Juli 2016

Under juli månads arbeten på bangården i Gällivare fortsatte de omfattande schaktarbeten som inleddes i juni. Schaktningen och grundläggningen för plattformen och det blivande plattformsspåret fortsatte norrut och passerade stationshuset. Plattformskanten byggdes upp allt eftersom grundläggningen blev klar och dessutom placerades de kabelbrunnar och den kanalisering som byggs in i plattformen ut. Den tillfälliga plattformen vid spår 3 bestående av ställningar ovanpå den mestadels raserade låga delen av gamla plattformen färdigställdes också och togs i drift så snart den nya plattformskanten byggts fram till stationshuset. Dessutom återställdes delar av den gamla plattforms höga del efter att schaktningsarbetena färdigställts för att plattformslängden skulle räcka för de långa nattågen.

På andra sidan av bangården pågick schaktningsarbeten framför allt vid södra bangårdsänden där bangården förlängs något och där flera nya växlar hamnar utanför det gamla spårområdet. Grunden för dessa växlar, bland annat en skyddsväxel med skyddsspår, byggdes under denna månad. Längre norrut påbörjades också arbetet med att gräva ner stolpfundament för nya kontaktledningsstolpar.

Bilder och filmer (281)

Måndag 4 juli 2016

Arbeten i sommarnatten i midnattssolens ljus när Malmbanan var stängd för trafik under ett dygn. Här schaktas det nära de annars trafikerade spåren vid södra bangårdsänden något efter klockan 01. 11 mån
ID-nummer:  23049
Direktlänk: /bild/00023049/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena pågår söder om den hittills byggda plattformskanten. 11 mån
ID-nummer:  23050
Direktlänk: /bild/00023050/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på andra sidan bangården pågår arbeten i schaktgropen där, här läggs utjämningslagret under det blivande skyddsspåret. 11 mån
ID-nummer:  23051
Direktlänk: /bild/00023051/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Materialet jämnas till och vibreras innan isoleringen ska läggas. 11 mån
ID-nummer:  23052
Direktlänk: /bild/00023052/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par timmar senare har grävmaskinen på spårens nordöstra sida kommit djupare ner i jordlagren. 11 mån
ID-nummer:  23025
Direktlänk: /bild/00023025/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen omedelbart söder om den plattformskant som byggts. 11 mån
ID-nummer:  23026
Direktlänk: /bild/00023026/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbeten i timmen efter klockan 3 på natten. 11 mån
ID-nummer:  23028
Direktlänk: /bild/00023028/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på andra sidan av bangården pågår schaktning under den ljusa natten, till vänster syns också material för den tillfälliga plattform som byggs. 11 mån
ID-nummer:  23027
Direktlänk: /bild/00023027/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter åtta på morgonen har schaktningsarbetena avslutats och isolering läggs i gropen. 11 mån
ID-nummer:  23029
Direktlänk: /bild/00023029/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dränering och speciella där till hörande materialkvaliteter läggs också ner i gropen. 11 mån
ID-nummer:  23030
Direktlänk: /bild/00023030/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen är på plats och fyllning väntar. 11 mån
ID-nummer:  23031
Direktlänk: /bild/00023031/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler isoleringsskivor läggs i södra delen av gropen. 11 mån
ID-nummer:  23032
Direktlänk: /bild/00023032/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på sydvästra sidan av gropen pågår schaktning nära de befintliga spåren under denna trafiklösa dag. 11 mån
ID-nummer:  23033
Direktlänk: /bild/00023033/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I gropen för skyddsspåret har isoleringen kommit på plats. 11 mån
ID-nummer:  23034
Direktlänk: /bild/00023034/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Olika stadier i byggprocessen i gropen vid södra bangårdsänden. 11 mån
ID-nummer:  23035
Direktlänk: /bild/00023035/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gäller att hålla koll på de kablar som finns i bankroppen när grävskoporna borrar sig in i den. 11 mån
ID-nummer:  23036
Direktlänk: /bild/00023036/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare stationshuset är det framför allt bygget av den tillfälliga plattformen som pågår. 11 mån
ID-nummer:  23037
Direktlänk: /bild/00023037/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset grävs också kablar fram i anslutningen från det större teknikhus som syns intill parkeringen i bakgrunden. 11 mån
ID-nummer:  23038
Direktlänk: /bild/00023038/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kabelrännor har grävts upp utanför godsmagasinet. 11 mån
ID-nummer:  23039
Direktlänk: /bild/00023039/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt stort stolpfundament väntar på att placeras på sin slutliga plats. 11 mån
ID-nummer:  23040
Direktlänk: /bild/00023040/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen har groparna i söder åtminstone delvis återfyllts. 11 mån
ID-nummer:  23041
Direktlänk: /bild/00023041/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett första lager krossmassor har lagts i botten, men mer ska fyllas på. 11 mån
ID-nummer:  23042
Direktlänk: /bild/00023042/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tillfälliga plattformsbygget fortsätter. 11 mån
ID-nummer:  23043
Direktlänk: /bild/00023043/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd söderut vid stationshuset. 11 mån
ID-nummer:  23044
Direktlänk: /bild/00023044/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför stationshuset är gropen återfylld och nästa steg är att bygga plattformen även här. 11 mån
ID-nummer:  23045
Direktlänk: /bild/00023045/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen vid spår 3 utanför stationshuset. 11 mån
ID-nummer:  23046
Direktlänk: /bild/00023046/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plattformen når nu snart fram till den tidigare plattformsövergången och byggs nu något smalare än vid södra änden. 11 mån
ID-nummer:  23047
Direktlänk: /bild/00023047/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om gångbron ska stolpe 1312-26 placeras. 11 mån
ID-nummer:  23048
Direktlänk: /bild/00023048/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 5 juli 2016

Regn över bangårdsbygget i Gällivare. 11 mån
ID-nummer:  23054
Direktlänk: /bild/00023054/
Fotodatum: den 5 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett godståg rullar förbi den tillfälliga plattformen vid spår 3 som nu är nästan färdig, 11 mån
ID-nummer:  23055
Direktlänk: /bild/00023055/
Fotodatum: den 5 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset fortsätter schaktarbetena upp mot godsmagasinet. 11 mån
ID-nummer:  23056
Direktlänk: /bild/00023056/
Fotodatum: den 5 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd söderut från den tillfälliga övergången till plattformen vid spår 3. 11 mån
ID-nummer:  23057
Direktlänk: /bild/00023057/
Fotodatum: den 5 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 6 juli 2016

Schaktning har nu påbörjats även nordväst om stationshuset upp mot godsmagasinet. 2 år
ID-nummer:  20951
Direktlänk: /bild/00020951/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om stationshuset fortsätter arbetet med den nya plattformen och även en tillfällig plattform vid spår 3. 2 år
ID-nummer:  20952
Direktlänk: /bild/00020952/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen för den nya plattformskanten är ett precisionsarbete för att få en slät stabil yta i rätt nivå att ställa betongelementen på. 2 år
ID-nummer:  20953
Direktlänk: /bild/00020953/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett malmtåg passerar på spår 3, i förgrunden syns den norra ändpunkten för den hittills utförda grundläggningen för det nya plattformsspåret utanför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  20954
Direktlänk: /bild/00020954/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut fylls finare material på den grövre bregkross som man fixerat plattformens betongelement med. 2 år
ID-nummer:  20955
Direktlänk: /bild/00020955/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformens södra ände. 2 år
ID-nummer:  20956
Direktlänk: /bild/00020956/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 6 juli 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen har både regnet och arbetet tillfälligt upphört, vy söderut från den tillfälliga övergången till plattformen. 11 mån
ID-nummer:  23058
Direktlänk: /bild/00023058/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett malmtåg rullar in söderifrån, men får under sommaren ledas om via spår 3 eftersom spår 2 är rivet. 11 mån
ID-nummer:  23059
Direktlänk: /bild/00023059/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbetets tyngdpunkt ligger nu i höjd med gångbron över bangården. 11 mån
ID-nummer:  23060
Direktlänk: /bild/00023060/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De inledande grävarbetena längre norrut har resulterat i några små insjöar efter allt regn som fallit. 11 mån
ID-nummer:  23061
Direktlänk: /bild/00023061/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även plattformskanten mot det nu upprivna spår 2 rivs nu bort norr om övergången till plattformen. 11 mån
ID-nummer:  23062
Direktlänk: /bild/00023062/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya insjön intill godsmagasinet. 11 mån
ID-nummer:  23063
Direktlänk: /bild/00023063/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den rivna plattformskanten och den tillfälliga övergången till plattformen. 11 mån
ID-nummer:  23064
Direktlänk: /bild/00023064/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd från stationshuset söderut. 11 mån
ID-nummer:  23065
Direktlänk: /bild/00023065/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under dagen har en ny plattformskant tillfälligt byggts upp till höger i bild för att bygga ihop den tillfälliga med ställningar byggda plattformen med det som återstår av den gamla plattformen. 11 mån
ID-nummer:  23066
Direktlänk: /bild/00023066/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen har parkerats för natten utanför stationshuset. 11 mån
ID-nummer:  23067
Direktlänk: /bild/00023067/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt stolpfundament har placerats på utsidan av den blivande plattformen intill kontaktledningsbrygga 4. 11 mån
ID-nummer:  23068
Direktlänk: /bild/00023068/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förberedelser pågår för att placera kabelbrunnar i den nya plattformen, brunnarna är prefabricerade. 11 mån
ID-nummer:  23069
Direktlänk: /bild/00023069/
Fotodatum: den 6 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!