September 2016

Bilder och filmer (62)

Torsdag 1 september 2016

Grävarbeten i den nyöppnade men ännu inte riktigt färdigställda plattformen utanför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21150
Direktlänk: /bild/00021150/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrör för bland annat belysning grävs ned längs kanten längst från spåren. 2 år
ID-nummer:  21151
Direktlänk: /bild/00021151/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanten närmast spåret har nu färdigställts ytterligare något längre norrut. 2 år
ID-nummer:  21152
Direktlänk: /bild/00021152/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron med översikt över den nya plattformen utanför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21153
Direktlänk: /bild/00021153/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan bangården pågår också arbeten. 2 år
ID-nummer:  21154
Direktlänk: /bild/00021154/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från gångbron vid stationshuset, plattformen färdigställs allt längre norrut. 2 år
ID-nummer:  21155
Direktlänk: /bild/00021155/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 på bangårdens sydvästra sida är nu helt upprivet. 2 år
ID-nummer:  21157
Direktlänk: /bild/00021157/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen från spår 6 har lagts åt sidan. 2 år
ID-nummer:  21156
Direktlänk: /bild/00021156/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna spår 6 sett från gångbron norrut, här ska två nya spår byggas. 2 år
ID-nummer:  21158
Direktlänk: /bild/00021158/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två nya växlar har levererats och tillfälligt lagts mellan spår 5 och det rivna spår 6. 2 år
ID-nummer:  21159
Direktlänk: /bild/00021159/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 2 september 2016

Bangården sedd från sydost. 2 år
ID-nummer:  21160
Direktlänk: /bild/00021160/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den utvidgade delen av bangården längst i sydost sedd från väster. 2 år
ID-nummer:  21161
Direktlänk: /bild/00021161/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från samma plats som ovan. 2 år
ID-nummer:  21162
Direktlänk: /bild/00021162/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya trumman som lades in närmast älven sydost om nuvarande spår har täckts över och marken återställts till tidigare nivå. 2 år
ID-nummer:  21163
Direktlänk: /bild/00021163/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortsatt grävning genom det rivna spår 6 nära gångbron. 2 år
ID-nummer:  21164
Direktlänk: /bild/00021164/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det grävs även parallellt med det rivna spåret. 2 år
ID-nummer:  21165
Direktlänk: /bild/00021165/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns kablar i marken som måste friläggas med försiktighet. 2 år
ID-nummer:  21166
Direktlänk: /bild/00021166/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna längs med det rivna spåret grävs fram. 2 år
ID-nummer:  21167
Direktlänk: /bild/00021167/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut har nya stolpfundament redan grävts ner. 2 år
ID-nummer:  21168
Direktlänk: /bild/00021168/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamenten ger en föraning om var blivande spår 5 och 6 ska placeras. 2 år
ID-nummer:  21169
Direktlänk: /bild/00021169/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya kontaktledningsbryggan som ersatt gamla brygga 14. 2 år
ID-nummer:  21170
Direktlänk: /bild/00021170/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla brygga 14 i förgrunden har gjort sitt och ersatts av en modern Mora-brygga. 2 år
ID-nummer:  21171
Direktlänk: /bild/00021171/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en växel ligger upplagd vid sidan av bangården. 2 år
ID-nummer:  21172
Direktlänk: /bild/00021172/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya kontaktledningsbryggan sedd från väster. 2 år
ID-nummer:  21173
Direktlänk: /bild/00021173/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nära lokstallet har en lastkaj byggts upp för att kunna lasta makadamvagnar. 2 år
ID-nummer:  21174
Direktlänk: /bild/00021174/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen fram till vändskivan är numera riven. 2 år
ID-nummer:  21175
Direktlänk: /bild/00021175/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren från vändskivan sedda ut mot resten av bangården, till höger syns den tillfälliga lastkajen. 2 år
ID-nummer:  21176
Direktlänk: /bild/00021176/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en växel ligger upplagd på omformarspåret norr om lokstallet. 2 år
ID-nummer:  21177
Direktlänk: /bild/00021177/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Och slutligen ännu en växel på omformarspåret nära plankorsningen i nordvästra bangårdsänden. 2 år
ID-nummer:  21178
Direktlänk: /bild/00021178/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nyrenoverade spåravsnittet norr om plankorsningen för spåren mot Kiruna och Koskullskulle. 2 år
ID-nummer:  21179
Direktlänk: /bild/00021179/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Koskullskulle sett från plankorsningen. 2 år
ID-nummer:  21180
Direktlänk: /bild/00021180/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda nyrenoverade spåren norr om plankorsningen 2 år
ID-nummer:  21181
Direktlänk: /bild/00021181/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här tar det stopp! Nya stoppbockar på lager. 2 år
ID-nummer:  21182
Direktlänk: /bild/00021182/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya gummielement för plankorsningen finns också på lager. 2 år
ID-nummer:  21183
Direktlänk: /bild/00021183/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu finns en hel del krossmaterial på lager intill bangården, trots rykande åtgång under den tidigare helgavstängningen. 2 år
ID-nummer:  21184
Direktlänk: /bild/00021184/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra delen av brygga 14 på bangårdens norra sida med den nya plattformen under byggnad i bakgrunden. 2 år
ID-nummer:  21185
Direktlänk: /bild/00021185/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen blir mer och mer färdig även utanför godsmagasinet. 2 år
ID-nummer:  21186
Direktlänk: /bild/00021186/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen sedd mot nordväst från samma plats som ovan. 2 år
ID-nummer:  21187
Direktlänk: /bild/00021187/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 20 september 2016

Intercitytåget 96 har ankommit till den ännu inte helt färdigbyggda plattformen utanför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21241
Direktlänk: /bild/00021241/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förvandlingen fortsätter framför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21242
Direktlänk: /bild/00021242/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen utanför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21243
Direktlänk: /bild/00021243/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattläggningen fortsätter norrut. 2 år
ID-nummer:  21244
Direktlänk: /bild/00021244/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har ramp med svag lutning upp till den nya plattformen byggts. 2 år
ID-nummer:  21245
Direktlänk: /bild/00021245/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot sydost, över mellanrummet mellan de utlagda plattorna har träskivor lagts ut. 2 år
ID-nummer:  21240
Direktlänk: /bild/00021240/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg 96 under uppehållet framför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  21246
Direktlänk: /bild/00021246/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget vid plattformen sett från gångbron. 2 år
ID-nummer:  21247
Direktlänk: /bild/00021247/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgång norrut längs den nya långa plattformen. 2 år
ID-nummer:  21248
Direktlänk: /bild/00021248/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bakom tåget doldes de delar av den gamla plattformen mellan spår 2 och spår 3 som ännu finns kvar. 2 år
ID-nummer:  21249
Direktlänk: /bild/00021249/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron. 2 år
ID-nummer:  21250
Direktlänk: /bild/00021250/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens andra sida pågår mycket arbeten intill det rivna spår 6. 2 år
ID-nummer:  21251
Direktlänk: /bild/00021251/
Fotodatum: den 20 september 2016
Publicerad: den 27 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!