Oktober 2016

I början av månaden asfalterades plattformens större ytor och ytskiktet blev därmed klart. Här fortsatte arbetena sedan med ett nytt räcke längs plattformens bakre kant samt med att sätta upp nya bänkar med jämna mellanrum längs den långa plattformen.

I övrigt koncentrerades månades arbeten till motsatt sida av bangården. Redan på månadens första morgon lades nya växlar in på Inlandsbanans spår och omformarspåret i höjd med lokstallet. Schaktningen i det tidigare omformarspåret fortsatte sedan upp till plankorsningen då detta spår ska göras om till ett stickspår på nya bangården. Därefter flyttades schaktmaskinerna söderut och öppnade en ny djupschakt med början från kilometer 1313 vid södra änden av den växelgata som går tvärs över bangården här och som blir kvar där till byggets slutskede. Här lades grunden för tre nya växlar som ska binda samman spåren 5, 6 och det nya spår 7 med nämnda växelgata och spåret till lokstallet. Längre söderut pågick samtidigt också en grundare schaktning för spår 6 och spår 7 som sedan byggdes upp. Dessa arbeten pågick under hela månaden och de flesta spårarbeten här blev också klara precis vid månadens slut.

Bilder och filmer (506)

Lördag 15 oktober 2016

Schaktgropen vid kilometer 1313 sedd från plattformen. 8 mån
ID-nummer:  25435
Direktlänk: /bild/00025435/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här grundläggs för två nya växlar. 8 mån
ID-nummer:  25436
Direktlänk: /bild/00025436/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stickspåret tar form i det gamla omformarspårets sträckning. 8 mån
ID-nummer:  25437
Direktlänk: /bild/00025437/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nybyggda blivande stickspåret kopplas tillfälligt ihop med det gamla omformarspåret vid plankorsningen så att det kan användas som tidigare. 8 mån
ID-nummer:  25438
Direktlänk: /bild/00025438/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blivande stickspåret saknar ännu makadam. 8 mån
ID-nummer:  25439
Direktlänk: /bild/00025439/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret sett i riktning mot plankorsningen med skarven mot det gamla spåret. 8 mån
ID-nummer:  25440
Direktlänk: /bild/00025440/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt stolpfundament har också kommit på plats intill stickspåret. 8 mån
ID-nummer:  25441
Direktlänk: /bild/00025441/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret sett mot sydost. 8 mån
ID-nummer:  25442
Direktlänk: /bild/00025442/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppbyggnaden av spåret från isolering till räls syns här som i genomskärning. 8 mån
ID-nummer:  25443
Direktlänk: /bild/00025443/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sammankopplade infarten från Inlandsbanan som kommer att användas så här fram till nästa sommar. 8 mån
ID-nummer:  25444
Direktlänk: /bild/00025444/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya stickspåret sett från söder. 8 mån
ID-nummer:  25445
Direktlänk: /bild/00025445/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret ansluts till övriga spår i den nya växelförbindelsen, stickpåret kommer också att fungera som skyddsspår mot det nya mötesspåret med högre hastighet. 8 mån
ID-nummer:  25446
Direktlänk: /bild/00025446/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret sett från söder nära växlarna. 8 mån
ID-nummer:  25447
Direktlänk: /bild/00025447/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsen med stickspåret till vänster. 8 mån
ID-nummer:  25448
Direktlänk: /bild/00025448/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om växlarna är de båda nylagda spåren nu så gott som klara. 8 mån
ID-nummer:  25449
Direktlänk: /bild/00025449/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren från lokstallet är avskurna från resten av bangården och en tillfällig väg för transporter har byggts över dem. 8 mån
ID-nummer:  25450
Direktlänk: /bild/00025450/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En växel ligger och väntar på utplacering öster om lokstallet. 8 mån
ID-nummer:  25451
Direktlänk: /bild/00025451/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen vid kilometer 1313 sydost om lokstallet sedd från nordväst, här ska spåret från lokstallet kopplas samman med övriga spår. 8 mån
ID-nummer:  25452
Direktlänk: /bild/00025452/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det upprivna spåret från lokstallet sett från söder. 8 mån
ID-nummer:  25453
Direktlänk: /bild/00025453/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen breddas allt mer längre söderut där den nya växeln mellan spår 5 och spår 6 ska läggas. 8 mån
ID-nummer:  25454
Direktlänk: /bild/00025454/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen har börjat återfyllas i norr i virrvarret av nytt och gammalt, spåränden som ska kopplas samman med spåret från lokstallet i en växel skymtar mitt i bild. 8 mån
ID-nummer:  25455
Direktlänk: /bild/00025455/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Berget av bortschaktade massor växer sig allt större. 8 mån
ID-nummer:  25456
Direktlänk: /bild/00025456/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill bangården finns kontaktledningsdetaljer nu på lager. 8 mån
ID-nummer:  25457
Direktlänk: /bild/00025457/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området som snart ska schaktas för nya växlar sett från söder. 8 mån
ID-nummer:  25458
Direktlänk: /bild/00025458/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ska växeln mellan spår 6 och det nya spåret 7 sydväst om gamla spår 6 ligga. 8 mån
ID-nummer:  25459
Direktlänk: /bild/00025459/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kablar som måste vara kvar ställer till en del besvär när schaktning ska utföras i en gammal bangård. 8 mån
ID-nummer:  25460
Direktlänk: /bild/00025460/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan, här byggs spår 6 till vänster om kablarna och senare spår 7 till höger där grävmaskinen står. 8 mån
ID-nummer:  25461
Direktlänk: /bild/00025461/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sträckningen för det nya spåret kan anas med ledning av stolpfundamenten. 8 mån
ID-nummer:  25462
Direktlänk: /bild/00025462/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot området som ska schaktas för de nya växlarna. 8 mån
ID-nummer:  25463
Direktlänk: /bild/00025463/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 återuppbyggs med ny grundläggning, dock ingen djupschakt så det rör sig om ett spår för växling och uppställning. 8 mån
ID-nummer:  25464
Direktlänk: /bild/00025464/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats med sträckningen för spår 6 mitt i bild, spår 7 hamnar vid vänster bildkant. 8 mån
ID-nummer:  25465
Direktlänk: /bild/00025465/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sträckningen för spår 7 sedd norrut med fundamenten för portalen för kontaktledningens slut närmast. 8 mån
ID-nummer:  25466
Direktlänk: /bild/00025466/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam ovanpå isoleringen för spår 6 med högspänningskablarna i förgrunden. 8 mån
ID-nummer:  25467
Direktlänk: /bild/00025467/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den färdiga bädden för spår 6 med brygga 7 vars kablar vållat visst arbete närmast. 8 mån
ID-nummer:  25468
Direktlänk: /bild/00025468/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 kommer att hamna under de nya kontaktledningsbryggorna medan spår 7 som läggs vid höger bildkant inte får någon ledning. 8 mån
ID-nummer:  25469
Direktlänk: /bild/00025469/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya banvallen under gångbron. 8 mån
ID-nummer:  25470
Direktlänk: /bild/00025470/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bankroppen för spår 6 sedd norrut intill gångbron. 8 mån
ID-nummer:  25471
Direktlänk: /bild/00025471/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost under gångbron. 8 mån
ID-nummer:  25472
Direktlänk: /bild/00025472/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra delen av spår 6 byggs, spår 7 läggs i högra delen av bilden. 8 mån
ID-nummer:  25473
Direktlänk: /bild/00025473/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya spåret byggs under gångbron. 8 mån
ID-nummer:  25474
Direktlänk: /bild/00025474/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder på spår 6 är grundläggningen inte riktigt klar där den nya makadamen har körts in. 8 mån
ID-nummer:  25475
Direktlänk: /bild/00025475/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 486 vid södra bangårdsänden ska binda samman spår 5 och 6 men ligger utanför den gamla bangården och är inte inkopplad med övriga spår ännu. 8 mån
ID-nummer:  25476
Direktlänk: /bild/00025476/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den utvidgade delen av bangården i söder sedd mot sydost. 8 mån
ID-nummer:  25477
Direktlänk: /bild/00025477/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsspåret i söder ligger klart men inte inkopplat ännu. 8 mån
ID-nummer:  25478
Direktlänk: /bild/00025478/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder med skyddsspåret, skyddsväxeln och växeln mellan spår 5 och 6 i förgrunden. 8 mån
ID-nummer:  25479
Direktlänk: /bild/00025479/
Fotodatum: den 15 oktober 2016
Publicerad: den 15 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 17 oktober 2016

Schaktning pågår i norra änden av spår 5. 8 mån
ID-nummer:  25481
Direktlänk: /bild/00025481/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det rör sig om djupschakt här där växlar ska ligga. 8 mån
ID-nummer:  25482
Direktlänk: /bild/00025482/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna körs iväg med lastbil. 8 mån
ID-nummer:  25483
Direktlänk: /bild/00025483/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut i schaktgropen pågår arbeten med dränering 8 mån
ID-nummer:  25484
Direktlänk: /bild/00025484/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I väntan på nästa lastbil. 8 mån
ID-nummer:  25485
Direktlänk: /bild/00025485/
Fotodatum: den 17 oktober 2016
Publicerad: den 16 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!