Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart plattformskanten i form av L-stöd var klar byggdes det nya plattformsspåret upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats i det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.

Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill. I plattformen läggs kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylls så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret läggs prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar.

Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara vid trafikstoppets slut. Den mest klara delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 351–400

Torsdag 25 augusti 2016

I höjd med teleteknikhuset bakom grävmaskinen blir det två kabelbrunnar i plattformen. 1 år
ID-nummer:  24529
Direktlänk: /bild/00024529/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Status för plattformsbygget sett mot norr under gångbron. 1 år
ID-nummer:  24531
Direktlänk: /bild/00024531/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här händer det grejer. Ett nytt signalskåp är på väg att monteras på stolpen för huvuddvärgsignalen. 1 år
ID-nummer:  24530
Direktlänk: /bild/00024530/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens lyft, det såg ganska tungt ut även för två man. 1 år
ID-nummer:  24532
Direktlänk: /bild/00024532/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett söderut vid stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24533
Direktlänk: /bild/00024533/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd västerut framför stationshuset. 1 år
ID-nummer:  24534
Direktlänk: /bild/00024534/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stolpen med huvudsignalen, skåpet verkar komma på plats som det ska. 1 år
ID-nummer:  24535
Direktlänk: /bild/00024535/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare någon bult behövs innan det sitter säkert. 1 år
ID-nummer:  24536
Direktlänk: /bild/00024536/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill godsmagasinet fortsätter bygget av den bakre plattformskanten. 1 år
ID-nummer:  24538
Direktlänk: /bild/00024538/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av plattformen är arbetena koncentrerade till spårsidan av plattformskanten. 1 år
ID-nummer:  24537
Direktlänk: /bild/00024537/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya plattformsspåret sett norrut från norra änden av den gamla plattformen vid spår 3 på kvällen. 1 år
ID-nummer:  24539
Direktlänk: /bild/00024539/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot stationshuset från samma plats, notera att huvuddvärgsignalen hu har tänts. 1 år
ID-nummer:  24540
Direktlänk: /bild/00024540/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården har denna kran av modell Desec Tracklayer ställts upp inför kommande arbeten. 1 år
ID-nummer:  24541
Direktlänk: /bild/00024541/
Fotodatum: den 25 augusti 2016
Publicerad: den 29 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 26 augusti 2016

Södra delen av det nya plattformsspåret är sammankopplat med resten av spåren och efter stoppning och riktning redo för trafik. 1 år
ID-nummer:  24543
Direktlänk: /bild/00024543/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens södra ände har justerats till sin blivande form. 1 år
ID-nummer:  24544
Direktlänk: /bild/00024544/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens sluttning bort från spåren har också planerats. 1 år
ID-nummer:  24545
Direktlänk: /bild/00024545/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par växlar ligger och väntar på att placeras ut. 1 år
ID-nummer:  24546
Direktlänk: /bild/00024546/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu sjunger den tillfälliga plattformen på sista versen när det nya plattformsspåret ska tas i drift och den tillfälliga övergången inte kan vara kvar. 1 år
ID-nummer:  24547
Direktlänk: /bild/00024547/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare var så en växel på väg mot sin nya position i södra delen av bangården med hjälp av spårläggningskranen. 1 år
ID-nummer:  24548
Direktlänk: /bild/00024548/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från den tillfälliga övergången till plattformen vid spår 3. Nedtill syns korsningen till en av de två nya växlar som lagts in i det nya plattformsspåret. 3 år
ID-nummer:  21106
Direktlänk: /bild/00021106/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats, här syns resten av de nya växlarna. 3 år
ID-nummer:  21107
Direktlänk: /bild/00021107/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra änden av den avkortade plattformen vid spår 3, den nya plattformen fortsätter betydligt längre norrut. 3 år
ID-nummer:  21108
Direktlänk: /bild/00021108/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya dvärgsignalen norrifrån före växlarna framför stationshuset visar stoppbesked samtidigt som det nya spåret blir allt mer färdigt. 3 år
ID-nummer:  21109
Direktlänk: /bild/00021109/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norra änden av plattformen, gammalt och nytt. 3 år
ID-nummer:  21110
Direktlänk: /bild/00021110/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från plattformsänden. 3 år
ID-nummer:  21111
Direktlänk: /bild/00021111/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två makadamvagnar bakom InfraNords Kockumstralla. 3 år
ID-nummer:  21112
Direktlänk: /bild/00021112/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plattformsbygget har man bunkrat upp med stenmaterial inför helgens stora arbeten. 3 år
ID-nummer:  21113
Direktlänk: /bild/00021113/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformskantens norra ände sedd från den gamla lastkajen. 3 år
ID-nummer:  21114
Direktlänk: /bild/00021114/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats. 3 år
ID-nummer:  21115
Direktlänk: /bild/00021115/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför godsmagasinet sätts den yttre kanten på plattformen upp. 3 år
ID-nummer:  21116
Direktlänk: /bild/00021116/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från godsmagasinets lastkaj. 3 år
ID-nummer:  21117
Direktlänk: /bild/00021117/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka söder om stationshuset och den mer färdigställda plattformen, ytskiktet återstår dock att bygga. 3 år
ID-nummer:  21118
Direktlänk: /bild/00021118/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även de yttersta kantelementen återstår att lägga från stationshuset och norrut. 3 år
ID-nummer:  21119
Direktlänk: /bild/00021119/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station under förändring. 3 år
ID-nummer:  21120
Direktlänk: /bild/00021120/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamvagnarna backas in på det nylagda spåret. 3 år
ID-nummer:  21121
Direktlänk: /bild/00021121/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ekipaget på det nya plattformsspåret. 3 år
ID-nummer:  21122
Direktlänk: /bild/00021122/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna kördes så nära den tillfälliga spången till den gamla plattformen som möjligt. 3 år
ID-nummer:  21123
Direktlänk: /bild/00021123/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna vid den nya plattformen. 3 år
ID-nummer:  21124
Direktlänk: /bild/00021124/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam fylls på kring en av rälerna. 3 år
ID-nummer:  21125
Direktlänk: /bild/00021125/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart går det åter att köra även tyngre tåg på spår 2. 3 år
ID-nummer:  21126
Direktlänk: /bild/00021126/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några turer fram och tillbaka behövdes för att få tillräcklig mängd i spåret. 3 år
ID-nummer:  21127
Direktlänk: /bild/00021127/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden har ett par nya växlar lagts ut på den utvidgade delen av bangården. 3 år
ID-nummer:  21128
Direktlänk: /bild/00021128/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna ska kopplas samman med blivande spår 4, 5 och 6, spår 4 hamnar något till vänster om nuvarande spår 5 mitt i bild. 3 år
ID-nummer:  21129
Direktlänk: /bild/00021129/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost. Den andra utlagda växeln är en skyddsväxel före anslutningen till de blivande tre långa mötesspåren. 3 år
ID-nummer:  21130
Direktlänk: /bild/00021130/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 26 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Komplettering av makadam i växeln under spången till plattformen på kvällen. 3 år
ID-nummer:  21142
Direktlänk: /bild/00021142/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam läggs ut där de större fordonen inte kom åt. 3 år
ID-nummer:  21143
Direktlänk: /bild/00021143/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i solnedgången med plattformsbygget i förgrunden. 3 år
ID-nummer:  21144
Direktlänk: /bild/00021144/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare bangård under ombyggnad i solnedgången. 3 år
ID-nummer:  21145
Direktlänk: /bild/00021145/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga gångbron till plattformen leder till visst extrajobb när det nya spåret ska makadamiseras. 3 år
ID-nummer:  21146
Direktlänk: /bild/00021146/
Fotodatum: den 26 augusti 2016
Publicerad: den 28 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 27 augusti 2016

Lugnet före stormen vid bangårdsombyggnaden, i helgen är det dags för inkoppling av plattformsspåret. 1 år
ID-nummer:  24549
Direktlänk: /bild/00024549/
Fotodatum: den 27 augusti 2016
Publicerad: den 30 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 451–500