Augusti 2016

Den sista helgen i augusti, söndagen den 28:e och måndagen den 29:e, var det dags för en 48 timmar lång avstängning av all tågtrafik genom Gällivare. Avstängningen satte punkt för det arbete med det nya plattformsspåret som pågått under tre sommarmånader genom att det nya spåret togs i drift. Eftersom övergången till den tillfälliga plattformen vid spår 3 behövde avlägsnas för att köra trafik på spår 2 innebar det också att den nya plattformen måste tas i drift vid detta tillfälle.

Denna deadline påverkade en stor del av arbetena under augusti månad. Så snart den nya plattformskanten i form av L-stöd var klar började det nya plattformsspåret byggas upp från grunden med makadam, sliprar, räls. Växlarna framför stationshuset byggdes till stor del på plats på grund av det trånga utrymmet mellan gammal och ny plattform.Själva plattformen på andra sidan L-stöden byggdes också upp allt eftersom från söder mot norr. På vissa delar sattes en bakre kant av L-stöd som begränsning, medan resterande delar fick en enklare slänt baktill.

I plattformen lades kabelkanaler med tillhörande kabelbrunnar varefter plattformen fylldes så att en stabil grund för ytskiktet bildas. Längst ut på kanten mot spåret lades en kant av prefabricerade betongplattor, som också började placeras ut från söder mot norr så snart grundläggningen för dessa var klar. Arbetena med plattformen bedrevs i allt högre tempo mot slutet av månaden, men var ändå inte klara när inkopplingen av plattformen skulle ske under trafikstoppet. Den mest färdiga delen söder om gångbron vid stationshuset togs då i bruk medan arbetena fortsatte vidare norrut. Resterande delar av ytskiktet utöver kantplattorna utfördes senare under hösten.

Månaden inleddes också med ett kortare trafikstopp under vilket man bland annat schaktade ur bankroppen vid plankorsningen i norra delen av bangården. Under det stora arbetet i slutet av månaden stod sträckan närmast norr om samma plankorsning i fokus för en betydligt större schakt. Arbetet utfördes där den nya bangårdens nordligaste växlar ska ligga, men några nya växlar lades inte under detta trafikstopp. Med många stora grävmaskiner i drift parallellt höll tidplanen, en ny bankropp kunde byggas och spåren kunde läggas tillbaka innan tågen åter skulle rulla genom driftplatsen.

Bilder och filmer (689)
Bild 101–150

Måndag 15 augusti 2016

Här börjar nu en ostoppbar reaktion som genererar den våldsamma värme som ska svetsa samman rälerna.  4 år
ID-nummer:  23647
Direktlänk: /bild/00023647/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Termitsvetsning i den nya växeln utanför stationshuset, termiten brinner med ett kraftigt ljussken.  6 år
ID-nummer:  21091
Direktlänk: /bild/00021091/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 17 augusti 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en stund lugnar sig processen och den heta smältan rinner ner i formen.  4 år
ID-nummer:  23648
Direktlänk: /bild/00023648/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smältan fyller upp hålrummet i skarven och det som inte ryms rinner ut i uppsamlingskärlen med ett mycket starkt ljussken.  4 år
ID-nummer:  23649
Direktlänk: /bild/00023649/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutformen och smältan vars sken här har dämpats med lite sand.  4 år
ID-nummer:  23650
Direktlänk: /bild/00023650/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den överflödiga metallen kan snart tippas i det använda termitkärlet.  4 år
ID-nummer:  23651
Direktlänk: /bild/00023651/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gjutformen strax efter svetsningen.  4 år
ID-nummer:  23652
Direktlänk: /bild/00023652/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Formens yttre delar plockas bort.  4 år
ID-nummer:  23653
Direktlänk: /bild/00023653/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvar är den keramiska inre delen av formen som nu sitter kvar på rälen tillsammans med den överflödiga metallen.  4 år
ID-nummer:  23654
Direktlänk: /bild/00023654/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av en domkraft som fästs i rälen klipps de överflödiga delarna bort.  4 år
ID-nummer:  23655
Direktlänk: /bild/00023655/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mot slutet krävs ett långt skaft i domkraften för att den med handkraft ska kunna rubba den svalnande smältan.  4 år
ID-nummer:  23656
Direktlänk: /bild/00023656/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rester efter svetsning.  4 år
ID-nummer:  23657
Direktlänk: /bild/00023657/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till slut ställs en slipmaskin på rälen för att slipa ner det sista av överflödigt material från svetsningen.  4 år
ID-nummer:  23658
Direktlänk: /bild/00023658/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälshuvudet jämnas till med Robel-slipen.  4 år
ID-nummer:  23659
Direktlänk: /bild/00023659/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det färdigslipade rälshuvudet efter svetsningen.  4 år
ID-nummer:  23660
Direktlänk: /bild/00023660/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut frotsätter plattformsbygget med krattor och rakor.  4 år
ID-nummer:  23661
Direktlänk: /bild/00023661/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Läget söderut efter arbetets slut på kvällen.  4 år
ID-nummer:  23662
Direktlänk: /bild/00023662/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls har lagts på de utlagda sliprarna längs plattformen söder om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  23663
Direktlänk: /bild/00023663/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med de liggande kantelementen på plattformen avancerar också norrut.  4 år
ID-nummer:  23664
Direktlänk: /bild/00023664/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälsen ligger nu ner till och förbi södra plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  23665
Direktlänk: /bild/00023665/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder fram mot den befintliga växeln läggs träslipers, där återstår mer arbeten att göra nästa år.  4 år
ID-nummer:  23666
Direktlänk: /bild/00023666/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya plattformsspåret sett från söder.  4 år
ID-nummer:  23667
Direktlänk: /bild/00023667/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sand justeras in på plattformskanten innan betongelementen läggs på plats.  4 år
ID-nummer:  23668
Direktlänk: /bild/00023668/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret ligger nu fram till växlarna framför stationshuset som ännu inte är färdigbyggda.  4 år
ID-nummer:  23669
Direktlänk: /bild/00023669/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna och det nya plattformsspåret sedda från den tillfälliga plattformsövergången.  4 år
ID-nummer:  23670
Direktlänk: /bild/00023670/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut där plattformskanten nu har nått full längd men spåret återstår att bygga.  4 år
ID-nummer:  23671
Direktlänk: /bild/00023671/
Fotodatum: den 15 augusti 2016
Publicerad: den 23 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 16 augusti 2016

Spår 2 återuppbyggs nu under brygga 1, men spår 1 och säckspåret som också rymdes under bryggan är ett minne blott.  4 år
ID-nummer:  23672
Direktlänk: /bild/00023672/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens inre fylls upp allt längre norrut.  4 år
ID-nummer:  23673
Direktlänk: /bild/00023673/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett samtal på plattformen som nu växer fram.  4 år
ID-nummer:  23674
Direktlänk: /bild/00023674/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bakre kanten på plattformen byggs vidare norrut, här sedd från stationshuset söderut.  4 år
ID-nummer:  23675
Direktlänk: /bild/00023675/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset gapar ännu ett hål där plattformen ska fyllas upp.  4 år
ID-nummer:  23676
Direktlänk: /bild/00023676/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om stationshuset ska jordning dras till det tidigare nedgrävda stolpfundamentet.  4 år
ID-nummer:  23677
Direktlänk: /bild/00023677/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut fortsätter grundläggningen för plattformens bakre kant.  4 år
ID-nummer:  23678
Direktlänk: /bild/00023678/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera sand pytsas ut för att skapa en jämn och stabil yta för L-stöden.  4 år
ID-nummer:  23679
Direktlänk: /bild/00023679/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kopparlina dras fram från stolpfundamentet och under plattformskanten fram till den nya makadambädden för plattformsspåret.  4 år
ID-nummer:  23680
Direktlänk: /bild/00023680/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut förbereds det fortsatta bygget av plattformsspåret norrut.  4 år
ID-nummer:  23681
Direktlänk: /bild/00023681/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundlagret jämnas ut för att skapa en slät yta för spårbädden.  4 år
ID-nummer:  23682
Direktlänk: /bild/00023682/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rör vägs in till rätt nivå för att kunna skapa en sandbädd för L-stöden i plattformens bakre kant.  4 år
ID-nummer:  23683
Direktlänk: /bild/00023683/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den främre plattformskantens L-stöd är nu satta ända till och med norra plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  23684
Direktlänk: /bild/00023684/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stolpfundament har satts i hålet som grävdes delvis under rälslagret intill norra delen av plattformen.  4 år
ID-nummer:  23685
Direktlänk: /bild/00023685/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllning pågår omkring fundamentet.  4 år
ID-nummer:  23686
Direktlänk: /bild/00023686/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lagret av diverse betongprodukter är stort intill bangården.  4 år
ID-nummer:  23688
Direktlänk: /bild/00023688/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare stationshuset fortsätter mätarbetena för plattformens bakre kant.  4 år
ID-nummer:  23689
Direktlänk: /bild/00023689/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av växeln 473 utanför stationshuset som ännu inte svetsats ihop med omgivande spår.  4 år
ID-nummer:  23690
Direktlänk: /bild/00023690/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svetsarbeten pågår dock längre bort i samma växel.  4 år
ID-nummer:  23691
Direktlänk: /bild/00023691/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 473 närmast och 470 längre bort.  4 år
ID-nummer:  23692
Direktlänk: /bild/00023692/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya plattformsspåret sett från den tillfälliga plattformen.  4 år
ID-nummer:  23693
Direktlänk: /bild/00023693/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetena för dränering fortsätter utanför befintlig bangård mot Vassara älv.  4 år
ID-nummer:  23694
Direktlänk: /bild/00023694/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från gångbron över spåren nära stationshuset.  4 år
ID-nummer:  23695
Direktlänk: /bild/00023695/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från gångbron.  4 år
ID-nummer:  23696
Direktlänk: /bild/00023696/
Fotodatum: den 16 augusti 2016
Publicerad: den 24 juli 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–250