Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart plattformskanten i form av L-stöd var klar byggdes det nya plattformsspåret upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats i det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.

Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill. I plattformen läggs kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylls så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret läggs prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar.

Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara vid trafikstoppets slut. Den mest klara delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)

Måndag 15 augusti 2016

Med ett grepp tas alla de sex sliprarna. 6 mån
ID-nummer:  23597
Direktlänk: /bild/00023597/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna sänks ned på den färdiga makadambädden samtidigt som maskinen ökar avståndet mellan dem. 6 mån
ID-nummer:  23598
Direktlänk: /bild/00023598/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avståndet mellan sliprarna som läggs samtidigt blir automatiskt korrekt medan avståndet till de som lagts tidigare måste kontrolleras. 6 mån
ID-nummer:  23599
Direktlänk: /bild/00023599/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med tumstock kontrolleras avståndet och maskinföraren dirigeras så att sliprarna hamnar i rätt position. 6 mån
ID-nummer:  23600
Direktlänk: /bild/00023600/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När allt är korrekt kan maskinen släppa taget och upprepa processen. 6 mån
ID-nummer:  23601
Direktlänk: /bild/00023601/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer banvall som väntar på spår intill den nya plattformens södra ände. 6 mån
ID-nummer:  23602
Direktlänk: /bild/00023602/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga plattformen har smalnats av där den tidigare var bredare men får fortsatt användas för resandeutbyten. 6 mån
ID-nummer:  23603
Direktlänk: /bild/00023603/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen justeras in så att rätt lutning bort från spåren erhålls. 6 mån
ID-nummer:  23604
Direktlänk: /bild/00023604/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När massorna finjusterats med grävskopan vibreras de. 6 mån
ID-nummer:  23605
Direktlänk: /bild/00023605/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast älven pågår grävarbeten för ett nytt för från den nya dräneringen under bangården. 6 mån
ID-nummer:  23606
Direktlänk: /bild/00023606/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsbygget sett från den tillfälliga plattformen. 6 mån
ID-nummer:  23607
Direktlänk: /bild/00023607/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare stationshuset syns ännu kabelkanaliseringen som byggs in i plattformen. 6 mån
ID-nummer:  23608
Direktlänk: /bild/00023608/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förberedelser för svetsning pågår i de nya växlarna som lagts utanför stationshuset. 6 mån
ID-nummer:  23610
Direktlänk: /bild/00023610/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldriven i de nya växlarna ligger inne i en speciell stålsliper. 6 mån
ID-nummer:  23609
Direktlänk: /bild/00023609/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongelement och färdig plattformskant. 6 mån
ID-nummer:  23611
Direktlänk: /bild/00023611/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler sliprar levereras till plattformsspåret. 6 mån
ID-nummer:  23612
Direktlänk: /bild/00023612/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna måste hamna på rätt avstånd från plattformskanten. 6 mån
ID-nummer:  23613
Direktlänk: /bild/00023613/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt grepp tas om ett lager sliprar. 6 mån
ID-nummer:  23614
Direktlänk: /bild/00023614/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar på väg mot sin slutliga position i spåret. 6 mån
ID-nummer:  23615
Direktlänk: /bild/00023615/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags för finjustering av läget. 6 mån
ID-nummer:  23616
Direktlänk: /bild/00023616/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tumstocken kommer väl till pass. 6 mån
ID-nummer:  23617
Direktlänk: /bild/00023617/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med handrörelser dirigeras maskinföraren. 6 mån
ID-nummer:  23618
Direktlänk: /bild/00023618/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en omgång sliprar ligger på plats, 6 mån
ID-nummer:  23619
Direktlänk: /bild/00023619/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför godsmagasinet fortsätter plattformsbygget, men här har man inte kommit så långt som i söder. 6 mån
ID-nummer:  23620
Direktlänk: /bild/00023620/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut med den gamla delvis bortgrävda plattformen i bakgrunden. 6 mån
ID-nummer:  23621
Direktlänk: /bild/00023621/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering läggs bitvis även under plattformen. 6 mån
ID-nummer:  23622
Direktlänk: /bild/00023622/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot nordväst från godsmagasinets norra del. 6 mån
ID-nummer:  23623
Direktlänk: /bild/00023623/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den blivande norra plattformsänden från lastkajen norr om godsmagasinet. 6 mån
ID-nummer:  23624
Direktlänk: /bild/00023624/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
L-stöden som blir plattformskant har satts ut ända fram till norra plattformsänden. 6 mån
ID-nummer:  23625
Direktlänk: /bild/00023625/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från lastkajen. 6 mån
ID-nummer:  23626
Direktlänk: /bild/00023626/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny växlingsdvärgsignal för färd söderut sätts upp vid plattformsspåret norr om den befintliga huvudsignalen och växlingsdvärgen i riktning norrut. 6 mån
ID-nummer:  23627
Direktlänk: /bild/00023627/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utanför plattformsspåret grävs också nya stolpfundament ned, delvis under ett lager av räls. 6 mån
ID-nummer:  23628
Direktlänk: /bild/00023628/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passerande malmtåg får ännu använda spår 3 för att passera arbetsplatsen i stället för det avstängda spår 2. 6 mån
ID-nummer:  23629
Direktlänk: /bild/00023629/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den norra änden av plattformen saknas ännu de specialelement som ska ge rampen i änden rätt lutning. 6 mån
ID-nummer:  23630
Direktlänk: /bild/00023630/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongelementen väntar på att placeras ut här strax nordväst om den gamla lastkajen. 6 mån
ID-nummer:  23631
Direktlänk: /bild/00023631/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen för elementen är klar och de kan snart lyftas på plats. 6 mån
ID-nummer:  23632
Direktlänk: /bild/00023632/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I söder har man nått södra plattformsänden i utläggningen av sliprar. 6 mån
ID-nummer:  23633
Direktlänk: /bild/00023633/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar som väntar på räls för att bilda plattformsspåret. 6 mån
ID-nummer:  23634
Direktlänk: /bild/00023634/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset förbereds spårsvetsning när två rälsändar riktas in mot varandra. 6 mån
ID-nummer:  23635
Direktlänk: /bild/00023635/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ändarna måste ligga rakt mot varandra före svetsning vilket kontrolleras med ett järn. 6 mån
ID-nummer:  23636
Direktlänk: /bild/00023636/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När riktningen är klar är det dags att bygga gjutformen över skarven. 6 mån
ID-nummer:  23637
Direktlänk: /bild/00023637/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formen skruvas fast på rälerna. 6 mån
ID-nummer:  23638
Direktlänk: /bild/00023638/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter tätas formen med sand. 6 mån
ID-nummer:  23639
Direktlänk: /bild/00023639/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är viktigt att det är tätt så att smältan inte kan rinna iväg. 6 mån
ID-nummer:  23640
Direktlänk: /bild/00023640/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När tätningen är klar monteras koppar som ska ta hand om överflödig smälta. 6 mån
ID-nummer:  23641
Direktlänk: /bild/00023641/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter kopplas en gasbrännare in för att värma skarven. 6 mån
ID-nummer:  23642
Direktlänk: /bild/00023642/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under någon minut hettas rälsen upp i skarven. 6 mån
ID-nummer:  23643
Direktlänk: /bild/00023643/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter upphettning är det dags att ta fram byttan med den färdigblandade termiten. 6 mån
ID-nummer:  23644
Direktlänk: /bild/00023644/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hinken placeras på formen och luntan tänds. 6 mån
ID-nummer:  23645
Direktlänk: /bild/00023645/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den med ett starkt sken brinnande luntan stoppas ner i termiten och svetsprocessen är igång. 6 mån
ID-nummer:  23646
Direktlänk: /bild/00023646/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!