  24567
Direktlänk: /bild/00024567/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskiner, grävmaskiner och dumprar, det är många stora fordon i rörelse på en liten yta. 1 år
ID-nummer:  24568
Direktlänk: /bild/00024568/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen grävs även från norr av ytterligare grävmaskiner. 1 år
ID-nummer:  24569
Direktlänk: /bild/00024569/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen tar slut vid brygga 25 där också kontaktledningen har jordats. 1 år
ID-nummer:  24570
Direktlänk: /bild/00024570/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En större grävmaskin arbetar också i den norra gropen. 1 år
ID-nummer:  24571
Direktlänk: /bild/00024571/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora grävmaskinen i den norra gropen till vänster med maskinerna längre söderut i bakgrunden till höger. 1 år
ID-nummer:  24572
Direktlänk: /bild/00024572/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samarbetet i södra gropen fortsätter. 1 år
ID-nummer:  24573
Direktlänk: /bild/00024573/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt börjar gropen längst i söder fyllas med nytt material för grundläggning av bankroppen. 1 år
ID-nummer:  24574
Direktlänk: /bild/00024574/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskiner och spårläggare under totalstoppets inledande timmar. 1 år
ID-nummer:  24575
Direktlänk: /bild/00024575/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut på bangården pågår montage av den första nya kontaktledningsbryggan. 1 år
ID-nummer:  24576
Direktlänk: /bild/00024576/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När båda ändar hamnat rätt i förhållande till stolparna sänks bryggan ner mot sina stöd. 1 år
ID-nummer:  24577
Direktlänk: /bild/00024577/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya stolpar har också satts upp längs norra delen av plattformskanten. 1 år
ID-nummer:  24578
Direktlänk: /bild/00024578/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan har hamnat i sitt rätta läge och har fästs fast. 1 år
ID-nummer:  24579
Direktlänk: /bild/00024579/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare har kranens lyftöglor i stället krokats i den ena halvan av gamla brygga 14 intill den nya bryggan. 1 år
ID-nummer:  24580
Direktlänk: /bild/00024580/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en del arbete med vinkelslip lossnar bryggan i ena änden. 1 år
ID-nummer:  24581
Direktlänk: /bild/00024581/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den andra änden var man först tvungen att kapa bort stolpens övre del med belysningsarmatur. 1 år
ID-nummer:  24582
Direktlänk: /bild/00024582/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter kunde bryggan lossas även i den sidan och den hänger här löst i kranen. 1 år
ID-nummer:  24583
Direktlänk: /bild/00024583/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så lämnar den första av de gamla bryggorna sin plats under det här projektet, notera de slaka dragstängerna när bryggan inte längre tyngs av sin egen vikt. 1 år
ID-nummer:  24584
Direktlänk: /bild/00024584/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med ett spännband fäst i änden av bryggan kan den styras under luftfärden. 1 år
ID-nummer:  24585
Direktlänk: /bild/00024585/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena halvan av brygga 14 håller på att ta mark vid sidan av bangården. 1 år
ID-nummer:  24586
Direktlänk: /bild/00024586/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan skyms inte längre av någon gammal brygga på den vänstra halvan. 1 år
ID-nummer:  24587
Direktlänk: /bild/00024587/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En första större förändring har skett i kontaktledningsanläggningen. 1 år
ID-nummer:  24588
Direktlänk: /bild/00024588/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid stationshuset har övergången till den tillfälliga plattformen nu tagits bort så att spåret kan förberedas för trafik. 1 år
ID-nummer:  24589
Direktlänk: /bild/00024589/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsspåret har nu riktats, vy mot nordväst från gångbron. 1 år
ID-nummer:  24590
Direktlänk: /bild/00024590/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron mot den nu stängda tillfälliga plattformen. 1 år
ID-nummer:  24591
Direktlänk: /bild/00024591/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I bangårdens norra är schaktarbetena avslutade på tidig eftermiddag och återfyllnadsarbete pågår. 1 år
ID-nummer:  24592
Direktlänk: /bild/00024592/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen har fyllts med ett lager krossmassor varefter dräneringen byggs. 1 år
ID-nummer:  24593
Direktlänk: /bild/00024593/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massor tas in via en tillfällig infart från en intilliggande industritomt. 1 år
ID-nummer:  24594
Direktlänk: /bild/00024594/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dumper timmar fyllnadsmassor ner i gropen där lastmaskiner väntar på att fördela dessa. 1 år
ID-nummer:  24595
Direktlänk: /bild/00024595/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även lastmaskiner kör in fyllnadsmassorna till gropen. 1 år
ID-nummer:  24596
Direktlänk: /bild/00024596/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från plankorsningen och norrut har hjälpkraftledning och jordlina kapats varvid de gamla stolparna tycks luta mer än vanligt. 1 år
ID-nummer:  24597
Direktlänk: /bild/00024597/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannet för spår 3 ligger ännu och vilar på Inlandsbanans spår intill gropen. 1 år
ID-nummer:  24598
Direktlänk: /bild/00024598/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dumprar står på kö med fyllnadsmassor som lagrats längre söderut intill bangården. 1 år
ID-nummer:  24599
Direktlänk: /bild/00024599/
Fotodatum: den 28 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 501–550