Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården. Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelgata som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växelgata och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)

Tisdag 18 oktober 2016

Massorna jämnas ut med lastmaskin. 8 mån
ID-nummer:  25536
Direktlänk: /bild/00025536/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Medan återfyllnad pågår i norra änden fortsätter schaktningen i södra änden. 8 mån
ID-nummer:  25537
Direktlänk: /bild/00025537/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen sker här i sträckningen för det delvis rivna spår 5 8 mån
ID-nummer:  25538
Direktlänk: /bild/00025538/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Djupschakten sedd från öster från plattformen. 8 mån
ID-nummer:  25539
Direktlänk: /bild/00025539/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schakten för spår 7 är slutligen framme vid den blivande växeln mot spår 6. 8 mån
ID-nummer:  25540
Direktlänk: /bild/00025540/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Just här har spår 6 ännu inte återuppbyggts. 8 mån
ID-nummer:  25541
Direktlänk: /bild/00025541/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortom grävmaskinen är spår 6 återuppbyggt tillfälligt, nästa sommar ska spåret byggas om och förlängas söderut för att ansluta till de nya växlarna utanför den gamla bangården. 8 mån
ID-nummer:  25542
Direktlänk: /bild/00025542/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering läggs ut för spår 7. 8 mån
ID-nummer:  25543
Direktlänk: /bild/00025543/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolerningen läggs manuellt i dubbla lager omlott. 8 mån
ID-nummer:  25544
Direktlänk: /bild/00025544/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer isolering levereras. 8 mån
ID-nummer:  25545
Direktlänk: /bild/00025545/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räcket på plattformen växer fram. 8 mån
ID-nummer:  25546
Direktlänk: /bild/00025546/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra plattformsänden med bygget av det nya räcket. 8 mån
ID-nummer:  25547
Direktlänk: /bild/00025547/
Fotodatum: den 18 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 21 oktober 2016

Långsliprar till växlarna 470 och 473 i plattformsspåret utanför stationshuset ligger ännu på lager intill bangården, de behövs när de avvikande spåren ska byggas. 7 mån
ID-nummer:  25553
Direktlänk: /bild/00025553/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården har nu åter sex spår i bredd, plattformsspåret utanför nedre bildkanten och ytterligare fem spår. Bangården har därmed förskjutits ett steg mot sydväst. 7 mån
ID-nummer:  25554
Direktlänk: /bild/00025554/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den gamla delvis rivna plattformen har de gamla kablarna nu grävts ned inför vintern. 7 mån
ID-nummer:  25555
Direktlänk: /bild/00025555/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återuppbyggnaden av spår 6 och nybygget av spår 7, vy från gångbron mot nordväst. 7 mån
ID-nummer:  25556
Direktlänk: /bild/00025556/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren har byggts så långt som det nu är möjligt innan djupschaktningen för växlar längre norrut är klar. 7 mån
ID-nummer:  25557
Direktlänk: /bild/00025557/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot djupschaktningen i norr där spåren 5, 6 och 7 ska kopplas samman med den gamla växeltransversalen och spåret mot lokstallsområdet. 7 mån
ID-nummer:  25558
Direktlänk: /bild/00025558/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya spåren sedda mot sydost från gångbron. 7 mån
ID-nummer:  25559
Direktlänk: /bild/00025559/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 7 byggs ännu inte ihop med spår 6 i södra änden. 7 mån
ID-nummer:  25560
Direktlänk: /bild/00025560/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen i norra änden av spår 6 och 7 sedd från plattformen. 7 mån
ID-nummer:  25561
Direktlänk: /bild/00025561/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut har en ny bankropp byggts och det börjar bli klart att lägga in växlarna. 7 mån
ID-nummer:  25562
Direktlänk: /bild/00025562/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny makadam körs fram. 7 mån
ID-nummer:  25563
Direktlänk: /bild/00025563/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen töms ut i det blivande spårområdet. 7 mån
ID-nummer:  25564
Direktlänk: /bild/00025564/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av schaktgropen sedd från norr. 7 mån
ID-nummer:  25565
Direktlänk: /bild/00025565/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdigfyllda mellersta delen av gropen som väntar på makadam. 7 mån
ID-nummer:  25566
Direktlänk: /bild/00025566/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av schaktområdet som nu är klart för växlarna. 7 mån
ID-nummer:  25567
Direktlänk: /bild/00025567/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam körs fram och jämnas ut. 7 mån
ID-nummer:  25568
Direktlänk: /bild/00025568/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam töms ut. 7 mån
ID-nummer:  25569
Direktlänk: /bild/00025569/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ibland levereras makadamen även direkt med lastbil utan omvägen via mellanlagret. 7 mån
ID-nummer:  25570
Direktlänk: /bild/00025570/
Fotodatum: den 21 oktober 2016
Publicerad: den 19 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 oktober 2016

Spårarbetena i södra delen av bangården på seneftermiddagen. 7 mån
ID-nummer:  25571
Direktlänk: /bild/00025571/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av spåren 6 och 7, längre bort skymtar också nya växlar som lagts in. 7 mån
ID-nummer:  25572
Direktlänk: /bild/00025572/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På plattformen sätts fler bänkar upp. 7 mån
ID-nummer:  25573
Direktlänk: /bild/00025573/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen i väster där bänkar och räcken börjar komma på plats. 7 mån
ID-nummer:  25574
Direktlänk: /bild/00025574/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räckesarbeten i norra delen av plattformen. 7 mån
ID-nummer:  25575
Direktlänk: /bild/00025575/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två nya växlar har kommit på plats i norra delen av den djupschaktade delen söder om lokstallet. 7 mån
ID-nummer:  25576
Direktlänk: /bild/00025576/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra av de två växlarna binder samman spår 6 med spår 5. 7 mån
ID-nummer:  25577
Direktlänk: /bild/00025577/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra växeln av de två nya kopplar samman lokstallsspåren med resten av bangården. 7 mån
ID-nummer:  25578
Direktlänk: /bild/00025578/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra av de två växlarna där kurvspåret senare ska kopplas ihop med ännu en växel mellan spår 6 och 7. 7 mån
ID-nummer:  25579
Direktlänk: /bild/00025579/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan de båda växlarna ligger det en bit rakspår. 7 mån
ID-nummer:  25580
Direktlänk: /bild/00025580/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Svetsningsarbeten pågår nu i växlarna, här den södra. 7 mån
ID-nummer:  25581
Direktlänk: /bild/00025581/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om de nu lagda växlarna är gropen ännu öppen. 7 mån
ID-nummer:  25582
Direktlänk: /bild/00025582/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Termitsvetsning i den södra av de nya växlarna. 7 mån
ID-nummer:  25583
Direktlänk: /bild/00025583/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smältan lyser starkt i skymningsljuset. 7 mån
ID-nummer:  25584
Direktlänk: /bild/00025584/
Fotodatum: den 23 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 oktober 2016

Schaktningen i norra änden av spår 6 och 7 fortsätter och närmar sig den ännu inte upprivna delen av spår 5. 7 mån
ID-nummer:  25585
Direktlänk: /bild/00025585/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 och 7 längst bort väntar på att kopplas ihop med övriga spår i norra änden. 7 mån
ID-nummer:  25586
Direktlänk: /bild/00025586/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två nya växlarna som lades på plats under gårdagen sedda från plattformen. 7 mån
ID-nummer:  25587
Direktlänk: /bild/00025587/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbetet sett från norr, mitt i gropen syns också en mängd kablar som man måste ta hänsyn till under arbetet. 7 mån
ID-nummer:  25588
Direktlänk: /bild/00025588/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen sedd från norr med en av de nya växlarna till höger. 7 mån
ID-nummer:  25589
Direktlänk: /bild/00025589/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den norra av de två nya växlarna ska rakspåret leda in mot lokstallet, men det spåret är ännu inte inkopplat. 7 mån
ID-nummer:  25590
Direktlänk: /bild/00025590/
Fotodatum: den 24 oktober 2016
Publicerad: den 20 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!