Juli 2016

Under juli månad fortsatte de omfattande schaktarbeten som inleddes i juni. Schaktningen och grundläggningen för plattformen och det blivande plattformsspåret fortsatte norrut och passerade stationshuset. Plattformskanten byggdes upp allt eftersom grundläggningen blev klar och dessutom placerades de kabelbrunnar och den kanalisering som byggs in i plattformen ut. Den tillfälliga plattformen vid spår 3 bestående av ställningar ovanpå den mestadels raserade låga delen av gamla plattformen färdigställdes också och togs i drift så snart den nya plattformskanten byggts fram till stationshuset. Dessutom återställdes delar av den gamla plattforms höga del efter att schaktningsarbetena färdigställts för att plattformslängden skulle räcka för de långa nattågen.

På andra sidan av bangården pågick schaktningsarbeten framför allt vid södra bangårdsänden där bangården förlängs något och där flera nya växlar hamnar utanför det gamla spårområdet. Grunden för dessa växlar, bland annat en skyddsväxel med skyddsspår, byggdes under denna månad. Längre norrut påbörjades också arbetet med att gräva ner stolpfundament för nya kontaktledningsstolpar.

Bilder och filmer (281)

Måndag 4 juli 2016

Arbeten i sommarnatten i midnattssolens ljus när Malmbanan var stängd för trafik under ett dygn. Här schaktas det nära de annars trafikerade spåren vid södra bangårdsänden något efter klockan 01.  6 år
ID-nummer:  23049
Direktlänk: /bild/00023049/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena pågår söder om den hittills byggda plattformskanten.  6 år
ID-nummer:  23050
Direktlänk: /bild/00023050/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på andra sidan bangården pågår arbeten i schaktgropen där, här läggs utjämningslagret under det blivande skyddsspåret.  6 år
ID-nummer:  23051
Direktlänk: /bild/00023051/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Materialet jämnas till och vibreras innan isoleringen ska läggas.  6 år
ID-nummer:  23052
Direktlänk: /bild/00023052/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par timmar senare har grävmaskinen på spårens nordöstra sida kommit djupare ner i jordlagren.  6 år
ID-nummer:  23025
Direktlänk: /bild/00023025/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen omedelbart söder om den plattformskant som byggts.  6 år
ID-nummer:  23026
Direktlänk: /bild/00023026/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbeten i timmen efter klockan 3 på natten.  6 år
ID-nummer:  23028
Direktlänk: /bild/00023028/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på andra sidan av bangården pågår schaktning under den ljusa natten, till vänster syns också material för den tillfälliga plattform som byggs.  6 år
ID-nummer:  23027
Direktlänk: /bild/00023027/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter åtta på morgonen har schaktningsarbetena avslutats och isolering läggs i gropen.  6 år
ID-nummer:  23029
Direktlänk: /bild/00023029/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dränering och speciella där till hörande materialkvaliteter läggs också ner i gropen.  6 år
ID-nummer:  23030
Direktlänk: /bild/00023030/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen är på plats och fyllning väntar.  6 år
ID-nummer:  23031
Direktlänk: /bild/00023031/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler isoleringsskivor läggs i södra delen av gropen.  6 år
ID-nummer:  23032
Direktlänk: /bild/00023032/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på sydvästra sidan av gropen pågår schaktning nära de befintliga spåren under denna trafiklösa dag.  6 år
ID-nummer:  23033
Direktlänk: /bild/00023033/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I gropen för skyddsspåret har isoleringen kommit på plats.  6 år
ID-nummer:  23034
Direktlänk: /bild/00023034/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Olika stadier i byggprocessen i gropen vid södra bangårdsänden.  6 år
ID-nummer:  23035
Direktlänk: /bild/00023035/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gäller att hålla koll på de kablar som finns i bankroppen när grävskoporna borrar sig in i den.  6 år
ID-nummer:  23036
Direktlänk: /bild/00023036/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare stationshuset är det framför allt bygget av den tillfälliga plattformen som pågår.  6 år
ID-nummer:  23037
Direktlänk: /bild/00023037/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset grävs också kablar fram i anslutningen från det större teknikhus som syns intill parkeringen i bakgrunden.  6 år
ID-nummer:  23038
Direktlänk: /bild/00023038/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kabelrännor har grävts upp utanför godsmagasinet.  6 år
ID-nummer:  23039
Direktlänk: /bild/00023039/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt stort stolpfundament väntar på att placeras på sin slutliga plats.  6 år
ID-nummer:  23040
Direktlänk: /bild/00023040/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen har groparna i söder åtminstone delvis återfyllts.  6 år
ID-nummer:  23041
Direktlänk: /bild/00023041/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett första lager krossmassor har lagts i botten, men mer ska fyllas på.  6 år
ID-nummer:  23042
Direktlänk: /bild/00023042/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tillfälliga plattformsbygget fortsätter.  6 år
ID-nummer:  23043
Direktlänk: /bild/00023043/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsplatsen sedd söderut vid stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23044
Direktlänk: /bild/00023044/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför stationshuset är gropen återfylld och nästa steg är att bygga plattformen även här.  6 år
ID-nummer:  23045
Direktlänk: /bild/00023045/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformen vid spår 3 utanför stationshuset.  6 år
ID-nummer:  23046
Direktlänk: /bild/00023046/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plattformen når nu snart fram till den tidigare plattformsövergången och byggs nu något smalare än vid södra änden.  6 år
ID-nummer:  23047
Direktlänk: /bild/00023047/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om gångbron ska stolpe 1312-26 placeras.  6 år
ID-nummer:  23048
Direktlänk: /bild/00023048/
Fotodatum: den 4 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 5 juli 2016

Regn över bangårdsbygget i Gällivare.  6 år
ID-nummer:  23054
Direktlänk: /bild/00023054/
Fotodatum: den 5 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett godståg rullar förbi den tillfälliga plattformen vid spår 3 som nu är nästan färdig,  6 år
ID-nummer:  23055
Direktlänk: /bild/00023055/
Fotodatum: den 5 juli 2016
Publicerad: den 20 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60