September 2016

Under september månad fortsatte arbetet med att färdigställa den nya plattformen som togs i bruk i slutet av augusti. Arbetena innebar såväl bygge av ytskiktet med betongplattor och asfalt som belysning och väderskydd. Arbetet fick bedrivas med pågående trafik på plattformsspåret, och även om godståg kunde styras om till andra spår vid passage så behövde plattformen hela tiden vara tillgänglig för att angöras av persontåg.

Då själva plattformsspåret var alltså redan klart och spårarbeten och schakt flyttade nu i stället till andra delar av bangården. Spår 6 och norra delen av spår 5 revs tidigt och arbeten med att frilägga högspänningskablar i marken i det området inleddes parallellt med nedgrävning av stolpfundament. I norra delen av bangården i höjd med lokstallet revs också Inlandsbanans infartsspår och omformarspåret och här pågick sedan djupschakt som grund för för kommande växlar. för infart mot de blivande spåren för växling och uppställning.

Bilder och filmer (390)

Torsdag 1 september 2016

Grävarbeten i den nyöppnade men ännu inte riktigt färdigställda plattformen utanför stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21150
Direktlänk: /bild/00021150/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrör för bland annat belysning grävs ned längs kanten längst från spåren.  7 år
ID-nummer:  21151
Direktlänk: /bild/00021151/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanten närmast spåret har nu färdigställts ytterligare något längre norrut.  7 år
ID-nummer:  21152
Direktlänk: /bild/00021152/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron med översikt över den nya plattformen utanför stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21153
Direktlänk: /bild/00021153/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan bangården pågår också arbeten.  7 år
ID-nummer:  21154
Direktlänk: /bild/00021154/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från gångbron vid stationshuset, plattformen färdigställs allt längre norrut.  7 år
ID-nummer:  21155
Direktlänk: /bild/00021155/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 på bangårdens sydvästra sida är nu helt upprivet.  7 år
ID-nummer:  21157
Direktlänk: /bild/00021157/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen från spår 6 har lagts åt sidan.  7 år
ID-nummer:  21156
Direktlänk: /bild/00021156/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rivna spår 6 sett från gångbron norrut, här ska två nya spår byggas.  7 år
ID-nummer:  21158
Direktlänk: /bild/00021158/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två nya växlar har levererats och tillfälligt lagts mellan spår 5 och det rivna spår 6.  7 år
ID-nummer:  21159
Direktlänk: /bild/00021159/
Fotodatum: den 1 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 2 september 2016

Bangården sedd från sydost.  7 år
ID-nummer:  21160
Direktlänk: /bild/00021160/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den utvidgade delen av bangården längst i sydost sedd från väster.  7 år
ID-nummer:  21161
Direktlänk: /bild/00021161/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 2 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från samma plats som ovan.  7 år
ID-nummer:  21162
Direktlänk: /bild/00021162/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya trumman som lades in närmast älven sydost om nuvarande spår har täckts över och marken återställts till tidigare nivå.  7 år
ID-nummer:  21163
Direktlänk: /bild/00021163/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fortsatt grävning genom det rivna spår 6 nära gångbron.  7 år
ID-nummer:  21164
Direktlänk: /bild/00021164/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det grävs även parallellt med det rivna spåret.  7 år
ID-nummer:  21165
Direktlänk: /bild/00021165/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns kablar i marken som måste friläggas med försiktighet.  7 år
ID-nummer:  21166
Direktlänk: /bild/00021166/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna längs med det rivna spåret grävs fram.  7 år
ID-nummer:  21167
Direktlänk: /bild/00021167/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut har nya stolpfundament redan grävts ner.  7 år
ID-nummer:  21168
Direktlänk: /bild/00021168/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamenten ger en föraning om var blivande spår 5 och 6 ska placeras.  7 år
ID-nummer:  21169
Direktlänk: /bild/00021169/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya kontaktledningsbryggan som ersatt gamla brygga 14.  7 år
ID-nummer:  21170
Direktlänk: /bild/00021170/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla brygga 14 i förgrunden har gjort sitt och ersatts av en modern Mora-brygga.  7 år
ID-nummer:  21171
Direktlänk: /bild/00021171/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en växel ligger upplagd vid sidan av bangården.  7 år
ID-nummer:  21172
Direktlänk: /bild/00021172/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya kontaktledningsbryggan sedd från väster.  7 år
ID-nummer:  21173
Direktlänk: /bild/00021173/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nära lokstallet har en lastkaj byggts upp för att kunna lasta makadamvagnar.  7 år
ID-nummer:  21174
Direktlänk: /bild/00021174/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen fram till vändskivan är numera riven.  7 år
ID-nummer:  21175
Direktlänk: /bild/00021175/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren från vändskivan sedda ut mot resten av bangården, till höger syns den tillfälliga lastkajen.  7 år
ID-nummer:  21176
Direktlänk: /bild/00021176/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en växel ligger upplagd på omformarspåret norr om lokstallet.  7 år
ID-nummer:  21177
Direktlänk: /bild/00021177/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Och slutligen ännu en växel på omformarspåret nära plankorsningen i nordvästra bangårdsänden.  7 år
ID-nummer:  21178
Direktlänk: /bild/00021178/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nyrenoverade spåravsnittet norr om plankorsningen för spåren mot Kiruna och Koskullskulle.  7 år
ID-nummer:  21179
Direktlänk: /bild/00021179/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Koskullskulle sett från plankorsningen.  7 år
ID-nummer:  21180
Direktlänk: /bild/00021180/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda nyrenoverade spåren norr om plankorsningen  7 år
ID-nummer:  21181
Direktlänk: /bild/00021181/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här tar det stopp! Nya stoppbockar på lager.  7 år
ID-nummer:  21182
Direktlänk: /bild/00021182/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya gummielement för plankorsningen finns också på lager.  7 år
ID-nummer:  21183
Direktlänk: /bild/00021183/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu finns en hel del krossmaterial på lager intill bangården, trots rykande åtgång under den tidigare helgavstängningen.  7 år
ID-nummer:  21184
Direktlänk: /bild/00021184/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra delen av brygga 14 på bangårdens norra sida med den nya plattformen under byggnad i bakgrunden.  7 år
ID-nummer:  21185
Direktlänk: /bild/00021185/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen blir mer och mer färdig även utanför godsmagasinet.  7 år
ID-nummer:  21186
Direktlänk: /bild/00021186/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen sedd mot nordväst från samma plats som ovan.  7 år
ID-nummer:  21187
Direktlänk: /bild/00021187/
Fotodatum: den 2 september 2016
Publicerad: den 3 september 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 4 september 2016

Den nyligen rivna växelförbindelsen mellan spår 4 och spår 5, växeln i spår 5 närmast ligger ännu kvar.  4 år
ID-nummer:  24792
Direktlänk: /bild/00024792/
Fotodatum: den 4 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 5 september 2016

Grävningen för kabelrör och fundament för belysning och andra installationer på plattformen avancerar söderut.  4 år
ID-nummer:  24793
Direktlänk: /bild/00024793/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggen på bangården utanför stationshuset, bortom resterna av gamla plattformar grävs det nu på bangårdens bortsida.  4 år
ID-nummer:  24794
Direktlänk: /bild/00024794/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett dike har grävts genom det nyligen rivna spår 6 i linje med den gamla plattformsövergången.  4 år
ID-nummer:  24795
Direktlänk: /bild/00024795/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattläggningen på plattformen går vidare norrut.  4 år
ID-nummer:  24796
Direktlänk: /bild/00024796/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lastmaskin bistår med lyften av betongelementen.  4 år
ID-nummer:  24797
Direktlänk: /bild/00024797/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt grävs det också för kabelkanaler mellan plattformen och teknikhuset på andra sidan parkeringen norr om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  24798
Direktlänk: /bild/00024798/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävning över asfaltytan vid långtidsparkeringen.  4 år
ID-nummer:  24799
Direktlänk: /bild/00024799/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liftmotorvagn står på spår 5 när kontakttråden nu har monterats ned medan bärlina och bärtrådar hänger kvar.  4 år
ID-nummer:  24800
Direktlänk: /bild/00024800/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot grävarbetena på älvsidan av bangården med Dundret i bakgrunden från gångbron.  4 år
ID-nummer:  24801
Direktlänk: /bild/00024801/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna ligger kvar mellan spår 5 och det nu rivna spår 6 till vänster.  4 år
ID-nummer:  24802
Direktlänk: /bild/00024802/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Upplagda massor av olika slag har förändrat landskapet sydväst om bangården.  4 år
ID-nummer:  24803
Direktlänk: /bild/00024803/
Fotodatum: den 5 september 2016
Publicerad: den 1 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100